Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biłgoraj

 • 07.12.2018Coraz częstsze spory z ZUS. Jak może chronić się przedsiębiorca?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie szuka obszarów, w których mogą zdaniem kontrolujących wystąpić nieprawidłowości, skutkujące zaniżaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zmuszonym do poruszania się w gąszczu przepisów przedsiębiorcom trudno jest się uchronić nie tylko przed błędami, ale również przed skutkami swoich własnych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnieć, że ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego, wydać pisemną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawach, indywidualnie dotyczących zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
  • 06.12.2018Coraz częstsze spory z ZUS. Jak może chronić się przedsiębiorca?
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie szuka obszarów, w których mogą zdaniem kontrolujących wystąpić nieprawidłowości, skutkujące zaniżaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zmuszonym do poruszania się w gąszczu przepisów przedsiębiorcom trudno jest się uchronić nie tylko przed błędami, ale również przed skutkami swoich własnych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnieć, że ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowiązek, na wniosek zainteresowanego, wydać pisemną interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń w sprawach, indywidualnie dotyczących zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
   • 04.09.2017ZUS również wydaje interpretacje indywidualne
    Czy w przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniami społecznymi mogę zwrócić się z wnioskiem o ich wyjaśnienie do ZUS podobnie jak w przypadku podatkowych interpretacji indywidualnych? Czy takie wyjaśnienie będzie miało moc wiążącą?
    • 01.09.2017ZUS również wydaje interpretacje indywidualne
     Czy w przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniami społecznymi mogę zwrócić się z wnioskiem o ich wyjaśnienie do ZUS podobnie jak w przypadku podatkowych interpretacji indywidualnych? Czy takie wyjaśnienie będzie miało moc wiążącą?
     • 11.04.2013Interpretacje ZUS – zasady składania wniosków
      W odniesieniu do wniosków o wydanie pisemnej interpretacji składanych w ZUS począwszy od 1 stycznia 2011 r. właściwe do ich rozpatrywania są wyłącznie dwa Oddziały: Oddział ZUS w Gdańsku oraz Oddział ZUS w Lublinie.
      • 26.01.2012Służba Celna zlikwiduje część oddziałów
       Służbę Celną czekają poważne zmiany. Jeszcze w tym roku zlikwidowanych zostanie osiem oddziałów celnych, a powstać mają dwa nowe. Obowiązki likwidowanych jednostek przejmą pozostałe oddziały – wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów projektów nowelizacji rozporządzeń ws. struktury organizacyjnej Służby Celnej. Zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację niektórych przedsiębiorstw działających na terenach, na których zlikwidowane zostaną oddziały Służby Celnej.
       • 24.10.2011Orzekanie o niezdolności do pracy – podstawowe informacje
        Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest natomiast osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
        • 11.05.2011Interpretacje wydawane przez ZUS - jak złożyć wniosek
         Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może złożyć każdy przedsiębiorca. Interpretacja może jednak dotyczyć wyłącznie tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez wnioskodawcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
         • 14.04.2010ZUS ułatwi wypłatę świadczeń dla rodzin ofiar wypadku w Smoleńsku
          W związku z tragiczną śmiercią polskiej delegacji w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, na polecenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich oddziałach ZUS powołani zostali koordynatorzy, których zadaniem będzie ułatwianie wypełniania formalności związanych z wypłatą świadczeń po śmierci ofiar katastrofy.
          • 30.06.2009Urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom
           Business Centre Club ogłosił wyniki siódmej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, zorganizowanego przy współudziale Ministerstwa Finansów. Nagrodzono 70 urzędów skarbowych z całego kraju. Siedem urzędów po raz siódmy otrzymało miano przyjaznego. W tegorocznej edycji najwięcej placówek wyróżniono w województwach: mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.
           • 20.02.2009Kradzież części środka trwałego
            Pytania podatnika: Jak należy postąpić w przypadku kradzieży elementów wymiennych maszyny drogowej (koparko-ładowarki), która figuruje w ewidencji środków trwałych i nadal wykorzystywana jest w działalności spółki? Czy wartość początkową tej maszyny, będącą podstawą odpisów amortyzacyjnych, w skład której weszła cena nabycia skradzionych części peryferyjnych, należy pomniejszyć o wartość skradzionych elementów? Czy zakup nowych części w miejsce skradzionych można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
            • 31.05.2007Zaproszenie na prezentację Elektronicznego Urzędu Podawczego
             Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza swoich klientów na szkolenie w zakresie obsługi nowej usługi - Elektronicznego Urzędu Podawczego, dzięki której będzie można załatwić w ZUS niektóre sprawy bez wychodzenia z domu.
             • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
              Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
              • 22.05.2007NIK pozytywnie o ZUS
               Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych zastrzeżeń co do gospodarowania finansami publicznymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. NIK wystawiła ZUS-owi również pozytywną ocenę za realizację planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej.
               • 12.10.2006Możliwość odliczania ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów z renty
                Pytanie: Do 1998 r. prowadziłem pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, a obecnie otrzymuję rentę. Z tytułu wyszkolenia uczniów urząd skarbowy przyznał mi ulgę w wysokości... . Przypuszczałem, iż w związku z zakończeniem działalności gospodarczej kwoty niewykorzystanych ulg utraciłem bezpowrotnie. Czy istnieje możliwość korekty zeznań rocznych za lata ubiegłe celem odliczenia niewykorzystanej ulgi uczniowskiej? Czy można odliczyć pozostałą część przyznanej ulgi od podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów z renty?
                • 03.07.2006Finał IV edycji ogólnopolskiego konkursu na "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"
                 3 lipca 2006 r., w siedzibie BCC odbyło się wręczenie certyfikatów Urzędom Skarbowym, którego dokonali p. Marinan Banaś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i p. Marek Goliszewski Prezes BCC.
                 • 13.06.2006Korekta zeznania rocznego
                  Prawo do krygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść fiskusa. Generalnie korekty tej może podatnik dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w praktyce prawie 6 lat (5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty).