Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

JPK_WB

 • 06.02.2019KAS chtniej korzysta z JPK
  Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) coraz czciej w dziaaniach kontrolnych daj przekazania danych z ksig podatkowych i dowodów ksigowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W 2018 r. liczba pobra poszczególnych struktur JPK wyniosa w takich sytuacjach cznie 2003.
  • 05.02.2019KAS chtniej korzysta z JPK
   Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) coraz czciej w dziaaniach kontrolnych daj przekazania danych z ksig podatkowych i dowodów ksigowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W 2018 r. liczba pobra poszczególnych struktur JPK wyniosa w takich sytuacjach cznie 2003.
   • 03.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na danie
    Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezporedni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada ukad i format (schemat XML), który umoliwia jego atwe przetwarzanie.  JPK na danie obejmuje 6 struktur:  ksigi rachunkowe – JPK_KR,  wycig bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksiga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
    • 02.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na danie
     Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezporedni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada ukad i format (schemat XML), który umoliwia jego atwe przetwarzanie.  JPK na danie obejmuje 6 struktur:  ksigi rachunkowe – JPK_KR,  wycig bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksiga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
     • 20.06.2018VAT: Nowe obowizki podatników – split payment i powszechne JPK na danie
      Od 1 lipca 2018 r. wchodz w ycie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT). Do systemu VAT zostaje wprowadzone dodatkowe rozwizanie uszczelniajce: mechanizm podzielonej patnoci (z angielska okrelany jako split payment). Rozszerzony zostaje take na wszystkich przedsibiorców prowadzcych ksigowo w formie elektronicznej obowizek przesyania Jednolitego Pliku Kontrolnego na danie.
      • 19.06.2018VAT: Nowe obowizki podatników – split payment i powszechne JPK na danie
       Od 1 lipca 2018 r. wchodz w ycie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT). Do systemu VAT zostaje wprowadzone dodatkowe rozwizanie uszczelniajce: mechanizm podzielonej patnoci (z angielska okrelany jako split payment). Rozszerzony zostaje take na wszystkich przedsibiorców prowadzcych ksigowo w formie elektronicznej obowizek przesyania Jednolitego Pliku Kontrolnego na danie.
       • 05.10.2017Podatki 2018: Obowizek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsibiorców
        Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT bd objci obowizkiem comiesicznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzeday VAT – JPK_VAT. W praktyce znaczna cz podatników realizuje ju ten obowizek. Due, rednie i mae firmy zostay nim objte. Od 1 stycznia 2018 r. obowizek ten obejmie take najmniejsze firmy – mikroprzedsibiorców.
        • 04.10.2017Podatki 2018: Obowizek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsibiorców
         Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT bd objci obowizkiem comiesicznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzeday VAT – JPK_VAT. W praktyce znaczna cz podatników realizuje ju ten obowizek. Due, rednie i mae firmy zostay nim objte. Od 1 stycznia 2018 r. obowizek ten obejmie take najmniejsze firmy – mikroprzedsibiorców.
         • 07.09.2017Podatki 2017: Obowizku przesyania JPK_WB prawdopodobnie nie bdzie
          W nowej wersji projektu zmian w Ordynacji podatkowej nie ma ju przepisów zakadajcych wprowadzenie obowizku przekazywania codziennych wycigów z rachunków bankowych (JPK_WB). Najprawdopodobniej resort finansów zrezygnowa zatem z kontrowersyjnego pomysu, chocia do tej pory sprawa nie zostaa oficjalnie potwierdzona.
          • 06.09.2017Podatki 2017: Obowizku przesyania JPK_WB prawdopodobnie nie bdzie
           W nowej wersji projektu zmian w Ordynacji podatkowej nie ma ju przepisów zakadajcych wprowadzenie obowizku przekazywania codziennych wycigów z rachunków bankowych (JPK_WB). Najprawdopodobniej resort finansów zrezygnowa zatem z kontrowersyjnego pomysu, chocia do tej pory sprawa nie zostaa oficjalnie potwierdzona.
           • 26.06.2017"Inwigilacja" przedsibiorców sposobem na luk w VAT?
            Interpelacja nr 12862 do ministra finansów w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierajcej zapis o przekazywaniu przez firmy dobowych wycigów bankowych
            • 14.06.2017Podatki 2017: MF prawdopodobnie zrezygnuje z dobowych wycigów
             Resort finansów prawdopodobnie wycofa si z pomysu wprowadzenia nowego obowizku dostarczania Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wycigów z kont przedsibiorstw. Jak oceniaj rodowiska biznesowe, jeli te nieoficjalne informacje si potwierdz, to konieczne moe sta si wdroenie innych rozwiza ograniczajcych skal podatkowych nieprawidowoci.
             • 05.06.2017KAS otrzyma zbyt szeroki dostp do informacji o firmach?
              Zmiany zwizane z obowizkiem przekazywania dobowych wycigów bankowych (JPK_WB) bd skutkowa tym, e pastwo otrzyma dostp do wraliwych i pilnie chronionych szczegóów prowadzonej przez przedsibiorstwa dziaalnoci – ostrzegaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Budzce wtpliwoci zmiany maj wej w ycie ju z pocztkiem wrzenia.
              • 29.05.2017Podatki 2017. Obowizek przekazywania wycigu z konta ominie mikroprzedsibiorc
               W ubiegym tygodniu przez media przetoczya si informacja o nowym obowizku jaki naoony bdzie na przedsibiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie ju od wrzenia tego roku, bd mieli oni obowizek przekazywania Szefowi KAS wycigów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowizek ten nie bdzie jednak dotyczy mikroprzedsibiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje si pod terminem „mikroprzedsibiorca”.
               • 26.05.2017Podatki 2017: Jakie dane obejmie dobowy wycig z konta?
                Ju we wrzeniu Ministerstwo Finansów ma wprowadzi obowizek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wycigów bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB), co ma pozwoli na skuteczniejsz walk z oszustwami podatkowymi. Wycig bankowy zawiera bdzie m.in. dane nt. nadawcy i odbiorcy patniczego, a take szczegóowe informacje dotyczce zlece patniczych.
                • 26.05.2017Podatki 2017. Obowizek przekazywania wycigu z konta ominie mikroprzedsibiorc
                 Wczoraj przez media przetoczya si informacja o nowym obowizku jaki naoony bdzie na przedsibiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie ju od wrzenia tego roku, bd mieli oni obowizek przekazywania Szefowi KAS wycigów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowizek ten nie bdzie jednak dotyczy mikroprzedsibiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje si pod terminem „mikroprzedsibiorca”.
                 • 25.05.2017Podatki 2017: Jakie dane obejmie dobowy wycig z konta?
                  Ju we wrzeniu Ministerstwo Finansów ma wprowadzi obowizek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wycigów bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB), co ma pozwoli na skuteczniejsz walk z oszustwami podatkowymi. Wycig bankowy zawiera bdzie m.in. dane nt. nadawcy i odbiorcy patniczego, a take szczegóowe informacje dotyczce zlece patniczych.
                  • 25.05.2017Podatki 2017: MF wprowadzi obowizek przesyania dobowych wycigów JPK_WB
                   Resort finansów wprowadzi obowizek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wycigów z rachunków bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB). Obowizek dotyczy bdzie ok. 80 tys. przedsibiorstw. Nowelizacja wejdzie w ycie z pocztkiem wrzenia.
                   • 24.05.2017Podatki 2017: MF wprowadzi obowizek przesyania dobowych wycigów JPK_WB
                    Resort finansów wprowadzi obowizek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wycigów z rachunków bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB). Obowizek dotyczy bdzie ok. 80 tys. przedsibiorstw. Nowelizacja wejdzie w ycie z pocztkiem wrzenia.
                    • 16.08.2016JPK w praktyce. Kto musi przesa wycig bankowy w formie JPK_WB?
                     Ktre podmioty gospodarcze bd zobowizane do generowania JPK_WB? Kto na danie organu podatkowego bdzie zobowizany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?
                     • 04.08.2016JPK w praktyce. Kto musi przesa wycig bankowy w formie JPK_WB?
                      Uprzejmie prosimy o wyjanienie, ktre podmioty gospodarcze bd zobowizane do generowania JPK_WB? Kto na danie organu podatkowego bdzie zobowizany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?
                      • 30.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                       Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
                       • 29.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                        Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.