Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakłócanie spokoju

  • 19.07.2019Rada Miasta nie może dowolnie ograniczać godzin sprzedaży alkoholu
    Z uzasadnienia: Zakłócanie porządku publicznego w związku z nocną sprzedażą alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie może uzasadniać wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzących taką sprzedaż w tym obszarze. Organy gminy i podległe im służby dysponują innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) środkami oddziaływania, które w takim układzie faktycznym skutecznie ukrócą zakłócanie porządku - orzekł WSA w Rzeszowie, uchylając uchwałę Rady Miasta.
  • 21.02.2007Wyższe kary dla chuliganów i wandali
    Rada Ministrów przyjęła (20.02.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji rozszerza możliwości ochrony porządku publicznego poprzez bardziej efektywne zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla obywateli, takich jak np. wybryki chuligańskie czy zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa.