Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budownictwo mieszkaniowe

 • 21.05.2008Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami
  Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?
  • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
   Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
   • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
    Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
    • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
     Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
     • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
      FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
      • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
       Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
       • 21.12.2007Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych
        Pytanie podatnika: Czy sprzedaż kilku działek rolnych przekwalifikowanych na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
        • 09.10.2007Utrzymany niższy VAT w budownictwie
         1 stycznia 2008 r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym utrzymany zostanie 7-proc. VAT w budownictwie mieszkaniowym. Od piątku podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
         • 03.10.2007Sprzedaż kilku działek stanowiących majątek osobisty podatnika nie podlega VAT
          Pytanie podatnika: Podatnik wraz z żoną jest właścicielem działki o pow. 2,35 ha , którą otrzymał od rodziców w ramach darowizny. Powyższy teren przekształcił pod budownictwo jednorodzinne i wyodrębnił z tego gruntu 15 działek. Podatnik pyta czy sprzedaż działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
          • 06.09.2007Niższy VAT w budownictwie uchwalony
           Wczoraj Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o VAT definiującą politykę społeczną państwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Zapobiegnie to podwyżce VAT w budownictwie od początku 2008 roku, kiedy to skończy się wynegocjowany w traktacie akcesyjnym okres przejściowy pozwalający na stosowanie obniżonej stawki.
           • 21.08.2007KPP zaniepokojona brakiem definicji budownictwa społecznego
            Firmy budowlane i deweloperskie od dawna domagają się szybkiego uchwalenia ustawy o VAT, która zdefiniuje politykę społeczną państwa wobec budownictwa mieszkaniowego. Konfederacja Pracodawców Polskich przypomina, że z końcem 2007 roku wygasa — uzgodniona w traktacie akcesyjnym — możliwość stosowania obniżonej 7-procentowej stawki VAT od nowych mieszkań oraz usług remontowych.
            • 13.08.2007Orzecznictwo - Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
             Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej zwana u.p.t.u.).
             • 10.08.2007Problemy z opłatą skarbową
              Interpelacja nr 8125 do ministra finansów w sprawie problemów dotyczących funkcjonowania ustawy o opłacie skarbowej
              • 20.07.2007PKPP Lewiatan: Samozadowolenie rządu w odniesieniu do gospodarki nie ma uzasadnienia
               „Sprzyjamy i pomagamy przedsiębiorcom” — pisze premier J. Kaczyński w przedmowie do propagandowej broszury „365 dni”, będącej samooceną działań rządu pod jego kierownictwem. To jedna z najbardziej zadziwiających tez tego dokumentu. Takich stwierdzeń jest w nim o wiele, wiele więcej. Jak zawsze sukces ma wielu ojców, tylko klęska jest sierotą. Obecnej dobrej sytuacji w gospodarce z pewnością nie można przypisać rządowi J. Kaczyńskiego. Efekty jego działań i zaniechań będą bowiem widoczne dopiero za 2-3 lata.
               • 11.07.2007KPP o definicji budownictwa społecznego
                Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                • 29.06.2007Stawka VAT na materiały budowlane przy remontach
                 Interpelacja nr 7303 do ministra finansów w sprawie kosztów materiałów budowlanych
                 • 19.06.2007O zwolnieniu dostawy z VAT decyduje przeznaczenie gruntu
                  Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania sprzedaży działki położonej na terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
                  • 05.06.2007KPP: Wąska definicja budownictwa społecznego ograniczy zakres stosowania obniżonej stawki VAT
                   Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zawiera on, oczekiwaną od wielu miesięcy, definicję budownictwa społecznego. Zdaniem ekspertów Konfederacji Pracodawców Polskich zaproponowana definicja jest zdecydowanie za wąska biorąc pod uwagę obecną sytuację na polskim rynku mieszkaniowym.
                   • 31.05.2007Sprzedaż działek z majątku osobistego nie podlega VAT
                    Sprzedaży kilku lub więcej działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli działki te stanowią majątek osobisty podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu VI Dyrektywy VAT. Jeżeli podatnik nie nabył działek w celu ich dalszej odsprzedaży, ale nabył je jako osoba fizyczna w drodze darowizny od rodziców i w związku z tym działki te stanowią jego majątek osobisty, ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                    • 30.04.2007Garaż i odsetki od kredytu mieszkaniowego
                     Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, którym w części został sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garażem, udziałem we wspólnych częściach budynku i udziałem we własności gruntu, podlegają w całości odliczeniu od podstawy opodatkowania?
                     • 26.03.2007Opłata skarbowa w budownictwie
                      Stanowisko wspólne Ministerstwa Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz.1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
                      • 22.03.2007Niższa stawka VAT w budownictwie
                       Wreszcie udało się uzgodnić podstawowe założenia do definicji budownictwa społecznego. Niższa 7-proc. stawka VAT obejmie domy i mieszkania od deweloperów, ale też niektóre prace remontowe i mieszkania budowane systemem gospodarczym. Do budownictwa społecznego, objętego niższą stawką VAT minister finansów zaliczył mieszkania w domach wielorodzinnych o powierzchni do 120 m kw, a w domach jednorodzinnych – do 220 m kw. Każdy metr ponad te limity będzie opodatkowany 22 proc. stawką VAT.
                       • 07.03.2007Kontynuacja dużej ulgi budowlanej
                        Pytanie podatnika: Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
                        • 06.03.2007Darowizna budynku i ulga odsetkowa
                         Pytanie podatnika: Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie od rodziców?
                         • 14.02.2007Lewiatan: 50% mieszkań i 80% remontów z 22% stawką VAT?
                          Zaproponowane przez Ministra Finansów i w zasadzie zaakceptowane przez Ministra Budownictwa, rozwiązania dot. podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym służyć będą bogatszym grupom społeczeństwa.
                          • 03.12.2006PKPP Lewiatan: Jaka definicja budownictwa społecznego?
                           Rozwiązania dotyczące wysokości obciążenia podatkiem VAT budownictwa mieszkaniowego, remontów oraz modernizacji mogą na wiele lat przesądzić o dostępności mieszkań dla naszego społeczeństwa. Będą też miały wpływ na wielkość szarej strefy w budownictwie – ostrzega Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, który opracował rekomendacje dotyczące zakresu budownictwa społecznego.
                           • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                            Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                            • 16.11.2006W dalszym ciągu brak definicji budownictwa społecznego
                             Interpelacja nr 4387 do ministra finansów w sprawie definicji budownictwa społecznego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
                             • 17.09.2006Stawka obniżona bez względu na zleceniodawcę
                              Pytanie: Moja firma wykonuje usługi budowlane. Do tej pory pracowaliśmy tylko na budowach przemysłowych - naliczaliśmy 22% VAT. Teraz będziemy wykonywać usługi związane z budownictwem mieszkaniowym. Czy możemy stosować stawkę 7%? Czy jest różnica pomiędzy sytuacją, w której zleca nam roboty inny przedsiębiorca i przypadku, kiedy zleca nam roboty osoba fizyczna nie prowadząca działalności?
                              • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                               Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                               • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
                                Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
                                • 08.06.2006Ulgę remontową wykorzystamy w całości
                                 Interpelacja nr 2016 do ministra finansów w sprawie ulgi remontowej na lata 2003-2005: Istniejąca w naszym kraju sytuacja, w której cena budowy bądź modernizacji mieszkania przekracza możliwości finansowe większości potrzebujących, wpłynęła na fakt znacznego wykorzystywania przez obywateli tzw. ulgi remontowej. Ta forma wspomagania budownictwa mieszkaniowego przez państwo przyczyniła się niewątpliwie nie tylko do rozwoju samego budownictwa, ale pobudziła również procesy modernizacji i remontów mieszkań i domów już istniejących.
                                 • 15.02.2006Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.
                                  Jak poinformowało Ministerstwo Transportu i Budownictwa na swoich stronach internetowych, 15 lutego 2006 roku Prezes GUS wydał komunikat w sprawie ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS. Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2388 zł. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2.388 zł. Podany wskaźnik służy celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
                                  • 15.02.2006Budownictwo społeczne – propozycja definicji
                                   Do 31 grudnia 2007 r. istnieje możliwość stosowania przez Polskę obniżonej 7% stawki podatku VAT na obiekty budownictwa mieszkaniowego. Od 1 stycznia 2008 r. obniżoną stawkę będzie stosować się wyłącznie do obiektów tzw. budownictwa społecznego, którego definicję każde unijne państwo członkowskie opracowuje we własnym zakresie, z zachowaniem granic nakreślonych w traktacie akcesyjnym.
                                   • 14.02.2006Interpretacja POII-415/8/05/39 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Międzychodzie
                                    Pytanie podatnika: Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na modernizację własnego budynku mieszkalnego oraz na zakup nowego budynku lub gruntu objęte są zwolnieniem przedmiotowym oraz czy pozostała nie wydatkowana część przychodu ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
                                    • 02.02.2006Sukces!!! Komunikat Ministerstwa Transportu i Budownictwa
                                     Na stronie www.mi.gov.pl odnaleźliśmy ślady sukcesu, który przeszedł prawie bez echa. W dokumentach unijnych został odnaleziony przez polskich negocjatorów zaginiony zapis, dotyczący budownictwa społecznego. Oto komunikat (cytat jest wierny)
                                     • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                                      Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:

                                     « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]