Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 13.03.2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
  Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
  • 07.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
   • 05.03.2014Dorabiający emeryt i składki ZUS
    Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?
    • 04.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
     Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
     • 27.02.2014Honorarium w wysokości 150 zł - jakie koszty?
      Pytanie: Wykonałem na zlecenie jednej z firm grafikę reklamową. Zawarłem umowę, w której zobowiązałem się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do grafiki, na polach eksploatacji, które określiliśmy w umowie. Wynagrodzenie, które otrzymałem na rachunek wydawało mi się nieco za małe - więc dopytałem i dowiedziałem się, że obliczono zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, ponieważ kwota honorarium byłą mniejsza od 200 zł. Uważam, że zaliczkę powinno wyliczyć się stosując 50% koszty uzyskania – jak jest naprawdę?
      • 26.02.2014Rozliczenie roczne. Jak postąpić w przypadku braku PIT-11?
       Pytanie: Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochód, ewentualnie ponieśli stratę, są obowiązani w terminie do 30 kwietnia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe. Powinność taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do sporządzenia zeznania rocznego w przypadku podatników osiągających dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia czy o dzieło jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporządzić zeznanie roczne, gdy nie dysponuje się PIT-11?
       • 21.02.2014Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenie
        Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
        • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
         Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
         • 19.02.2014Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek
          Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:
          • 17.02.2014Samozatrudnienie jako ukryta forma stosunku pracy?
           Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach można uznać za stosunek pracy? Jak ustalić, że była to umowa o pracę?
           • 14.02.2014Opozycja proponuje nowelizację ustawy o PIT
            Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, które pochodzą z własnej uprawy lub hodowli, powinno zostać uproszczone – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada pełne wyłączenie tego rodzaju działalności z opodatkowania podatkiem PIT.
            • 13.02.2014Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika
             Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?
             • 11.02.2014Ile rzeczywiście wynoszą koszty pracy w Polsce?
              Podnoszony ostatnio przez resort finansów, w związku z zapowiedzią oskładkowania wszystkich umów zleceń i umów o dzieło, argument o niskich podatkach i kosztach pracy nie jest do końca prawdziwy – uważa Fundacja Republikańska, która wskazuje, że w oficjalnych wyliczeniach nie bierze się pod uwagę wszystkich kosztów pozapłacowych.
              • 06.02.2014Składki na ZUS jak podatek
               Wskutek wprowadzenia zapowiadanych przez rząd zmian odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne nabiorą charakteru stricte podatkowego – twierdzą polscy pracodawcy. Jak przewidują, oskładkowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) doprowadzi do wzrostu bezrobocia i tzw. szarej strefy. Na popularności zyska też prawdopodobnie samozatrudnienie.
               • 03.02.2014Rolnicy będą mogli prowadzić działalność bez rejestracji?
                Rolnicy powinni mieć możliwość przetwarzania i sprzedaży (na małą skalę) produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy albo hodowli, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o PIT i niektórych innych ustaw. Projektodawcy chcą ułatwić życie rolnikom i zliberalizować obowiązujące obecnie regulacje.
                • 31.01.2014Rząd oskładkuje wszystkie umowy cywilnoprawne
                 Resort pracy i polityki społecznej przygotował wstępny harmonogram wdrażania przepisów mających całkowicie zlikwidować tzw. umowy śmieciowe (cywilnoprawne). Docelowo oskładkowanie objąć ma umowy zlecenia w całości, a nie tylko do czasu przekroczenia wynagrodzenia minimalnego. Już w 2014 r. natomiast oskładkowane zostać mają umowy o dzieło.
                 • 31.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                  • 30.01.2014Oskładkowanie umów śmieciowych zaszkodzi prawie wszystkim?
                   Zapowiedziane ostatnio przez rząd Donalda Tuska oskładkowanie umów śmieciowych (cywilnoprawnych) zaszkodzi pracownikom i konkurencyjności polskich firm. Zyska na tym ewentualnie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych – twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club. Zdecydowana większość z nich uważa, że zmiany doprowadzą do rozrostu tzw. szarej strefy.
                   • 24.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                    Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                    • 20.01.2014Kajdanki profilaktycznie dla wszystkich
                     Minister finansów bardzo szybko zapomniał o składanych obietnicach i deklaracjach. Szkoda, bo naprawdę miał szansę chociaż trochę ulżyć wszystkim podatnikom.
                     • 17.01.2014Zmiany w umowach terminowych to inicjatywa KE
                      Zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska zmiany dotyczące tzw. umów śmieciowych i umów na czas określony to efekt wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską, a nie inicjatywa samego rządu – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przypominają o działaniach podjętych przez unijne organy w grudniu ubiegłego roku.
                      • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Działalność gospodarcza
                       Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą do 20 stycznia br. muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2014 roku. Przy czym, podatnicy, którzy w 2013 r. prowadzili działalność i byli opodatkowani w formie podatku liniowego, ryczałtem, w formie karty podatkowej czy na zasadach ogólnych, chcąc utrzymać tą formę opodatkowania nie muszą składać żadnego oświadczenia. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania mają bowiem tylko podatnicy, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania. Do 20 stycznia 2014 r. należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu.
                       • 13.01.2014Rząd zapowiada zmiany w PIT i oskładkowanie "śmieciówek"
                        Zeznania podatkowe za rok 2014 wstępnie za podatników wypełni administracja podatkowa, a umowy zlecenia będą oskładkowane co najmniej na poziomie odpowiednim dla płacy minimalnej – zapowiedział w piątek rząd Donalda Tuska. Z większości propozycji zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe.
                        • 10.01.2014Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł oblicza koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza koszty uzyskania od ww. umów zlecenie?
                         • 07.01.2014Ubezpieczenie OC członków zarządu (ubezpieczenie D&O) połączone z ubezpieczeniem OC Spółki – skutki podatkowe
                          Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, będącą odpowiedzią na zapytanie jednej ze spółek w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC członków zarządu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednocześnie Spółki – od zdarzeń będących i niebędących skutkiem działań zarządu. Ze względu na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu (czy szerzej – odpowiedzialność władz spółki) może być bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia może stanowić element optymalizacji podatkowej, zachęcamy do lektury interpretacji. Skróty i wytłuszczenia pochodza od redakcji.
                          • 02.01.2014Kontrola legalności zatrudnienia – podstawowe zasady
                           Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                           • 05.12.2013Będą składki ZUS od wszystkich umów zleceń?
                            Interpelacja nr 21655 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obciążenia składkami emerytalnymi i rentowymi umów zleceń
                            • 20.11.2013Wydatki na studia osób zatrudnionych na umowę o dzieło w kosztach firmy
                             Pytanie podatnika: Firma zajmuje się programowaniem systemów informatycznych w najnowocześniejszych technologiach. Prace programistyczne wykonywane są w oparciu o współpracę z programistami na podstawie umowy o dzieło. W celu związania programistów z Firmą podpisane zostały umowy o dzieło z zobowiązaniem Firmy do opłacenia studiów o kierunku informatycznym. Czy poniesione koszty studiów dla osoby zatrudnionej na umowę o dzieło mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodu?
                             • 19.11.2013Umowa o dzieło a koszty autorskie
                              Pytanie podatnika: Czy począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. w związku z uzyskiwanymi przychodami z tytułu umowy o dzieło, na podstawie której Wnioskodawczyni wykonuje dzieło w postaci scenariusza i jednocześnie rozporządza na rzecz Producenta przysługującymi jej do tego dzieła prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysługiwać będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu?
                              • 15.11.2013Składki na FEP: Umowa zlecenia jak umowa o pracę?
                               Jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Bez znaczenia pozostaje fakt czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
                               • 25.10.2013Rząd wyda dodatkowe miliony na umowy śmieciowe
                                Przewidziany na ten rok limit wysokości wynagrodzeń bezosobowych, czyli pieniędzy wypłacanych przez organy państwa z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (tzw. umowy śmieciowe), zostanie podniesiony o 18,3 mln zł – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Najwięcej pieniędzy trafi na projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2,8 mln zł) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (1,3 mln zł).
                                • 25.10.2013Umowa o dzieło: Zawiadomienie zamawiającego o wadliwości materiałów
                                 Zasadniczą cechą umowy o dzieło jest jej rezultat. Przedmiot umowy o dzieło nie może być oznaczony w sposób zbyt ogólny. Rezultat w umowie musi być określony z góry, dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych cech. Należy zwrócić uwagę, że nazwa umowy z wyeksponowaniem terminologii służącej podkreśleniu, że umowa ma charakter umowy o dzieło nie jest elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy oraz okoliczności jego wykonania.
                                 • 09.10.2013Moment potrącalności kosztów dotyczących wypłaconych wynagrodzeń
                                  Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia na podstawie umowy o dzieło ekspertów z różnych państw. Wynagrodzenia wypłacane są na konta bankowe w różnych krajach, nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale również w innych rejonach świata, pomimo obciążenia rachunku bankowego firmy dokładnie w dniu wypłaty wynagrodzenia, przelewy wpływają na konta bankowe wykonawców w różnych terminach. Czy słuszne jest stanowisko spółki, iż momentem powstania kosztu uzyskania przychodu jest moment złożenia dyspozycji przelewu wynagrodzeń oraz obciążenia konta firmowego po raz pierwszy?
                                  • 07.10.2013Rabat dla pracownika a opodatkowanie PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy w związku z realizacją opisanego programu rabatowego, adresowanego do pracowników Spółki i innych odbiorców zewnętrznych niebędących podmiotami współpracującymi ze Spółką na podstawie umów lub porozumień handlowych, udzielane rabaty dla pracowników będą stanowiły dla pracownika przychód, od którego Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                   • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
                                    Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
                                    • 18.09.2013Składki ZUS od dodatku za rozłąkę
                                     W sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy poza granicami kraju dodatek za rozłąkę mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika z dala od rodziny z powodu świadczenia przez niego pracy poza miejscowością siedziby pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku (w wysokości nie przekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
                                     • 10.09.2013Koszty uzyskania przychodów: Przekroczenie limitu kosztów autorskich
                                      Pytanie: Czy wypłacając należności dla twórcy na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych po przekroczeniu przez twórcę progu 42 764 zł, należy zastosować koszty 20% przysługujące z tytułu umowy o dzieło, zlecenia określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20% przychodu?
                                      • 19.08.2013Składki ZUS 2013: Zmiany dotyczące rodziców już od 1 września
                                       Za niecałe dwa tygodnie zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzająca rozszerzony katalog osób opiekujących się dziećmi, za które państwo opłaci składki ubezpieczeniowe. Na zmianach skorzystają bezrobotni, rolnicy, samozatrudnieni oraz osoby pracujące na podstawie tzw. umów śmieciowych.
                                       • 16.08.2013Ministerstwa zatrudniają na „śmieciówkach” i łamią prawo pracy
                                        Urzędy administracji państwowej chętnie zatrudniają na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), zwanych często śmieciowymi. Łamane są przy tym również zapisy prawa pracy – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała wykonanie zeszłorocznego budżetu.
                                        • 01.08.2013Składki ZUS: Umowa o dzieło ze szkoleniowcem
                                         Interpelacja nr 18216 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kwestionowania umów o dzieło przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
                                         • 29.07.2013Dochody z umowy o dzieło i zlecenia a opodatkowanie PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy podatnik ma prawo zawrzeć umowę cywilnoprawną poza działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, mimo pokrywających się przedmiotów działalności? Czy ma prawo opodatkować taką umowę poza prowadzoną działalnością gospodarczą? Jak powinny być opodatkowane dochody stanowiące przychód ze wspomnianych umów?
                                          • 22.07.2013Roszczenie o ustalenie stosunku pracy – podstawowe zasady
                                           Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej. Pracuję w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach na podstawie umowy o współpracę można uznać za stosunek pracy?
                                           • 18.07.2013Licencja na program a podatek u źródła
                                            Z uzasadnienia: Skoro w treści umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w artykułach definiującym należności licencyjne nie wymieniono należności z tytułu licencji do korzystania z praw do programów komputerowych, a mając na uwadze obowiązującą w Polsce ustawę o prawie autorskim nie można programów komputerowych przyporządkować do żadnej z wymienionych w/w ustawie grup utworów, to nie można uznać, iż opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich do programów komputerowych stanowią należności licencyjne w rozumieniu konwencji.
                                            • 09.07.2013Działalność gospodarcza i umowa o dzieło a źródło przychodów w PIT
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonuje w ramach umowy o dzieło usługę z zakresu informatyki, która wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r. Natomiast w dniu 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa w dziedzinie informatyki. Przedmiot umowy o dzieło wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy rachunki wynikające z umowy o dzieło wystawione przez Wnioskodawcę po 1 stycznia 2013 r. powinny być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
                                             • 04.07.2013PIT: Dochody z praw autorskich a działalność gospodarcza
                                              Do niedawna właściwie bezdyskusyjne było to, że twórca, który w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwał również przychody z tytułu umów o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich, miał obowiązek rozliczania zarówno tych przychodów, jak i poniesionych w związku z nimi kosztów, jedynie w ramach tej działalności.
                                              • 26.06.2013Mobbing w miejscu pracy
                                               Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów: psychologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną definicję mobbingu składają się wszystkie zachowania w pracy, nie zawsze dotyczące osoby zatrudnionej, które naruszają dobra osobiste niezależnie od kierunku i rodzaju działań oraz osób w nie zaangażowanych.
                                               • 21.06.2013Rząd chce przejąć rynek wydawniczy - alarmuje ZPP
                                                Przygotowywane przez rząd Donalda Tuska reformy będą mieć bardzo poważne konsekwencje dla rynku wydawniczego i powiązanych z nim sektorów, głównie dystrybucyjnego, poligraficznego i papierniczego – ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja szacuje, że działania rządu mogą doprowadzić do wzrostu liczby bezrobotnych nawet o kilkadziesiąt tysięcy.
                                                • 12.06.2013Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracodawcą w trakcie urlopu bezpłatnego
                                                 Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym nie posiadają statusu „własnego pracownika" co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do tych osób art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie osoby takie z tytułu wykonywania umów o dzieło również nie podlegają ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.
                                                 • 10.06.2013Kto w UE pracuje najwięcej?
                                                  Eurostat opublikował szczegółowe dane dotyczące unijnych rynków pracy w 2012 r. Przeciętnie tygodniowo pracownik w UE pracuje 40,4 godzin. Liderami są pracownicy w Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Zdecydowanym liderem w innej kategorii jest natomiast Polska – chodzi o skalę zatrudniania na podstawie tzw. umów śmieciowych.
                                                  • 10.06.2013Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a przychód w CIT
                                                   Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 17 ] następna strona »