Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 15.04.2014Wynagrodzenie minimalne także dla umów cywilnoprawnych?
  Wprowadzenie minimalnej (godzinowej) stawki płacy dla wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych, w przypadku których powstają zobowiązania w obszarze ubezpieczeń społecznych – z taką propozycją wyszli niedawno członkowie klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko pomysłowi opowiadają się pracodawcy, którzy wskazują, że w wielu sytuacjach po prostu nie ma możliwości skontrolowania czasu pracy.
  • 14.04.2014Odliczenie VAT od usługi cateringowej i gastronomicznej
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionej usługi cateringowej i gastronomicznej?
   • 11.04.2014Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Będzie niższa składka?
    Interpelacja nr 24241 do ministra zdrowia w sprawie obniżenia opłat związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
    • 27.03.2014Zwolnienie tuż po powrocie z macierzyńskiego? Wyniki kontroli PIP
     W ubiegłym roku, w czasie do sześciu miesięcy od powrotu z urlopu macierzyńskiego, zwolnionych zostało 4,3 proc. kobiet – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Skala występowania tego rodzaju przypadków okazała się nieznacznie mniejsza niż w 2012 r.
     • 19.03.2014Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności
      Pytanie podatnika: Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów?
      • 18.03.2014PIT: Nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą
       Ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają świadczenia polegające na wręczeniu w celach reklamowo-promocyjnych przedmiotów o niskiej wartości, a nie wypłata sum pieniężnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
       • 18.03.2014Działalność gospodarcza a opodatkowanie przychodów z umowy o dzieło
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza podjąć zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zakres prac wynikających z powyższej umowy pokrywałby się z działalnością spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Czy przychody otrzymane z tytułu umowy o dzieło Wnioskodawca może zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 17.03.2014Opozycja za wprowadzeniem minimalnej stawki płacy godzinowej
         Do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należy wprowadzić gwarancje minimalnych stawek płacy za godzinę pracy – twierdzą posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia zgłosiła już do Sejmu projekt przewidujący, że w przypadku umów zleceń opłacanych godzinowo płaca wynosić ma co najmniej 10 zł brutto za każdą godzinę pracy.
         • 17.03.2014Opozycja za wprowadzeniem minimalnej stawki płacy godzinowej
          Do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należy wprowadzić gwarancje minimalnych stawek płacy za godzinę pracy – twierdzą posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia zgłosiła już do Sejmu projekt przewidujący, że w przypadku umów zleceń opłacanych godzinowo płaca wynosić ma co najmniej 10 zł brutto za każdą godzinę pracy.
          • 14.03.2014PIT za 2013: Podwyższanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
           Pytanie: Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów są wykazywane w informacji PIT-11 przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, sporządzając zeznanie roczne, na ogół przepisują te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamiętają jedynie o tym, że niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 należy ograniczyć. Czy jednak jest możliwość wykazania ich w kwotach wyższych niż wynikające z PIT-11?
           • 13.03.2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
            Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
            • 07.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
             Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
             • 05.03.2014Dorabiający emeryt i składki ZUS
              Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?
              • 04.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
               Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
               • 27.02.2014Honorarium w wysokości 150 zł - jakie koszty?
                Pytanie: Wykonałem na zlecenie jednej z firm grafikę reklamową. Zawarłem umowę, w której zobowiązałem się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do grafiki, na polach eksploatacji, które określiliśmy w umowie. Wynagrodzenie, które otrzymałem na rachunek wydawało mi się nieco za małe - więc dopytałem i dowiedziałem się, że obliczono zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, ponieważ kwota honorarium byłą mniejsza od 200 zł. Uważam, że zaliczkę powinno wyliczyć się stosując 50% koszty uzyskania – jak jest naprawdę?
                • 26.02.2014Rozliczenie roczne. Jak postąpić w przypadku braku PIT-11?
                 Pytanie: Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochód, ewentualnie ponieśli stratę, są obowiązani w terminie do 30 kwietnia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe. Powinność taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do sporządzenia zeznania rocznego w przypadku podatników osiągających dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia czy o dzieło jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporządzić zeznanie roczne, gdy nie dysponuje się PIT-11?
                 • 21.02.2014Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenie
                  Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
                  • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                   Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                   • 19.02.2014Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek
                    Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:
                    • 17.02.2014Samozatrudnienie jako ukryta forma stosunku pracy?
                     Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach można uznać za stosunek pracy? Jak ustalić, że była to umowa o pracę?
                     • 14.02.2014Opozycja proponuje nowelizację ustawy o PIT
                      Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, które pochodzą z własnej uprawy lub hodowli, powinno zostać uproszczone – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada pełne wyłączenie tego rodzaju działalności z opodatkowania podatkiem PIT.
                      • 13.02.2014Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika
                       Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?
                       • 11.02.2014Ile rzeczywiście wynoszą koszty pracy w Polsce?
                        Podnoszony ostatnio przez resort finansów, w związku z zapowiedzią oskładkowania wszystkich umów zleceń i umów o dzieło, argument o niskich podatkach i kosztach pracy nie jest do końca prawdziwy – uważa Fundacja Republikańska, która wskazuje, że w oficjalnych wyliczeniach nie bierze się pod uwagę wszystkich kosztów pozapłacowych.
                        • 06.02.2014Składki na ZUS jak podatek
                         Wskutek wprowadzenia zapowiadanych przez rząd zmian odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne nabiorą charakteru stricte podatkowego – twierdzą polscy pracodawcy. Jak przewidują, oskładkowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) doprowadzi do wzrostu bezrobocia i tzw. szarej strefy. Na popularności zyska też prawdopodobnie samozatrudnienie.
                         • 03.02.2014Rolnicy będą mogli prowadzić działalność bez rejestracji?
                          Rolnicy powinni mieć możliwość przetwarzania i sprzedaży (na małą skalę) produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy albo hodowli, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o PIT i niektórych innych ustaw. Projektodawcy chcą ułatwić życie rolnikom i zliberalizować obowiązujące obecnie regulacje.
                          • 31.01.2014Rząd oskładkuje wszystkie umowy cywilnoprawne
                           Resort pracy i polityki społecznej przygotował wstępny harmonogram wdrażania przepisów mających całkowicie zlikwidować tzw. umowy śmieciowe (cywilnoprawne). Docelowo oskładkowanie objąć ma umowy zlecenia w całości, a nie tylko do czasu przekroczenia wynagrodzenia minimalnego. Już w 2014 r. natomiast oskładkowane zostać mają umowy o dzieło.
                           • 31.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                            Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                            • 30.01.2014Oskładkowanie umów śmieciowych zaszkodzi prawie wszystkim?
                             Zapowiedziane ostatnio przez rząd Donalda Tuska oskładkowanie umów śmieciowych (cywilnoprawnych) zaszkodzi pracownikom i konkurencyjności polskich firm. Zyska na tym ewentualnie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych – twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club. Zdecydowana większość z nich uważa, że zmiany doprowadzą do rozrostu tzw. szarej strefy.
                             • 24.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                              Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                              • 20.01.2014Kajdanki profilaktycznie dla wszystkich
                               Minister finansów bardzo szybko zapomniał o składanych obietnicach i deklaracjach. Szkoda, bo naprawdę miał szansę chociaż trochę ulżyć wszystkim podatnikom.
                               • 17.01.2014Zmiany w umowach terminowych to inicjatywa KE
                                Zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska zmiany dotyczące tzw. umów śmieciowych i umów na czas określony to efekt wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską, a nie inicjatywa samego rządu – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przypominają o działaniach podjętych przez unijne organy w grudniu ubiegłego roku.
                                • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Działalność gospodarcza
                                 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą do 20 stycznia br. muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2014 roku. Przy czym, podatnicy, którzy w 2013 r. prowadzili działalność i byli opodatkowani w formie podatku liniowego, ryczałtem, w formie karty podatkowej czy na zasadach ogólnych, chcąc utrzymać tą formę opodatkowania nie muszą składać żadnego oświadczenia. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania mają bowiem tylko podatnicy, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania. Do 20 stycznia 2014 r. należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu.
                                 • 13.01.2014Rząd zapowiada zmiany w PIT i oskładkowanie "śmieciówek"
                                  Zeznania podatkowe za rok 2014 wstępnie za podatników wypełni administracja podatkowa, a umowy zlecenia będą oskładkowane co najmniej na poziomie odpowiednim dla płacy minimalnej – zapowiedział w piątek rząd Donalda Tuska. Z większości propozycji zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe.
                                  • 10.01.2014Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł oblicza koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza koszty uzyskania od ww. umów zlecenie?
                                   • 07.01.2014Ubezpieczenie OC członków zarządu (ubezpieczenie D&O) połączone z ubezpieczeniem OC Spółki – skutki podatkowe
                                    Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, będącą odpowiedzią na zapytanie jednej ze spółek w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC członków zarządu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednocześnie Spółki – od zdarzeń będących i niebędących skutkiem działań zarządu. Ze względu na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu (czy szerzej – odpowiedzialność władz spółki) może być bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia może stanowić element optymalizacji podatkowej, zachęcamy do lektury interpretacji. Skróty i wytłuszczenia pochodza od redakcji.
                                    • 02.01.2014Kontrola legalności zatrudnienia – podstawowe zasady
                                     Kontrolę legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy rozpoczynają zazwyczaj od ustalenia liczby, tożsamości i charakteru pobytu osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie kontrolowanej firmy.
                                     • 05.12.2013Będą składki ZUS od wszystkich umów zleceń?
                                      Interpelacja nr 21655 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obciążenia składkami emerytalnymi i rentowymi umów zleceń
                                      • 20.11.2013Wydatki na studia osób zatrudnionych na umowę o dzieło w kosztach firmy
                                       Pytanie podatnika: Firma zajmuje się programowaniem systemów informatycznych w najnowocześniejszych technologiach. Prace programistyczne wykonywane są w oparciu o współpracę z programistami na podstawie umowy o dzieło. W celu związania programistów z Firmą podpisane zostały umowy o dzieło z zobowiązaniem Firmy do opłacenia studiów o kierunku informatycznym. Czy poniesione koszty studiów dla osoby zatrudnionej na umowę o dzieło mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodu?
                                       • 19.11.2013Umowa o dzieło a koszty autorskie
                                        Pytanie podatnika: Czy począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. w związku z uzyskiwanymi przychodami z tytułu umowy o dzieło, na podstawie której Wnioskodawczyni wykonuje dzieło w postaci scenariusza i jednocześnie rozporządza na rzecz Producenta przysługującymi jej do tego dzieła prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysługiwać będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu?
                                        • 15.11.2013Składki na FEP: Umowa zlecenia jak umowa o pracę?
                                         Jeżeli w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy o sus, uwzględniony został przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące albo umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz, to będzie on stanowił podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Bez znaczenia pozostaje fakt czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej jest wykonywanie prac określonych przez płatnika jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
                                         • 25.10.2013Rząd wyda dodatkowe miliony na umowy śmieciowe
                                          Przewidziany na ten rok limit wysokości wynagrodzeń bezosobowych, czyli pieniędzy wypłacanych przez organy państwa z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (tzw. umowy śmieciowe), zostanie podniesiony o 18,3 mln zł – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Najwięcej pieniędzy trafi na projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2,8 mln zł) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (1,3 mln zł).
                                          • 25.10.2013Umowa o dzieło: Zawiadomienie zamawiającego o wadliwości materiałów
                                           Zasadniczą cechą umowy o dzieło jest jej rezultat. Przedmiot umowy o dzieło nie może być oznaczony w sposób zbyt ogólny. Rezultat w umowie musi być określony z góry, dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych cech. Należy zwrócić uwagę, że nazwa umowy z wyeksponowaniem terminologii służącej podkreśleniu, że umowa ma charakter umowy o dzieło nie jest elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy oraz okoliczności jego wykonania.
                                           • 09.10.2013Moment potrącalności kosztów dotyczących wypłaconych wynagrodzeń
                                            Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia na podstawie umowy o dzieło ekspertów z różnych państw. Wynagrodzenia wypłacane są na konta bankowe w różnych krajach, nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, ale również w innych rejonach świata, pomimo obciążenia rachunku bankowego firmy dokładnie w dniu wypłaty wynagrodzenia, przelewy wpływają na konta bankowe wykonawców w różnych terminach. Czy słuszne jest stanowisko spółki, iż momentem powstania kosztu uzyskania przychodu jest moment złożenia dyspozycji przelewu wynagrodzeń oraz obciążenia konta firmowego po raz pierwszy?
                                            • 07.10.2013Rabat dla pracownika a opodatkowanie PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy w związku z realizacją opisanego programu rabatowego, adresowanego do pracowników Spółki i innych odbiorców zewnętrznych niebędących podmiotami współpracującymi ze Spółką na podstawie umów lub porozumień handlowych, udzielane rabaty dla pracowników będą stanowiły dla pracownika przychód, od którego Spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                             • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
                                              Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
                                              • 18.09.2013Składki ZUS od dodatku za rozłąkę
                                               W sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy poza granicami kraju dodatek za rozłąkę mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika z dala od rodziny z powodu świadczenia przez niego pracy poza miejscowością siedziby pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku (w wysokości nie przekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
                                               • 10.09.2013Koszty uzyskania przychodów: Przekroczenie limitu kosztów autorskich
                                                Pytanie: Czy wypłacając należności dla twórcy na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych po przekroczeniu przez twórcę progu 42 764 zł, należy zastosować koszty 20% przysługujące z tytułu umowy o dzieło, zlecenia określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20% przychodu?