Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłata paliwowa

 • 24.01.2019Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
  Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.
  • 23.01.2019Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
   Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.
   • 23.03.2018Rząd szykuje nowy parapodatek paliwowy
    Branża paliwowa zostanie obciążona tzw. opłatą paliwową – wynika z przyjętego w tym tygodniu przez rząd projektu nowelizacji. Szacuje się, że nowy parapodatek będzie oznaczać w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
    • 22.03.2018Rząd szykuje nowy parapodatek paliwowy
     Branża paliwowa zostanie obciążona tzw. opłatą paliwową – wynika z przyjętego w tym tygodniu przez rząd projektu nowelizacji. Szacuje się, że nowy parapodatek będzie oznaczać w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
     • 01.12.2017Problemy z obniżoną akcyzą na olej opałowy
      Olej opałowy jako paliwo przeznaczone do celów grzewczych jest opodatkowany preferencyjną stawką akcyzy w stosunku do oleju napędowego. Stawka akcyzy na olej napędowy wynosi obecnie 1171,00 zł/1000 litrów, natomiast na olej opałowy ustalono obniżoną stawkę w wysokości 232,00 zł/1000 litrów.
      • 13.07.2017Ile jest paliwa w cenie paliwa
       W Sejmie rozpoczęły się w błyskawicznym tempie prace, zmierzające do wprowadzenia nowego podatku, nazywanego w poselskim projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych opłatą drogową. Będzie ona stanowiła składnik ceny paliwa, opodatkowany dodatkowo podatkiem VAT. Jaka będzie ostateczna kwota podatku dowiemy się zapewne wkrótce (chyba, że PIS w obawie przed niezadowoleniem elektoratu wycofa się z projektu lub wstrzyma nad nim prace).
       • 12.07.2017Ile jest paliwa w cenie paliwa
        W Sejmie rozpoczęły się w błyskawicznym tempie prace, zmierzające do wprowadzenia nowego podatku, nazywanego w poselskim projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych opłatą drogową. Będzie ona stanowiła składnik ceny paliwa, opodatkowany dodatkowo podatkiem VAT. Jaka będzie ostateczna kwota podatku dowiemy się zapewne wkrótce (chyba, że PIS w obawie przed niezadowoleniem elektoratu wycofa się z projektu lub wstrzyma nad nim prace).
        • 18.05.2017Podatek akcyzowy a opłata paliwowa
         Tezy: 1. Decyzja dotycząca określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotyczącej określenia wysokości opłaty paliwowej dowód o kluczowym znaczeniu. Decyzja taka jest w tym postępowaniu dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 194 § 1 O.p. 
         • 12.10.2015Kto jest podatnikiem akcyzy z tytułu nabycia paliw silnikowych?
          Pytanie podatnika: Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę?
          • 07.10.2015Informacja MF dla rolników o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
           Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansów docierają niepokojące sygnały, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Należy wskazać, że „uczestnictwo” w oszustwie wiąże się z określonymi negatywnymi konsekwencjami również dla nabywców paliw, którymi mogą być rolnicy.
           • 11.06.2014Budżet państwa 2015. Progi podatkowe nadal bez zmian
            W 2015 r. nie będzie zmian w wysokości stawek VAT. Nie będzie również waloryzacji progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz kwot zmniejszających podatek – wynika z założeń do projektu budżetu państwa na przyszły rok, które przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Resort finansów zapowiada, że zwiększy stopień przestrzegania podatkowych regulacji.
            • 11.06.2014Budżet państwa 2015. Progi podatkowe nadal bez zmian
             W 2015 r. nie będzie zmian w wysokości stawek VAT. Nie będzie również waloryzacji progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz kwot zmniejszających podatek – wynika z założeń do projektu budżetu państwa na przyszły rok, które przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Resort finansów zapowiada, że zwiększy stopień przestrzegania podatkowych regulacji.
             • 28.05.2014Podatki 2015: Opłata paliwowa w górę, akcyza w dół
              W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej będą wyższe, a podatek akcyzowy od paliw silnikowych zostanie proporcjonalnie zmniejszony – wynika z projektu nowelizacji przyjętego na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodatkowe środki z opłaty trafią do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego.
              • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
               Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
               • 19.06.2013Wyższa akcyza za drobny błąd w oświadczeniu
                Interpelacja nr 16865 do ministra finansów w sprawie zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym
                • 31.01.2012Opłata paliwowa od ubytków w transporcie
                 Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne różnice w ilości paliw transportowanych za pomocą cystern samochodowych i kolejowych podlegają opłacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
                 • 10.08.2011Ceny paliw znów wzrosną?
                  Polska Izba Paliw Płynnych wystosowała do największych partii politycznych apel o podjęcie działań, które pomogłyby zmniejszyć wielkość daniny publicznej w cenie paliwa. Utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej w połączeniu z rosnącymi podatkami zawartymi w cenie paliwa – zdaniem PIPP – doprowadzą w końcu do znacznego pogorszenia się kondycji polskiej gospodarki. Ceny mogą jeszcze bardziej wzrosnąć 1 stycznia 2012 r., kiedy to skończy się okres przejściowy związany ze stosowaniem minimalnego podatku akcyzowego na olej napędowy.
                  • 30.06.2011Ile podatków i opłat jest w cenie paliwa
                   Zapytanie nr 9395 do ministra finansów w sprawie struktury podatków zawartych w cenie oleju napędowego
                   • 25.11.2010Opłata paliwowa: Miliard na Fundusz Kolejowy
                    980 mln zł pochodzących z opłaty paliwowej zasili w przyszłym roku Fundusz Kolejowy – zakłada rządowa uchwała w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2011 r. Największą cześć tej kwoty - 500 mln zł - zostanie przeznaczona na zakup przez Skarb Państwa akcji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.  
                    • 24.11.2009BCC przeciwko podwyżkom podatków od energii
                     Business Centre Club skrytykował rządowe plany podwyżek dodatkowych opłat, które są doliczane do cen energii, co od przyszłego roku spowoduje wzrost kosztów prądu, gazu i paliwa. Przedsiębiorcy nie zgadzają się z rządowym uzasadnieniem podwyżek, zgodnie z którym jest to cena ochrony środowiska i dywersyfikacji dostaw gazu. Zdaniem BCC faktycznym uzasadnieniem wzrostu opłat jest łatanie dziury budżetowej spowodowanej brakiem zmian w nieefektywnym systemie podatkowym.
                     • 12.11.2009Ponad 2 mld zł więcej z opłaty paliwowej
                      Od stycznia przyszłego roku wzrośnie opłata paliwowa dla oleju napędowego, dzięki czemu do państwowej kasy wpłynie 2,2 mld zł więcej. Podwyżka będzie konsekwencją zmian w ustawie o autostradach płatnych, o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o obrocie instrumentami finansowymi, którego projekt przyjęła Rada Ministrów.
                      • 18.05.2007MF o cenach benzyny w Polsce
                       Odnosząc się do zagadnienia cen benzyny w Polsce Ministerstwo Finansów informuje, że kształtują się one przede wszystkim pod wpływem światowych cen ropy naftowej (w 2005 r. średni wzrost cen ropy naftowej Brent wyniósł ponad 40%, w 2006 r. prawie 20% a w okresie I-IV 2007 r. nastąpił spadek w odniesieniu do średniego poziomu z 2006 r. o ok. 7%) i paliw gotowych oraz kursu złotego. Dodatkowym czynnikiem jest wysokość stawki podatku akcyzowego oraz wysokość marż hurtowych i detalicznych, zależna od polityki producentów i przedsiębiorców.
                       • 12.07.2006MF: Ogrzewający dom olejem nie będą płacić na drogi
                        W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami na temat proponowanych stawek akcyzy na olej opałowy przeznaczony na cele opałowe, Ministerstwo Finansów informuje.
                        • 14.03.2006Ile podatku płacimy w cenie paliwa
                         "Znieczulenie podatkowe" ostatecznych płatników podatków pośrednich powoduje, że często nie przywiązują oni tak wielkiej wagi do tych obciążeń, gdyż podatek płacony przez nich jest wliczony w cenę. Mimo że polska stawka VAT jest w czołówce stawek krajów UE, wyższe stawki są jedynie na Węgrzech, w Szwecji i Danii, podatki te ponoszone są na co dzień bez poczucia żalu. Jednakże jakiekolwiek wahania w strukturach podatkowych cen paliw oraz jego substytutów są odbierane bezpośrednio przez rynek. Przykład może stanowić zmiana akcyzy na benzynę bezołowiową z 1565zł/m³ na 1315zł/m³ (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.09.2005), która spowodowała obniżki cen paliwa na rynku, a tym samym można było wówczas odczuć zmiany cen towarów i usług. Dla przykładu ceny paliwa Pb 95 w okresie między 14 a 15 września 2005 za 1000 litrów zmniejszyły się z 3295 do 3095 zł a ceny Pb 98 z 3435 do 3200 zł.
                         • 15.12.2005Opłata paliwowa – mało wiemy, dużo płacimy
                          Minister Transportu i Budownictwa ogłosił wysokość opłaty paliwowej na 2006 r. (Monitor Polski Nr 80 z 14.12.2005 r. poz. 1144). Stawka opłaty paliwowej w 2006 r. wyniesie 107,63 zł. Jest to stawka za tonę paliwa lub gazu.