Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem rycza速

 • 07.05.2019Przychody z najmu kampera mog by opodatkowane rycza速em
  Pytanie: Wnioskodawca posiada samochód w zabudowie kamper. W okresie wiosna – jesie chcia豚y go wynajmowa. Ponadto Wnioskodawca jest równie w豉軼icielem mieszkania, które wynajmuje na tzw. zasadzie rycza速u 8,5% za ka盥y miesi帷. Czy w豉軼iwym b璠zie odprowadzanie podatku do Urz璠u Skarbowego za wynajem kampera w wysoko軼i 8,5% za miesi帷 od kwoty ewentualnego wynajmu i czy nale篡 t kwot zsumowa z kwot podatku odprowadzonego co miesi帷 za wynajem mieszkania?
  • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te mo瞠 by obj皻y rycza速em
   Wysoko嗆 p豉conego podatku nie jest czynnikiem, który okre郵a, 瞠 dane przychody s zaliczane do okre郵onego 廝ód豉 przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo嗆 lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem d逝goterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zrycza速owana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na p豉cenie podatków w sposób uproszczony, a jednocze郾ie stanowi 廝ód這 dochodów bud瞠tu Pa雟twa. Natomiast pojawiaj帷e si rozbie積o軼i s nieod陰czne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
   • 17.04.2019NSA. S逝瞠bno嗆 gruntowa to nie najem
    Z uzasadnienia: O "podobnym charakterze" nie decyduje podobie雟two ekonomiczne pomi璠zy umow ustanawiaj帷 s逝瞠bno嗆 a umowami najmu i dzier瘸wy, ale wzgl璠y prawne. (...) Dotycz帷a ograniczonego prawa rzeczowego umowa ustanowienia s逝瞠bno軼i gruntowej nie mie軼i si w poj璚iu "umów o podobnym charakterze", które nale篡 陰czy z typowo obligacyjnymi stosunkami, i w rezultacie uzyskiwane przychody Skar膨cej winny zosta opodatkowane jako przychody z innych 廝óde. Tak te s opodatkowane dochody ze s逝瞠bno軼i ustanowionych w inny ni umowa sposób.
    • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
     Odziedziczy貫m mieszkanie, które chcia豚ym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, 瞠 znaczenie b璠zie mia這 to, czy b璠 móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka b璠zie wysoko嗆 odpisu amortyzacyjnego (im wi瘯szy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto嗆 takiego mieszkania, a jak wysoko嗆 odpisu, który b璠 móg odliczy od przychodów?
     • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
      Odziedziczy貫m mieszkanie, które chcia豚ym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, 瞠 znaczenie b璠zie mia這 to, czy b璠 móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka b璠zie wysoko嗆 odpisu amortyzacyjnego (im wi瘯szy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto嗆 takiego mieszkania, a jak wysoko嗆 odpisu, który b璠 móg odliczy od przychodów?
      • 12.02.2019Rycza速 od przychodu z dzier瘸wy znaku towarowego
       Pytanie: Wnioskodawca zamierza zarejestrowa znak towarowy. Planuje w przysz這軼i zawrze umow dzier瘸wy znaku towarowego z osob prawn (spó趾 kapita這w lub spó趾 osobow) lub osob prowadz帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz. W ramach umowy, wynajmuj帷y znak towarowy b璠zie si nim móg dowolnie pos逝giwa i u篡tkowa w prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i gospodarczej. Czy przychód z czynszu z umowy dzier瘸wy znaku towarowego mo瞠 zosta opodatkowany rycza速em od przychodów ewidencjonowanych?
       • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
        Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
        • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
         Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
         • 04.02.2019Wynajem przez ma鹵onków mieszkania z gara瞠m - VAT i kasa fiskalna
          Pytanie: Ma鹵onkowie nabyli do wspó逕豉sno軼i maj徠kowej lokal mieszkalny z gara瞠m w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynaj皻e w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynaj皻y zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie u篡tkowe. Czy podatnik mo瞠 sam bez 穎ny rozlicza nale積y podatek VAT? Czy podatnikowi przys逝guje prawo odliczenia VAT od zakupu gara簑? Czy podatnikowi przys逝guje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowi您ku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestruj帷ej?
          • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
           Odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk MF poinformowa這, 瞠 koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawi這 równie wiele innych danych zwi您anych z systemem poboru PIT w Polsce.
           • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
            Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
            • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
             Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
             • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
              Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
              • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
               • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                1 stycznia tego roku wesz造 w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zosta豉 do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni造 si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
                • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza rycza速u
                 Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nast瘼nie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi耩 mieszka. Czy najem tych mieszka mo積a traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk rycza速u od przychodów ewidencjonowanych?
                 • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                  Od 1 stycznia przysz貫go roku wejd w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zostanie do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
                  • 18.12.2018Mo磧iwo嗆 opodatkowania przez ma這letniego dochodów z najmu
                   Pytanie: Wnioskodawca jest ma這letnim (obecnie ma 15 lat). Rodzice Wnioskodawcy zakupili lokal mieszkalny, który zostanie przekazany Wnioskodawcy w formie darowizny. Do czasu usamodzielnienia si Wnioskodawcy lokal b璠zie wynajmowany. Czy osi庵ni皻e dochody z tytu逝 najmu ww. lokalu w przypadku nie pobierania po篡tków z tego tytu逝 przez rodziców Wnioskodawcy (ma這letniego) mog by opodatkowane wy陰cznie przez Wnioskodawc (ma這letniego) w odr瑿nym zeznaniu podatkowym na jego imi i nazwisko?
                   • 17.12.2018E-szko豉 VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj
                    VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne 廝ód這 dochodów pa雟twa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwa積ie i bez wyrozumia這軼i. Dla osób rozliczaj帷ych VAT nieustannie zmieniaj帷e si przepisy i interpretacje s 廝ód貫m stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szko豉 VAT pozwala pozna, zg喚bi i rozwi您a rozmaite problemy dotycz帷e tego podatku. Uk豉d materia逝, jego szczegó這wo嗆 i liczba przyk豉dów umo磧iwi ka盥emu, kto zechce po鈍i璚i na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie cz窷ci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie mi璠zynarodowym. E-szko喚 uzupe軟ia dodatek, zawieraj帷y odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania uczestników. Materia造 w razie pojawiaj帷ych si zmian w przepisach s na bie膨co aktualizowane i uzupe軟iane.
                    • 26.11.2018Rozliczanie najmu przez jednego ze wspó逕豉軼icieli
                     Pytanie: Wnioskodawczyni wspólnie z m篹em i cioci zakupi豉 lokal mieszkalny o pow. oko這 120 m² –bez fizycznego podzia逝. Mi璠zy ma鹵onkami istnieje wspólno嗆 maj徠kowa. Wnioskodawczyni wraz z m篹em posiada 2/3 udzia逝 w ww. lokalu, natomiast ciocia posiada 1/3 udzia逝. Ciocia wyra瘸 zgod na wynaj璚ie pokoju np. studentom i nie b璠zie z tego tytu逝 czerpa po篡tków. Czy Wnioskodawczyni, jako wspó逕豉軼iciel lokalu, mo瞠 pobiera w ca這軼i po篡tki z najmu tego lokalu i od ca這軼i op豉ca podatek dochodowy?
                     • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                      Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa us逝gi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i us逝g, a tym samym Spó趾a na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spó趾a nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi您ku z nabyciem us逝gi od podmiotu trzeciego?
                      • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                       Od 1 stycznia przysz貫go roku wejd w 篡cie zmiany dotycz帷e samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dzia豉lno軼i. Podwy窺zona zostanie do 150 000 z kwota limitu warto軼i samochodu do którego mo磧iwe jest pe軟e odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów u篡wania samochodów wykorzystywanych tak瞠 dla celów prywatnych.
                       • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni rycza速
                        Powszechnie uwa瘸 si, 瞠 opodatkowanie najmu rycza速em od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wed逝g zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie mo瞠 jednak nie op豉ca si opodatkowywa rycza速em. Dzi瘯i zasadom ogólnym i amortyzacji mo積a bowiem w ogóle nie p豉ci podatku.
                        • 06.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni rycza速
                         Powszechnie uwa瘸 si, 瞠 opodatkowanie najmu rycza速em od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wed逝g zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie mo瞠 jednak nie op豉ca si opodatkowywa rycza速em. Dzi瘯i zasadom ogólnym i amortyzacji mo積a bowiem w ogóle nie p豉ci podatku.
                         • 04.10.2018Najem krótkoterminowy - uci捫liwo軼i dla sta造ch mieszka鎍ów, zysk dla w豉軼icieli lokali
                          Resort przygl康a si problemom mieszka鎍ów budynków, w których w豉軼iciele mieszka wynajmuj swoje lokale, czyni帷 z nich lokale wuasi hotelowe. Istniej帷e prawo pozwala na przeciwdzia豉nie tym praktykom, i na razie 瘸dnych zmian w tej sprawie nie b璠zie - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk w sprawie uci捫liwo軼i wynikaj帷ych ze zwi瘯szonego ruchu turystycznego.
                          • 17.09.2018NSA. Przychód z najmu to nie tylko czynsz
                           Z uzasadnienia: Przychodem z tytu逝 najmu b璠zie oprócz wynagrodzenia wynajmuj帷ego wynikaj帷ego bezpo鈔ednio z tej umowy (czynsz) tak瞠 wszystko to, co uzyskuje wynajmuj帷y na jej podstawie. Tym samym 鈍iadczenie pieni篹ne – kwoty stanowi帷e po這w podatku od nieruchomo軼i oraz po這w op豉t za u篡tkowanie wieczyste, uzyskiwane od najemcy (równie uiszczane niezale積ie od czynszu okre郵onego w umowie), stanowi przychód z tytu逝 umowy najmu.
                           • 29.08.2018Podatki 2018: Limit na rycza速 od najmu dotyczy obojga ma鹵onków
                            Okoliczno嗆, 瞠 jeden z ma鹵onków korzysta z opodatkowania na ogólnych zasadach wed逝g skali podatkowej, nie oznacza, 瞠 nie osi庵a przychodów z tytu逝 umowy najmu, dzier瘸wy zawieranej poza dzia豉lno軼i gospodarcz, które podlegaj uwzgl璠nieniu w limicie przychodów w wysoko軼i 100 000 z. Przepisy nie stanowi, 瞠 w limicie tym uwzgl璠nia si wy陰cznie przychody z tytu逝 umowy najmu, dzier瘸wy, zawieranej poza dzia豉lno軼i gospodarcz, opodatkowane rycza速em od przychodów ewidencjonowanych - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                            • 23.08.2018Odp豉tne udost瘼nianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
                             Spó趾a zamierza 鈍iadczy na rzecz swoich pracowników us逝gi w zakresie udost瘼niania samochodów, które by造by wykonywane odp豉tnie i rozliczane okresowo (miesi帷). Wynagrodzenie b璠zie zale瘸這 od rodzaju samochodu oraz od ilo軼i przejechanych kilometrów. Us逝ga udost瘼niania samochodów b璠zie podlega豉 opodatkowaniu VAT (23%) i spó趾a b璠zie wystawia豉 na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spó趾a powinna zaewidencjonowa na kasie rejestruj帷ej sprzeda z tytu逝 鈍iadczenia ww. us逝gi udost瘼niania samochodów na rzecz pracowników?
                             • 22.08.2018Odp豉tne udost瘼nianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
                              Spó趾a zamierza 鈍iadczy na rzecz swoich pracowników us逝gi w zakresie udost瘼niania samochodów, które by造by wykonywane odp豉tnie i rozliczane okresowo (miesi帷). Wynagrodzenie b璠zie zale瘸這 od rodzaju samochodu oraz od ilo軼i przejechanych kilometrów. Us逝ga udost瘼niania samochodów b璠zie podlega豉 opodatkowaniu VAT (23%) i spó趾a b璠zie wystawia豉 na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spó趾a powinna zaewidencjonowa na kasie rejestruj帷ej sprzeda z tytu逝 鈍iadczenia ww. us逝gi udost瘼niania samochodów na rzecz pracowników?
                              • 21.08.2018WSA. Rycza速 od przychodów z najmu po likwidacji dzia豉lno軼i
                               Z uzasadnienia: Wnioskodawca wskaza wyra幡ie, i zamierza wycofa wprowadzone do przedsi瑿iorstwa sk豉dniki maj徠ku, zamkn望 dzia豉lno嗆 i odda wycofane sk豉dniki maj徠ku w ramach "prywatnego najmu" innemu podmiotowi prowadz帷emu dzia豉lno嗆 gospodarcz. Organ interpretacyjny dopu軼i si zatem niew豉軼iwej oceny co do zastosowania w sprawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdy bezpodstawnie uzna, 瞠 przedmiotowe nieruchomo軼i b璠 zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz podatnika tak瞠 po jej likwidacji.
                               • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                W kolejnym odcinku poradnika omawiaj帷ego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w uj璚iu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwa瘸nia po鈍i璚one rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami post瘼owania z dokumentami ksi璕owymi sporz康zonymi w j瞛yku obcym, ustaleniem warto軼i z這towej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                 W kolejnym odcinku poradnika omawiaj帷ego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w uj璚iu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwa瘸nia po鈍i璚one rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami post瘼owania z dokumentami ksi璕owymi sporz康zonymi w j瞛yku obcym, ustaleniem warto軼i z這towej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                 • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
                                  Pytanie: Przedmiotem dzia豉lno軼i jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowi您uj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powy窺zego zapisu. W takim przypadku najemcy s obci捫ani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi b璠 wynagrodzenie nale積e z tytu逝 realizowania przez ni czynno軼i opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
                                  • 03.07.2018NSA. Wynajmuj帷y wiele lokali nie mo瞠 stosowa rycza速u
                                   Z uzasadnienia: Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, 瞠 nie mo瞠 on by prowadzony inaczej ni w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem, przychód uzyskany z tytu逝 najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej nie b璠zie stanowi przychodu ze 廝ód豉 okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, dzier瘸wa, itp.), lecz b璠zie przychodem ze 廝ód豉 okre郵onego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                   • 25.06.2018Prywatny najem mieszka na krótkie okresy na rycza販ie
                                    Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadz帷a pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, osi庵aj帷a przychody z tytu逝 najmu mo瞠 – jak dotychczas przy najmie d逝goterminowym – rozlicza przychody zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                                    • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni rycza速
                                     Powszechnie uwa瘸 si, 瞠 opodatkowanie najmu rycza速em od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wed逝g zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie mo瞠 jednak nie op豉ca si opodatkowywa rycza速em. Dzi瘯i zasadom ogólnym i amortyzacji mo積a bowiem w ogóle nie p豉ci podatku.
                                     • 17.04.2018Najem krótkotrwa造 mo瞠 by opodatkowany rycza速em
                                      Pytanie: Czy Wnioskodawczyni najem na krótki okres jako osoba fizyczna nieprowadz帷a pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, osi庵aj帷a przychody z tytu逝 najmu mo瞠 – jak dotychczas przy najmie d逝goterminowym – rozlicza przychody zrycza速owanym podatkiem dochodowym w wysoko軼i 8,5% dla przychodów do 100 000 z zgodnie z art. 2 ust 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne?
                                      • 06.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzier瘸wy osi庵anych poza dzia豉lno軼i gospodarcz
                                       Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odr瑿ne 廝ód這 przychodów:  najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzier瘸w, poddzier瘸w dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz.
                                       • 05.03.2018PIT od dochodów z najmu, dzier瘸wy osi庵anych poza dzia豉lno軼i gospodarcz
                                        Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odr瑿ne 廝ód這 przychodów:  najem, podnajem, dzier瘸w, poddzier瘸w oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym równie dzier瘸w, poddzier瘸w dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk豉dników na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaów specjalnych produkcji rolnej, z wyj徠kiem sk豉dników maj徠ku zwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz.
                                        • 28.02.2018Prywatny najem domu dla firmy na rycza販ie
                                         Pytanie: Wnioskodawca jest w豉軼icielem domu, który otrzyma w spadku po rodzicach. Ma podpisan umow z firm na wynajem dla pracowników, w której kwota zosta豉 ustalona od jednego ó磬a. Czy Wnioskodawca b璠zie móg w stosunku do osi庵ni皻ych przychodów zastosowa form ich opodatkowania w postaci rycza速u? Czy ww. wynajem stanowi dzia豉lno嗆 gospodarcz w rozumieniu przepisów podatkowych?
                                         • 14.02.2018PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
                                          Tzw. du瘸 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wesz豉 w 篡cie 1 stycznia 2018 r., zmieni豉 m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zosta造 zasady wyliczania wysoko軼i odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wi璚ej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystuj帷ego, czy u篡wanie samochodu osobowego. Podniesiony zosta tak瞠 dochód osoby niepe軟osprawnej uprawniaj帷ej podatnika maj帷ego na utrzymaniu tak osob do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 z. Co istotne, nowe zasady stosuje si ju do dochodów za 2017 rok.
                                          • 06.02.2018Obowi您ki p豉tnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
                                           Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukrai雟kim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym d逝瞠j ni 183 dni lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce?
                                           • 31.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                            Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                            • 30.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowi您ku wp豉ty zaliczek na PIT
                                             Od 2018 r. podatnicy osi庵aj帷y dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej nie maj obowi您ku wp豉cania zaliczki, je瞠li kwota zaliczki podlegaj帷a wp豉cie w wysoko軼i ró積icy pomi璠zy podatkiem nale積ym od dochodu osi庵ni皻ego od pocz徠ku roku a sum zaliczek wp豉conych od pocz徠ku roku nie przekracza 1000 z.
                                             • 30.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                              Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                              • 24.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                               • 23.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                                Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                                • 23.01.2018Kiedy najem prywatny staje si dzia豉lno軼i gospodarcz?
                                                 Pytanie: Wnioskodawca jest w豉軼icielem mieszkania, w którym nie mieszka. Jest to gówna okoliczno嗆, która przyczyni豉 si do czynno軼i zwi您anych z wynajmem. Oferta wynajmu jest zamieszczona w mediach w celu znalezienia wynajmuj帷ego. Mieszkanie jest wynajmowane na ró積e okresy w zale積o軼i od zapotrzebowania wynajmuj帷ych osób. Czynno軼i wynajmu s wykonywane w celach dodatkowego zarobku bez wzgl璠u na rezultat gdy gównym 廝ód貫m zarobkowym jest praca na etacie. Jaki rycza速 Wnioskodawca powinien p豉ci zarówno w przypadku najmu krótkoterminowego jak i d逝goterminowego?
                                                 • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                                                  Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                                                  • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                                                   Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nast瘼na strona »