Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek ekologiczny

 • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie może dyskredytować wniosków dowodowych
  W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, że w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczący istotnych okoliczności sprawy został złożony w toku postępowania podatkowego, organ podatkowy nie może żądania jego przeprowadzenia nie uwzględnić, skoro okoliczności, które miały być stwierdzone przez zgłoszone dowody, nie były stwierdzone za pomocą innych dowodów.
  • 17.07.2017Rozłożenie płatności na raty: Kiedy przedsiębiorca zapłaci podatek bankowy?
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku:  rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą bez naliczenia dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności,  rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową z naliczeniem dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności?
   • 30.03.2017Podatki 2018: Eksperci za pomysłem likwidacji akcyzy od samochodów osobowych
    Likwidacja podatku akcyzowego od samochodów osobowych przyniosłaby Polsce korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne – uważają eksperci Business Centre Club. Organizacja popiera pomysł, który pojawił się w przygotowanym przez klub parlamentarny Kukiz’15 projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej.
    • 11.08.2016Podatki 2016: Opodatkowanie elektrowni wiatrowych do zmiany?
     Do Sejmu trafił poselski – przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projektodawcy proponują zmiany, które miałyby skutkować zmniejszeniem wysokości podatku od nieruchomości, obecnie naliczanego w zależności od wartości elektrowni wiatrowej.
     • 19.10.2015Czy gmina może odliczyć VAT?
      Pytanie podatnika: Czy Gmina ubiegając się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... w ramach zadania pn. „...” może odzyskać podatek VAT naliczony?
      • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
       Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych z zagranicy.
       • 16.10.2014Stawka akcyzy na samochody osobowe do zmiany?
        Interpelacja nr 27215 do ministra finansów w sprawie stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe.
        • 13.10.2014Podatki na świecie: Norwegia szykuje obniżkę podatków
         Władze Norwegii zapowiedziały uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie niektórych podatków. Jak zapowiedziała minister finansów Siv Jensen, zmiany w systemie powinny korzystnie wpłynąć na poziom wzrostu gospodarczego.
         • 16.07.2014Podatki na świecie: Portugalia stawia na podatki ekologiczne
          Portugalia zamierza podjąć cały szereg nowych działań w zakresie tzw. podatków ekologicznych. Z zapowiedzi przedstawionych 9 lipca br. przez portugalski rząd wynika, że mieszkańcy tego kraju będą więcej płacić m.in. za plastikowe/foliowe torebki oraz paliwo. Wprowadzony zostanie też podatek od podróży lotniczych.
          • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
           Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
           • 11.03.2014OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego
            Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczącego ekonomicznie podatku węglowego, likwidacja obniżonych stawek VAT, cięcia zwolnień i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatków ekologicznych – to niektóre z propozycji rozwiązań podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziałek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.
            • 11.03.2014OECD zaleca Polsce wprowadzenie podatku katastralnego
             Wprowadzenie podatku katastralnego i znaczącego ekonomicznie podatku węglowego, likwidacja obniżonych stawek VAT, cięcia zwolnień i ulg podatkowych oraz podniesienie tzw. podatków ekologicznych – to niektóre z propozycji rozwiązań podatkowych dla Polski, zawartych w przedstawionym w poniedziałek raporcie pn. „OECD Economic Survey: Poland 2014”.
             • 04.12.2013Podatki na świecie: Włochy zreformują system
              Z początkiem 2014 r. Włochy częściowo zniosą budzący wiele kontrowersji gminny podatek od nieruchomości (IMU – imposta municipale sugli immobili), pobierany dotychczas także od pierwszej posiadanej rezydencji. Równocześnie wprowadzone zostaną poważne modyfikacje w podatkach lokalnych. Zmiany zostały już zatwierdzone przez włoskich senatorów.
              • 10.06.2013Podatki na świecie: Dania blisko rezygnacji z opodatkowania tlenku azotu
               Dania prawdopodobnie zrezygnuje z opodatkowania emisji tlenku azotu. Wprowadzona w połowie 2012 r. danina negatywnie wpływa na rynek pracy i konkurencyjność duńskich firm. Przypuszcza się, że Kopenhaga wkrótce zrezygnuje z tego rozwiązania, podobnie jak wcześniej zniosła podatek od tłuszczów nasyconych (tzw. fat tax).
               • 29.10.2012Sprzedaż zwolniona i opodatkowana a proporcja VAT
                Z uzasadnienia: W przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu, nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.
                • 19.09.2012Podatek od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
                 W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków oraz budowli znajdujących się w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zwolnienie to zostało uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
                 • 16.12.2011Podatki 2012: Wzór nowego wniosku ORD-OG
                  Resort finansów opublikował wzór nowego wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG oraz załącznika ORD-OG/A – wzór określa projekt rozporządzenia (z 12 grudnia 2011 r.) Ministra Finansów ws. wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.
                  • 14.09.2011Gruby kocha wybory
                   - Wiesz Siwy, co lubię najbardziej? – zagaił Gruby ocierając pianę z puszczańskiego. - Jak to co. Piwo rzecz jasna – odpowiedział Siwy. - Jasne, ale tak w kategoriach bardziej filozoficznych – kontynuował Gruby. - Hegla? Kanta? Kotarbińskiego? – celował Siwy. - Daj spokój Siwy, bez brawury. Ten czas lubię, Siwy. Ten czas – Gruby akcentował „ten” pukaniem palcem wskazującym o blat stołu.
                   • 09.09.2010Podatek ekologiczny zamiast akcyzy?
                    Pracodawcy RP oczekują zastąpienia akcyzy od pojazdów samochodowych podatkiem ekologicznym. Zdaniem organizacji przedsiębiorców zmiana taka z jednej strony zwiększyłaby dochody budżetowe i uniemożliwiła nieprawidłowości, do jakich dochodzi przy stosowaniu podatku akcyzowego, z drugiej zaś - wywołałaby pożądane z punktu widzenia ekologii i bezpieczeństwa ruchu drogowego zmiany na rynku.
                    • 09.07.2010Rząd nie pracuje nad podatkiem ekologicznym
                     Interpelacja nr 16250 do ministra finansów w sprawie ekopodatku
                     • 19.02.2010Sprowadzasz i sprzedajesz samochody? – prowadzisz działalność gospodarczą 
                      Pytanie podatnika: Czy taka sprzedaż majątku osobistego, tj. owych pięciu samochodów, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy taka sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
                      • 01.07.2009Dopłata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska stanowi przychód
                       Interpelacja nr 8765 do ministra finansów w sprawie uznania dopłat do kredytów ekologicznych za dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
                       • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                        Poseł Marek Matuszewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesień medialnych wynika, iż  Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, który miałby zastąpić akcyzę. Z informacji tych wynika, że podatek byłby płacony co roku w urzędzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zacząłby obowiązywać prawdopodobnie od 2010 r. Najwyższą kwotę podatku zapłaciliby kierowcy jeżdżący starymi autami - 3 tys. zł za auto sprzed 1992 r. Natomiast właściciele pojazdów, których wiek nie przekracza 9 lat, zapłacą ok. 500 zł. Najmniejszy podatek zapłacą ci, których stać na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 zł rocznie.
                        • 03.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT od zakupu gruntu
                         O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel, decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu.
                         • 19.02.2009Nowy system opodatkowania samochodów?
                          Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                          • 04.02.2009Ekopodatek zamiast akcyzy
                           Interpelacja nr 6195 do ministra finansów w sprawie zastąpienia podatku akcyzowego od samochodów osobowych tzw. podatkiem ekologicznym
                           • 12.03.2008KPP chce „podatku ekologicznego”
                            Zastąpienia akcyzy naliczanej przy zakupie samochodu „podatkiem ekologicznym” płaconym co roku w wysokości zależnej od emisji spalin chce Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem KPP przyjęty we wtorek rządowy projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego nie rozwiązuje problemu nadmiernego napływu starych pojazdów do Polski.
                            • 04.07.2007KPP: Ekologiczny podatek od samochodów wciąż potrzebny
                             Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Projekt ten ma na celu umożliwienie zwrotu, bezprawnie pobranej, akcyzy na samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym obowiązujące wówczas przepisy akcyzowe.
                             • 16.04.2007Na samochody nadal akcyza
                              Interpelacja nr 6166 do ministra finansów w sprawie planów dotyczących wprowadzenia nowego podatku od samochodów sprowadzanych z zagranicy
                              • 15.03.2006Interpelacja nr 297 do ministra finansów w sprawie niezgodnego z prawem pobierania podatku akcyzowego na samochody osobowe importowane z państw UE
                               Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. wprowadzone zostały nowe stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe. Stawki podatku akcyzowego zostały podniesione z 6,4% do 65%. Tak drastyczna podwyżka była sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, zdrowym rozsądkiem i prawem UE. Z unijnej zasady swobodnego przepływu towarów wynika zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu samochodami. Ponadto absolutnie podstawową regułą prawa wspólnotowego jest zakaz dyskryminacji podatkowej. Dyskryminujące traktowanie pod względem podatkowym używanych samochodów sprowadzanych z krajów UE narusza prawo wspólnotowe, według którego Polska powinna się wstrzymać od stosowania jakichkolwiek praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między własnymi produktami a podobnymi pochodzącymi z UE.
                               • 13.12.2005Podatek ekologiczny i wyższa matematyka
                                Jak wszyscy wiedzą podatki są obowiązkowe i trudno oczekiwać ich likwidacji. Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego zlikwidowano obowiązkową maturę z matematyki. W sposób oczywisty to posunięcie nie koresponduje z polityką podatkową prowadzoną wobec każdego obywatela. Teraz matematyka przyda się jeszcze bardziej, bo szykują się dodatkowe komplikacje.