Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Jednolity Plik Kontrolny

 • 26.06.2017"Inwigilacja" przedsiębiorców sposobem na lukę w VAT?
  Interpelacja nr 12862 do ministra finansów w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierającej zapis o przekazywaniu przez firmy dobowych wyciągów bankowych
  • 21.06.2017CIT. Jak dokumentować koszty podatkowe?
   Problem przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowany jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT. Warto jednak sprawdzić, w jaki sposób należy przechowywać dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy np. skan faktury może być podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? 
   • 20.06.2017CIT. Jak dokumentować koszty podatkowe?
    Problem przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowany jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT. Warto jednak sprawdzić, w jaki sposób należy przechowywać dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy np. skan faktury może być podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? 
    • 25.05.2017MF: Kolejna weryfikacja plików JPK_VAT
     Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:
     • 24.05.2017MF: Kolejna weryfikacja plików JPK_VAT
      Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:
      • 08.05.2017MF. Weryfikacja składanych plików JPK_VAT
       Ministerstwo Finansów informuje, że po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:
       • 28.04.2017MF. Weryfikacja składanych plików JPK_VAT
        Ministerstwo Finansów informuje, że po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:
        • 27.04.2017Podatki 2017: Rząd zapowiada dalszą odbudowę dochodów publicznych
         W ostatni wtorek rząd przyjął uchwałę dotyczącą zaktualizowanego „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020”. W dokumencie wskazano m.in. na dalszą potrzebę odbudowy dochodów publicznych i zapowiedziano podjęcie kolejnych działań. Skutki finansowe uszczelniania systemu podatkowego oszacowano na ok. 20 mld zł w latach 2017-2018. Pozytywną zmianę przynieść ma m.in. utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej.
         • 05.04.2017Podatki 2017: Nowy obowiązek dla firm działających na Litwie i w Norwegii
          Polskie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność również na Litwie i w Norwegii, będą musiały przygotować się do nowych zasad raportowania informacji podatkowych. Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej Deloitte, od 2018 r. w tych dwóch państwach obowiązywać zacznie SAF-T, czyli standard raportowania oparty na wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
          • 22.03.2017Korekta JPK nawet w przypadku wystawienia noty korygującej
           Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa struktur logiczna JPK VAT. Wprowadzone zmiany są efektem zarówno nowego wzoru deklaracji podatkowej VAT-7 jak i wynikają z dotychczasowych doświadczeń w zakresie półrocznego obowiązywania przepisów w zakresie JPK. Nowością jest obowiązek wypełniania pól dotyczących danych kontrahenta. Od stycznia br. pola te oznaczone zostały w strukturze JPK VAT jako pola wymagane.
           • 21.03.2017Obowiązek sporządzenia pliku JPK PKPIR
            W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.
            • 21.03.2017Korekta JPK nawet w przypadku wystawienia noty korygującej
             Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa struktur logiczna JPK VAT. Wprowadzone zmiany są efektem zarówno nowego wzoru deklaracji podatkowej VAT-7 jak i wynikają z dotychczasowych doświadczeń w zakresie półrocznego obowiązywania przepisów w zakresie JPK. Nowością jest obowiązek wypełniania pól dotyczących danych kontrahenta. Od stycznia br. pola te oznaczone zostały w strukturze JPK VAT jako pola wymagane.
             • 20.03.2017Obowiązek sporządzenia pliku JPK PKPIR
              W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.
              • 14.03.2017Czy pliki JPK są chronione?
               Interpelacja nr 9998 do ministra finansów w sprawie tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych
               • 14.12.2016Jak organy podatkowe wykorzystują dane z JPK?
                Interpelacja nr 7504 w sprawie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny).
                • 31.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT będzie ograniczone
                 25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz mają spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Jedną z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                 • 31.10.2016Podatki 2017. Dlaczego stawki VAT nie będą obniżone?
                  Interpelacja nr 6482 w sprawie stawek podatku VAT
                  • 28.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT będzie ograniczone
                   25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz mają spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Jedną z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                   • 27.10.2016Podatki 2017: Sektor MSP poniesie koszty związane z JPK
                    Od 2017 r. również małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą musiały przekazywać poprzez tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) informacje o prowadzonej ewidencji VAT. Szacuje się, że obowiązek dotyczyć może ok. 140 tys. podmiotów. Jak twierdzą eksperci, zmiany będą oznaczać również wzrost kosztów ponoszonych przez podatników.
                    • 26.10.2016Podatki 2017: Sektor MSP poniesie koszty związane z JPK
                     Od 2017 r. również małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą musiały przekazywać poprzez tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) informacje o prowadzonej ewidencji VAT. Szacuje się, że obowiązek dotyczyć może ok. 140 tys. podmiotów. Jak twierdzą eksperci, zmiany będą oznaczać również wzrost kosztów ponoszonych przez podatników.
                     • 19.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                      Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i możliwości odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób należy przechowywać dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                      • 17.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                       Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i możliwości odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób należy przechowywać dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstawą do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                       • 10.10.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z problemami
                        Nowe obowiązki w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego były wprowadzane przez Ministerstwo Finansów w ekspresowym tempie, co przysporzyło trochę problemów dużym firmom – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.
                        • 07.10.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z problemami
                         Nowe obowiązki w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego były wprowadzane przez Ministerstwo Finansów w ekspresowym tempie, co przysporzyło trochę problemów dużym firmom – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.
                         • 05.10.2016Jednolite Pliki Kontrolne mogą być dobrym sposobem na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Jednak czy poradzą sobie z nimi sami podatnicy? 
                          1 lipca weszły w życie przepisy nakładające na podatników obowiązek przekazywania organom podatkowym danych w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych. Niestety, mimo starań Ministerstwa Finansów, wielu przedsiębiorców przyznaje, że ich wiedza na temat JPK jest mocno ograniczona. Dotyczy to zarówno informacji o samej idei wprowadzania JPK, jak i o terminach wdrażania nowych zasad. Z uwagi na przewidziane w nowelizacji restrykcje, utrzymywanie się obecnego stanu rzeczy oznaczać może nagły wzrost przypadków pociągania podatników do odpowiedzialności karno-skarbowej.   
                          • 26.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe standardy techniczne dla kas
                           Mające wejść w życie z początkiem 2018 r. nowe rozporządzenie ws. kas rejestrujących wprowadzi nowe standardy techniczne, w tym m.in. standard udostępniania klientom paragonów elektronicznych – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
                           • 25.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe standardy techniczne dla kas
                            Mające wejść w życie z początkiem 2018 r. nowe rozporządzenie ws. kas rejestrujących wprowadzi nowe standardy techniczne, w tym m.in. standard udostępniania klientom paragonów elektronicznych – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
                            • 23.08.2016Podatki 2016: Zmiany ws. terminów przesyłania informacji związanych z JPK
                             Podmioty tworzące sektor finansów publicznych będą mieć więcej czasu na przekazywanie informacji o prowadzonej ewidencji – wynika z projektu rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo Finansów. Na takie udogodnienie będą mogły liczyć głównie podmioty wykonujące zadania o charakterze publicznym.
                             • 22.08.2016Podatki 2016: Zmiany ws. terminów przesyłania informacji związanych z JPK
                              Podmioty tworzące sektor finansów publicznych będą mieć więcej czasu na przekazywanie informacji o prowadzonej ewidencji – wynika z projektu rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo Finansów. Na takie udogodnienie będą mogły liczyć głównie podmioty wykonujące zadania o charakterze publicznym.
                              • 26.07.2016Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejściowy?
                               Pytanie podatnika: Czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. w szczególności art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawcę będzie obowiązywał okres przejściowy, zgodnie z którym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowiązany będzie sporządzać Jednolity Plik Kontrolny, o którym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiada status średniego przedsiębiorcy?
                               • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny już od dziś
                                Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Najprościej rzecz ujmując, taka struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym.
                                • 30.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                                 Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.
                                 • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny już od jutra
                                  Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Najprościej rzecz ujmując, taka struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym.
                                  • 29.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                                   Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.
                                   • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
                                    Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów.
                                    • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
                                     Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów.
                                     • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                                      Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Najprościej rzecz ujmując, taka struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym.
                                      • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                                       Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to postać elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Najprościej rzecz ujmując, taka struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym.
                                       • 24.05.2016Może być lepiej czy tylko inaczej?
                                        Zamiast upraszczać przepisy prawa podatkowego ustawodawca tworzy kolejne pułapki. Jak inaczej uzasadnić stworzenie nowych obowiązków związanych chociażby z Jednolitym Plikiem Kontrolnym czy ogłoszonymi niedawno propozycjami zmian w ustawie o VAT?
                                        • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązek wszystkich podatników
                                         Znaczna część podatników, a przynajmniej obsługujących ich biur rachunkowych, wie, że 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), który wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w którym podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.
                                         • 24.05.2016Księgi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego również za okresy przeszłe?
                                          Interpelacja nr 2660 do ministra finansów w sprawie zakresu danych wynikających z ksiąg podatkowych, którego będą mogły żądać organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                                          • 23.05.2016Może być lepiej czy tylko inaczej?
                                           Zamiast upraszczać przepisy prawa podatkowego ustawodawca tworzy kolejne pułapki. Jak inaczej uzasadnić stworzenie nowych obowiązków związanych chociażby z Jednolitym Plikiem Kontrolnym czy ogłoszonymi niedawno propozycjami zmian w ustawie o VAT?
                                           • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązek wszystkich podatników
                                            Znaczna część podatników, a przynajmniej obsługujących ich biur rachunkowych, wie, że 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), który wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w którym podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.
                                            • 05.05.2016KE poprawiła prognozy dla polskiej gospodarki
                                             Komisja Europejska podwyższyła prognozy dla wzrostu PKB Polski i zrewidowała w dół przewidywany poziom deficytu finansów publicznych. W bieżącym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3,7 proc., co oznaczałoby poprawę o 0,1 pkt proc. względem 2015 r. Deficyt finansów publicznych wyniesie z kolei poniżej 3 proc.
                                             • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsiębiorcami?
                                              Interpelacja nr 1403 do ministra finansów w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych
                                              • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsiębiorcami?
                                               Interpelacja nr 1403 do ministra finansów w sprawie obowiązku tworzenia i przesyłania do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych
                                               • 11.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyścią dla podatników?
                                                Już od lipca 2016 r. część podatników będzie zobowiązana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć określoną formę elektroniczną, która umożliwi organom podatkowym automatyczną analizę danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w efekcie wprowadzenia JPK korzyści odniesie zarówno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                                                • 10.03.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z korzyścią dla podatników?
                                                 Już od lipca 2016 r. część podatników będzie zobowiązana do stosowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Księgi podatkowe i dowody księgowe będą musiały mieć określoną formę elektroniczną, która umożliwi organom podatkowym automatyczną analizę danych. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w efekcie wprowadzenia JPK korzyści odniesie zarówno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy.
                                                 • 08.02.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny budzi coraz więcej zastrzeżeń
                                                  Wejście w życie nowych wymogów związanych z tzw. Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) powinno zostać opóźnione - uważają eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja zwraca uwagę, że nadal nie określono ostatecznych struktur plików i firmy nie są w stanie oszacować, ile czasu i nakładów będzie potrzeba, by dostosować systemy informatyczne.
                                                  • 05.02.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny budzi coraz więcej zastrzeżeń
                                                   Wejście w życie nowych wymogów związanych z tzw. Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) powinno zostać opóźnione – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja zwraca uwagę, że nadal nie określono ostatecznych struktur plików i firmy nie są w stanie oszacować, ile czasu i nakładów będzie potrzeba, by dostosować systemy informatyczne.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »