Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Jednolity Plik Kontrolny

 • 07.07.2017KAS: Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecie i maj 2017
  Weryfikacja zoonych za kwiecie i maj 2017 r. jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzdzia ANALIZATOR_JPK, wykazaa niezgodnoci w czci plików przesanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczyy one:
  • 30.06.2017Mija pierwszy rok funkcjonowania JPK
   Podatkowa administracja wykorzystuje JPK przede wszystkim do czynnoci sprawdzajcych, a w mniejszym stopniu korzysta z nowego narzdzia w czasie kontroli czy postpowa podatkowych – wynika z analizy ekspertów firmy doradczej PwC. Jednolity Plik Kontrolny obowizuje ju od roku i naley do waniejszych elementów procesu uszczelniania polskiego systemu podatkowego.
   • 29.06.2017Mija pierwszy rok funkcjonowania JPK
    Podatkowa administracja wykorzystuje JPK przede wszystkim do czynnoci sprawdzajcych, a w mniejszym stopniu korzysta z nowego narzdzia w czasie kontroli czy postpowa podatkowych – wynika z analizy ekspertów firmy doradczej PwC. Jednolity Plik Kontrolny obowizuje ju od roku i naley do waniejszych elementów procesu uszczelniania polskiego systemu podatkowego.
    • 26.06.2017"Inwigilacja" przedsibiorców sposobem na luk w VAT?
     Interpelacja nr 12862 do ministra finansów w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierajcej zapis o przekazywaniu przez firmy dobowych wycigów bankowych
     • 21.06.2017CIT. Jak dokumentowa koszty podatkowe?
      Problem przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowany jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT. Warto jednak sprawdzi, w jaki sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy np. skan faktury moe by podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? 
      • 20.06.2017CIT. Jak dokumentowa koszty podatkowe?
       Problem przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowany jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT. Warto jednak sprawdzi, w jaki sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy np. skan faktury moe by podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? 
       • 25.05.2017MF: Kolejna weryfikacja plików JPK_VAT
        Ministerstwo Finansów informuje, e weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzdzia ANALIZATOR_JPK, wykazaa nastpujce niezgodnoci w plikach przesanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:
        • 24.05.2017MF: Kolejna weryfikacja plików JPK_VAT
         Ministerstwo Finansów informuje, e weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzdzia ANALIZATOR_JPK, wykazaa nastpujce niezgodnoci w plikach przesanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:
         • 08.05.2017MF. Weryfikacja skadanych plików JPK_VAT
          Ministerstwo Finansów informuje, e po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzdzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodnoci w przesanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:
          • 28.04.2017MF. Weryfikacja skadanych plików JPK_VAT
           Ministerstwo Finansów informuje, e po przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzdzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodnoci w przesanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:
           • 27.04.2017Podatki 2017: Rzd zapowiada dalsz odbudow dochodów publicznych
            W ostatni wtorek rzd przyj uchwa dotyczc zaktualizowanego „Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa na lata 2017-2020”. W dokumencie wskazano m.in. na dalsz potrzeb odbudowy dochodów publicznych i zapowiedziano podjcie kolejnych dziaa. Skutki finansowe uszczelniania systemu podatkowego oszacowano na ok. 20 mld z w latach 2017-2018. Pozytywn zmian przynie ma m.in. utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej.
            • 05.04.2017Podatki 2017: Nowy obowizek dla firm dziaajcych na Litwie i w Norwegii
             Polskie przedsibiorstwa, które prowadz dziaalno równie na Litwie i w Norwegii, bd musiay przygotowa si do nowych zasad raportowania informacji podatkowych. Jak tumacz eksperci firmy doradczej Deloitte, od 2018 r. w tych dwóch pastwach obowizywa zacznie SAF-T, czyli standard raportowania oparty na wytycznych Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
             • 22.03.2017Korekta JPK nawet w przypadku wystawienia noty korygujcej
              Od 1 stycznia 2017 r. obowizuje nowa struktur logiczna JPK VAT. Wprowadzone zmiany s efektem zarówno nowego wzoru deklaracji podatkowej VAT-7 jak i wynikaj z dotychczasowych dowiadcze w zakresie pórocznego obowizywania przepisów w zakresie JPK. Nowoci jest obowizek wypeniania pól dotyczcych danych kontrahenta. Od stycznia br. pola te oznaczone zostay w strukturze JPK VAT jako pola wymagane.
              • 21.03.2017Obowizek sporzdzenia pliku JPK PKPIR
               W przypadku prowadzenia ksig podatkowych przy uyciu programów komputerowych organ podatkowy moe da przekazania caoci lub czci tych ksig oraz dowodów ksigowych za pomoc rodków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nonikach danych.
               • 21.03.2017Korekta JPK nawet w przypadku wystawienia noty korygujcej
                Od 1 stycznia 2017 r. obowizuje nowa struktur logiczna JPK VAT. Wprowadzone zmiany s efektem zarówno nowego wzoru deklaracji podatkowej VAT-7 jak i wynikaj z dotychczasowych dowiadcze w zakresie pórocznego obowizywania przepisów w zakresie JPK. Nowoci jest obowizek wypeniania pól dotyczcych danych kontrahenta. Od stycznia br. pola te oznaczone zostay w strukturze JPK VAT jako pola wymagane.
                • 20.03.2017Obowizek sporzdzenia pliku JPK PKPIR
                 W przypadku prowadzenia ksig podatkowych przy uyciu programów komputerowych organ podatkowy moe da przekazania caoci lub czci tych ksig oraz dowodów ksigowych za pomoc rodków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nonikach danych.
                 • 14.03.2017Czy pliki JPK s chronione?
                  Interpelacja nr 9998 do ministra finansów w sprawie tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych
                  • 14.12.2016Jak organy podatkowe wykorzystuj dane z JPK?
                   Interpelacja nr 7504 w sprawie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzia m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny).
                   • 31.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT bdzie ograniczone
                    25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, przedoony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwizania, które maj przyczyni si do ograniczenia naduy w VAT oraz maj spowodowa uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzi do zwikszenia wpywów z VAT. Jedn z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozlicze. Nadal z tej formy rozlicze bd mogy korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których warto sprzeday nie przekroczya 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                    • 31.10.2016Podatki 2017. Dlaczego stawki VAT nie bd obnione?
                     Interpelacja nr 6482 w sprawie stawek podatku VAT
                     • 28.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT bdzie ograniczone
                      25 padziernika br. Rada Ministrów przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, przedoony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwizania, które maj przyczyni si do ograniczenia naduy w VAT oraz maj spowodowa uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzi do zwikszenia wpywów z VAT. Jedn z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozlicze. Nadal z tej formy rozlicze bd mogy korzysta tylko mae przedsibiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których warto sprzeday nie przekroczya 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                      • 27.10.2016Podatki 2017: Sektor MSP poniesie koszty zwizane z JPK
                       Od 2017 r. równie mae i rednie przedsibiorstwa (MSP) bd musiay przekazywa poprzez tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) informacje o prowadzonej ewidencji VAT. Szacuje si, e obowizek dotyczy moe ok. 140 tys. podmiotów. Jak twierdz eksperci, zmiany bd oznacza równie wzrost kosztów ponoszonych przez podatników.
                       • 26.10.2016Podatki 2017: Sektor MSP poniesie koszty zwizane z JPK
                        Od 2017 r. równie mae i rednie przedsibiorstwa (MSP) bd musiay przekazywa poprzez tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) informacje o prowadzonej ewidencji VAT. Szacuje si, e obowizek dotyczy moe ok. 140 tys. podmiotów. Jak twierdz eksperci, zmiany bd oznacza równie wzrost kosztów ponoszonych przez podatników.
                        • 19.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                         Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                         • 17.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                          Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                          • 10.10.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z problemami
                           Nowe obowizki w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego byy wprowadzane przez Ministerstwo Finansów w ekspresowym tempie, co przysporzyo troch problemów duym firmom – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.
                           • 07.10.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny z problemami
                            Nowe obowizki w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego byy wprowadzane przez Ministerstwo Finansw w ekspresowym tempie, co przysporzyo troch problemw duym firmom – wynika z nowego raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.
                            • 05.10.2016Jednolite Pliki Kontrolne mog by dobrym sposobem na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Jednak czy poradz sobie z nimi sami podatnicy? 
                             1 lipca weszy w ycie przepisy nakadajce na podatnikw obowizek przekazywania organom podatkowym danych w postaci Jednolitych Plikw Kontrolnych. Niestety, mimo stara Ministerstwa Finansw, wielu przedsibiorcw przyznaje, e ich wiedza na temat JPK jest mocno ograniczona. Dotyczy to zarwno informacji o samej idei wprowadzania JPK, jak i o terminach wdraania nowych zasad. Z uwagi na przewidziane w nowelizacji restrykcje, utrzymywanie si obecnego stanu rzeczy oznacza moe nagy wzrost przypadkw pocigania podatnikw do odpowiedzialnoci karno-skarbowej.   
                             • 26.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe standardy techniczne dla kas
                              Majce wej w ycie z pocztkiem 2018 r. nowe rozporzdzenie ws. kas rejestrujcych wprowadzi nowe standardy techniczne, w tym m.in. standard udostpniania klientom paragonw elektronicznych – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
                              • 25.08.2016Kasy fiskalne 2018: Nowe standardy techniczne dla kas
                               Majce wej w ycie z pocztkiem 2018 r. nowe rozporzdzenie ws. kas rejestrujcych wprowadzi nowe standardy techniczne, w tym m.in. standard udostpniania klientom paragonów elektronicznych – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju.
                               • 23.08.2016Podatki 2016: Zmiany ws. terminw przesyania informacji zwizanych z JPK
                                Podmioty tworzce sektor finansw publicznych bd mie wicej czasu na przekazywanie informacji o prowadzonej ewidencji – wynika z projektu rozporzdzenia, ktre przygotowao Ministerstwo Finansw. Na takie udogodnienie bd mogy liczy gwnie podmioty wykonujce zadania o charakterze publicznym.
                                • 22.08.2016Podatki 2016: Zmiany ws. terminw przesyania informacji zwizanych z JPK
                                 Podmioty tworzce sektor finansw publicznych bd mie wicej czasu na przekazywanie informacji o prowadzonej ewidencji – wynika z projektu rozporzdzenia, ktre przygotowao Ministerstwo Finansw. Na takie udogodnienie bd mogy liczy gwnie podmioty wykonujce zadania o charakterze publicznym.
                                 • 26.07.2016Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejciowy?
                                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wejciem w ycie przepisw ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (tj. w szczeglnoci art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawc bdzie obowizywa okres przejciowy, zgodnie z ktrym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowizany bdzie sporzdza Jednolity Plik Kontrolny, o ktrym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to e zgodnie z ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej posiada status redniego przedsibiorcy?
                                  • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od dzi
                                   Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                                   • 30.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                                    Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
                                    • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od jutra
                                     Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                                     • 29.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                                      Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemw informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezporedni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany ukad i format (schemat XML), ktry umoliwia jego atwe przetwarzanie.
                                      • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                                       Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                                       • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                                        Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                                        • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                                         Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                                         • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                                          Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                                          • 24.05.2016Moe by lepiej czy tylko inaczej?
                                           Zamiast upraszcza przepisy prawa podatkowego ustawodawca tworzy kolejne puapki. Jak inaczej uzasadni stworzenie nowych obowizkw zwizanych chociaby z Jednolitym Plikiem Kontrolnym czy ogoszonymi niedawno propozycjami zmian w ustawie o VAT?
                                           • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                                            Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                                            • 24.05.2016Ksigi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego rwnie za okresy przesze?
                                             Interpelacja nr 2660 do ministra finansw w sprawie zakresu danych wynikajcych z ksig podatkowych, ktrego bd mogy da organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                                             • 23.05.2016Moe by lepiej czy tylko inaczej?
                                              Zamiast upraszcza przepisy prawa podatkowego ustawodawca tworzy kolejne puapki. Jak inaczej uzasadni stworzenie nowych obowizkw zwizanych chociaby z Jednolitym Plikiem Kontrolnym czy ogoszonymi niedawno propozycjami zmian w ustawie o VAT?
                                              • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                                               Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.