Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie najmu na nowych zasadach

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
  Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
   • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
    Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
    • 29.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
     Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
     • 26.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
      Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
      • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
       Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
       • 09.10.2018Najem mieszkania w deklaracji VAT-7
        Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz jako osoba fizyczna. Jest czynnym podatnikiem VAT. W tym roku Wnioskodawca dokona zakupu jako osoba prywatna czterech nowych mieszka od dewelopera, które w najbliszym czasie planuje wynajmowa. Czy w podatku VAT zastosowanie stawki zwolnionej (zw) z wynajmu mieszkania na cele mieszkaniowe bdzie prawidowe? Czy dan transakcj wykazujemy w deklaracji VAT w poz. 10?
        • 20.04.2018Firmy z siedzib z zagranic te pac podatki w Polsce - ale mogyby wicej
         Posiadajce na terytorium Polski siedzib spóki zalene (od spóek majcych siedzib w innym kraju), co do zasady, opodatkowane s na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spóka zalena, bdca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, spóka akcyjna lub spóka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencj podatkow i ciy na niej nieograniczony obowizek podatkowy od dochodów osiganych na terytorium Polski.
         • 28.02.2018Prywatny najem domu dla firmy na ryczacie
          Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem domu, który otrzyma w spadku po rodzicach. Ma podpisan umow z firm na wynajem dla pracowników, w której kwota zostaa ustalona od jednego óka. Czy Wnioskodawca bdzie móg w stosunku do osignitych przychodów zastosowa form ich opodatkowania w postaci ryczatu? Czy ww. wynajem stanowi dziaalno gospodarcz w rozumieniu przepisów podatkowych?
          • 20.07.2017Podatki 2019: Opodatkowanie najmu na nowych zasadach?
           Resort finansów chce wprowadzenia rocznego limitu kwotowego na poziomie 100 tys. z, który warunkowaby moliwo zastosowania ryczatu od przychodów z najmu poza dziaalnoci gospodarcz (wedug stawki 8,5 proc.). Propozycj przedstawiono w projekcie duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.
           • 19.07.2017Podatki 2019: Opodatkowanie najmu na nowych zasadach?
            Resort finansów chce wprowadzenia rocznego limitu kwotowego na poziomie 100 tys. z, który warunkowaby moliwo zastosowania ryczatu od przychodów z najmu poza dziaalnoci gospodarcz (wedug stawki 8,5 proc.). Propozycj przedstawiono w projekcie duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.
            • 05.06.2017Jak ustali rezydencj podatkow?
             Pytanie podatnika: Gdzie podatnik posiada swoj rezydencj podatkow i w którym kraju ma obowizek opodatkowa dochody z dziaalnoci gospodarczej?
             • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
              Podatnicy, którzy w 2017 r. chc opaca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si równie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodów przez jednego z maonków. Dotyczy to maonków midzy którymi istnieje wspólno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wspólnego majtku.
              • 18.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
               Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
               • 15.01.201620 stycznia. Wybr formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                Podatnicy, ktrzy w 2016 r. chc opaca podatek od przychodw z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2016 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, ktrzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si rwnie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodw przez jednego z maonkw. Dotyczy to maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wsplnego majtku.
                • 28.12.2015Podatek od nieruchomoci pacony przez spdzielnie mieszkaniowe
                 Teza: Ustawodawca nie przewidzia w art. 1a ust. 1 pkt 3) ustawy o podatkach i opatach lokalnych w ogle wyczenia dla czci budynkw (lokali) sucych obsudze administracyjnej dziaalnoci gospodarczej polegajcej na zarzdzaniu nieruchomociami mieszkalnymi, w tym stanowicymi mienie spdzielni mieszkaniowych lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej czonkw.
                 • 07.09.2015Opodatkowanie najmu prywatnego
                  Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrbne rdo przychodw: najem, podnajem, dzieraw, poddzieraw oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rwnie dzieraw, poddzieraw dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skadnikw na cele nierolnicze albo na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej, z wyjtkiem skadnikw majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz
                  • 16.04.2015Opodatkowanie VAT bezpatnego uyczenia pomieszczenia biurowego
                   Pytanie podatnika: Czy w wietle ustawy o podatku od towarw i usug, stosownie do art. 8 ust. 2, bezpatne uyczenie pomieszczenia biurowego przez Wnioskodawc podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                   • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
                    Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                    • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
                     Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                     • 16.09.2014Odliczenie VAT od udostpnianych skadnikw majtku
                      Pytanie podatnika: Czy spce przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z nabyciem, uywaniem i eksploatacj skadnikw majtku udostpnianych przedstawicielom i zleceniobiorcom, tj. samochodw, laptopw i telefonw komrkowych, na podstawie zawartych umw odpowiednio porednictwa i o zarzdzanie?
                      • 02.04.2014Zmiany w VAT od 1 kwietnia. System korekt
                       Ustawa nowelizujca wprowadza system korekt podatku naliczonego, ktry bdzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik naby pojazd samochodowy: z penym prawem do odliczenia, w zwizku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wycznie w dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie w okresie 60 miesicy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i bdzie wykorzystywa ten pojazd rwnie do innych celw ni dziaalno gospodarcza, z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a nastpnie w okresie 60 miesicy od nabycia dokonuje sprzeday opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do uytku wycznie w dziaalnoci gospodarczej.
                       • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybra?
                        Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                        • 08.02.2013Podjazdy, chodniki i parkingi a podatek od nieruchomoci
                         Z uzasadnienia: W zakresie, w jakim budowle, pooone na gruntach zwizanych z budynkami mieszkalnymi, su zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci, przewidziane dla budowli zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
                         • 07.02.2013Wynajem nieruchomoci bez zgody maonka a przychd w PIT
                          Z uzasadnienia: Przychody ze wsplnej wasnoci, wsplnego posiadania lub wsplnego uytkowania rzeczy przez maonkw midzy ktrymi istnieje wsplno majtkowa, precyzuje art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, wskazujc na rda okrelone w art. 10 ust. 1 pkt 6. W celu uzyskania przychodu z tego rda, konieczne jest skuteczne zawarcie umowy wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 6. Jeeli do zawarcia takiej umowy nie dochodzi - przychd uzyskany w wyniku rozporzdzenia rzecz wspln przez jednego maonka, bez wymaganej zgody drugiego - nie pochodzi ze rda, o ktrym mowa w tym przepisie.
                          • 23.03.2011NSA: Aport do spki osobowej bez podatku
                           Wniesienie przez osob fizyczn do spki osobowej (jawnej) wkadu niepieninego w postaci udziaw w spce kapitaowej (aport) nie stanowi odpatnego zbycia tych udziaw, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                           • 11.03.2011Orzecznictwo: Najem czy usugi noclegowe?
                            Dla zakwalifikowania danej usugi najmu do grupowania 55.2 PKWiU i uzyskania przychodw ze wiadczenia usug najmu obiektw noclegowych turystyki oraz innych miejsc krtkotrwaego zakwaterowania, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm) nie ma znaczenia to, czy s one wiadczone dla jednostek gospodarki narodowej czy dla ludnoci.
                            • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszym roku czekaj nas spore zmiany
                             Ministerstwo Finansw opublikowao w biuletynie informacji publicznej projekt zaoe do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury zaoe wynika, i w 2011 roku czekaj nas spore zmiany – zarwno dotyczce bardzo duej grupy osb (np. kwestia odlicze VAT od samochodw), jak i odnoszce si do wskich grup podatnikw.
                             • 19.07.2010Jak rzd zachci modych ludzi do zakadania wasnych przedsibiorstw
                              Interpelacja nr 16310 do ministra finansw w sprawie pomocy przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz
                              • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – zacznik PIT/ZG
                               Poczwszy od zezna dotyczcych roku 2006 podatnicy osigajcy dochody z zagranicy maj obowizek doczania do zeznania formularza PIT/ZG, w ktrym naley wskaza pastwo, z ktrego pochodzi dochd, wysoko tego dochodu, a take ewentualnie wysoko podatku zapaconego za granic.
                               • 02.07.2009Orzecznictwo: Sdowy fina aukcyjnego handlu
                                Z uzasadnienia: Zatem organy prawidowo wskazay, e nie mogy zastosowa przy szacowaniu podstawy opodatkowania metody porwnawczej wewntrznej, bowiem skarcy nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej w poprzednich okresach, jak rwnie metody porwnawczej zewntrznej, gdy warunki prowadzenia przez niego dziaalnoci rniy si znacznie od tych podatnikw, ktrzy zarejestrowali dziaalno i w zwizku z tym ponosili udokumentowane koszty, w tym na nabycie towarw handlowych. Do zastosowania metody remanentowej wymagane byy za dokumenty na podstawie, ktrych mona okreli majtek przedsibiorstwa na pocztek i koniec okresu, a takich dowodw skarcy w ogle nie posiada.
                                • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – zacznik PIT/ZG
                                 Poczwszy od zezna dotyczcych roku 2006 podatnicy osigajcy dochody z zagranicy maj obowizek doczania do zeznania formularza PIT/ZG, w ktrym naley wskaza pastwo, z ktrego pochodzi dochd, wysoko tego dochodu a take ewentualnie wysoko podatku zapaconego za granic.
                                 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                  • 03.04.2007Nowa dyrektywa VAT (3) - Przedmiot opodatkowania i transakcje podlegajce opodatkowaniu w nowej dyrektywie VAT
                                   Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT zosta okrelony w nowej dyrektywie w dwch miejscach. Pierwszy to Tytu I. Przedmiot i zakres stosowania, art. 2 do 4 (poprzednio w VI dyrektywie w Tytule II — Przedmiot opodatkowania, w art. 2). Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT, stosownie do zasady powszechnoci opodatkowania, okrelony zosta moliwie w bardzo szeroki sposb. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od wartoci dodanej poddano cztery rodzaje czynnoci:
                                   • 08.03.2007O limitach zwolnie VAT
                                    Interpelacja nr 6016 do ministra finansw w sprawie nowych progw podatkowych w podatku VAT oraz podatku dochodowym dla podatnikw rozliczajcych si w formie ryczatu lub ksigi podatkowej
                                    • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomoci
                                     Interpelacja nr 3919 do ministra finansw w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych zawierajcego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomoci oraz zwizanych z nim skutkw spoecznych
                                     • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarw i usug dostawy towarw uywanych
                                      W kadym przedsibiorstwie, w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, pojawia si konieczno dokonania dostawy towarw uywanych. Czasami s nimi towary uytkowane w ramach prowadzonej dziaalnoci takie jak zapasy czy maszyny, a czasem s to towary nabyte od osb trzecich. W tym momencie u kadego przedsibiorcy bdcego podatnikiem podatku od towarw i usug pojawia si pytanie – jak opodatkowa te czynnoci.