Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatki 2017

 • 20.01.2016Podatki 2016: Kasy fiskalne jednostek samorządowych na nowych zasadach
  Nowa ustawa o zasadach rozliczeń w podatku VAT rozwiąże także kwestię kas fiskalnych (rejestrujących), które używane były do tej pory przez gminne jednostki budżetowe – wynika z projektu przedstawionego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansów. Ustawa mająca scentralizować rozliczenia VAT w samorządach wejdzie w życie z początkiem marca. 
  • 20.01.2016Podatki 2016: Nowa ustawa ws. zasad rozliczania VAT przez samorządy
   Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT i dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Mająca wejść w życie z początkiem marca ustawa dostosuje przepisy do niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) i scentralizuje rozliczenia VAT w samorządach.
   • 19.01.2016Podatki 2016: Nowa ustawa ws. zasad rozliczania VAT przez samorządy
    Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT i dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Mająca wejść w życie z początkiem marca ustawa dostosuje przepisy do niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) i scentralizuje rozliczenia VAT w samorządach.
    • 19.01.2016Podatki 2016: „Solidarność” ponawia apel ws. podatku miedziowego
     Związkowcy z NSZZ „Solidarność” ponowili apel o realizację przez rząd Beaty Szydło przedwyborczych obietnic i zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Organizacja postuluje likwidację tzw. podatku miedziowego lub zmienienie zasad opodatkowania, co skutkowałoby zmniejszeniem obciążeń dla KGHM Polska Miedź SA. 
     • 15.01.2016Podatki 2017: Nowe ulgi podatkowe dla innowacyjnej działalności
      Polska wprowadzi nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność badawczo-rozwojową – zapowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe preferencje, które zaczną obowiązywać prawdopodobnie od 2017 r., mają pomóc zwiększaniu innowacyjności polskiej gospodarki.
      • 14.01.2016Podatki 2016: ZPP przedstawia argumenty za podatkiem przychodowym
       Sprawa wprowadzenia nowego podatku od handlu detalicznego może być dobrą podstawą do rozmowy o przyszłości podatku dochodowego CIT - twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który opublikował raport pn. „Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki”. Organizacja postuluje usunięcie CIT i zastąpienie go podatkiem przychodowym. 
       • 13.01.2016Podatki 2016: ZPP przedstawia argumenty za podatkiem przychodowym
        Sprawa wprowadzenia nowego podatku od handlu detalicznego może być dobrą podstawą do rozmowy o przyszłości podatku dochodowego CIT – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który opublikował raport pn. „Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki”. Organizacja postuluje usunięcie CIT i zastąpienie go podatkiem przychodowym. 
        • 07.01.2016Podatki na świecie: Włochy mogą zdecydowanie podnieść VAT
         Włoski rząd będzie zmuszony do podjęcia specjalnych środków ochronnych, jeśli stan finansów publicznych nie ulegnie poprawie. Na takie działania, w tym automatyczne podwyżki podatków, nalega Komisja Europejska. W najgorszym scenariuszu Włochy podniosą stawki podatku VAT nawet o 3 pkt proc.
         • 04.01.2016Usługi ciągłe a VAT
          Pytanie podatnika: Czy słusznie uznano za moment powstania obowiązku podatkowego VAT datę zakończenia usługi to jest ostatni dzień miesiąca a nie datę wystawienia faktury?
          • 04.01.2016Podatki 2016. Od stycznia nowa PKWiU
           Od stycznia zacznie obowiązywać nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015. Ze starej będzie można korzystać jeszcze przez jakiś czas.
           • 31.12.2015Podatki 2016: Stosowanie nowej klauzuli przyniesie ok. 100 mln zł rocznie
            Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania może doprowadzić do wzrostu wpływów budżetowych o ok. 100 mln zł w skali roku – szacuje Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt wprowadzający nową klauzulę. Zdecydowanie większe mają być pośrednie skutki wdrożenia takiej instytucji. 
            • 29.12.2015Podatki na świecie: Rumunia zdecydowanie obniża VAT
             Z początkiem 2016 r. Rumunia obniży główną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) – stawka zostanie zmniejszona z obecnych 24 do 20 proc. Docelowo standardowa stawka VAT ma być jeszcze niższa i w 2017 r. wynosić tylko 19 proc. Obniżeniu ulegnie również m.in. wysokość podatku od dywidend.
             • 29.12.2015Podatki 2016. Od stycznia nowa PKWiU
              Od stycznia zacznie obowiązywać nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015. Ze starej będzie można korzystać jeszcze przez jakiś czas.
              • 16.12.2015Zasiłki 2016. Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
               Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujące m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzają od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie jako nowe świadczenie należące do grona świadczeń rodzinnych, które ma być wypłacane przez organ właściwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.
               • 15.12.2015Podatki 2016: Nowe podatki przyniosą budżetowi ok. 7,5 mld zł
                Wprowadzenie podatku bankowego oraz tzw. podatku od hipermarketów przyniesie w przyszłym wzrost wpływów budżetowych o ok. 7,5 mld zł – wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 r. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przyszłorocznego budżetu skierowano już na wtorkowe posiedzenie rządu.
                • 15.12.2015Podatki na świecie: Japonia kolejny raz obniży podatek korporacyjny
                 W przyszłym roku podatek korporacyjny zostanie obniżony w Japonii do poziomu poniżej 30 proc. – zdecydował rząd Shinzo Abe. Danina będzie w efekcie poddana obniżce już trzeci rok z rzędu. Jak zapewnia japoński resort finansów, zmniejszenie obciążeń pozytywnie wpłynie na rozwój inwestycji oraz produktywność biznesu.
                 • 15.12.2015Podatki 2016. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                  Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czy warto z tej formy skorzystać?
                  • 15.12.2015Zasiłki 2016. Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
                   Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujące m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzają od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie jako nowe świadczenie należące do grona świadczeń rodzinnych, które ma być wypłacane przez organ właściwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.
                   • 14.12.2015Podatki na świecie: Ukraina szykuje kolejne zmiany w podatkach
                    Rząd i parlament Ukrainy najprawdopodobniej osiągną porozumienie ws. zmian w systemie podatkowym. Nowe regulacje mają zostać przyjęte do końca 2015 r. Obniżce ulegną m.in. stawki podatków dochodowych oraz poziom opodatkowania sektora gazowego.
                    • 14.12.2015Podatki 2016. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                     Płacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, że przez cały rok podatkowy przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości. Czy warto z tej formy skorzystać?
                     • 10.12.2015Częściowe czy pełne odliczenie VAT? Ważny wyrok sądu
                      Z uzasadnienia: Jeżeli dla odliczenia pełnego podatku naliczonego od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi nie istnieje obowiązek przyporządkowania tych wydatków do określonych czynności, to również taki obowiązek nie będzie istniał w sytuacji wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych, nieopodatkowanych jak i zwolnionych.
                      • 03.12.2015Niższy CIT dla małych firm. Powstanie nowa metoda optymalizacji?
                       Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić niższą (15 zamiast 19 proc.) stawkę opodatkowania podatkiem dochodowym CIT dla małych przedsiębiorstw. Jak oceniają eksperci, wprowadzenie zmiany może skutkować powstaniem nowej metody optymalizacji podatkowej. Większe spółki mogą w takiej sytuacji dzielić się na mniejsze, które będą spełniać kryteria dotyczące preferencyjnego opodatkowania. 
                       • 02.12.2015Niższy CIT dla małych firm. Powstanie nowa metoda optymalizacji?
                        Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić niższą (15 zamiast 19 proc.) stawkę opodatkowania podatkiem dochodowym CIT dla małych przedsiębiorstw. Jak oceniają eksperci, wprowadzenie zmiany może skutkować powstaniem nowej metody optymalizacji podatkowej. Większe spółki mogą w takiej sytuacji dzielić się na mniejsze, które będą spełniać kryteria dotyczące preferencyjnego opodatkowania. 
                        • 30.11.2015Podatki 2016: Nowe zwolnienie podatkowe dla działalności B+R
                         W przyszłym roku wejdzie w życie ustawa zwalniająca z opodatkowania nominalną wysokość wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wniesiony aport w postaci własności intelektualnej – zmiany przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.
                         • 19.11.2015Podatki na świecie: Irlandia Północna obniży CIT do 12,5 proc.
                          W ramach poszerzonej autonomii Irlandia Północna obniży w 2018 r. wysokość podatku CIT do 12,5 proc. Porozumienie w tej sprawie zostało już zawarte między rządem Wielkiej Brytanii oraz irlandzkimi władzami. Podatek obniży też sama Wielka Brytania – docelowo w 2020 r. ma on wynosić 18 proc.
                          • 13.11.2015Sprzedaż nieruchomości i PIT: Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej
                           Pytanie podatnika: Czy ewentualna sprzedaż nieruchomości zakupionej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, dokonana w przyszłości przez Wnioskodawczynię na skutek zmiany sytuacji życiowej, będzie skutkowała utratą zwolnienia dochodu ze zbycia nieruchomości, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                           • 28.10.2015Podatki 2016: Projekt ws. wymiany informacji wymaga zmian
                            Resort finansów przygotował projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, która dostosuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, projekt ustawy wymaga jeszcze kilku poważnych zmian, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii raportowania.
                            • 27.10.2015Podatki 2016: Projekt ws. wymiany informacji wymaga zmian
                             Resort finansów przygotował projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania, która dostosuje polskie przepisy do unijnych wymogów. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, projekt ustawy wymaga jeszcze kilku poważnych zmian, w tym m.in. w odniesieniu do kwestii raportowania.
                             • 05.10.2015Podatki 2016: Zmiany ws. dokumentacji cen transferowych
                              Senat uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT, która dotyczy wymogów ws. dokumentacji cen transferowych. Wprowadzone zostaną nowe wymogi, a niektóre z nich zaczną obowiązywać już w odniesieniu do raportowania za 2016 r. 
                              • 17.09.2015Podatki na świecie: Włochy wprowadzą nowy podatek cyfrowy
                               Premier Włoch Matteo Renzi zapowiedział wprowadzenie w 2017 r. tzw. podatku cyfrowego. Włochy już wcześniej chciały wprowadzić tego typu daninę, ale ostatecznie musiały się w 2014 r. wycofać z tego planu. Na przeszkodzie stanęła wtedy Komisja Europejska, która wskazała, że proponowana ustawa narusza przepisy unijne.
                               • 16.09.2015Podatki 2015: PO zaprezentowała nowy program podatkowy
                                Podatek dochodowy na nowych zasadach, powrót do niższych stawek podatku VAT, wprowadzenie centralnego rejestru faktur oraz nowe gwarancje dla uczciwych podatników – to najważniejsze z przedstawionych w ostatni weekend propozycji podatkowych, które Platforma Obywatelska zawarła w swoim nowym programie.
                                • 15.09.2015Podatki 2015: PO zaprezentowała nowy program podatkowy
                                 Podatek dochodowy na nowych zasadach, powrót do niższych stawek podatku VAT, wprowadzenie centralnego rejestru faktur oraz nowe gwarancje dla uczciwych podatników – to najważniejsze z przedstawionych w ostatni weekend propozycji podatkowych, które Platforma Obywatelska zawarła w swoim nowym programie.
                                 • 09.09.2015Podatki na świecie: Japonia przed poważną reformą systemu
                                  Japonia szykuje kolejne zmiany dotyczące podatku konsumpcyjnego, czyli odpowiednika podatku od towarów i usług (VAT). W kwietniu 2017 r. stawka podatku ma zostać podniesiona z obecnych 8 do 10 proc. Podwyżka wprowadzana jest w ramach szerszej reformy podatkowej, która obejmuje także obniżenie opodatkowania dochodów.
                                  • 04.09.2015Zastosowanie stawki 0% VAT dla otrzymanej zaliczki przy wywozie towaru poza UE
                                   Pytanie podatnika: Czy w związku z długim czasem produkcji i specyfiką opisanego zamówienia Wnioskodawca może stosować zapis art. 41 ust. 9b w powiązaniu z ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług i do zaliczki otrzymanej od kontrahenta stosować stawkę podatku 0%, tzn. czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki?
                                   • 03.08.2015Podatki na świecie: Włochy bliżej obniżki podatku korporacyjnego
                                    Włochy szykują się do obniżki opodatkowania przedsiębiorstw. Jak zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Matteo Renzi, jednym z celów jego gabinetu będzie zmniejszenie podatku korporacyjnego do 24 proc. w 2017 r. Docelowa stawka plasowałaby Włochy w grupie europejskich państw, gdzie opodatkowanie firm jest proporcjonalnie najniższe.
                                    • 15.07.2015Podatki na świecie: Wielka Brytania obniży opodatkowanie firm
                                     Do 2020 r. Wielka Brytania obniży wysokość podatku korporacyjnego do 18 proc. Jak zapowiada brytyjski rząd, takie rozwiązanie powinno zmniejszyć przewidywany wpływ na angielską gospodarkę obniżki podatku (do 12,5 proc.) w Irlandii Północnej.
                                     • 14.07.2015Podatki 2015: Dochody podatkowe państwa spadają
                                      W pierwszych pięciu miesiącach dochody podatkowe Polski spadły o 0,9 proc. rok do roku – wynika z nowego „Raportu o inflacji”, opublikowanego w lipcu przez Narodowy Bank Polski. Mniejsze okazały się przede wszystkim wpływy z podatku od towarów i usług (VAT). Analitycy NBP nie wykluczają wystąpienia konieczności podniesienia podatków.
                                      • 17.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. wymiany informacji podatkowych
                                       Polskie prawo podatkowe zostanie w pełni dostosowane do dyrektywy Rady 2011/16/UE ws. współpracy w dziedzinie opodatkowania - wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów regulacje mają wejść w życie w 2016 r.
                                       • 16.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. wymiany informacji podatkowych
                                        Polskie prawo podatkowe zostanie w pełni dostosowane do dyrektywy Rady 2011/16/UE ws. współpracy w dziedzinie opodatkowania – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów regulacje mają wejść w życie w 2016 r.
                                        • 06.05.2015Zwrot VAT za materiały budowlane z faktury zaliczkowej
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości odliczenia części podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych z faktury zaliczkowej wystawionej w 2013 r. jeżeli zaliczkę zapłacona w 2013 r. a fakturę końcową wystawiono w 2014 r.?
                                         • 20.03.2015Podatki na świecie: Irlandia Północna z większą autonomią podatkową
                                          Parlament Wielkiej Brytanii zatwierdził zmiany w prawie, które zwiększą poziom autonomii władz Irlandii Północnej w zakresie podatków. Jak wskazuje rząd Davida Camerona, jest to kamień milowy na drodze w przekazaniu Irlandii Północnej możliwości samodzielnego kreowania polityki podatkowej.
                                          • 18.03.2015Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT badań i okularów
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania w wyniku pogorszenia się wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonych badań wskaże potrzebę stosowania lub wymiany okularów, to czy dokonana pracownikowi przez pracodawcę (na podstawie zarządzenia wewnętrznego) refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów oraz poniesione przez pracodawcę koszty za przeprowadzone badania okulistyczne, będą stanowiły przychód pracownika?
                                           • 04.03.2015Podatki na świecie: Irlandia Północna obniży podatek korporacyjny do 12,5 proc.
                                            W kwietniu 2017 r. Irlandia Północna obniży wysokość podatku korporacyjnego do 12,5 proc. – zapowiedział premier Peter Robinson. W Wielkiej Brytanii z kolei stawka tego podatku zostanie najprawdopodobniej obniżona z 21 do 20 proc.
                                            • 20.02.2015Podatki na świecie: Japonia reformuje system podatkowy
                                             Do japońskiego parlamentu trafił rządowy projekt reformy systemu podatkowego. Propozycje gabinetu Shinzo Abe są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami. Zmniejszeniu ulegnie opodatkowanie przedsiębiorstw, ale podniesione zostanie za to opodatkowanie konsumpcji.
                                             • 19.02.2015Podatki 2016: Dofinansowanie studiów zagranicznych będzie zwolnione z PIT
                                              Wybitni polscy studenci będą mogli liczyć na sfinansowanie przez państwo studiów na uczelniach zagranicznych - wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd. Nowe świadczenia, dotyczące m.in. kosztów zakwaterowania, utrzymania i czesnego, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
                                              • 18.02.2015Podatki 2016: Dofinansowanie studiów zagranicznych będzie zwolnione z PIT
                                               Wybitni polscy studenci będą mogli liczyć na sfinansowanie przez państwo studiów na uczelniach zagranicznych – wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd. Nowe świadczenia, dotyczące m.in. kosztów zakwaterowania, utrzymania i czesnego, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
                                               • 13.02.2015Podatki na świecie: Egipt wprowadza podatek VAT
                                                Egipskie władze zamierzają wiosną wprowadzić do swojego systemu podatkowego podatek VAT, który zastąpić ma funkcjonujący tam obecnie podatek od sprzedaży. Podstawowa stawka VAT zostanie najprawdopodobniej ustalona na poziomie między 10 a 12 proc. Egipt wprowadzi także nowe podatki od dywidend i zysków kapitałowych.
                                                • 10.02.2015Podatki na świecie: OECD proponuje zmiany ws. BEPS
                                                 Na początku lutego Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) osiągnęła porozumienie z grupą G20 ws. kluczowych elementów projektu przeciwdziałania erozji (zmniejszaniu) podstawy opodatkowania i przekazywania zysków (tzw. plan BEPS).
                                                 • 04.02.2015Podatek miedziowy ogranicza rozwój branży wydobywczej
                                                  Nałożony na branżę wydobywczą tzw. podatek miedziowy zdecydowanie negatywnie wpływa na rentowność bieżącej działalności KGHM Polska Miedź SA – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy napisali do premier Ewy Kopacz list z żądaniem zmiany zasad opodatkowania lub całkowitej likwidacji daniny.
                                                  • 03.02.2015Zwrot VAT za materiały budowlane: Faktura z 2013 zapłacona w 2014 roku
                                                   Pytanie podatnika: W dniu 18 grudnia 2013 r. został przez Wnioskodawcę zakupiony towar na fakturę VAT o określonym numerze. Właściciel sklepu zgodził się, aby Wnioskodawca uiścił opłatę za ww. artykuł przelewem do miesiąca czasu. Opłata została uregulowana 4 stycznia 2014 r. Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT z faktury wystawionej 18 grudnia 2013 r. a zapłaconej 4 stycznia 2014 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 42 ] . [ 43 ] . [ 44 ] . [ 45 ] . [ 46 ] . [ 47 ] . [ 48 ] . [ 49 ] . [ 50 ] . [ 51 ] następna strona »