Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatki 2017

 • 18.03.2015Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT badań i okularów
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik zwróci się z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania w wyniku pogorszenia się wzroku przed upływem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych badań profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonych badań wskaże potrzebę stosowania lub wymiany okularów, to czy dokonana pracownikowi przez pracodawcę (na podstawie zarządzenia wewnętrznego) refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztów zakupu okularów oraz poniesione przez pracodawcę koszty za przeprowadzone badania okulistyczne, będą stanowiły przychód pracownika?
  • 04.03.2015Podatki na świecie: Irlandia Północna obniży podatek korporacyjny do 12,5 proc.
   W kwietniu 2017 r. Irlandia Północna obniży wysokość podatku korporacyjnego do 12,5 proc. – zapowiedział premier Peter Robinson. W Wielkiej Brytanii z kolei stawka tego podatku zostanie najprawdopodobniej obniżona z 21 do 20 proc.
   • 20.02.2015Podatki na świecie: Japonia reformuje system podatkowy
    Do japońskiego parlamentu trafił rządowy projekt reformy systemu podatkowego. Propozycje gabinetu Shinzo Abe są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami. Zmniejszeniu ulegnie opodatkowanie przedsiębiorstw, ale podniesione zostanie za to opodatkowanie konsumpcji.
    • 19.02.2015Podatki 2016: Dofinansowanie studiów zagranicznych będzie zwolnione z PIT
     Wybitni polscy studenci będą mogli liczyć na sfinansowanie przez państwo studiów na uczelniach zagranicznych - wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd. Nowe świadczenia, dotyczące m.in. kosztów zakwaterowania, utrzymania i czesnego, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
     • 18.02.2015Podatki 2016: Dofinansowanie studiów zagranicznych będzie zwolnione z PIT
      Wybitni polscy studenci będą mogli liczyć na sfinansowanie przez państwo studiów na uczelniach zagranicznych – wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd. Nowe świadczenia, dotyczące m.in. kosztów zakwaterowania, utrzymania i czesnego, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
      • 13.02.2015Podatki na świecie: Egipt wprowadza podatek VAT
       Egipskie władze zamierzają wiosną wprowadzić do swojego systemu podatkowego podatek VAT, który zastąpić ma funkcjonujący tam obecnie podatek od sprzedaży. Podstawowa stawka VAT zostanie najprawdopodobniej ustalona na poziomie między 10 a 12 proc. Egipt wprowadzi także nowe podatki od dywidend i zysków kapitałowych.
       • 10.02.2015Podatki na świecie: OECD proponuje zmiany ws. BEPS
        Na początku lutego Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) osiągnęła porozumienie z grupą G20 ws. kluczowych elementów projektu przeciwdziałania erozji (zmniejszaniu) podstawy opodatkowania i przekazywania zysków (tzw. plan BEPS).
        • 04.02.2015Podatek miedziowy ogranicza rozwój branży wydobywczej
         Nałożony na branżę wydobywczą tzw. podatek miedziowy zdecydowanie negatywnie wpływa na rentowność bieżącej działalności KGHM Polska Miedź SA – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy napisali do premier Ewy Kopacz list z żądaniem zmiany zasad opodatkowania lub całkowitej likwidacji daniny.
         • 03.02.2015Zwrot VAT za materiały budowlane: Faktura z 2013 zapłacona w 2014 roku
          Pytanie podatnika: W dniu 18 grudnia 2013 r. został przez Wnioskodawcę zakupiony towar na fakturę VAT o określonym numerze. Właściciel sklepu zgodził się, aby Wnioskodawca uiścił opłatę za ww. artykuł przelewem do miesiąca czasu. Opłata została uregulowana 4 stycznia 2014 r. Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT z faktury wystawionej 18 grudnia 2013 r. a zapłaconej 4 stycznia 2014 r.?
          • 22.01.2015Urząd nie może ograniczać zakresu interpretacji
           Teza: W uzasadnieniu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uznającej stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w całości organ podatkowy nie jest upoważniony do ograniczenia zakresu interpretacji, ani do doprecyzowania jej przedmiotu. Uznając stanowisko za prawidłowe organ aprobuje to stanowisko w pełni w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz sformułowanego pytania.
           • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
            Interpelacja nr 29731 w sprawie jakości systemu podatkowego.
            • 13.01.2015Podatki na świecie: Irlandia Północna zdecydowanie obniży CIT
             Władze Irlandii Północnej najprawdopodobniej zdecydują się na zdecydowaną obniżkę stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W 2017 r. danina miałaby zostać obniżona z 21 do 12,5 proc. Wyraźnej obniżki opodatkowania obawia się sąsiednia Irlandia.
             • 18.12.2014Kiedy podwyżka kwoty wolnej od podatku?
              Interpelacja nr 28955 w sprawie kuriozalnie niskiej kwoty wolnej od podatku w Polsce.
              • 12.12.2014Ułatwienia dla podatników: Ma być szybko, łatwo i przyjemnie
               Interpelacja nr 29157 do ministra finansów w sprawie ułatwień podatkowych w 2015 r.
               • 10.12.2014Podatki na świecie: Nie ma porozumienia ws. unijnego podatku FTT
                Grupa 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku transakcyjnego (financial transaction tax – FTT), nie osiągnęła porozumienia ws. szczegółowych zasad opodatkowania. Wdrożenie podatku FTT będzie najprawdopodobniej możliwe najwcześniej w 2017 r.
                • 19.09.2014Podatki 2016: Dane podatkowe w jednolitym formacie
                 Od 2016 r. informacje przekazywane przez kontrolowanych organom podatkowym będą musiały być zapisywane w jednolitym formacie – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przedsiębiorcy będą więc musieli dostosować do zmian swoje systemy.
                 • 18.09.2014Częściowy zwrot VAT za materiały budowlane
                  Pytanie: 8 stycznia 2008 r. złożyłam wniosek VZM-1. Kwota zwrotu określona we wniosku jest w wysokości 35 360 zł, natomiast ze względu na pięcioletni limit zwrotu obowiązujący na dzień złożenia wniosku otrzymałam kwotę 27 420 zł. Czy po upływie pięcioletniego limitu zwrotu, przysługuje mi różnica w wysokości 7940 zł? Czy urząd skarbowy powinien wskazać faktury, co do których zwrotu nie dokonano ze względu na pięcioletni limit, w przypadku gdyby podatnik tego zażądał?
                  • 15.09.2014Podatki 2016: Wprowadzenie klauzuli przyniesie państwu nawet 10 mld zł rocznie
                   Ministerstwo Finansów zakłada, że dzięki wprowadzeniu z początkiem 2016 r. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dochody państwa wzrosną o ok. 2,7-10,7 mld zł w skali roku. Bezpośrednio nowa klauzula przynieść ma mniej więcej 100 mln zł w skali roku.
                   • 20.08.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. wymiany informacji podatkowych
                    Polska administracja podatkowa będzie udostępniać innym państwom członkowskim Unii Europejskiej więcej informacji podatkowych – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, przygotowanego przez resort finansów.
                    • 28.07.2014Kiedy odmrożenie progów podatkowych?
                     Interpelacja nr 26209 w sprawie wzrostu obciążeń podatkowych Polaków w związku z kolejnym zamrożeniem progów podatkowych do 2017 r.
                     • 24.07.2014Odliczenie VAT od zakupu maszyny
                      Pytanie podatnika: W jaki sposób może Pan odliczyć naliczony od zakupu maszyny podatek VAT?
                      • 22.07.2014Podatki 2016: MF przedstawia szczegóły ws. Jednolitego Pliku Kontrolnego
                       Od początku 2016 r. obowiązywać mają nowe standardy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych – wprowadzenie zmian przewiduje, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przewidziano, że stosowany ma być standard XML.
                       • 30.05.2014Sieć gazowa a podatek od nieruchomości
                        Z uzasadnienia: Związek użytkowo-techniczny poszczególnych elementów sieci gazowej zachodzi również wtedy, jeżeli poszczególne urządzenia można demontować, albowiem "nierozerwalność" nie jest istotną cechą budowli. Mogą one funkcjonować osobno lub być przenoszone w inne miejsca, co nie zmienia faktu, że bez tych urządzeń działanie sieci gazowej jako całości będzie niemożliwe.
                        • 28.04.2014Więcej, więcej, więcej
                         Najłatwiej jest podwyższać podatki. Taki wniosek nasuwa się po zapoznaniu się ze szczegółami przyjętego przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Szkoda. Zamiast reformować i oszczędzać, znowu wyciąga się od podatników więcej. Jak zwykle zresztą. Lepiej zatem nie będzie.
                         • 25.04.2014Środki trwałe, nieruchomości a korekta podatku naliczonego
                          Niektóre rodzaje sprzedaży nie podlegają ujęciu w proporcji. Nie oznacza to jednak, że ich związek ze sprzedażą mieszaną jest bez znaczenia dla wartości podatku odliczanego z tytułu ich nabycia.
                          • 25.04.2014Środki trwałe, nieruchomości a korekta podatku naliczonego
                           Niektóre rodzaje sprzedaży nie podlegają ujęciu w proporcji. Nie oznacza to jednak, że ich związek ze sprzedażą mieszaną jest bez znaczenia dla wartości podatku odliczanego z tytułu ich nabycia.
                           • 21.03.2014Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków
                            Pytanie podatnika: Od 1988 r. Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim. W sierpniu 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem znieśli wspólność majątkową (rozdzielność majątkowa). Następnie we wrześniu 2013 r. małżonkowie dokonali polubownego podziału majątku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana płacić podatek z tytułu podziału majątku własnego (wspólnego)?
                            • 06.03.2014Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - stary system
                             Jeśli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
                             • 20.12.2013Podatki 2014: Utrzymanie wyższych stawek VAT zatwierdzone
                              Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowela przedłuża obowiązywanie wyższych stawek VAT do 2017 r. Zniesiony zostanie też mechanizm warunkowych podwyżek stawek w sytuacji przekroczenia przez dług publiczny progu 55 proc. wartości PKB.
                              • 01.10.2013Podatki 2014, czyli "wzrost fiskalizmu i opresyjności"
                               Wejście w życie przygotowywanych przez rząd Donalda Tuska zmian w przepisach podatkowych oznaczać będzie wzrost fiskalizmu i opresyjności państwa wobec przedsiębiorców – uważa Business Centre Club.
                               • 24.09.2013Podatki na świecie: Niemiecki przemysł apeluje o niższe podatki
                                Federacja Przemysłu Niemieckiego (BDI) i Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (VCI) opublikowały raport, w którym twierdzą, że polityka podatkowa kraju nieproporcjonalnie mocno uderza w firmy. Jak tłumaczy niemiecki przemysł, dalsze zwiększanie fiskalizmu może ograniczyć jego potencjał rozwojowy i zaszkodzić całej gospodarce.
                                • 18.09.2013MF zdradza szczegóły nt. programu e-Podatki
                                 Już w 2015 r., przy rozliczeniach podatku PIT za 2014 r., fiskus sam wstępnie wypełni zeznania roczne za podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik będzie mógł je zaakceptować, wprowadzić poprawki (np. w sprawie 1 proc. podatku na OPP) lub złożyć deklarację całkowicie samodzielnie – zapowiada Ministerstwo Finansów. W ramach programu e-Podatki zintegrowane zostaną bazy danych dotyczących podatników. Każdy ma mieć także swoje własne „konto podatnika”.
                                 • 30.08.2013Podatki na świecie: Francja podniesie opodatkowanie pracy
                                  Rosnący z roku na rok deficyt systemu emerytalnego pokryjemy poprzez podniesienie opodatkowania pracy – zapowiedział premier Francji Jean-Marc Ayrault. Decyzja Paryża może zaskakiwać, szczególnie że bezrobocie nad Sekwaną osiągnęło ostatnio najwyższy poziom w historii.
                                  • 22.08.2013Odliczenie VAT od samochodu w leasingu
                                   Pytanie podatnika: Czy od opłaty wstępnej i rat leasingowych przysługuje pełne odliczenie 100% podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT przez cały okres trwania umowy leasingu operacyjnego tj. 48 miesięcy, jeżeli samochód osobowy został przeznaczony na wynajem powyżej sześciu miesięcy, a po upływie tego okresu będzie wykorzystywany w firmie na cele związane z działalnością gospodarczą, lecz będzie nadal przeznaczony pod wynajem i będzie wynajmowany o ile uda się zdobyć następnego najemcę?
                                   • 02.05.2013Powrót do niższego VAT najwcześniej w 2017 roku
                                    We wtorek rząd przyjął aktualizacje „Programu konwergencji” i „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016”. W przyszłym roku stawki podatku od towarów i usług (VAT) pozostaną na dotychczasowym poziomie, pomimo że miały powrócić do wcześniejszej (niższej) wysokości. Do obniżki dojdzie najwcześniej w 2017 r.
                                    • 26.04.2013Fiskus wypełni za podatników deklaracje PIT
                                     Już w 2015 r. podatnicy podatku PIT będą otrzymywać deklaracje podatkowe wstępnie wypełnione przez fiskusa – zapowiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zmiany mają dotknąć także deklaracji VAT. Na razie jednak resort nie przedstawił żadnych konkretnych projektów.
                                     • 22.04.2013Podatki na świecie: Francja podniesie stawki VAT
                                      Francuski resort finansów szykuje kolejne zmiany w systemie podatkowym. Jak donosi portal tax-news.com, celem socjalistów jest „powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego”. Z jednej strony, Francuzi muszą liczyć się z wyższymi stawkami podatku VAT, a z drugiej – część firm będzie mogła skorzystać z nowego kredytu podatkowego.
                                      • 01.03.2013Specjalny podatek węglowodorowy - budżet zyska nawet 20 mld zł
                                       Od 2015 r. zyski z działalności wydobywczej węglowodorów (m.in. gazu łupkowego) będą opodatkowane nowym specjalnym podatkiem węglowodorowym – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Opodatkowanie łupków ma zwiększyć wpływy budżetowe w sumie o ok. 17-20 mld zł w ciągu najbliższych piętnastu lat.
                                       • 28.01.2013Podatki na świecie: Szwajcaria utrzymuje preferencyjny VAT dla hotelarzy
                                        Do co najmniej 2017 r. działająca w Szwajcarii branża hotelowa będzie korzystać ze specjalnej, preferencyjnej stawki (3,8%) podatku VAT na usługi noclegowe. Niższa stawka funkcjonuje tam już od 1996 r. Od tego czasu władze Szwajcarii czterokrotnie przedłużały okres jej stosowania.
                                        • 26.11.2012Podatki na świecie: Stany zarobią na marihuanie?
                                         Amerykańskie stany Kolorado i Waszyngton (Dystrykt Kolumbii) mogą poważnie poprawić stan swoich budżetów dzięki wpływom z opodatkowania handlu marihuaną – donosi portal Business Insider. W listopadzie mieszkańcy obu stanów opowiedzieli się w referendum za legalizacją narkotyku.
                                         • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, podatnik będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
                                          • 16.06.2011Koniec z podwyżkami stawek VAT?
                                           Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela ta ma uniemożliwić dalszą podwyżkę podatku VAT. Zdaniem posłów, którzy przygotowali ww. projekt, zmiany te są konieczne, gdyż w obliczu ciągłego wzrostu cen dalsze podwyższanie wysokości stawek może skutkować znacznym pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu polskich rodzin. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
                                           • 09.03.2011Projekt zmian w OFE przyjęty
                                            Zmniejszenie przyrostu długu publicznego o 190 mld zł do 2020 r. - taki ma być najważniejszy efekt przyjętej przez rząd nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Jak zapewnia premier, zaproponowana korekta systemu emerytalnego jest bezpieczna dla interesów obecnych i przyszłych emerytów - środki zgromadzone w OFE pozostaną w nich, zachowana zostanie także integralność II filaru.  
                                            • 26.07.2010Zwolnienie z długu a podatek od darowizny
                                             Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

                                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] . [ 43 ] . [ 44 ] . [ 45 ] . [ 46 ] . [ 47 ]