Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

płyty

 • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusów
  Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje na rzecz kontrahentów (odbiorców) dostaw towarów. Podstawę współpracy stanowi umowa o współpracy handlowej. Określa ona warunki współpracy, przewidując m.in. udzielanie bonusów mających na celu intensyfikację obrotów między stronami umowy. Zgodnie z umową, Wnioskodawca zobowiązuje się do przyznawania bonusów (premii pieniężnych) z tytułu i pod warunkiem dokonania przez odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy) określonej ilości zakupów towarów od Wnioskodawcy. Czy czynność polegająca na udzielaniu bonusów podlega opodatkowaniu VAT?
  • 14.05.2014Sprzedaż nieruchomości a ulga mieszkaniowa w PIT
   Pytanie podatnika: Czy za korzystające ze zwolnienia w ramach ulgi mieszkaniowej należy uznać wydatki na zakup: urządzeń do kuchni, oświetlenia, drzwi wewnętrznych, zabudowy wnękowej, luster trwale przymocowanych do ścian, baterii łazienkowych i kuchennych oraz rolet okiennych? Czy za wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego można uznać wydatki poniesione na opłaty notarialne i wpis do księgi wieczystej dotyczące nabycia lokalu oraz poniesione na pośrednika sprzedaży nieruchomości (prowizję) z tytułu sprzedaży nabytego wcześniej mieszkania, którego sprzedaż pozwoliła na nabycie nowego lokalu mieszkalnego?
   • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
    Pytanie podatnika: Czy obrót walutą bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzedaż nowowykopanych kryptowalut.
    • 04.04.2014VAT na zabudowę meblową w interpretacji MF
     Określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu – wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
     • 02.04.2014VAT na zabudowę meblową w interpretacji MF
      Określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu – wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
      • 12.03.2014Podatek od nieruchomości: Kolej linowa i wyciąg narciarski to budowle
       Z uzasadnienia: Kolejka linowa jako całość stanowi budowlę w rozumieniu ustawy podatkowej i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wszystkie elementy konstrukcji wyciągu narciarskiego, a więc również liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe itp., dopiero łącznie spełniają funkcję do której zostały wzniesione. Nie można przyjąć, że funkcję wyciągu narciarskiego (przewóz osób, narciarzy, snowboardzistów) realizują wyłącznie fundamenty. Pomimo, że elementy budowlane (fundamenty) nie są technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to jednak dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową składającą się na budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego.
       • 10.03.2014Nowy system zwrotu VAT - wykaz materiałów budowlanych
        Zgodnie z ustawą z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoby, które od początku tego roku poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Dokładnie o nowym systemie zwrotu VAT pisaliśmy parę dni temu. Dzisiaj natomiast publikujemy nowy wykaz materiałów budowlanych, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
        • 19.02.2014Podatki 2014. Przekazanie próbek a opodatkowanie VAT
         Przedsiębiorca, producent kosmetyków, w styczniu 2014 r. przekazał kontrahentom próbki swoich wyrobów o łącznej wartości 300 zł. Czy zgodnie z aktualnymi obecnie przepisami ustawy o VAT przekazanie próbek podlega VAT?
         • 18.02.2014Nowy system zwrotu VAT - wykaz materiałów budowlanych
          Zgodnie z ustawą z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osoby, które od początku tego roku poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Dokładnie o nowym systemie zwrotu VAT pisaliśmy parę dni temu. Dzisiaj natomiast publikujemy nowy wykaz materiałów budowlanych, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
          • 27.12.2013Tantiemy i dochody z praw autorskich a opodatkowanie PIT
           Tantiemy należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, a nie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – potwierdza dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 grudnia 2013 r. nr ILPB1/415-996/13-4/AP.
           • 21.11.2013Remont drogi publicznej jako koszt działalności
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości do której prowadzi gminna droga. Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Ponieważ Gmina nie ma środków na jej remont, właściciele nieruchomości położonych przy tej drodze (w tym podatnik) zdecydowali się na partycypowanie w kosztach remontu. Czy koszty remontu drogi będą kosztem uzyskania przychodu dla podatnika? Czy będą one podlegać amortyzacji, czy też mogą być jednorazowo odpisane jako koszt?
            • 06.11.2013VAT: Kłopotliwa definicja próbki
             Interpelacja nr 20686 do ministra finansów w sprawie definicji próbki towaru, stosowanej do naliczania podatku VAT
             • 02.10.2013Zmiany w VAT: Odpowiedzialność nabywcy za zaległości sprzedawcy
              Nowością wynikającą ze zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1 października 2013 r., jest wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy pewnej grupy towarów za zaległości podatkowe sprzedawcy tych towarów. Celem omawianych przepisów jest głównie zabezpieczenie budżetu państwa przed stratami wynikającymi z nielegalnych zachowań sprzedawców (wyłudzanie zwrotów VAT, niepłacenie podatku).
              • 17.07.2013Podatek od nieruchomości od kabli
               Z uzasadnienia: Przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą z nią całość techniczno-użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
               • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                • 05.11.2012Protokół elektroniczny w sądach
                 Resort sprawiedliwości rozpoczął akcję informacyjną dotyczącą wprowadzanego w sądach protokołu elektronicznego. Do wszystkich 44 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych trafiło w sumie 30 tys. broszur na ten temat.
                 • 09.10.2012Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych – zwolnienie dla nowych podmiotów
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych?
                  • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysokość opodatkowania
                   Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych. Jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania (dział VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotyczą podwyższenia stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) usług pocztowych niepowszechnych, świadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje się także uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
                   • 16.03.2012Na co najczęściej skarżą się konsumenci?
                    Do polskiego oddziału Europejskiego Centrum Konsumenckiego zgłosiło się w zeszłym roku 2268 konsumentów. Najczęściej ich skargi dotyczyły usług transportowych (32% spraw), głównie dotyczących podróży lotniczych, czyli m.in. odwołań, opóźnień lotów czy też zniszczenia lub zagubienia przez linie lotnicze bagażu.
                    • 29.02.2012Polskie prawo blokuje rozwój finansowania społecznościowego
                     Przepisy regulujące zasady zbiórek publicznych blokują rozwój finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding) – alarmuje fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Finansowanie społecznościowe polega na prowadzeniu w Internecie zbiórek małych sum z przeznaczeniem np. na działalność artystyczną lub społeczną.
                     • 23.11.2011Odliczenie w zeznaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał z NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ponieważ ukończył studia i nie znalazł zatrudnienia, które zapewniłoby mu ubezpieczenie, a także nie podjął i nie zamierzał podjąć działalności gospodarczej. Składki wnioskodawca opłaca bez przerw do chwili obecnej. Wnioskodawca osiągnął przychody na podstawie umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Czy wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku zapłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
                      • 10.11.2011Termin przeglądu technicznego kasy rejestrującej
                       Pytanie podatnika: Czy termin obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, w której wymieniono moduł fiskalny, powinien zostać wyznaczony w okresie 24 miesięcy licząc od ponownej fiskalizacji kasy, czy też fiskalizacja po wymianie modułu nie przerywa biegu terminów przeglądów okresowych i powinien się on odbyć po upływie 24 miesięcy od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego, dokonanego przed wymianą modułu?
                       • 06.10.2011Gruby ściąga z sieci
                        Gruby miał problem. Komputer postanowił zwolnić. W sumie miał prawo. Jeden dzień życia laptopa, to pięć lat człowieka. Komputer mielił jakieś tajemnicze bajty a Grubemu podnosiło się ciśnienie. - Jak cudownie było z suwakiem logarytmicznym i telefonem na rogu ulicy, który i tak nie działał – pomyślał Gruby trochę tylko zakłamując historię. Suwaka logarytmicznego w ręku nigdy nie trzymał. Raz widział w Wikipedii. Ale wtedy komputer śmigał jak Waldemar Marszałek na Śniardwach w 1978 roku.  
                        • 01.08.2011Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT za wykonane usługi z użyciem wytworzonych elementów oraz zakupionych materiałów obciążając zleceniodawcę 8% stawką podatku VAT niezależnie jakimi stawkami obłożony był zakup materiałów zużytych do wykonania przedmiotowych prac?
                         • 26.07.2011NIK: Samorządy nie dbają o budynki
                          Ponad 40 proc. gmin nie monitoruje stanu technicznego budynków. Okresowe kontrole wykonywane są nieterminowo, a zalecenia pokontrolne rzadko w pełni realizowane – alarmuje NIK. Kontrolerzy podkreślają, że zaniedbania zagrażają nie tylko mieniu, ale również zdrowiu i życiu mieszkańców.
                          • 26.05.2011Szkolnictwo wyższe a rozliczenia VAT – pytania i odpowiedzi
                           Rozliczanie podatku od towarów i usług przez szkoły wyższe nie jest proste. Warto zatem poznać odpowiedzi na niektóre pytania, jakie mogą pojawić się w tym zakresie. Wątpliwości mogą dotyczyć m.in. opodatkowania prowadzonych kursów przygotowawczych oraz stawek podatkowych do sprzedawanych książek wraz z dodatkami.
                           • 07.02.2011UOKiK: Empik nie przejmie Merlina
                            Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji, i zakazała transakcji. Wydanie decyzji zostało poprzedzone największym w historii Urzędu badaniem rynku. Na potrzeby analizy skierowano pytania do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych. Decyzja nie jest prawomocna. Empikowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
                            • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                             Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                             • 27.01.2011Zwrot VAT przy zakupie materiałów budowlanych – baza powiązań wyrobów w starej i nowej klasyfikacji PKWiU
                              Zmiana stosowanej dla celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z PKWiU 1997 na PKWiU 2008 może przysparzać wielu praktycznych problemów osobom, które starają się o zwrot VAT związany z zakupem materiałów budowlanych. Częsta będzie sytuacja, w której osoby starajace się o zwrot VAT będą dysponować fakturami, na których wyroby będą opisane według symboliki pochodzących z róznych klasyfikacji. Wszystkim, którzy mogą mieć tego rodzaju problemy polecamy porównywarkę (bazę powiązań), w której bez problemu można ustalić powiązania nowych symboli i opisów ze starszymi symbolami PKWiU.  
                              • 18.01.2011Amortyzacja hali magazynowej
                               Pytanie podatnika: Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną dla części nie związanej trwale z gruntem budowanej hali magazynowej?
                               • 11.01.2011Zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych w 2011 roku
                                Od początku roku obowiązują nowe, niższe limity zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów materiałów budowlanych. Ich obniżenie ma związek z podwyższeniem stawki podatku VAT do 23 %. Od stycznia obowiązuje również nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można odliczyć VAT.
                                • 07.01.2011VAT: E-faktury ułatwią prowadzenie działalności
                                 4 stycznia br. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dzięki zawartym w projekcie zmianom ustawodawca zamierza zwiększyć wykorzystanie e-podpisu zarówno przez przedsiębiorców, jak również przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tzw. osobisty podpis elektroniczny ma z założenia służyć ułatwieniu komunikacji obywateli z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Celem proponowanych zmian do ustawy VAT jest uproszczenie obrotu e-fakturami, tak aby faktury w tej formie stały się realną alternatywą dla faktur papierowych, co z całą pewnością przyczyni się do ograniczenia kosztów działalności firm. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
                                 • 14.12.2010Gruby wietrzy korupcję
                                  Gruby od dłuższego czasu podejrzewał, że wokół niego rozkwita bliżej nieokreślona ale granicząca z pewnością afera korupcyjna. Cóż z tego, żeby o tym poinformować musiałby zapłacić za znaczek albo rozmowę telefoniczną. Jedno puszczańskie mniej. Na szczęście Centralne Biuro Śledcze uruchomiło infolinię 0 800 808 808. Gruby pełen społecznego obowiązku wykręcił numer.
                                  • 10.11.2010Świąteczne zakupy średnio za 1,8 tys. zł
                                   Jak wynika z badania „Zakupy świąteczne 2010” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, pomimo pesymistycznych prognoz dotyczących stanu gospodarki i własnej sytuacji finansowej, przeciętna polska rodzina planuje wydać na święta Bożego Narodzenia blisko 1800 zł, czyli znacznie więcej niż w ubiegłym roku. Polacy najczęściej będą kupować w prezencie kosmetyki i perfumy, po które wybiorą się do hipermarketu lub zamówią w Internecie. Rodzice wybiorą dla dzieci zabawki edukacyjne, które wraz z książkami stanowią najczęściej wybierany prezent, niemal w każdym europejskim kraju.
                                   • 06.10.2010WSA: Wydanych nagród nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej
                                    Z uzasadnienia: W świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów. Zatem, czynność nieodpłatnego wydania nagród przez spółkę uczestnikom programu lojalnościowego nie stanowi dostawę towarów i nie ma obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kas rejestrujących.
                                    • 08.09.2010Gruby uzupełnia kolekcję
                                     Gruby właśnie odebrał paczkę. Nadawcą był Józek 456, właściciel świetnego sklepiku internetowego z płytami. Jeżeli Józek 456 na Allegro nie miał płyty, to znaczy, że nie została wydana. Gruby od pewnego czasu powrócił do zbierania czarnych płyt winylowych, a otwieranie paczki z kolejnymi egzemplarzami do kolekcji było za każdym razem ekscytujące. Właśnie zabierał się za rozcinanie taśmy klejącej, gdy ktoś gwałtownie zastukał do drzwi. Nie zdążył odłożyć noża, a drzwi ze sporymi fragmentami futryny już leżały na parkiecie w przedpokoju. Kątem oka zauważył trzech odzianych w garnitury facetów uzbrojonych po zęby. Pięć sekund po tym, jak ich zauważył, leżał na podłodze splątany siatką obezwładniającą i z kajdankami na przegubach. Płytom na szczęście nic się nie stało.
                                     • 24.08.2010Podatek VAT: Usługi świadczona drogą elektroniczną
                                      Ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) określa w kilku miejscach specjalne zasady traktowania usług elektronicznych (świadczonych drogą elektroniczną). Szczególnego znaczenia nabiera właściwe rozpoznanie usługi w przypadku świadczenia usług międzynarodowych (ustalenie właściwego miejsca świadczenia usługi). Jednak istnieją w ustawie o VAT również inne odmienności dotyczące świadczenia usług elektronicznych. Dlatego też warto wiedzieć, jakie usługi uważane są za elektroniczne – tym bardziej że ustawa przywołuje w swojej definicji treść rozporządzenia unijnego.
                                      • 13.08.2010Orzecznictwo: Podatek od nieruchomości – kolejne kontrowersje wokół definicji budowli
                                       Teza: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm. ) i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm. ) podlegają części budowlane baterii koksowniczych (pieców przemysłowych) oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Budowlą bowiem nie jest bateria koksownicza jako całość techniczno - użytkowa (art. 3 pkt 1 Pb), ale jej część budowlana (art. 3 pkt 3 Pb) i tylko ta część podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
                                       • 02.07.2010Nowe inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
                                        119 mln zł inwestycji i utworzenie 150 nowych miejsc pracy deklarują spółki, których przedstawiciele otrzymali w ostatnich dniach zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Łącznie od początku roku ŁSSE wydała zezwolenia na działalność dziewięciu firmom, które zobowiązały się do inwestycji na poziomie 251,4 mln zł, stworzenia 625 miejsc pracy oraz utrzymania 820 istniejących etatów.
                                        • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajętego lokalu na potrzeby działalności a KUP
                                         Z uzasadnienia: Skoro organy nie podważyły twierdzeń Podatnika, że z kilku pomieszczeń wynajmowanego lokalu użytkowego jest tylko jeden pokój - wyłącznie ten przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej skarżącego, i wyłącznie przez niego używany, to uzasadnione było uwzględnienie całości poniesionych na powyższe cele wydatków. Także wobec braku użytkowania pozostałych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym było zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów części poniesionych przez niego kosztów remontu kuchni, łazienki i korytarza. Skoro były to wydatki na zapewnienie właściwych warunków socjalnych osoby prowadzącej działalność gospodarczą w danym lokalu i lokal nie był jednocześnie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osiągnięcia przychodów.
                                         • 05.01.2010Nowa wersja programu PŁATNIK
                                          Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w swoim internetowym serwisie e-inspektorat.zus.pl nową wersję programu PŁATNIK, oznaczoną numerem 8.01.001. Płyty CD-ROM z aktualnym wydaniem programu będą dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS od 7 stycznia. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe, począwszy od tych sporządzonych za styczeń 2010 r., powinny być przygotowane przy pomocy PŁATNIKA 8.01.001.
                                          • 11.11.2009Księgowanie usług podwykonawcy w kolumnie 10 PKPiR
                                           Pytania: 1. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów i materiałów wg cen zakupu)? 2. Czy prawidłowym jest księgowanie zakupów związanych z wykonaniem stanowiska targowego (płyty do zabudowy, fotele, sofy, wykładziny [...]) w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                                           • 22.07.2009Orzecznictwo: Uznanie za dowód nierzetelnej księgi
                                            Z uzasadnienia: Jeśli organ podatkowy dysponuje uznanymi za wiarygodne dowodami podważającymi treść zapisów księgi, to dane zawarte w tych dowodach mogą, wraz z zakwestionowanymi danymi z księgi, służyć ustaleniu podstawy opodatkowania (wyrok NSA z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1556/2000, niepubl.). Dyskwalifikacja wzmocnionej mocy dowodowej księgi podatkowej nie stanowi automatycznej przesłanki do ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                                            • 14.07.2009Przeglądy kas fiskalnych – zbędny obowiązek? 
                                             Interpelacja nr 9583 do ministra finansów w sprawie zniesienia obowiązku dokonywania okresowych przeglądów kas fiskalnych przez podatników prowadzących ewidencję przy ich użyciu
                                             • 30.04.2009Zgoda KE na publiczną pomoc dla lotniska w Rzeszowie
                                              Komisja Europejska wyraziła zgodę na sfinansowanie ze środków publicznych rozbudowy regionalnego portu lotniczego Rzeszów - Jesionka. Pomoc w wysokości 650 mln złotych przeznaczona jest na modernizację infrastruktury lotniska.
                                              • 15.07.2008Przegląd techniczny kasy rejestrującej
                                               Na podatników posiadających i używających kasy fiskalne ustawodawca nałożył wiele obowiązków. Jednym z nich jest dokonywanie przeglądów technicznych w terminach nałożonych przepisami prawa. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe.
                                               • 14.07.2008Stawka podatku VAT na miejsca parkingowe sprzedawane wraz z lokalami mieszkalnymi
                                                Interpelacja nr 2653 do ministra finansów w sprawie urzędowej wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku VAT zmierzającej do wyeliminowania wątpliwości związanych z zasadami opodatkowania garaży i miejsc postojowych sprzedawanych wraz z lokalami mieszkalnymi
                                                • 04.07.2008ZUS: Dostępna nowa wersja Płatnika
                                                 Od 4 lipca na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna jest nowa wersja programu Płatnik. Płyty CD-ROM z oprogramowaniem w nowej wersji zostaną udostępnione w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS w połowie lipca.