Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpis fundusz socjalny

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
   Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
   • 07.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
    Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
    • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
     • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
      Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
      • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbli窺zy pi徠ek
       Przy zatrudnianiu pracowników cz瘰to pojawiaj si problemy ze sk豉dkami, zasi趾ami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzyli鄉y e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestnicz帷y w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spo貫cznych i prawa pracy. W pi徠ek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
       • 05.07.2018Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
        Rozpocz掖 si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin mo瞠 by udzielone nie tylko ze 鈔odków Zak豉dowego Funduszu 安iadcze Socjalnych, ale równie z innego 廝ód豉, np. ze 鈔odków obrotowych przedsi瑿iorstwa. W zale積o軼i od tego, sk康 pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko嗆 oraz tego, czy dotyczy doros造ch czy te dzieci lub m這dzie篡 – ró積e b璠 skutki podatkowo-sk豉dkowe udzielonego wsparcia.
        • 04.07.2018Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
         Rozpocz掖 si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin mo瞠 by udzielone nie tylko ze 鈔odków Zak豉dowego Funduszu 安iadcze Socjalnych, ale równie z innego 廝ód豉, np. ze 鈔odków obrotowych przedsi瑿iorstwa. W zale積o軼i od tego, sk康 pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko嗆 oraz tego, czy dotyczy doros造ch czy te dzieci lub m這dzie篡 – ró積e b璠 skutki podatkowo-sk豉dkowe udzielonego wsparcia.
         • 07.05.2018ZUS: Podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne
          Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane sk豉dki na Twoje ubezpieczenia spo貫czne.
          • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne
           Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane sk豉dki na Twoje ubezpieczenia spo貫czne.
           • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
            Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
            • 17.01.2018Parametry i wska幡iki 2018: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
             • 11.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
              W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
              • 10.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
               W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
               • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
                Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                • 29.06.2017Ekspres do kawy jako koszt podatkowy firmy
                 Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na: zakup specjalistycznego ekspresu do kawy oraz na zatrudnienie/zakup us逝g baristów mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy (w odpowiedniej proporcji do jego udzia逝 w zysku Spó趾i) na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 8 (odpisy amortyzacyjne od ekspresu jako 鈔odka trwa貫go) ustawy o PDOF, jako tzw. koszty po鈔ednie, czyli koszty poniesione celem zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów?
                 • 31.05.2017ZF吁. Ewidencja w ksi璕ach rachunkowych
                  Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych to 鈔odki pieni篹ne gromadzone przez przedsi瑿iorc na finansowanie dzia豉lno軼i socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zak豉dowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zak豉dowych 興obków, klubów dzieci璚ych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
                  • 30.05.2017ZF吁. Ewidencja w ksi璕ach rachunkowych
                   Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych to 鈔odki pieni篹ne gromadzone przez przedsi瑿iorc na finansowanie dzia豉lno軼i socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zak豉dowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zak豉dowych 興obków, klubów dzieci璚ych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
                   • 26.05.2017ZF吁 2017: Zwi瘯szanie corocznego odpisu przez ma造ch pracodawców
                    Zapytanie nr 2472 do ministra rodziny, pracy i polityki spo貫cznej w sprawie stosowania przepisów ustawy o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych
                    • 25.04.2017Moment zaliczenia do kosztów odpisów na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych
                     Pytanie podatnika: Spó趾a dokona豉 zmiany roku podatkowego, który rozpoczyna si od 1 pa寮ziernika i trwa do 30 wrze郾ia nast瘼nego roku. Poprzedni rok podatkowy trwa 21 miesi璚y od 1 stycznia 2015 roku do 30 wrze郾ia 2016 roku. Czy Spó趾a powinna we wrze郾iu ko鎍z帷ego si 21-miesi璚znego roku podatkowego w momencie wp豉ty na ZF吁 zaliczy ca造 odpis do kosztów uzyskania przychodu roku poprzedniego, a nast瘼nie od pa寮ziernika nast瘼nego roku podatkowego odpisy na ZF吁 traktowa jako element rozlicze mi璠zyokresowych kosztów, a nast瘼nie kwoty wp豉cone na rachunek ZF吁 zaliczy jako koszt uzyskania przychodu tego roku podatkowego, w którym zosta造 faktycznie przekazane?
                     • 14.04.2017NSA. Fiskus mo瞠 skorygowa warto嗆 firmy
                      Tezy:  Do d逝gów funkcjonalnie zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowi您ania wzgl璠em w豉軼icieli z tytu逝 udzia逝 w zyskach jak i uznane zobowi您ania wynikaj帷e ze stosunków publicznoprawnych.  B喚dne przyj璚ie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej warto軼i firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowa積ia organy podatkowe do skorygowania tego b喚du i ustalenia jej prawid這wej warto軼i z uwzgl璠nieniem tre軼i art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególno軼i jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej warto軼i firmy.
                      • 03.02.2017Parametry i wska幡iki 2017: Pracownik
                       Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                       • 16.11.2016Odpisy na ZF吁 kolejny rok bez zmian?
                        Interpelacja nr 6897 do ministra finansów w sprawie spo貫cznych skutków "zamro瞠nia" wysoko軼i odpisu podstawowego na Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych w latach 2012-2017
                        • 09.09.2016Resort finans闚 przedstawi projekt ustawy oko這bud瞠towej
                         Ministerstwo Finans闚 opublikowa這 projekt tzw. ustawy oko這bud瞠towej na rok 2017. Resort zaproponowa w nim m.in. zamro瞠nie funduszu 鈍iadcze socjalnych w sektorze finans闚 publicznych. Ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy – podobnie jak w latach poprzednich – sfinansowane zostan natomiast sta瞠 podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz piel璕niarek i po這積ych.
                         • 07.09.2016安iadczenia urlopowe w kosztach uzyskania przychod闚
                          Pytanie podatnika: Sp馧ka obecnie zatrudnia oko這 600 pracownik闚. W Sp馧ce nie zosta utworzony zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych w rozumieniu ustawy o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych. Jednocze郾ie, Sp馧ka wyp豉ca 鈍iadczenia urlopowe pracownikom pod warunkiem wykorzystania w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy ma prawo uznawa za koszty uzyskania przychod闚 wydatki zwi您ane z wyp豉t tych 鈍iadcze?
                          • 30.08.2016秦obek, klub dzieci璚y, przedszkole. Koszt dla pracodawcy, ulga dla rodzic闚
                           Od 1 stycznia 2016 r. zar闚no do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z p騧n. zm., dalej: ustawa o PIT), jak i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm., dalej: ustawa o CIT) zosta造 dodane nowe przepisy, wed逝g kt鏎ych wprowadzona zosta豉 nowa kategoria koszt闚, kt鏎e mog stanowi koszt uzyskania przychod闚.
                           • 29.08.2016秦obek, klub dzieci璚y, przedszkole. Koszt dla pracodawcy, ulga dla rodzic闚
                            Od 1 stycznia 2016 r. zar闚no do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z p騧n. zm., dalej: ustawa o PIT), jak i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm., dalej: ustawa o CIT) zosta造 dodane nowe przepisy, wed逝g kt鏎ych wprowadzona zosta豉 nowa kategoria koszt闚, kt鏎e mog stanowi koszt uzyskania przychod闚.
                            • 11.07.2016Ulga rehabilitacyjna. Rozliczenie wydatk闚 na dojazdy na zabiegi
                             Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepe軟osprawna mog豉 dokona odlicze wydatk闚 w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytu逝 dojazd闚 w豉snym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy te musi dokona korekty zezna podatkowych? Czy b璠zie mog豉 dokona ww. odlicze w kolejnych latach i czy 瞠by skorzysta z ulgi musi zleci przer鏏k samochodu, aby zmieniono jego wpis na „samoch鏚 osobowy”?
                             • 05.07.2016Wysoko嗆 odpisu na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych
                              Interpelacja nr 3969 do ministra finans闚 w sprawie zmiany ustalenia wysoko軼i przeci皻nego wynagrodzenia miesi璚znego w gospodarce narodowej wynikaj帷ego z ustawy o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych
                              • 22.06.2016Moment zaliczenia do koszt闚 uzyskania przychod闚 odpis闚 na ZF吁
                               W my郵 art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm.; dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychod闚 s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychod闚 lub zachowania albo zabezpieczenia 廝鏚豉 przychod闚, z wyj徠kiem koszt闚 wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ww. ustawy, nie uwa瘸 si za koszty uzyskania przychod闚 odpis闚 i wp豉t na r騜nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychod闚 s jednak odpisy i zwi瘯szenia, kt鏎e w rozumieniu przepis闚 o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych obci捫aj koszty dzia豉lno軼i pracodawcy, je瞠li 鈔odki pieni篹ne stanowi帷e r闚nowarto嗆 tych odpis闚 i zwi瘯sze zosta造 wp豉cone na rachunek Funduszu.
                               • 21.06.2016Moment zaliczenia do koszt闚 uzyskania przychod闚 odpis闚 na ZF吁
                                W my郵 art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm.; dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychod闚 s koszty poniesione w celu osi庵ni璚ia przychod闚 lub zachowania albo zabezpieczenia 廝鏚豉 przychod闚, z wyj徠kiem koszt闚 wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ww. ustawy, nie uwa瘸 si za koszty uzyskania przychod闚 odpis闚 i wp豉t na r騜nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychod闚 s jednak odpisy i zwi瘯szenia, kt鏎e w rozumieniu przepis闚 o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych obci捫aj koszty dzia豉lno軼i pracodawcy, je瞠li 鈔odki pieni篹ne stanowi帷e r闚nowarto嗆 tych odpis闚 i zwi瘯sze zosta造 wp豉cone na rachunek Funduszu.
                                • 10.06.2016安iadczenia na rzecz pracownik闚
                                 1. 安iadczenia na rzecz pracownik闚 stanowi帷e koszty  安iadczenia na rzecz pracownik闚 co do zasady s kosztem uzyskania przychod闚. Nie stanowi koszt闚 wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracownik闚, kt鏎e nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychod闚 lub zachowania albo zabezpieczenia 廝鏚豉 przychod闚 albo zosta造 z koszt闚 uzyskania przychod闚 w spos鏏 wyra幡y wy陰czone na mocy przepis闚.
                                 • 02.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne os鏏 wykonuj帷ych umowy cywilnoprawne
                                  1. Podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne  Podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorc闚, stanowi przych鏚 – w rozumieniu przepis闚 o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych – osi庵any z tytu逝 wykonywania umowy zlecenia, je瞠li w umowie tej okre郵ono odp豉tno嗆 za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Je瞠li odp豉tno嗆 za wykonanie umowy zosta豉 ustalona w innej formie, podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie ni窺za jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                                  • 01.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne os鏏 wykonuj帷ych umowy cywilnoprawne
                                   1. Podstawa wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne  Podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorc闚, stanowi przych鏚 – w rozumieniu przepis闚 o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych – osi庵any z tytu逝 wykonywania umowy zlecenia, je瞠li w umowie tej okre郵ono odp豉tno嗆 za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Je瞠li odp豉tno嗆 za wykonanie umowy zosta豉 ustalona w innej formie, podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie ni窺za jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                                   • 30.05.2016安iadczenie za urlop kosztem uzyskania przychodu?
                                    Pytanie podatnika: Czy 鈍iadczenia za urlop mog stanowi koszty uzyskania przychodu w oparciu o art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych?
                                    • 06.05.2016Jak ewidencjonowa rozrachunki z tytu逝 wynagrodze?
                                     Do ewidencjonowania rozrachunk闚 z tytu逝 wynagrodze pracowniczych s逝篡 specjalne konto ksi璕owe. Mo瞠 ono zosta nazwane np. 231 Rozrachunki z tytu逝 wynagrodze.
                                     • 05.05.2016Jak ewidencjonowa rozrachunki z tytu逝 wynagrodze?
                                      Do ewidencjonowania rozrachunk闚 z tytu逝 wynagrodze pracowniczych s逝篡 specjalne konto ksi璕owe. Mo瞠 ono zosta nazwane np. 231 Rozrachunki z tytu逝 wynagrodze.
                                      • 09.03.2016MF o podatku bankowym i udzielaniu po篡czek pracownikom
                                       Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niekt鏎ych instytucji finansowych powinny by uwzgl璠nione warto軼i aktyw闚 ustalone na podstawie sald wszystkich kont;  Podatnik udzielaj帷y po篡czki w豉snym pracownikom nie mo瞠 zosta uznany za instytucj po篡czkow, kt鏎a b璠zie podlega豉 podatkowi od niekt鏎ych instytucji finansowych;  Kwota wolna od podatku powinna by przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktyw闚, sk豉daj帷ych si na 陰czn podstaw opodatkowania, po uwzgl璠nieniu proporcjonalnego udzia逝 aktyw闚 ka盥ego z podatnik闚 w og鏊nej kwocie aktyw闚 do opodatkowania  - tak wynika z interpretacji og鏊nej Ministerstwa Finans闚.
                                       • 04.03.2016Wydatki sfinansowane z dofinansowania z Urz璠u Pracy w kosztach podatkowych
                                        Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup wyposa瞠nia i materia堯w biurowych (notebook, drukarka, meble, wyposa瞠nie, programy) mo積a zaliczy do koszt闚 uzyskania przychodu dzia豉lno軼i gospodarczej, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania z Urz璠u Pracy?
                                        • 31.12.2015Podatki 2016. Preferencje podatkowe dla tworz帷ych przyzak豉dowe 興obki i przedszkola
                                         1 stycznia 2016 r. wejdzie w 篡cie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296).
                                         • 23.12.2015Parametry i wska幡iki 2016: Pracownik
                                          Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝鏚這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczeg鏊no軼i:
                                          • 25.11.2015安iadczenia urlopowe pracownik闚 w kosztach uzyskania przychod闚
                                           Pytanie podatnika: Sp馧ka zatrudnia powy瞠j 20 pracownik闚 i nie utworzy豉 na 2015 r. funduszu socjalnego. Pracownicy nie podpisali r闚nie do ko鎍a stycznia 2015 r. o鈍iadczenia o braku wyp豉ty 鈍iadczenia urlopowego przy skorzystaniu z urlopu w ilo軼i 14 lub wi瘯szej ilo軼i dni kalendarzowych. W lipcu tego roku wnioskodawca wyp豉ci pracownikom, kt鏎zy przebywali na urlopie minimum 14 dni kalendarzowych 鈍iadczenia urlopowe. Zgodnie z przepisami naliczy od tych wyp豉t ZUS i PIT. Czy wyp豉cone 鈍iadczenia (kwoty brutto) oraz ZUS od tych wyp豉t stanowi mo瞠 koszt dla sp馧ki w dacie wyp豉ty?
                                           • 02.11.2015Resort finans闚 przedstawi projekt ustawy oko這bud瞠towej
                                            W przysz造m roku w sektorze finans闚 publicznych zamro穎ne zostan fundusz 鈍iadcze socjalnych oraz kwota bazowa dla os鏏 zajmuj帷ych kierownicze stanowiska pa雟twowe – wynika z projektu tzw. ustawy oko這bud瞠towej, kt鏎y opublikowa這 Ministerstwo Finans闚. W projekcie przewidziano te, 瞠 kolejny rok z rz璠u z Funduszu Pracy sfinansowane zostan m.in. sta瞠 podyplomowe oraz szkolenia lekarzy.
                                            • 12.10.2015MF. Preferencje podatkowe dla tworz帷ych przyzak豉dowe 興obki i przedszkola od 1 stycznia 2016 r.
                                             Ministerstwo Finans闚 uprzejmie informuje, i z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w 篡cie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296).  Istot zmian jest wprowadzenie rozwi您a podatkowych skierowanych do pracodawc闚: tworz帷ych zak豉dowe 興obki, kluby dzieci璚e lub przedszkola albo wspieraj帷ych pracownik闚 w zapewnieniu dziecku opieki w innej formie, np. poprzez dofinansowanie pobytu w plac闚ce innej ni zak豉dowa.
                                             • 09.10.2015MF. Preferencje podatkowe dla tworz帷ych przyzak豉dowe 興obki i przedszkola od 1 stycznia 2016 r.
                                              Ministerstwo Finans闚 uprzejmie informuje, i z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w 篡cie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1296).  Istot zmian jest wprowadzenie rozwi您a podatkowych skierowanych do pracodawc闚: tworz帷ych zak豉dowe 興obki, kluby dzieci璚e lub przedszkola albo wspieraj帷ych pracownik闚 w zapewnieniu dziecku opieki w innej formie, np. poprzez dofinansowanie pobytu w plac闚ce innej ni zak豉dowa.
                                              • 30.09.2015Podatki 2016. 秦obek, klub dzieci璚y, przedszkole – koszt dla pracodawc闚, ulga dla rodzic闚
                                               Od 1 stycznia 2016 r. zar闚no do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z p騧n. zm., dalej: ustawa o PIT), jak i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm., dalej: ustawa o CIT) zostan dodane nowe przepisy, wed逝g kt鏎ych wprowadzona zostanie nowa kategoria koszt闚, kt鏎e mog stanowi koszt uzyskania przychod闚.
                                               • 29.09.2015Podatki 2016. 秦obek, klub dzieci璚y, przedszkole – koszt dla pracodawc闚, ulga dla rodzic闚
                                                Od 1 stycznia 2016 r. zar闚no do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z p騧n. zm., dalej: ustawa o PIT), jak i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os鏏 prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z p騧n. zm., dalej: ustawa o CIT) zostan dodane nowe przepisy, wed逝g kt鏎ych wprowadzona zostanie nowa kategoria koszt闚, kt鏎e mog stanowi koszt uzyskania przychod闚.
                                                • 11.09.2015Rycza速 od przychod闚 ewidencjonowanych. Dotacja z urz璠u pracy jako przych鏚 podatkowy
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urz璠em Pracy, otrzyma jednorazowe 鈔odki na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej, za kt鏎e zakupi potrzebny w dzia豉lno軼i sprz皻. Prowadzona przez Wnioskodawc dzia豉lno嗆 gospodarcza jest opodatkowana formie rycza速u od przychod闚 ewidencjonowanych. Czy ww. dotacja stanowi przych鏚 podatkowy z tytu逝 prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej?
                                                 • 27.07.2015Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
                                                  Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem um闚, kt鏎e musz mie form aktu notarialnego, s:
                                                  • 09.07.2015Jak rozliczy wyp豉t 鈍iadcze urlopowych?
                                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zalicza do koszt闚 uzyskania przychod闚 鈍iadczenia urlopowe wyp豉cane pracownikom Wnioskodawcy i NZOZ (Podmiot A), przy za這瞠niu, 瞠 wskazani wy瞠j pracodawcy zrezygnowali z prowadzenia zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych, jednak瞠 wyp豉caj pracownikom, na podstawie regulamin闚 wynagradzania, 鈍iadczenia urlopowe, w wysoko軼i i na zasadach analogicznych do wymog闚 przewidzianych w ustawie o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych dla 鈍iadczenia urlopowego tam unormowanego?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nast瘼na strona »