Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 15.10.2006Ewidencja kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego
  1. Pojęcie kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego. Jeżeli dłużnik nie spłaca swego zobowiązania, to wierzyciel ma trzy drogi do wyboru: albo sam windykuje należność albo korzysta - za stosownym wynagrodzeniem - z usług firmy windykacyjnej albo też sprzedaje wierzytelność (ze stratą) w/w firmie windykacyjnej. Jeżeli wierzyciel nie chce tanio sprzedać wierzytelności a starania firmy windykacyjnej nie przynoszą skutków, to kieruje sprawę na drogę sądową za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, co w przypadku wygranej skutkuje możliwością komorniczego wyegzekwowania należności.
  • 12.10.2006Remont budynku letniskowego ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej
   Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii wydatkowania zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na przeprowadzenie prac remontowych w budynku mieszkalnym letniskowym.
   • 12.10.2006Możliwość odliczania ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów z renty
    Pytanie: Do 1998 r. prowadziłem pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, a obecnie otrzymuję rentę. Z tytułu wyszkolenia uczniów urząd skarbowy przyznał mi ulgę w wysokości... . Przypuszczałem, iż w związku z zakończeniem działalności gospodarczej kwoty niewykorzystanych ulg utraciłem bezpowrotnie. Czy istnieje możliwość korekty zeznań rocznych za lata ubiegłe celem odliczenia niewykorzystanej ulgi uczniowskiej? Czy można odliczyć pozostałą część przyznanej ulgi od podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów z renty?
    • 11.10.2006Interpelacja nr 3766 do ministra finansów w sprawie trudności w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za materiały budowlane
     Panie Ministrze! Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468) uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i odnosi się do materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-procentową stawką VAT. Wykaz materiałów objętych zwrotem podatku VAT opublikowano w formie obwieszczenia ministra budownictwa w oparciu o symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Składając wniosek o zwrot podatku VAT, podatnicy są przymuszani do podawania na załączonych do wniosku kopiach faktur symboli PKWiU, z powodzeniem powszechnie stosowanych od wielu lat. Wprowadzenie elektronicznego przechowywania paragonów jest korzystne dla wszystkich. Przedsiębiorcom pozwoli to zaoszczędzić papier, czas i energię oraz obniżyć koszty przechowywania paragonów, ułatwi również szybszy dostęp do danych z paragonów. Również urzędy skarbowe zyskają na nowym rozwiązaniu, ponieważ ułatwi to dotarcie do szukanych danych, skontrolowania ich, umożliwi także kopiowanie przechowywanych danych.