Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza oleju opałowego

 • 15.05.2019MF rozszerzy system monitorowania przewozu towarów
  W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Po zmianach system ma pozwalać m.in. na szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Projekt został już przyjęty przez rząd.
  • 01.12.2017Problemy z obniżoną akcyzą na olej opałowy
   Olej opałowy jako paliwo przeznaczone do celów grzewczych jest opodatkowany preferencyjną stawką akcyzy w stosunku do oleju napędowego. Stawka akcyzy na olej napędowy wynosi obecnie 1171,00 zł/1000 litrów, natomiast na olej opałowy ustalono obniżoną stawkę w wysokości 232,00 zł/1000 litrów.
   • 08.12.2016Akcyza i olej opałowy – wyrok TK
    Obowiązek uzyskania przez sprzedającego, w sytuacji korzystania z obniżonej akcyzy, oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, które pozwala na identyfikację nabywcy, nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą – stwierdził we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
    • 18.03.2016Akcyza od olejów opałowych. Co z ukaranymi sprzedawcami po wyroku TK?
     Interpelacja nr 1034 do ministra finansów w sprawie karania sprzedawcy oleju opałowego za wadliwe oświadczenia nabywców oleju
     • 16.02.2015Akcyza a prawo własności - wyrok TK
      Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji złożenia fałszywego oświadczenia przez osoby trzecie - stwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczyła podatku akcyzowego oraz oświadczeń dotyczących przeznaczenia nabywanych paliw.
      • 13.02.2015Akcyza a prawo własności - wyrok TK
       Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji złożenia fałszywego oświadczenia przez osoby trzecie – stwierdził w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczyła podatku akcyzowego oraz oświadczeń dotyczących przeznaczenia nabywanych paliw.
       • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowiązku podatkowego
        Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie będzie okolicznością decydującą dla powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem że będzie ona dokumentować dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
        • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
         Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
         • 12.02.2014Akcyza od oleju opałowego - ważny wyrok TK
          Przepisy nakładające wysoką stawkę podatku akcyzowego na sprzedawców oleju opałowego nie są niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczy przypadków, kiedy sprzedawcy nie wywiązują się z obowiązku sporządzenia i dostarczenia organom podatkowym zestawienia miesięcznego, obejmującego oświadczenia nabywców oleju.
          • 19.06.2013Wyższa akcyza za drobny błąd w oświadczeniu
           Interpelacja nr 16865 do ministra finansów w sprawie zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym
           • 27.06.2012Opłata za rejestrację samochodu w kosztach podatkowych
            Z uzasadnienia: Wydatki na zarejestrowanie pojazdów zaliczanych do majątku trwałego podatnika nie mogą być kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Nie stanowią bowiem one kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uiszczona opłata rejestracyjna powinna wchodzić w skład wartości początkowej będącej podstawą naliczania amortyzacji.
            • 23.05.2012Akcyza: Kary dla sprzedających olej napędowy
             Interpelacja nr 3337 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym
             • 07.11.2011Zakup oleju do generatora a podatek akcyzowy
              Pytanie podatnika: Czy posiadając generatory o mocy nieprzekraczającej 1 MW, wytwarzające energię elektryczną na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla potrzeb własnych podmiot będzie zobligowany do odprowadzenia akcyzy od zakupionego na potrzeby produkcji energii oleju napędowego, opałowego lub spożywczego (rzepakowego), w sytuacji kiedy te oleje zostały zakupione jako zwolnione z akcyzy?
              • 18.11.2010Akcyza na olej opałowy – wyrok TK
               Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy rozporządzenia ministra finansów dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe są zgodne z konstytucją. Sędziowie wydali wyrok po rozpoznaniu skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROEL" Szmidt i Miśta spółka jawna w Markach.