Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ceny transakcyjne

  • 15.03.2006Wpyw powiza kapitaowych, majtkowych lub rodzinnych pomidzy kontrahentami na podatek dochodowy
    Nierzadko w dzisiejszych czasach zdarza si, e podmioty gospodarcze dokonuj transakcji handlowych z kontrahentami, z ktrymi cz je zwizki okrelone w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz w art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Tak wic istnienie sytuacji, w ktrych:
    • 01.01.2006Zmiany dotyczce podmiotw powizanych w ustawie o pdof
      Cz zmian w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych ma zwizek ze zmianami w Ordynacji podatkowej, dotyczcymi porozumie cenowych, zawieranych pomidzy podmiotami powizanymi. Transakcje dokonywane pomidzy podmiotami powizanymi znajduj si na celowniku fiskusa - podmioty te mog bowiem w do prosty sposb tak ksztatowa swoje stosunki, aby minimalizowa obcienia podatkowe (co jest rzecz zrozumia, jednak musi odbywa si zgodnie z przepisami). W przypadku, kiedy prawo zostanie naruszone, organy podatkowe mog stosowa oszacowanie dochodw, stosujc metody:
    • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]