Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zak豉d pracy prawo

 • 10.03.2020安iadczenia rodzinne – rz康 szykuje pakiet zmian
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej opublikowa這 projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi您anych ze 鈍iadczeniami na rzecz rodziny. Nowe regulacje maj w za這瞠niu przyczyni si gównie do sprawniejszego za豉twiania spraw w urz璠ach. Niektóre z przewidzianych zmian dotycz tak瞠 kwestii podatkowych.
 • 09.03.2020安iadczenia rodzinne – rz康 szykuje pakiet zmian
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej opublikowa這 projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi您anych ze 鈍iadczeniami na rzecz rodziny. Nowe regulacje maj w za這瞠niu przyczyni si gównie do sprawniejszego za豉twiania spraw w urz璠ach. Niektóre z przewidzianych zmian dotycz tak瞠 kwestii podatkowych.
 • 09.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do 鈍iadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
  Je瞠li pa雟twowy powiatowy inspektor sanitarny lub pa雟twowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o konieczno軼i poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wyp豉ty 鈍iadcze z tytu逝 choroby w豉snej lub opieki nad chorym dzieckiem lub cz這nkiem rodziny.
 • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT b璠zie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotycz帷e stawek podatku VAT dla wydawnictw ksi捫kowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
 • 06.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do 鈍iadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
  Je瞠li pa雟twowy powiatowy inspektor sanitarny lub pa雟twowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o konieczno軼i poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wyp豉ty 鈍iadcze z tytu逝 choroby w豉snej lub opieki nad chorym dzieckiem lub cz這nkiem rodziny.
 • 06.03.2020Sk豉dka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm spo貫czny
  Zwolnienie niektórych pracowników z obowi您ku ubezpiecze emerytalnego i rentowych oznacza這by zwolnienie z obci捫enia cz窷ci sk豉dek wynagrodze tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zró積icowania wynagrodze. Wynagrodzenie za prac powinno odpowiada rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzgl璠nieniem ilo軼i i jako軼i pracy. Nie powinno by wi璚 ró積icowane z innych pozazawodowych wzgl璠ów. Ponadto wy陰czenie emerytów z ubezpieczenia mog這by stwarza zach皻 dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które nale篡 odprowadza sk豉dki, a co za tym idzie prowadzi do nieuzasadnionego zró積icowania szans na rynku pracy - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
 • 05.03.2020Podatnik 鈍i皻uje jubileusz firmy, a co z VAT?
  Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie mo瞠 budzi 瘸dnego zdziwienia. Wi捫e si to oczywi軼ie z ró積ego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach mo磧iwy b璠zie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zosta豉 uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie nale篡 kierowa si zasad generaln wyra穎na zosta豉 w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przys逝guje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub us逝gi wykorzystywane s do wykonywania czynno軼i opodatkowanych.
 • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT b璠zie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotycz帷e stawek podatku VAT dla wydawnictw ksi捫kowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
 • 04.03.2020Podatnik 鈍i皻uje jubileusz firmy, a co z VAT?
  Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie mo瞠 budzi 瘸dnego zdziwienia. Wi捫e si to oczywi軼ie z ró積ego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach mo磧iwy b璠zie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zosta豉 uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie nale篡 kierowa si zasad generaln wyra穎na zosta豉 w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przys逝guje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub us逝gi wykorzystywane s do wykonywania czynno軼i opodatkowanych.
 • 03.03.2020Firmy b璠 informowa o luce p豉cowej mi璠zy kobietami i m篹czyznami?
  Stowarzyszenie Kongres Kobiet opracowa這 projekt nowej ustawy dotycz帷ej ograniczenia ró積icy w wynagrodzeniach kobiet i m篹czyzn. Projekt zak豉da zobowi您anie pracodawców, którzy zatrudniaj ponad 20 osób, do monitorowania i corocznego informowania o procentowych ró積icach w wysoko軼i p豉c kobiet i m篹czyzn. Cele ustawy popiera m.in. zrzeszaj帷a przedsi瑿iorców Konfederacja Lewiatan.
 • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga ma鹵onków?
  Na utrzymaniu Pana Karola i jego 穎ny jest jedno niepe軟osprawne dziecko, które nie uko鎍zy這 16. roku 篡cia. Ma鹵onkowie s w豉軼icielami samochodu osobowego, który s逝篡 zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i za豉twiania zwyk造ch czynno軼i 篡ciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przys逝guje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwi您ku z u篡waniem samochodu osobowego i b璠帷ym na jego utrzymaniu niepe軟osprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego 穎na?
 • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwi您ane z niepe軟osprawno軼i
  Syn podatnika posiada orzeczenie o niepe軟osprawno軼i. Przyczyn niepe軟osprawno軼i jest niedos逝ch (03-L). Orzeczenie zosta這 wydane od urodzenia do uko鎍zenia 16 roku 篡cia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie uk豉du pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwi您ku z tym syn podatnika przyjmuje na sta貫 leki. Czy podatnik mo瞠 w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwi您ane z niepe軟osprawno軼i?
 • 25.02.2020Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych: Wy窺zy odpis w 2020 r.
  W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwi您aniach s逝膨cych realizacji ustawy bud瞠towej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzros豉 podstawa naliczania odpisów na Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu nale篡 bowiem stosowa przeci皻ne miesi璚zne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim pó逗oczu 2018 r. og這szone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do ko鎍a lipca 2019 r. stosowana by豉 kwota przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pó逗ocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pó逗ocza 2014 r., które wynios這 3389,90 z.
 • 24.02.2020Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych: Wy窺zy odpis w 2020 r.
  W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwi您aniach s逝膨cych realizacji ustawy bud瞠towej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzros豉 podstawa naliczania odpisów na Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu nale篡 bowiem stosowa przeci皻ne miesi璚zne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim pó逗oczu 2018 r. og這szone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do ko鎍a lipca 2019 r. stosowana by豉 kwota przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pó逗ocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pó逗ocza 2014 r., które wynios這 3389,90 z.
 • 20.02.2020Przedsi瑿iorcy maj coraz bardziej pod górk
  Wzrost wydatków na op豉ty s康owe, wyd逝瞠nie si czasu trwania spraw w s康zie, trwaj帷e latami kontrole i sprawdzenia oraz post瘼owania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na kszta販enie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i ma貫 firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie嗆 wra瞠nia, 瞠 niezadowoleni s tylko przedsi瑿iorcy - w ministerstwach panuj du穎 lepsze nastroje.
 • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
  Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
 • 18.02.2020Jak dzia豉 us逝ga Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi cz. I
  1. Co to jest twój e-PIT  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udost瘼nione przez Krajow Administracj Skarbow roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej us逝gi nie musi wype軟ia wniosków, ani sk豉da deklaracji, aby rozliczy swój podatek.  Jego zeznanie podatkowe uzupe軟ione o dane zgromadzone przez administracj skarbow czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej us逝gi sta這 si mo磧iwe dzi瘯i rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.  2. Gdzie i od kiedy dost瘼ny jest Twój e-PIT?  Zeznanie w ramach us逝gi Twój e-PIT za 2019 r. b璠zie czeka na podatnika od 15 lutego 2020 r. na stronie podatki.gov.pl, w miejscu wskazanym w zak豉dce Twój e-PIT.
 • 14.02.2020Wydawanie za鈍iadczenia A1 w zwi您ku z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym pa雟twie cz這nkowskim
  W przypadku delegowania pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego pa雟twa cz這nkowskiego zastosowanie ma art. 12 ust. 1 rozporz康zenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporz康zenia nr 987/2009. Aby otrzyma za鈍iadczenie A1, musz by spe軟ione przes豉nki wynikaj帷e z tych przepisów, tj.:
 • 13.02.2020Opodatkowanie sprzeda篡 dokonanej w trakcie zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej
  Przedsi瑿iorca niezatrudniaj帷y pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, mo瞠 zawiesi wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej na czas nieokre郵ony albo okre郵ony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okre郵ony - od 30 dni do 24 miesi璚y (w przypadku przedsi瑿iorców wpisanych do Krajowego Rejestru S康owego).
 • 10.02.2020Jak otrzyma za鈍iadczenie A1 w 2020 r.
  Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w ró積ych pa雟twach cz這nkowskich, zwi您ane jest z konieczno軼i ustalenia dla tych osób, w豉軼iwego systemu zabezpieczenia spo貫cznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spo貫cznego osoby te b璠 podlega造, jest unormowane bezpo鈔ednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporz康zeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • 05.02.2020Uwaga emeryci i renci軼i. Do ko鎍a lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, pe軟i s逝瘺 lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dzia豉lno嗆 powinien powiadomi ZUS o osi庵ni皻ych przychodach. O鈍iadczenie to nale篡 nades豉 w terminie do ko鎍a lutego br. Czy obowi您ek ten dotyczy ka盥ego emeryta i rencisty?
 • 30.01.2020Delegowanie pracowników – MRPiPS dostosuje przepisy do unijnych wymogów
  Z ko鎍em lipca 2020 r. wejd w 篡cie nowe przepisy ws. delegowania pracowników w ramach 鈍iadczenia us逝g. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy z 28 czerwca 2018 r. Projekt zak豉da m.in. zmian katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikom delegowanym na terytorium Polski.
 • 30.01.2020Jak prawid這wo udokumentowa prawa do zasi趾u chorobowego
  W poprzednich cz窷ciach komentarza ZUS do ustawy zasi趾owej przedstawiali鄉y zasady ustalania wysoko軼i zasi趾u chorobowego oraz uzyskania prawa do zasi趾u. Dzisiaj natomiast o za鈍iadczeniach, dokumentuj帷ych prawo do zasi趾u. To szczególnie istotna cz窷 komentarza, jako 瞠 za鈍iadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowi您uj powszechnie od niedawna.
 • 30.01.2020Zbieg praw do emerytury z ZUS i KRUS
  Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywno軼i zawodowej podlega造 zarówno ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, maj prawo pobierania jednocze郾ie 鈍iadcze z obu systemów. Po osi庵ni璚iu wieku emerytalnego osoby te mog naby prawo do emerytury rolniczej, je瞠li podlega造 ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak równie prawo do emerytury powszechnej.
 • 30.01.2020Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych w 2020 r.
  Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych tworz pracodawcy zatrudniaj帷y wed逝g stanu na dzie 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pe軟e etaty. Pracodawcy zatrudniaj帷y wed逝g stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej ni 50 pracowników w przeliczeniu na pe軟e etaty, tworz zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych na wniosek zak豉dowej organizacji zwi您kowej.
 • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwa積iejsze zmiany
  Zobacz najwa積iejsze zmiany dla podatników: sankcje za zap豉t na rachunek spoza bia貫j listy, obowi您kowy split payment, ulga na z貫 d逝gi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pami皻a w 2020?
 • 29.01.2020Na razie zasi貫k chorobowy bez zmian
  Pod koniec ubieg貫go roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformowa, 瞠 zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasi趾u chorobowego b璠zie mo磧iwe dopiero po up造wie 90 dni dla ubezpieczonych obowi您kowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelacj poselsk w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej poinformowa這 jednak, 瞠 obecnie nie s prowadzone prace legislacyjne zmierzaj帷e do zmiany przepisów ustawy o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa.
 • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwa積iejsze zmiany
  Zobacz najwa積iejsze zmiany dla podatników: sankcje za zap豉t na rachunek spoza bia貫j listy, obowi您kowy split payment, ulga na z貫 d逝gi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pami皻a w 2020?
 • 27.01.2020Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na prywatne sesje u psychoterapeuty mo積a odliczy
  Podatniczka posiada umiarkowany stopie niepe軟osprawno軼i. W orzeczeniu zapisano: wymaga korzystania z systemu 鈔odowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si korzystanie z us逝g socjalnych, opieku鎍zych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 鈍iadcze przez sie instytucji pomocy spo貫cznej, organizacje pozarz康owe oraz inne placówki. Czy podatniczka mo瞠 odliczy od dochodu w PIT-37 koszty poniesione na prywatn pomoc psychoterapeutyczn?
 • 24.01.202070, 80 czy 100%? - Ustalenie wysoko軼i zasi趾u chorobowego w przyk豉dach
  Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych udost瘼ni zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa. Dzisiaj zach璚amy do zapoznania si z kolejn cz窷ci tego opracowania, po鈍i璚on zasadom ustalania wysoko軼i zasi趾u chorobowego.
 • 24.01.2020Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS
  Interpelacja Pos豉 Paw豉 Papke dotycz帷a sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS b璠帷ych przedsi瑿iorcami kobiet w ci捫y sta豉 si przyczynkiem dla wyja郾ienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zak豉d. Kwestia jest kontrowersyjna, jako i mo積a odnie嗆 wra瞠nie, 瞠 w stosunku do przedsi瑿iorczych kobiet ZUS stosuje 鈔odki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, 瞠 odpowied na interpelacj zawiera wiele przydatnych przedsi瑿iorcom informacji.
 • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasi趾u chorobowego w przyk豉dach
  Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych udost瘼ni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 鈍iadczeniach pieni篹nych z ubezpieczenia spo貫cznego w razie choroby i macierzy雟twa. Publikujemy dzisiaj cz窷 tego opracowania, po鈍i璚on zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasi趾u chorobowego.
 • 16.01.2020Przegl康 publikacji: Dziennik Ustaw - podatki, rachunkowo嗆, prawo pracy - 1-15.01.2020 r.
  Przegl康 opublikowanych w ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw aktów prawnych - nowych, zmieniaj帷ych i tekstów jednolitych. Przegl康 obejmuje okres od 1.01.2020r. do 15.01.2020 r. Linki prowadz do dokumentów w formacie pdf.
 • 15.01.2020PIT za 2019. Jak ustali kwot zmniejszaj帷 podatek?
  Kwota zmniejszaj帷a podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1420 z (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczaj帷ej kwoty 8000 z) i jest ona ni窺za od tej obowi您uj帷ej w rozliczeniu za 2018 r. o 20 z. Wynika to ze zmiany, która wesz豉 1 pa寮ziernika 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obni穎na zosta豉 stawka PIT (z 18% do 17%). Z uwagi na fakt, 瞠 przepisy te zacz窸y obowi您ywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przej軼iowych dotycz帷ych dochodów uzyskanych od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia 2019 r., a które nale篡 uwzgl璠ni przy sporz康zeniu zeznania podatkowego za 2019 r.
 • 15.01.2020Zwrot kosztów u篡wania prywatnego samochodu s逝瘺owo bez PIT
  Z uzasadnienia: Nale積o軼i, które wyp豉ca na rzecz pracowników tytu貫m zwrotu wydatków dotycz帷ych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach s逝瘺owych, nie nale篡 traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowi您any jest ponosi pracodawca, to z tytu逝 uzyskania tego 鈍iadczenia nie osi庵a 瘸dnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
 • 14.01.2020Parametry i wska幡iki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
 • 13.01.2020Oferty pracy z obowi您kowym wskazaniem proponowanego wynagrodzenia?
  W Sejmie trwaj prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, w którym zaproponowano wprowadzenie obowi您ku przedstawiania w ofertach pracy proponowanego wynagrodzenia. Zgodnie z projektem zg這szonym przez posów Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej, naruszenie takiego obowi您ku stanowi這by wykroczenie podlegaj帷e karze grzywny.
 • 03.01.2020Posi趾i profilaktyczne obs逝giwane przez zewn皻rzne firmy
  W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów 篡wno軼iowych nie b璠zie mo磧iwo軼i nabycia towarów niemaj帷ych charakteru posi趾ów profilaktycznych, warto嗆 finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywi您ania si przez Wnioskodawc z obowi您ku zapewnienia posi趾ów profilaktycznych wynikaj帷ego z przepisów o bezpiecze雟twie i higienie pracy – b璠zie stanowi豉 dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednak瞠 zwolniony od podatku dochodowego.
 • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników b璠zie narasta
  Gówn przyczyn deficytu wykwalifikowanych pracowników s zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiaj mniej liczne roczniki m這dych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a wspó販zynnik dzietno軼i pozostaje niski. Za drugi co do wa積o軼i powód nale篡 uzna niedopasowanie struktury kszta販enia m這dych ludzi do potrzeb rynku pracy, powoduj帷e nadpoda osób o okre郵onych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiej皻no軼iach - wyja郾i這 MRPiPS odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk.
 • 02.01.2020Marginalne zatrudnienie - ZUS wspó逍racuje z administracjami innych krajów UE
  Je瞠li w trakcie oceny danego przypadku oka瞠 si, 瞠 osoba zainteresowana faktycznie nie wykonuje pracy najemnej w innym pa雟twie UE lub je瞠li dana osoba wykonuje prac w innym pa雟twie UE, ale jest to praca o charakterze marginalnym, ZUS ustali, 瞠 dla tej osoby ustawodawstwem maj帷ym zastosowanie jest ustawodawstwo polskie - poinformowa這 MRPiPS.
 • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT b璠zie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotycz帷e stawek podatku VAT dla wydawnictw ksi捫kowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
 • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
  Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego us逝gi najmu lokali mieszkaniowych w ramach maj徠ku prywatnego nale篡 ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeda篡 VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej?
 • 19.12.2019Zad逝瞠ni w ZUS byli przedsi瑿iorcy na emeryturze mog ubiega si o umorzenie d逝gu
  Osoby które zako鎍zy造 dzia豉lno嗆 gospodarcz i pobieraj 鈍iadczenia z ZUS, mog ubiega si w przypadku problemów z uregulowaniem zaleg造ch zobowi您a sk豉dkowych o udzielenie ulgi w op豉caniu sk豉dek w postaci uk豉du ratalnego. Osoby, które nie maj mo磧iwo軼i uregulowania zaleg造ch sk豉dek, mog si ubiega o ich umorzenie.
 • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
  Wy窺zy limit dla ma貫go podatnika, wy窺ze koszty uzyskania przychodów, obni磬a PIT do 17%, ulga na z貫 d逝gi - to niektóre ze zmian, które wejd w 篡cie z pocz徠kiem przysz貫go roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsi瑿iorcy b璠a musieli bardziej uwa瘸 przy p豉tno軼iach przekraczaj帷ych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. bia貫j listy podatników VAT czy przepisów dot. obowi您kowego split paymentu b璠zie bowiem kosztowa這 brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
 • 18.12.2019WSA. By造 pracownik w s康zie a PIT. Zaleg貫 wynagrodzenie to nie odszkodowanie
  Z uzasadnienia: Pracownik wyst徙i do s康u o wyp豉t utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i 鈍i皻a, której to pracy nie 鈍iadczy (...) 鈍iadczenia te nie by造 zatem nakierowane na przywrócenie stanu maj徠ku, który istnia przed wyst徙ieniem szkody, a zatem ich wyp豉ta nie mog豉 zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytu逝 poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawa這 to, 瞠 鈍iadczenie to zosta這 zas康zone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, 瞠 powinno嗆 jego zap豉ty istnia豉 jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
 • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
  Wy窺zy limit dla ma貫go podatnika, wy窺ze koszty uzyskania przychodów, obni磬a PIT do 17%, ulga na z貫 d逝gi - to niektóre ze zmian, które wejd w 篡cie z pocz徠kiem przysz貫go roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsi瑿iorcy b璠a musieli bardziej uwa瘸 przy p豉tno軼iach przekraczaj帷ych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. bia貫j listy podatników VAT czy przepisów dot. obowi您kowego split paymentu b璠zie bowiem kosztowa這 brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
 • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
  Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, 瞠 partnerzy s podmiotami zewn皻rznymi w stosunku do spó趾i jest pozbawione racji. Okoliczno嗆 ta nie wy陰cza powy窺zych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin掖 fakt, 瞠 w cz窷ci merytorycznej wyjazdów b璠 odbywa造 si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie kszta速owanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, 瞠 w szkoleniach nie b璠 brali udzia wszyscy pracownicy spó趾i, lecz tylko osoby wykonuj帷e na rzecz spó趾i okre郵one czynno軼i na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • 16.12.2019Rycza速 wyklucza ulg IP BOX
  Wybór przez Wnioskodawczyni rycza速u ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z dzia豉lno軼i gospodarczej, pozbawia j mo磧iwo軼i skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysoko軼i 5% od dochodu osi庵ni皻ego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa w豉sno軼i intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  mo積a ograniczy?
  W 2018 r. 鈔edni dzienny (dzie roboczy) koszt wysy趾i korespondencji wyniós 393 tys. z. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagaj帷ych w latach 2011-2019 (wed逝g stanu na 19 wrze郾ia 2019 r.) kosztowa ok. 754,6 mln z. To ok. 0,05% 陰cznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na du膨 dynamik zmian legislacyjnych i konieczno嗆 zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowi您any jest dostosowa funkcjonalno嗆 aplikacji do poziomu umo磧iwiaj帷ego niezakócone i bezpieczne wykonanie zada.
 • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
  Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowi您uj帷e pracownika normy czasu pracy, a tak瞠 praca wykonywana ponad przed逝穎ny dobowy wymiar czasu pracy, wynikaj帷y z obowi您uj帷ego pracownika systemu i rozk豉du czasu pracy.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 49 ] nast瘼na strona »