Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bankomat

 • 07.01.2021Banki podnoszą opłaty, a UOKiK przypomina o podstawowym rachunku płatniczym
  Banki coraz częściej podnoszą opłaty związane z prowadzeniem rachunków czy też przelewami – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takich przypadkach bank powinien poinformować klientów o podwyżce. Jak wskazuje UOKiK, klienci niekorzystający aktywnie z kont bankowych mogą rozważyć skorzystanie z tzw. podstawowego rachunku płatniczego.
  • 05.01.2021Banki podnoszą opłaty, a UOKiK przypomina o podstawowym rachunku płatniczym
   Banki coraz częściej podnoszą opłaty związane z prowadzeniem rachunków czy też przelewami – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takich przypadkach bank powinien poinformować klientów o podwyżce. Jak wskazuje UOKiK, klienci niekorzystający aktywnie z kont bankowych mogą rozważyć skorzystanie z tzw. podstawowego rachunku płatniczego.
   • 31.08.2020Od września br. rewolucja w Prawie budowlanym
    Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a także wprowadzone zostanie uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r.
    • 16.06.2020Od września 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
     Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a także wprowadzone zostanie uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r.
     • 17.01.2020Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, odsetki ustawowe - przegląd Dz. Ustaw, Monitora Polskiego i Dz. Urzędowych
      Przegląd opublikowanych w ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dziennikach Urzędowych aktów prawnych. Dzisiejszy przegląd obejmuje okres do 16.01.2020 r. Linki prowadzą do dokumentów w formacie pdf.
      • 09.01.2020Stawki VAT: Interpretacja ogólna - obsługa wartości pieniężnych
       Stawka podatku VAT w odniesieniu do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandling.
       • 18.12.2019Prawo budowlane do zmiany. Resort rozwoju zapowiada kilka ułatwień
        Procesy inwestycyjno-budowlane mają zostać uproszczone i przyspieszone – zapowiada rząd. W przyjętym we wtorek projekcie zaproponowano m.in. uproszczenie części procedur i usunięcie niektórych obowiązków ciążących na inwestorach. Nowe regulacje powinny wejść w życie w 2020 r.
        • 26.07.2019KE wzywa Polskę do zmian ws. opodatkowania m.in. produktów energetycznych
         Komisja Europejska wezwała Polskę do zmian w regulacjach podatkowych. Sprawy dotyczą stawek podatku na niektóre produkty energetyczne oraz podatku VAT w odniesieniu do usług obróbki wartości pieniężnych. Warszawa ma teraz 2 miesiące na podjęcie oczekiwanych przez Brukselę działań.
         • 17.01.2019Rachunek rodzinny - bez opłat i możliwości zajęcia przez komornika
          Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.
          • 18.05.2018NSA: Okoliczności uzyskania dochodu należy uprawdopodobnić
           Z uzasadnienia: Wg Słownika Języka Polskiego PWN uprawdopodobnić, to "sprawić, że coś staje się prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobną należy rozumieć sytuację, która wydaje się być prawdziwa; jest duża szansa, że się wydarzyła. W ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego do uprawdopodobnienia uzyskania określonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, że podatnik w określonych okolicznościach faktycznych mógł uzyskać przysporzenie we wskazywanej wysokości. Istotne jest również przedstawienie dodatkowych faktów (okoliczności), a nawet dowodów uwiarygodniających przypuszczenie, że z działalności takiej podatnik rzeczywiście mógł określone dochody uzyskać, że było to prawdopodobne oraz, że dochody (przysporzenia) te zostały opodatkowane lub były wolne od opodatkowania.
           • 26.02.2018Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w kosztach podatkowych
            Pytanie: Zdarza się, że dana lokalizacja nie spełnia zakładanych celów sprzedażowych i generuje straty. Wówczas Wnioskodawca podejmuje decyzję o zakończeniu najmu w tym miejscu. Czy strata odpowiadająca wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
            • 14.12.2017NSA: Podatek u źródła od opłat licencyjnych
             Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu praw autorskich zależna jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziału władztwa podatkowego - stwierdził NSA oddalając skargę kasacyjną Ministerstwa Finansów
             • 06.07.2017MF o likwidacji zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do usług finansowych
              Zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych – w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r. - interpretacja ogólna Ministra Finansów.
              • 13.06.2017MF ostrzega przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych
               Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski.
               • 18.01.2017Wymieniaj waluty wirtualnie i oszczędzaj prawdziwe pieniądze!
                Zmiana sposobu wymiany walut z wizyt w tradycyjnych bankach, na korzystanie z usług kantorów internetowych, może podnieść zyski przedsiębiorstwa nierzadko w równym stopniu, co mądra optymalizacja podatkowa.
                • 02.09.2016Karta bezpieczniejsza niż gotówka. Także dzięki kontroli nad wydatkami
                 Prowadzenie biznesu wymaga ciągłej kontroli firmowych finansów. Korzystanie z kart płatniczych dedykowanych dla firm ułatwia to zadanie, pozwalając płacić za firmowe wydatki łatwo, wygodnie i bezpiecznie. Dzięki kartom można opłacać wszelkie wydatki związane z prowadzoną działalnością: w kraju i za granicą, osobiście lub na odległość – przez Internet lub telefon.
                 • 08.06.2016Podatek bankowy już uderza w klientów?
                  Interpelacja nr 3018 do ministra finansów w sprawie podniesienia opłat i prowizji w PKO BP w konsekwencji wprowadzenia tzw. podatku bankowego
                  • 09.11.2015Podróże służbowe pracownika a PIT: Zwrot kosztów płatnych bankomatów
                   Pytanie podatnika: Czy zwrot opłat związanych z pobieraniem gotówki z bankomatu podczas podróży służbowej trwającej powyżej 4 dni stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                   • 07.09.2015Darowizna w najbliższej rodzinie przekazana na konto małżonka osoby obdarowanej
                    Pytanie podatnika: Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy darowizna środków pieniężnych wpłynęła na konto małżonka osoby obdarowanej?
                    • 07.07.2014Podatki na świecie: KE naciska na Węgry ws. podatku bankowego
                     Węgierski rząd powinien rozważyć zmianę systemu opodatkowania, szczególnie w odniesieniu do obciążeń nakładanych na banki – uważa Komisja Europejska. W ten sposób Bruksela ponawia swój apel. Unijni urzędnicy postulują też zmniejszenie klina podatkowego dla osób o niskich dochodach.
                     • 26.06.2014Kto odpowiada za błędy bankomatów i wpłatomatów?
                      Interpelacja nr 25592 w sprawie odpowiedzialności banków za niepoprawne zrealizowanie wypłat w bankomatach i wpłat we wpłatomatach.
                      • 03.04.2014Podatek od niemieckiej emerytury. W Polsce czy w Niemczech?
                       Pytanie podatnika: Czy świadczenia emerytalne z Deutsche Rentenversicherung Bund i Pensionskasse Hoechst będą opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym osób fizycznych, czy będą zwolnione od tego podatku?
                       • 10.03.2014Egzekucja: Rachunki przedsiębiorców blokowane bezprawnie?
                        Interpelacja nr 23493 w sprawie praktyk związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących blokady rachunków bankowych na podstawie tytułu egzekucyjnego organów administracji publicznej, stosowanych przez niektóre banki.
                        • 13.02.2014Oszuści podatkowi biorą na cel kolejne branże
                         W ostatnich tygodniach organy ścigania rozbiły kilka dużych grup przestępczych. Jedna z nich zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT w obrocie stalą. Kolejne dwie wzięły na cel m.in. usługi IT oraz handel maszynami. Łączne straty spowodowane działalnością trzech grup szacuje się na ponad 100 mln zł.
                         • 24.09.2013Składki ZUS od kart prepaid dla pracowników
                          Otrzymywane przez pracowników kupony lunchowe w formie kart przedpłaconych realizowanych w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach, jak i w sieciach/punktach handlowych na zakup gotowych posiłków, a także produktów spożywczych w ogólności stanowią świadczenia pieniężne i stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
                          • 30.07.2013Tylko 6 banków nie pobiera prowizji za wypłaty z zagranicznych bankomatów
                           Jedynie sześć banków oferuje obecnie bezpłatną wypłatę ze wszystkich zagranicznych bankomatów – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Expander. Zdecydowanie najwięcej (22,5 zł) płacą – przy wypłacie równowartości 500 zł – klienci Getin Banku.
                           • 28.06.2013Jak najtaniej kupić egzotyczną walutę?
                            Osoby wyjeżdżające do Turcji, Chorwacji, Bułgarii czy Egiptu nie powinny kupować waluty w Polsce – radzą eksperci firmy doradczej Expander. Dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem okazuje się kupno w Polsce euro lub dolarów, które już w miejscu docelowym podróży można wymienić na lokalny środek płatniczy.
                            • 16.04.2013Jak nie przepłacać za korzystanie z bankomatu?
                             W razie potrzeby korzystanie z obcego bankomatu lepiej zastąpić jest wizytą w sklepie akceptującym płatności kartą i skorzystać z usługi cashback – radzą eksperci firmy doradczej Expander. Usługa cashback jest zazwyczaj bezpłatna, a ilość sklepów z terminalami płatniczymi większa od liczby bankomatów.
                             • 04.04.2013Ustawa o usługach płatniczych - MF szykuje dużo zmian
                              Resort finansów szykuje sporo zmian w ustawie o usługach płatniczych. Planowana nowela zliberalizuje rynek pieniądza elektronicznego. W projekcie nie ma natomiast zapisu, który pozwalałby na pobieranie dodatkowej opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.
                              • 25.03.2013Podatki na świecie: Koniec raju na Cyprze
                               Sprawa cypryjskich depozytów wydaje się już całkowicie przesądzona. W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Cypru oraz przedstawiciele strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego uzgodnili, że opodatkowane zostaną jedynie depozyty o wartości powyżej 100 tys. euro. Najwięcej stracą bogaci Rosjanie, do których należy aż jedna trzecia z 66 mld euro zdeponowanych w cypryjskich bankach.
                               • 10.01.2013Wydatki prezesa zarządu w kosztach podatkowych spółki
                                Pytanie podatnika: Czy koszty bezpośrednio związane z pełnionymi przez prezesa zarządu obowiązkami, tj. m.in. koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegów, diety, koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach spółki, telefon służbowy - stacjonarny w siedzibie spółki oraz komórkowy, koszt kursu językowego i innych kursów zawodowych, koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych, stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                • 31.10.2012Zusomaty we wszystkich oddziałach
                                 Od połowy grudnia klienci ZUS we wszystkich oddziałach i w 116 inspektoratach będą mogli korzystać  z zusomatów – niespotykanych w innych urzędach wielofunkcyjnych urządzeń. 30 października ruszył pilotaż – w pięciu placówkach ZUS maszyny testują klienci.
                                 • 20.08.2012Banki wykorzystują niewiedzę klientów
                                  Banki często korzystają na niewiedzy swoich klientów. – Mając w domu łącze internetowe nie warto zlecać przelewów w oddziale. Nie warto też wypłacać gotówki z karty kredytowej czy spłacać rat kredytów walutowych w złotych – wyliczają eksperci firmy doradczej Expander.
                                  • 10.08.2012Banki stawiają na geolokalizację klientów
                                   Geolokalizacja, czyli śledzenie lokalizacji osoby poprzez telefon komórkowy, stwarza ogromne możliwości do zastosowania w bankowości. Może być pomocna w oferowaniu nowych usług i pogłębianiu lojalności klienta – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Z nowych możliwości korzysta już część banków działających w Polsce, m.in. Pekao, ING i Alior Bank.
                                   • 27.07.2012Cash back, czyli wypłacaj pieniądze z kasy sklepu
                                    Potrzebna jest gotówka, ale wokół nie ma żadnego bankomatu. Przy odrobinie szczęścia - nic nie szkodzi. Jak donosi porównywarka finansowa Comperia.pl, sporo Polaków może wypłacać środki ze swojego konta nie tylko z bankomatów, ale także z wielu sklepowych kas.
                                    • 26.07.2012Emerytura tylko na konto?
                                     Interpelacja nr 5838 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planów utworzenia obowiązkowych kont bankowych dla osób pobierających świadczenia emerytalne
                                     • 20.07.2012Sklep może zastąpić bankomat
                                      Jeżeli w trakcie wakacji mamy problem ze znalezieniem bankomatu, warto skorzystać z usługi cashback, dzięki której pieniądze wypłacimy w sklepie – radzą eksperci firmy doradczej Expander. Jednorazowo poprzez cashback pobrać można do 200 zł. Aby skorzystać z usługi, najpierw trzeba jednak dokonać jakiegoś zakupu w sklepie.
                                      • 13.07.2012Ranking kont osobistych – lipiec 2012
                                       Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, które konto osobiste wydaje się najlepsze dla tych, którzy nadążają dla zmianami - którzy może i nie mają wielkich środków na rachunku, ale liczą się dla nich funkcjonalności i korzyści z konta. Przy przyjętych założeniach wygrało konto rynkowego nowicjusza - Alior Sync. O włos za nim uplasowały się rachunki Meritum Banku, GetinOnline, Banku Millennium i mBanku.
                                       • 29.06.2012Karta przedpłacona - sposób na kieszonkowe dla dziecka na wakacje?
                                        Czy dziecko wyjeżdżające na wakacyjny obóz warto zaopatrzyć w kartę przedpłaconą, zamiast dać mu po prostu określoną sumę pieniędzy kieszonkowego na drobne wydatki? Za i przeciw takiego rozwiązania rozważają analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl.
                                        • 01.06.2012Konto młodzieżowe – oferty banków dla dzieci
                                         Z okazji Dnia Dziecka można połączyć przyjemne z pożytecznym i założyć dziecku jego pierwsze konto w banku. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl przedstawiają tajniki tych produktów.
                                         • 31.05.2012Karty przedpłacone mało opłacalne
                                          Korzystanie z kart przedpłaconych jest mało opłacalne – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Expander. Część banków pobiera w ich przypadku prowizje także za wypłaty z własnych bankomatów. Dodatkowe koszty generuje również wypłata kwoty, która nie jest okrągłą sumą.
                                          • 25.05.2012Euro 2012 rajem dla złodziei?
                                           Zbliżające się mistrzostwa Euro 2012 będą zapewne okresem szczególnie wzmożonej aktywności złodziei. Aby uniknąć nieprzyjemności, warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo kart płatniczych i dokumentów – radzi Związek Banków Polskich, który od kilku lat prowadzi kampanie informacyjne promujące zasady zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z kart płatniczych i dokumentów.
                                           • 27.03.2012Jak wybrać konto osobiste
                                            Już kilka banków pozwala zarabiać na zwykłych ROR-ach. Nie ma co liczyć na przysłowiowe kokosy, ale wpływy powinny z przynajmniej kilkuzłotową nawiązką pokryć koszty obsługi rachunku. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl prezentują różne opcje.
                                            • 19.03.2012Gruby zbiera grosz do grosza
                                             - Pójdziesz ze mną do banku? - zapytał Gruby. - Boisz się sam chodzić do banku? - zdziwił się Siwy. - Umieram ze strachu. Dostałem wypłatę - wyjaśnił Gruby. - Naprawdę? Szczęściarz - zaśmiał się Siwy. - Dostałem wypłatę i chcę podjąć jej fragment. Będziesz mi potrzebny. Idziesz? - Dostałeś w tym miesiącu taką kasę, że potrzebny ci ochroniarz? - kolejny raz zdziwił się Siwy.
                                             • 19.03.2012Banki spółdzielcze przyjazne dla polskiego biznesu
                                              Banki spółdzielcze skutecznie współpracują z polskimi przedsiębiorcami i pomagają im realizować nowe projekty - podkreślał wicepremier Waldemar Pawlak podczas jubileuszu dziesięciolecia Banku Polskiej Spółdzielczości.
                                              • 14.03.2012Usługa CashBack – czy warto?
                                               Część sklepów, które przyjmują płatności kartami, oferuje także możliwość skorzystania z usługi CashBack. Płacąc za towar, klient może równocześnie pobrać ze swego konta gotówkę w wysokości do 200 zł. Z informacji zebranych przez firmę doradczą Expander wynika, że usługa jest bardzo tania – prowizja zwykle nie przekracza 1 zł. Często jest w ogóle bezpłatna.
                                               • 17.01.2012KE bierze się za płatności bezgotówkowe
                                                Komisja Europejska zamierza wprowadzić nowe regulacje dotyczące bezgotówkowych form płatności – celem unijnych urzędników jest zwiększenie efektywności elektronicznych systemów płatności oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez zarówno klientów, jak i sprzedawców. Konkretne rozwiązania/przepisy nie zostały jeszcze dokładnie określone. Plany KE znajdują się obecnie w fazie konsultacji.
                                                • 30.12.2011Karta przedpłacona z ZFŚS bez PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy otrzymujący świadczenie socjalne w postaci przedpłaconych kart płatniczych powinni być zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych?
                                                 • 24.06.2011Kradzież środków obrotowych a koszty uzyskania przychodów
                                                  Jeśli podatnik dochował należytej staranności przy zabezpieczeniu środków pieniężnych i swoim zachowaniem bądź zaniechaniem nie przyczynił się do kradzieży, to wartość skradzionych środków obrotowych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 czerwca 2011 r. nr ILPB1/415-314/11-3/AGr.
                                                  • 14.06.2011Nie będzie nowych bankomatów?
                                                   W Sejmie trwają obecnie prace nad projektem ustawy o usługach płatniczych, która przewiduje zmiany dotyczące rynku bankomatów w Polsce. Projekt zakłada m.in. obniżenie stawek interchange fee, czyli opłaty ponoszonej przez banki na rzecz operatorów bankomatów. Według Pracodawców RP, może to doprowadzić do zahamowania rozwoju sieci bankomatów w Polsce.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »