akredytacja kuratorium oświaty

 • 05.08.2016Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży a rozliczenie VAT
  Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (tzw. półkolonie) opisane powyżej, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, przewóz i bilety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a?
 • 16.06.2016Półkolonie i kolonie dla dzieci a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?
 • 08.10.2015Obozy językowe dla dzieci i młodzieży a VAT
  Pytanie podatnika: Czy świadczoną przez Wnioskodawcę usługę nauczania języków obcych w formie wyjazdowych obozów językowych należy traktować jako usługę kompleksową w całości korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.?
 • 27.05.2014Organizowanie półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym a VAT
  Przykład: Spółka „Radosne Dzieciństwo” w okresie wakacji i ferii zimowych organizuje (zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o systemie oświaty) półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym w ich miejscu zamieszkania. Podlega to zgłoszeniu właściwemu kuratorowi oświaty i jego nadzorowi. Czy organizowanie takiej półkolonii powinno zostać opodatkowane VAT? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 • 11.09.2013Zwolnienia z PIT: Dopłata ze środków ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży
  Pytanie podatnika: Pracownik korzysta z dopłaty do wypoczynku pochodzącej z ZFŚS. Dopłata jest realizowana na podstawie złożonego wniosku, z którego wynika, że dziecko pracownika nie ukończyło 18-tego roku życia i do którego załączone są: dokument w postaci faktury, z której wynika kwota wpłacona za pobyt córki pracownika na obozie, zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa określające zasięg terytorialny wykonywanej przez podmiot prowadzonej działalności, jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Czy pracownikowi przysługuje zwolnienie w związku z otrzymaną dopłatą do wypoczynku dziecka?
 • 26.08.2013Konsekwencje w VAT otrzymania dotacji
  Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja w ramach realizacji zadania publicznego w formie wspierania realizacji zadania publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 • 04.07.2013Letnie kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci i młodzieży a stawka VAT
  Pytanie podatnika: Czy usługa organizowania kolonii letnich, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży podlega stawce VAT w wysokości 8%?
 • 14.11.2012System oświaty ma problemy
  Polskie szkoły osiągają coraz gorsze efekty kształcenia. Nadzór pedagogiczny – sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół – jest mało efektywny i często prowadzony niezgodnie z przepisami. Takie m.in. wnioski płyną z ostatniej kontroli za lata 2008-2011, przeprowadzonej przez NIK.
 • 05.10.2010Czy od przyszłego roku zdrożeją szkolenia?
  24 września 2010 r. Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące zasad opodatkowania działalności edukacyjnej, która obecnie w zdecydowanej większości przypadków podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 • 20.01.2010BCC: VAT na kursy językowe osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki
  Proponowanemu przez Ministerstwo Finansów nałożeniu podatku VAT na kursy językowe sprzeciwia się Business Centre Club. Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z 30 listopada 2009 r., zwolnienie z VAT dotyczyć będzie tylko kursów objętych akredytacją przyznaną przez kuratorium oświaty.
 • 24.04.2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
  Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT).