Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobotnym

 • 24.06.2020Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?
  W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.
  • 22.06.2020Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?
   W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesiące.
   • 02.06.2020Składki ZUS: Umowa o świadczenie usług w ramach działalności
    W sytuacji, gdy w ramach posiadanego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dana osoba osiąga przychody z tytułu umowy o świadczenie usług, które na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowane są jako przychody pochodzące z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś przedmiot umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, osoba ta z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym (ani obowiązkowo, ani dobrowolnie).
    • 27.04.2020Nowe świadczenie kryzysowe? Do Sejmu trafił projekt ustawy
     Klub parlamentarny Lewicy skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym. W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu – tzw. świadczenia kryzysowego. Zmiany miałyby dotyczyć również dotychczasowych zasiłków dla bezrobotnych.
     • 24.04.2020Nowe świadczenie kryzysowe? Do Sejmu trafił projekt ustawy
      Klub parlamentarny Lewicy skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym. W projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego na czas początkowej fazy kryzysu – tzw. świadczenia kryzysowego. Zmiany miałyby dotyczyć również dotychczasowych zasiłków dla bezrobotnych.
      • 13.03.2020Składki ZUS: Małżonek na zleceniu nie jest osobą współpracującą
       Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, bowiem wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny, od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, tytuł do ubezpieczeń społecznych.
       • 03.03.2020Ukradzione przez oszustów pieniądze państwo „ściąga” z uczciwych przedsiębiorców
        Jak chronić majątek firmy przed… państwem? Dla obrony przed przestępcami może wystarczyć wysoki płot czy wykup ubezpieczenia. Na służby skarbowe Państwa to już jednak nie wystarcza. Te ostatnie, w ramach walki z powodującymi szkody Skarbu Państwa oszustwami podatkowymi, próbują je naprawiać pieniędzmi przedsiębiorców, którzy przestępcami nie są. Bo tak jest łatwiej.
        • 23.07.2019Brak pracowników znacząco wpłynie na inwestycje?
         W ciągu kilku lat narastające problemy z niedoborem pracowników doprowadzą do znaczącego ograniczenia nowych inwestycji – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak pokazują szacunki Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu kolejnych 30 lat na polskim rynku pracy może brakować nawet ponad 10 mln pracowników.
         • 10.06.2019Zmiany w przepisach w tygodniu 10.06 - 16.06.2019 r. 
          W tym tygodniu wchodzą w życie zmiany w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
          • 11.03.2019MRPiPS zliberalizuje zasady działania urzędów pracy
           Obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego zostanie zniesiony – wynika z projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W konsekwencji urzędy pracy będą miały znacznie większą swobodę przy wyborze formy pomocy bezrobotnym.
           • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
            Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
            • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
             Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
             • 28.12.2018Jak wrócić na rynek pracy po 500+
              Kobiety, chcące powrócić na rynek pracy po okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dziecka posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, są zaliczane do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w związku z powyższym przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.
              • 13.09.2018Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - trzeba uważać na terminy
               Przedsiębiorca, który chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym, musi złożyć w tej sprawie wniosek. Nie może też spóźniać się z opłacaniem składek na ubezpieczenie - spóżnienie spowoduje ustanie ubezpieczenia, a to z kolei skutkuje długim okresem wyczekiwania. 
               • 20.04.2018Zarząd spółki: Powołanie na stanowisko członka zarządu a obowiązek opłacania składek ZUS
                Z uzasadnienia: ...członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu za pełnioną funkcję. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w treści dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz powiązanym art. 11 i 12 tej ustawy.
                • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
                 • 19.10.2017Bezpłatny nocleg dla pracowników delegowanych a składki ZUS
                  Czy wartość bezpłatnego noclegu zapewnianego pracownikom w miejscowościach, w których firma wykonuje prace budowlane zwiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
                  • 29.06.2017Dotacja z urzędu pracy. Wymagany okres prowadzenia firmy powinien być wydłużony?
                   Zapytanie nr 2742 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany zasad i form wsparcia dotyczących osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
                   • 30.05.2017Zachęty podatkowe mogą zwiększyć liczbę pracujących?
                    Sytuacja na rynku pracy zmienia się, a jednym z najważniejszych zadań będzie w następnych latach zwiększenie liczby pracowników – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja postuluje m.in. wprowadzenie zachęt podatkowych, które mogłyby zmobilizować do powrotu do pracy kobiety po urodzeniu dziecka.
                    • 15.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                     Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                     • 14.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                      Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                      • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                       Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
                       • 18.11.2016Składki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
                        Jeśli określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem, w sytuacji gdy wartość noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej oraz wartości noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowiązków nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy, wartości tych świadczeń nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wyjaśnił ZUS.
                        • 30.08.2016Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?
                         Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracowników sezonowych
                         • 27.06.2016Świadczenia przedemerytalne do zmiany?
                          Interpelacja nr 3796 w sprawie świadczeń przedemerytalnych.
                          • 12.05.2016Z nowych instrumentów wsparcia skorzystało już 45 tys. bezrobotnych
                           Do tej pory z bonów stażowych, szkoleniowych oraz na zasiedlenie i zatrudnienie skorzystało przeszło 45 tys. osób w wieku do 30 lat – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe instrumenty wsparcia dla młodych bezrobotnych funkcjonują od maja 2014 r.
                           • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o pracę
                            Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niedozwolonych pytań zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych
                            • 25.03.2016Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności a odsetki od zwrotu VAT
                             Zapytanie nr 197 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozliczenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
                             • 25.02.2016Studia a utrata statusu bezrobotnego
                              Interpelacja nr 615 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy
                              • 16.12.2015Dotacja na rozpoczęcie działalności a zwrot VAT
                               Zapytanie nr 7 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących jednorazowego przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                               • 17.11.2015Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Czy będą zmiany w zasiłkach?
                                Interpelacja nr 34841 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych
                                • 05.10.2015Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa do zmiany?
                                 Interpelacja nr 34437 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
                                 • 03.09.2015Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy?
                                  Interpelacja nr 34037 w sprawie podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych.
                                  • 16.12.2014Bezrobotny nie zapłaci podatku od bonów
                                   Interpelacja nr 29235 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności płacenia podatku dochodowego od bonu na zasiedlenie
                                   • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
                                    Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
                                    • 06.11.2014Zwolnienie z opłacania składek na FP ze względu na wiek pracownika
                                     W art. 104b i 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono zapis mówiący o zwolnieniu pracodawców z opłacania składki na Fundusz Pracy w przypadku zatrudnienia pracownika w wieku do 30 lat lub powyżej 50, który w poprzedzającym, co najmniej 30-dniowym, okresie zarejestrowany był jako bezrobotny. Czy jednak lepszym rozwiązaniem dla rynku pracy nie byłoby odejście od zapisu o obowiązku ich rejestracji w PUP jako bezrobotnych oraz wydawaniu stosownych skierowań i wprowadzenie zwolnienia dla pracodawcy z opłacania składki za zatrudnionego pracownika w odpowiednim wieku?
                                     • 05.11.2014Zwolnienie z opłacania składek na FP ze względu na wiek pracownika
                                      Interpelacja nr 28135 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwolnienia pracodawców z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników
                                      • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
                                       Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
                                       • 25.06.2014Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebne są zmiany?
                                        Interpelacja nr 25939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
                                        • 03.03.2014Zasiłki dla bezrobotnych do zmiany?
                                         Interpelacja nr 23538 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uprawnień do zasiłku dla osób, które otrzymywały wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej.
                                         • 31.10.2013Zasiłki dla bezrobotnych. Czy system może być skuteczniejszy?
                                          Polski system zasiłków dla bezrobotnych mógłby w większym stopniu premiować aktywność, a w mniejszym nagradzać za zachowania oportunistyczne – wynika z analizy opublikowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci organizacji proponują cały szereg zmian.
                                          • 16.10.2013IV ustawa deregulacyjna - mniej obowiązków dla płatników składek
                                           Zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych oraz likwidacja obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym – to jedne z ważniejszych propozycji zmian, przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej.
                                           • 19.08.2013Ubezpieczenie pracownika a składki ZUS
                                            Czy korzyść materialna uprawniająca do korzystania z polisy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie w formie indywidualnej oraz w formie rodzinnej powinna podlegać składkom ZUS?
                                            • 01.08.2013Reforma urzędów pracy już za pół roku
                                             Nagradzanie urzędów pracy notujących największą efektywność, profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych oraz nowe granty dla pracodawców – to najważniejsze elementy, których wprowadzenie przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Nowela wejdzie w życie na początku przyszłego roku.
                                             • 26.07.2013Składki ZUS: Badania wstępne zleceniobiorcy
                                              W sytuacji poniesienia przez zleceniodawcę kosztów wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy, ich wartość podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie koszty te będą podlegać włączeniu do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób - wyjaśnił ZUS.
                                              • 25.07.2013MPiPS: Bezrobotny może czasem odmówić pracy
                                               Interpelacja nr 18153 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących obowiązku podjęcia przez osobę bezrobotną pracy wskazanej przez organ zatrudnienia
                                               • 11.07.2013Reforma urzędów pracy - najważniejsze zmiany
                                                Nowe instrumenty wsparcia dla poszukujących pracy, wynagradzanie pracowników urzędów za wyniki oraz profilowanie pomocy dla bezrobotnych – oto główne zmiany przewidziane w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela ma wejść w życie już z początkiem 2014 r.
                                                • 11.07.2013Dotacja na założenie firmy: Wystarczy umowa przedwstępna najmu lokalu
                                                 Interpelacja nr 17694 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków przyznania dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
                                                 • 16.01.2013Podatki na świecie: Kompromis we Francji ws. opodatkowania pracy
                                                  Francuskie związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców doszły do porozumienia z rządem w sprawie planów reformy rynku pracy. Jak podaje agencja Reutera, zawarte porozumienie przewiduje wzrost opodatkowania umów krótkoterminowych. Umowy na czas określony będą obłożone wyższymi składkami na ubezpieczenie od bezrobocia, opłacanymi przez zatrudniającego.
                                                  • 15.11.2012Urzędy pracy – wkrótce poważne zmiany
                                                   Urzędy pracy czekają poważne zmiany. Za sześć miesięcy wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi rejestrować i umawiać się na wizytę w urzędzie będzie można również przez Internet.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »