Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza cenie zakupu

 • 24.07.2015Odnawialne źródła energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowiązki podatkowe
  Interpelacja nr 33336 do ministra finansów w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii
  • 06.07.2015Komu przysługuje zwolnienie z akcyzy?
   Teza: Treść art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasadę braku kolejności opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu może się uwolnić od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, że podatek na wcześniejszym etapie obrotu został zapłacony, zadeklarowany lub określony decyzją, a nie poprzez wskazanie podmiotów, które wcześniej dokonały obrotu tym wyrobem.
   • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
    Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
    • 19.06.2013Wyższa akcyza za drobny błąd w oświadczeniu
     Interpelacja nr 16865 do ministra finansów w sprawie zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym
     • 16.02.2012Sprzedaż węgla po wprowadzeniu akcyzy
      Interpelacja nr 1188 do ministra finansów w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących zakupu węgla kamiennego bez akcyzy
      • 25.10.2011Zasady zwrotu nienależnie zapłaconej akcyzy
       Pytanie podatnika: Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczający kwotę nienależnej akcyzy, który nie jest wyraźnie określony jako podatnik podatku akcyzowego, ale jednocześnie, który uiszcza tę akcyzę w cenie nabycia i jeżeli z treści dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysokość i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, może domagać się zwrotu tego podatku w trybie nadpłaty podatku, o której mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa?
       • 11.07.2011Jak zaksięgować w PKPiR akcyzę od samochodów zakupionych za granicą
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na kupnie-sprzedaży samochodów używanych. Samochody Zainteresowany chce kupować w kraju, w państwach należących do Unii Europejskiej, jak też w państwach nienależących do Unii. Czy należna akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cenę zakupu i należy ją księgować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?