Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-składka

 • 28.04.2017ZUS nie odpuści, czyli dochodzenie niezapłaconych składek
  Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej, że zarządzana przez niego firma nie jest już w stanie dłużej funkcjonować. Nie zawsze wiąże się to z obecnością komornika wyprzedającego poszczególne składniki majątku, czasami wystarczy jakaś nieudana inwestycja, przegrany duży proces czy też niewypłacalność głównego odbiorcy towarów i usług.
  • 27.04.2017Optymalizacja podatkowa: Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
   Oszczędności składkowe uzyskać można, wykorzystując zasady zbiegu tytułów do ubezpieczeń i związane z tym zwolnienia z oskładkowania przychodów osiąganych w związku z pozapracowniczymi formami współpracy. Zwróćmy tutaj jednak uwagę, że dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (obciążająca ubezpieczonego, a nie podmiot zatrudniający) opłacana jest od każdego tytuły (niezależnie np. od wykonywania w tym samym czasie kilku umów zlecenia).
   • 26.04.2017Optymalizacja podatkowa: Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
    Oszczędności składkowe uzyskać można, wykorzystując zasady zbiegu tytułów do ubezpieczeń i związane z tym zwolnienia z oskładkowania przychodów osiąganych w związku z pozapracowniczymi formami współpracy. Zwróćmy tutaj jednak uwagę, że dotyczy to składek na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (obciążająca ubezpieczonego, a nie podmiot zatrudniający) opłacana jest od każdego tytuły (niezależnie np. od wykonywania w tym samym czasie kilku umów zlecenia).
    • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
     Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
     • 21.04.2017Nowe uprawnienia ZUS budzą kontrowersje
      Planowane zmiany, które dadzą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szerokie uprawnienia dotyczące ustalania płatników składek, są nieprzemyślane i zwiększą opresyjność systemu – ocenia Business Centre Club. Nad kontrowersyjną nowelizacją pracuje obecnie Senat.
      • 20.04.2017Nowe uprawnienia ZUS budzą kontrowersje
       Planowane zmiany, które dadzą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szerokie uprawnienia dotyczące ustalania płatników składek, są nieprzemyślane i zwiększą opresyjność systemu – ocenia Business Centre Club. Nad kontrowersyjną nowelizacją pracuje obecnie Senat.
       • 13.04.2017Podatki 2017: Wynagrodzenie netto to w Polsce średnio 71 proc. pensji brutto
        Polskim podatnikom mającym przeciętne dochody, po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, pozostaje do dyspozycji ok. 71 proc. pensji brutto – wynika z nowej edycji raportu firmy doradczej PwC pn. „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki”. Średnia dla całej UE wynosi obecnie 72 proc.
        • 10.04.2017Niższe składki dla mikrofirm? Biznes krytycznie o planach MR
         Przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju propozycja obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców ma więcej wad niż zalet – ocenia Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy RP apelują natomiast o modyfikację planowanych przepisów, aby składki zależały od dochodu, a nie przychodu.
         • 07.04.2017Niższe składki dla mikrofirm? Biznes krytycznie o planach MR
          Przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju propozycja obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców ma więcej wad niż zalet – ocenia Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy RP apelują natomiast o modyfikację planowanych przepisów, aby składki zależały od dochodu, a nie przychodu.
          • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
           Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
           • 28.03.2017Optymalizacja podatkowa. Zmiana umowy z pracownikiem: Samozatrudnienie
            Oszczędności podatkowe może przynieść zastąpienie stosunku pracy innymi formami wykonywania pracy: samozatrudnieniem, umowami cywilnoprawnymi. Największe korzyści pod tym względem daje samozatrudnienie, czyli świadczenie usług dla „pracodawcy” w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Korzyści dla samozatrudnionego to niższe składki na ubezpieczenia, możliwość skorzystania z liniowej zamiast progresywnej stawki podatku oraz możliwość zastosowania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
            • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
             Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
             • 20.03.2017Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?
              Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
              • 17.03.2017Ubezpieczenie społeczne rolników – składki w II kw. 2017 r.
               W Monitorze Polskim opublikowano nowe obwieszczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), które dotyczy wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale br. Składka będzie wynosić wciąż 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu.
               • 17.03.2017Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?
                Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
                • 16.03.2017PIT za 2016. Nowe formularze PIT-WZ i PIT-OP - pytania i odpowiedzi
                 Już od 15 marca br. składanie rocznych PIT-ów zostało maksymalnie uproszczone. Wystarczy złożyć on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Jest to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i renciści przekażą 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie muszą wypełniać odrębnego zeznania.
                 • 15.03.2017PIT za 2016. Nowe formularze PIT-WZ i PIT-OP - pytania i odpowiedzi
                  Co to jest PIT-WZ?  PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Za jego pomocą prześlesz do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                  • 15.03.2017Amortyzacja lokalu mieszkalnego wykorzystywanego częściowo w działalności
                   Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć jego amortyzację i stosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od wartości początkowej lokalu, w części, w jakiej jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej?
                   • 13.03.2017Podatki na świecie: Wyższe podatki w Wielkiej Brytanii
                    Rząd Wielkiej Brytanii zamierza podnieść część podatków. W ciągu dwóch lat wzrośnie m.in. składka ubezpieczeniowa dla tzw. samozatrudnionych. Przewidziano też m.in. zmiany dotyczące opodatkowania dochodów z dywidend oraz wprowadzenie całkiem nowej daniny odnoszącej się do słodkich napojów.
                    • 24.02.2017Jeden rachunek składkowy w ZUS – Sejm przyspiesza prace nad projektem
                     W środę do pierwszego czytania sejmowego skierowano rządowy projekt nowelizacji, który zakłada m.in. wprowadzenie tzw. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Na taki rachunek płatnik będzie wpłacać wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem 2018 r.
                     • 13.02.2017Kto pyta, nie błądzi?
                      „Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku?” – „Niestety, nie wiem ile”. „Jaki jest wiek przejścia na emeryturę?” – „Teraz mamy XXI wiek”. Zabawne, ale tak w tym XXI wieku wygląda korespondencja z ZUS. Aż chce się zadać więcej pytań.
                      • 08.02.2017Roczny PIT. Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                       Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok.
                       • 07.02.2017Podatki na świecie: Obniżenie podatków dochodowych ożywiło Austrię
                        Obniżając opodatkowanie dochodów, Austria zapewniła sobie ożywienie wzrostu gospodarczego – wynika z nowego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w którym przeanalizowano skutki polityki gospodarczej i podatkowej tego kraju. Do poprawy austriackich wskaźników gospodarczych doszło w ubiegłym roku. Fundusz zarekomendował też działania na rzecz zwiększania efektywności systemu podatkowego.
                        • 03.02.2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                         • 01.02.2017WSA. Zaległe składki za pracownika bez PIT
                          Z uzasadnienia: Skoro właściwe przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone, to uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane "za ubezpieczonego". Nieprawidłowości płatnika w żaden sposób nie mogą jednak wywoływać skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majątkowego, bowiem nie są oni zobowiązani do zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.
                          • 27.01.2017PIT za 2016: Ulga na dzieci
                           Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
                           • 25.01.2017Zatrudnianie więźniów bardziej opłacalne
                            Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie przez skazanych zostanie poszerzony – wynika z nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Na zmianach skorzystają głównie samorządy oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy.
                            • 20.01.2017ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Składka zdrowotna także w górę
                             Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.
                             • 19.01.2017Ubezpieczenie medyczne dla pracowników a VAT
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?
                              • 13.01.2017PIT za 2016: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                               • 05.01.2017Umowy o dzieło na razie nie będą oskładkowane – zapewnia MRPiPS
                                W najbliższych planach nie ma rozszerzenia zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym ewentualnego objęcia nimi również umów o dzieło – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ten sposób resort zdystansował się od rekomendacji zawartych w tzw. przeglądzie emerytalnym.
                                • 02.01.2017Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
                                 Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w zeszłym roku było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br., przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).
                                 • 14.12.2016Podatki 2017: Nowe uproszczenia dla mikrofirm
                                  Przyszłoroczne plany rządu zakładają m.in. wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym osoba zarabiająca do 1 tys. zł nie będzie musiała rejestrować działalności. Jak oceniają eksperci, część planowanych ułatwień podatkowych dla firm ma charakter niemal rewolucyjny.
                                  • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
                                   Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
                                   • 01.12.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                                    Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                                    • 30.11.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                                     Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                                     • 28.11.2016Ubezpieczenie zdrowotne rolników bez zmian przez kolejny rok
                                      Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, który zakłada utrzymanie obowiązującego obecnie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników również w 2017 r. W efekcie rolnicy, członkowie ich rodzin oraz domownicy będą nadal objęci dotychczasowym systemem.
                                      • 23.11.2016Podatek bankowy jedną z przyczyn rosnącego OC?
                                       Interpelacja nr 7182 do ministra finansów w sprawie gwałtownie rosnących stawek za polisy OC
                                       • 22.11.2016Będą niższe składki ZUS?
                                        Interpelacja nr 7167 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm zatrudniających do 9 pracowników
                                        • 16.11.2016Outsourcing pracowniczy pod lupą NIK
                                         Państwo nie potrafi sobie poradzić z nieprawidłowościami w zakresie tzw. outsourcingu pracowniczego – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy NIK wskazują, że organy państwa nie są przygotowane, by skutecznie zwalczać nieprawidłowości, w tym np. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych.
                                         • 04.11.2016VAT. Pakiety medyczne finansowane częściowo przez pracodawcę
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?
                                          • 24.10.2016Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
                                           Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wyniesie w przyszłym roku 2000 zł (w tym roku jest to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się wczoraj, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).
                                           • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC członków zarządu
                                            Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spółkę składki stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu PIT członków zarządu, a spółka występować będzie jako płatnik podatku od osób fizycznych?
                                            • 10.10.2016Wypłata z podzielonego wyniku finansowego a koszty podatkowe
                                             Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto w miesiącu ich wypłaty?
                                             • 27.09.2016Będzie obowiązkowe OC dla rowerzystów?
                                              Interpelacja nr 5729 do ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia się rowerzystów
                                              • 21.09.2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
                                               Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC
                                               • 02.09.2016Ulga w składkach ZUS przy współpracy z pracodawcą
                                                Z prawa do deklarowania jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie może skorzystać osoba podejmująca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonująca na rzecz swego byłego pracodawcy czynności tożsame z tymi, które wchodziły w zakres jej obowiązków pracowniczych u tego pracodawcy. Uprawnienie w tym zakresie straci również osoba prowadząca już działalność gospodarczą, która w okresie powyższych 24 miesięcy kalendarzowych jej wykonywania, rozpocznie współpracę z byłym pracodawcą, na rzecz którego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywała czynności tożsame z tymi, które wykonywała w ramach umowy o pracę - wyjaśnił ZUS.
                                                • 24.08.2016Zwrot nadpłaty składek czy podatku a moment korekty kosztów
                                                 Pytanie podatnika: Czy w związku z dokonaniem korekty wysokości należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpłaty tych składek, jak również w odniesieniu do podatku od nieruchomości, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał zwrot powstałej nadpłaty na rachunek bankowy lub kwota nadpłaty została zarachowana na przyszłe zobowiązania (tzw. korekta „na bieżąco”)?