Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny plan kont

 • 27.06.2017MR: Ustawa o swobodzie gospodarczej nie ogranicza kontroli PIP
  Interpelacja nr 12394 do ministra rozwoju w sprawie relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (projektu z dnia 18.11.2016 r. - Prawo przedsiębiorców) do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
  • 20.06.2017Rejestracja VAT po wykreśleniu z rejestru
   Interpelacja nr 12475 w sprawie przepisów pozwalających na przywrócenie rejestracji VAT
   • 19.06.2017VAT. Świadczenie usług czy dostawa towaru?
    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym opisie faktycznym zdarzenia przyszłego efektem finalnym planowanej działalności będzie dostawa towarów czy świadczenie usług? 
    • 17.05.2017Brak należytej staranności pozbawia prawa do odliczenia VAT
     W resorcie finansów trwają obecnie prace zmierzające do wypracowania listy działań, których realizacja będzie wskazywała na działanie przez podatnika w dobrej wierze/zachowanie przez niego należytej staranności. Dzięki takiej liście uczciwi przedsiębiorcy wiedzieliby jakie czynności mieliby podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania im przez organy podatkowe prawa do odliczenia - wyjaśniło ministerstwo finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
     • 28.04.2017Remont firmowej łazienki w kosztach podatkowych
      Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na roboty budowlane, wykonane w łazience budynku warsztatu można zakwalifikować jako remontowe i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
      • 05.04.2017Nabici w garnki, czyli seniorzy na pokazach nadal nie są bezpieczni
       Interpelacja nr 10258 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia ochrony praw konsumentów
       • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
        Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
        • 07.02.2017Podatkowe skutki zawieszenia działalności gospodarczej
         Tezy: Artykuł 14a ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) określa w jakiej dacie powstają skutki zawieszenia działalności gospodarczej na gruncie zobowiązań publicznoprawnych, nie określa jednak tych skutków. Skutki te wynikają z odrębnych regulacji prawnych.
         • 02.02.2017Nowe uprawnienia pracowników KAS mogą zaskoczyć przedsiębiorców
          Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która zmieni nie tylko instytucjonalne otoczenie w zakresie podatków, zacznie funkcjonować 1 marca 2017 r. Modyfikacji ulegną również uprawnienia i gwarancje procesowe firm. Z początkiem marca zaczną obowiązywać nowe zasady prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych oraz rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych przez organy nowej administracji skarbowej. Pracownicy kontroli dostaną więcej uprawnień, a w konsekwencji wprowadzenie KAS zmieni aktualny porządek prawny.
          • 19.01.2017Opodatkowanie odsprzedaży samochodu. Skutki w VAT
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może odsprzedać auto wystawiając fakturę VAT- marża czy musi wystawić pełną fakturę VAT 23%?
           • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
            Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
            • 29.12.2016Nowe instrumenty finansowe dla mikrofirm
             W ciągu ostatniego roku w Polsce uruchomiono preferencyjne finansowanie dla firm w ramach trzech programów unijnych na lata 2014-2020. W sumie dostępnych jest przeszło 2,3 mld zł. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, w najbliższych miesiącach oferta zostanie rozszerzona m.in. o instrumenty związane z tzw. planem Junckera.
             • 05.12.2016Jak opodatkować VAT odsprzedaż samochodu?
              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może odsprzedać auto wystawiając fakturę VAT- marża czy musi wystawić pełną fakturę VAT 23%?
              • 24.11.2016Przedłużenie terminu zwrotu różnicy VAT można zaskarżyć?
               Tezy: Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).
               • 07.11.2016Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
                Interpelacja nr 6655 do ministra finansów w sprawie Bitcoina
                • 04.11.2016Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
                 Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemu finansowo-księgowego (FK) w ciągu roku obrotowego. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzone zmiany spowodują jednak konieczność odpowiedniego przetestowania danych systemu FK oraz zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu. 
                 • 03.11.2016Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
                  Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemu finansowo-księgowego (FK) w ciągu roku obrotowego. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzone zmiany spowodują jednak konieczność odpowiedniego przetestowania danych systemu FK oraz zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu. 
                  • 20.10.2016Kodeks postępowania administracyjnego do zmiany
                   Interpelacja nr 5660 w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
                   • 14.10.2016MF nie rezygnuje ze zwiększenia kwoty wolnej
                    Ministerstwo Finansów nie zamierza rezygnować ze zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT – wynika z odpowiedzi udzielonej przez resort rzecznikowi praw obywatelskich. Aktualnie w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami przewidującymi wykonanie ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej.
                    • 13.10.2016MF nie rezygnuje ze zwiększenia kwoty wolnej
                     Ministerstwo Finansów nie zamierza rezygnować ze zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT – wynika z odpowiedzi udzielonej przez resort rzecznikowi praw obywatelskich. Aktualnie w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami przewidującymi wykonanie ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej.
                     • 21.09.2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
                      Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC
                      • 20.09.2016Czy będzie pomoc dla frankowiczów?
                       Interpelacja nr 5370 do ministra finansów w sprawie pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach
                       • 01.09.2016Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a opodatkowanie VAT 
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca organizując szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkoleń? 
                        • 03.08.2016Grunty pod liniami energetycznymi z podatkiem od nieruchomości
                         Teza: Prawidłowe odczytanie normy prawnej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwala na stwierdzenie, że grunty znajdujące się pod pasami technicznymi, usytuowane pod napowietrznymi liniami energetycznymi, są gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu przez przedsiębiorstwo energetyczne energii elektrycznej, a tym samym grunty te stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podlegają opodatkowaniu najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości.
                         • 18.07.2016Podatki 2016: Administracja podatkowa z nowymi priorytetami
                          Urzędnicy administracji podatkowej będą w większym stopniu skupiać się na newralgicznych branżach, w których ryzyko nieprawidłowości jest wyższe. Jak wynika z aktualnego planu działań, na celowniku znajdują się m.in. usługi budowlane, handel elektroniką oraz branża paliwowa.
                          • 15.07.2016Podatki 2016: Administracja podatkowa z nowymi priorytetami
                           Urzędnicy administracji podatkowej będą w większym stopniu skupiać się na newralgicznych branżach, w których ryzyko nieprawidłowości jest wyższe. Jak wynika z aktualnego planu działań, na celowniku znajdują się m.in. usługi budowlane, handel elektroniką oraz branża paliwowa.
                           • 24.06.2016Zwrot VAT za materiały budowlane: Co należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej?
                            Pytanie podatnika: Czy w ww. ustawie do powierzchni użytkowej, na podstawie której możliwe jest odliczenie podatku na materiały budowlane, wlicza się również powierzchnia pomocnicza (schowki, garaż, pralnia, suszarnia i kotłownia). Jeżeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 możliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni całkowitej? Jaka jest zasada obmiaru powierzchni użytkowej i kto wykonuje pomiary?
                            • 12.04.2016Podatki 2017: Jaka będzie Krajowa Administracja Skarbowa?
                             Resort finansów zamierza przeprowadzić w najbliższym czasie szeroką reformę organów administracji skarbowej. Zmiany ma wprowadzić nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która wejdzie w życie prawdopodobnie w 2017 r. Jak oceniają eksperci, reforma nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli urzędnicy mają działać dalej na podstawie aktualnych i wadliwych regulacji.
                             • 07.04.2016Płatność przez PayU zwalnia z kasy fiskalnej
                              Pytanie: Aktualnie pracuję nad budową platformy hostingowej - usług elektronicznych. System sprzedaży kont będzie maksymalnie zautomatyzowany i będzie wymagał minimalnego wkładu zasobów ludzkich. Klient, zamawiając usługę, będzie za nią płacił szybkimi płatnościami typu PayU oraz przelewem bankowym. Po zaksięgowaniu kwoty wpłaty, system automatycznie wystawi fakturę VAT, która będzie dla niego dostępna w systemie po zalogowaniu. Czy koniecznym będzie stosowanie kasy fiskalnej do rejestracji sprzedaży?
                              • 06.04.2016Płatność przez PayU zwalnia z kasy fiskalnej
                               Pytanie: Aktualnie pracuję nad budową platformy hostingowej - usług elektronicznych. System sprzedaży kont będzie maksymalnie zautomatyzowany i będzie wymagał minimalnego wkładu zasobów ludzkich. Klient, zamawiając usługę, będzie za nią płacił szybkimi płatnościami typu PayU oraz przelewem bankowym. Po zaksięgowaniu kwoty wpłaty, system automatycznie wystawi fakturę VAT, która będzie dla niego dostępna w systemie po zalogowaniu. Czy koniecznym będzie stosowanie kasy fiskalnej do rejestracji sprzedaży?
                               • 04.04.2016Dziedziczenie środków z OFE pełne problemów?
                                Interpelacja nr 1509 w sprawie dziedziczenia funduszy zgromadzonych w OFE.
                                • 24.03.2016Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – za co (nie) płacą ubezpieczyciele
                                 Prowadzenie biura rachunkowego nie jest sprawą prostą (choć zapewne tak się wydaje pewnej części klientów). Biuro poddane jest presji z wielu stron – np. administracji podatkowej, która uważa, iż biura powinny stać bardziej na straży interesów finansów publicznych niż finansów klientów i klientów, którzy z kolei uważają, że biura powinny być wyłącznie reprezentantem ich interesów i gwarantem bezpieczeństwa w kontaktach z administracją.
                                 • 17.03.2016Jaką stawką VAT opodatkować garaż?
                                  Pytanie podatnika: Według jakiej stawki podatku VAT powinna być opodatkowana dostawa miejsc postojowych w opisanym stanie faktycznym?
                                  • 22.02.2016Pensja minimalna będzie zróżnicowana?
                                   Interpelacja nr 543 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie w sprawie regionalnego zróżnicowania stawki płacy minimalnej.
                                   • 17.02.2016Podatki 2016: Sejm rozważy zmiany w ustawie akcyzowej
                                    Do ustawy o podatku akcyzowym może zostać wprowadzone zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla tzw. pośredniczących podmiotów tytoniowych – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji, który w tym tygodniu zgłosili do Sejmu posłowie Kukiz’15. Projektodawcy wskazują, że obowiązek jest obecnie zbyt dużym obciążeniem dla polskich firm.
                                    • 08.02.2016Czy będą zmiany w zatrudnieniu niepełnosprawnych?
                                     Interpelacja nr 448 w sprawie reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
                                     • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwiązanie umowy może być opłacalne
                                      Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w świetle treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mogą być również koszty zabezpieczające źródło przychodów - to znaczy koszty poniesione na ochronę istniejącego - podstawowego - źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób, tak aby doszło do ograniczenia strat finansowych przez rezygnację z pewnych wydatków (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztów (kara umowna lub tzw. "odstępne"), które właśnie zabezpieczeniu źródła przychodów mają służyć.
                                      • 25.01.2016Plany Ministerstwa Finansów na najbliższe lata
                                       Interpelacja nr 253 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Finansów w VIII kadencji Sejmu.
                                       • 28.10.2015Oszuści nadal naciągają na "wpis do rejestru"
                                        Interpelacja nr 34559 do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności fałszywych rejestrów firm, które podszywają się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i wysyłają do nowo powstałych przedsiębiorców wezwania do zapłaty
                                        • 23.10.2015WSA. Zapisy w księgach rachunkowych a moment podatkowego ujęcia kosztu pośredniego
                                         Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może bowiem zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 22 ust. 5d ustawy o PIT. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Brak jest wobec tego uzasadnienia dla poglądu, że jeżeli przedmiotowe wydatki stanowiące pośrednie koszty uzyskania przychodu, wnioskodawca będzie rozliczał w czasie, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.
                                         • 19.10.2015Polski system podatkowy będzie prostszy?
                                          Interpelacja nr 34599 w sprawie uproszczenia systemu podatkowego.
                                          • 08.10.2015Procedura VAT-marża przy sprzedaży samochodu
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje tylko czynności opodatkowane. W maju 2013 r. kupił używany samochód osobowy, nabycie odbyło się na podstawie umowy kupna/sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, bez możliwości odliczenia podatku VAT i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Do dzisiaj samochód jest używany w działalności jako środek trwały. Czy w związku z planowanym zbyciem samochodu, Wnioskodawca może go sprzedać na podstawie faktury VAT marża, zgodnie z "procedurą marża - towary używane"?
                                           • 07.10.2015Procedura VAT-marża przy sprzedaży samochodu
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje tylko czynności opodatkowane. W maju 2013 r. kupił używany samochód osobowy, nabycie odbyło się na podstawie umowy kupna/sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, bez możliwości odliczenia podatku VAT i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Do dzisiaj samochód jest używany w działalności jako środek trwały. Czy w związku z planowanym zbyciem samochodu, Wnioskodawca może go sprzedać na podstawie faktury VAT marża, zgodnie z "procedurą marża - towary używane"?
                                            • 14.09.2015Zakup nieruchomości na wynajem a ulga mieszkaniowa
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku planowanego doraźnego wynajmu mieszkania, gdy mieszkanie nadal pozostaje prywatnym mieszkaniem z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe (bo wcześniej czy później i tak w nim Wnioskodawca zamieszka na stałe), Wnioskodawca nie straci prawa do zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
                                             • 08.09.2015PIT od sprzedaży nieruchomości. Ulga mieszkaniowa a termin zakończenia budowy domu
                                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia działki na cele budowlane w celu wybudowania domu mieszkalnego, do własnego użytkowania, przewidywany koszt wyniesie ok. 100% środków uzyskanych i pozostających w dyspozycji po sprzedaży mieszkania, oraz w związku z brakiem możliwości określenia terminu rozpoczęcia i następnie zakończenia budowy domu do własnego użytkowania, istnieje prawem ustalony termin, w którym Zainteresowana musi zakończyć cały proces budowy domu, aby zachować możliwość zwolnienia z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości, którą nabyła w spadku po swoim zmarłym mężu?
                                              • 24.08.2015Podróże służbowe członków zarządu a koszty podatkowe
                                               Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele, całodzienne wyżywienie, podróż (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (taksówki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, włoskich członków zarządu Wnioskodawcy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w dyspozycji przepisu artykułu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                               • 27.07.2015Rachunkowość. Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku
                                                Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemów FK w ciągu roku obrotowego. Pomocniczo odwołajmy się zatem do stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Zobaczmy, czy taka zmiana w ciągu roku jest w ogóle możliwa, a jeśli tak, to jak ją przeprowadzić, by zapisy księgowe wciąż były poprawne i wiarygodne.
                                                • 23.07.2015Rachunkowość. Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku
                                                 Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemów FK w ciągu roku obrotowego. Pomocniczo odwołajmy się zatem do stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Zobaczmy, czy taka zmiana w ciągu roku jest w ogóle możliwa, a jeśli tak, to jak ją przeprowadzić, by zapisy księgowe wciąż były poprawne i wiarygodne.
                                                 • 27.05.2015Pierwsze zasiedlenie jako przesłanka zwolnienia z VAT
                                                  Z uzasadnienia: Ustawodawca definiując co należy rozumieć przez pierwsze zasiedlenie, nie posłużył się stwierdzeniem, że pierwsze zasiedlenie budynku stanowi oddanie części budynku do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Należy w związku z tym wyraźnie wskazać, że aby uznać budynek za zasiedlony w całości musi być on wydany w całości, w wykonaniu czynności opodatkowanych, tj. czynności wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o VAT, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi. Tylko w takiej sytuacji cały budynek spełni definicję pierwszego zasiedlenia.
                                                  • 13.05.2015Analiza porównywalności - narzędzie redukujące ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych
                                                   Analiza porównywalności transakcji polega na analizie warunków ustalonych przez podmioty powiązane i porównaniu ich z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach. Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania czy ustalone warunki przez podmioty powiązane w zawieranych miedzy sobą transakcjach mają charakter „rynkowy” czyli nie odbiegają od tych, jakie w porównywalnej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »