Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aparat rentgenowski

 • 10.12.2014Interpretacja prawa zmienną jest
  Interpelacja nr 28901 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stosowania nowej interpretacji przepisów prawa przez urzędników podległych ministrowi finansów
  • 04.04.2012MF: Opodatkowanie VAT dostawy sprzętu medycznego
   Niezależnie od treści zawartej umowy, dostawa wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczonego do obrotu na terytorium Polski, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku, natomiast prace polegające na dostosowaniu (adaptacji, przebudowy, rozbudowy itp.) pomieszczeń szpitala prowadzone w związku z dostawą ww. wyrobu medycznego nie korzystają, co do zasady, z preferencji podatkowej i podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku od towarów i usług, tj. obecnie w wysokości 23% - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
   • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
    Interpelacja nr 1653 do ministra finansów w sprawie wątpliwości związanych z nałożonym obowiązkiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulansów