Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakłady opiekuńczo lecznicze

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objaśnienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie oświaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych, wydłużenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczałtowanego od wynagrodzeń pracowników, a także możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych"- o tym m.in. możemy przeczytać w objaśnieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
 • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objaśnienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie oświaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych, wydłużenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczałtowanego od wynagrodzeń pracowników, a także możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych"- o tym m.in. możemy przeczytać w objaśnieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
 • 10.05.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja księgowa
  Obowiązkowi dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają jednostki zatrudniające więcej niż 25 osób. Mimo spełnienia tego warunku część pracodawców może jednak skorzystać z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak ująć wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych?
 • 28.04.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja księgowa
  Obowiązkowi dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegają jednostki zatrudniające więcej niż 25 osób. Mimo spełnienia tego warunku część pracodawców może jednak skorzystać z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak ująć wpłaty na PFRON w księgach rachunkowych?
 • 25.04.2016Nowe wzory informacji INF
  Z początkiem lipca br. w życie wejdzie nowe rozporządzenie określające wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Formularze INF-1, INF-Z oraz INF-2 zostaną dostosowane do zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • 03.09.2015Wpłaty na PFRON – przepisy ws. ulg będą zaostrzone
  Wykorzystywanie możliwości obniżenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie bardziej przejrzyste - wynika z projektu nowelizacji, który przygotował klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W projekcie zaproponowano rozwiązania mające uszczelnić obecny system.
 • 02.09.2015Wpłaty na PFRON – przepisy ws. ulg będą zaostrzone
  Wykorzystywanie możliwości obniżenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie bardziej przejrzyste – wynika z projektu nowelizacji, który przygotował klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W projekcie zaproponowano rozwiązania mające uszczelnić obecny system.
 • 26.04.2013Opłata uzdrowiskowa za pobyt w szpitalu
  Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do różnicowania na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych. Gdyby ustawodawcy zależało na wyeliminowaniu szpitali uzdrowiskowych ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, to uczyniłby to wprost w cytowanym przepisie. Tymczasem ustawa posługuje się ogólnym określeniem "szpital" nie różnicując w żadnym przepisie rodzajów szpitali, które podlegają lub nie podlegają zwolnieniu.
 • 11.05.2012Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w domu pomocy społecznej
  Interpelacja nr 2995 do ministra finansów w sprawie niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych przepisów ustawy o podatku dochodowym
 • 02.12.2009Orzecznictwo NSA: Aby skorzystać z ulgi, dom opieki musi być zakładem opieki zdrowotnej
  Z uzasadnienia: Aby można było więc odliczyć od dochodu wydatki poniesione przez skarżącą, placówka, w której przebywała, musiałaby być zaliczona do jednej z kategorii zakładów wymienionych w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych). Istotna jest więc kwalifikacja danej placówki do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie. Słusznie wskazał sąd pierwszej instancji, że wobec braku zdefiniowania w u.p.d.o.f. wskazanych pojęć organy podatkowe, w celu wyjaśnienia ich znaczenia, posiłkowały się przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
 • 29.01.2009Działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i podatek od nieruchomości
  Interpelacja nr 6094 do ministra finansów w sprawie stawki podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, przewidzianej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
  Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej