Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja jednorazowa przyspieszona

  • 11.06.2008Jednorazowy odpis również dla firm transportowych
    Pytanie podatnika: Czy uwzględniając przepisy pomocy de minimis, przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do podatnika-osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i przewozu rzeczy, w przypadku zakupu samochodu ciężarowego, skoro pomocą tą jest w tym przypadku przyspieszona amortyzacja, a nie pomoc w nabyciu pojazdu mechanicznego?