Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

abonament telefon komórkowy firmę

  • 27.09.2012Karty doładowujące do prywatnego telefonu a przychód pracownika
    Pytanie podatnika: Ze względu na wysokie koszty związane z zakupem komórkowych telefonów służbowych dla pracowników i opłacaniem abonamentu telefonicznego Wnioskodawca postanowił wydawać pracownikom karty doładowujące. Zarówno aparaty telefoniczne, jak i karty z numerem telefonu są prywatną własnością pracownika. W większości numery nie są zarejestrowane i nie ma możliwości uzyskania bilingu wykazującego spis wykonywanych połączeń. Czy przekazanie doładowań kart telefonicznych pracowników spowoduje powstanie u nich przychodu, który Wnioskodawca powinien uwzględnić przy obliczaniu i pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
  • 15.06.2010Nowelizacja ustawy o BIG już obowiązuje
    14 czerwca weszła w życie zmieniona ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dzięki nowym przepisom konsumenci zyskali uprawnienia dotychczas zagwarantowane jedynie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych – mogą odzyskiwać należności, wpisując swoich dłużników do Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Dostęp do usług świadczonych przez Biura Informacji Gospodarczej otrzymały również firmy skupujące długi – tzw. wierzyciele wtórni, czyli firmy windykacyjne, faktoringowe oraz fundusze sekurytyzacyjne.