Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimenty z zagranicy

 • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
  Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
  • 25.08.2016wiadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
   Pytanie podatnika: Czy przy wypacie wiadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca moe uzna, e wiadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowizek zoenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty wiadczenia, jeli jest ono objte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
   • 29.09.2011Jak rozliczy umow zlecenia zawart midzy osobami fizycznymi
    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pracuje na umow zlecenia jako opiekunka do dziecka. Jest to umowa pomidzy osobami prywatnymi. Wnioskodawczyni raz w miesicu wystawia zleceniodawcy rachunek, a do 20. dnia nastpnego miesica odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Czy wystpuj w ww. przypadku koszty uzyskania przychodu? Jak naliczy podatek dochodowy, gdy przychd wynosi np. 420 z? Czy na udokumentowanie swoich dochodw zleceniobiorca musi mie faktury lub rachunki - jeli tak to przez kogo wystawione i co maja zawiera, czy te wystarczy prowadzi zeszyt zaoony przez zleceniobiorc z ewidencj otrzymywanych wynagrodze od zleceniodawcy?
    • 05.01.2009MF: Informator PIT
     Opodatkowanie podatkiem dochodowym osb fizycznych reguluj dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omwiono poniej w odrbnych tytuach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczat”.
     • 15.10.2007Opodatkowanie dochodw ze rde nieujawnionych
      Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Eweliny P-L na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymujc w mocy decyzj Naczelnika Pierwszego Urzdu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osb fizycznych za 1998 r.