Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimenty dochód nieopodatkowany

  • 08.07.2015Dokumenty potrzebne do becikowego, czyli droga przez mękę
    Interpelacja nr 32976 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie procedury przyznawania tzw. becikowego
  • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
    Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.