akcyza kary

 • 06.02.2023Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym
  W wachlarzu różnego rodzaju środków jakie może zastosować organ podatkowy wobec podatników znajduje się m.in. kara porządkowa. Może ona być zastosowana wobec strony, pełnomocnika, świadka lub biegłego którzy uchybią swoim obowiązkom mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego.
 • 06.02.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  2 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zm. rozporządzenie ws. sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane oraz dwa teksty jednolite: ustawy - Prawo przedsiębiorców i ustawy o grach hazardowych. Natomiast 31 stycznia br. ukazały się: jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) oraz rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • 03.02.2023Ustawa o bezpieczeństwie żywności do zmiany. Nowe obowiązki dla firm
  Szykowane zmiany dotyczące ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia będą niekorzystne dla przedsiębiorców, a dla części z nich mogą być dużym zagrożeniem – ostrzega Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim nowych obowiązków dla firm oraz systemu rygorystycznych kar. Projekt obejmuje m.in. liczne wymogi odnoszące się do prezentacji i reklamy suplementów diety.
 • 03.02.2023Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2022 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
 • 02.02.2023Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2022 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?
 • 31.01.2023Wybór formy opodatkowania za 2022 do 2 maja 2023 r.
  Jeżeli na 2022 rok wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym i chcesz z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, możesz to zrobić wyjątkowo jeszcze w 2023 roku. Formę opodatkowania z wybranych wcześniej ryczałtu albo z podatku liniowego na skalę podatkową możesz zmienić z mocą wsteczną. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym, które możesz składać do 2 maja 2023 roku, zawiadomisz o tym urząd skarbowy. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie obowiązywać za cały 2022 rok.
 • 18.01.2023Dwa banki ukarane za utrudnianie korzystania z wakacji kredytowych
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary na BNP Paribas i Bank Pocztowy za utrudnianie korzystania z wakacji kredytowych. Banki bezprawnie ograniczały w swojej bankowości elektronicznej możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe do maksymalnie 2 lub 4 miesięcy (zamiast 8 miesięcy). Łącznie kary wymierzone za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów wynoszą blisko 3 mln zł.
 • 13.01.2023Działalność gospodarcza: Jak wybrać optymalną formę opodatkowania? 
  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować.
 • 12.01.2023Sankcje na Rosję a polski biznes. Kontrole mogą być intensywniejsze
  Od kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązuje tzw. ustawa sankcyjna, którą uchwalono w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę. Z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton wynika, że do tej pory działania państwa ograniczały się głównie do kontroli celnych. Jak przewidują eksperci, kolejne miesiące mogą jednak przynieść intensyfikację działań kontrolnych.
 • 12.01.2023Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy
  Działanie polegające na ograniczeniu wydatków w celu minimalizacji straty nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż organ nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych i ich efektywności, bada natomiast czy konkretny wydatek został poniesiony w związku dążeniem do osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła) - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 01.01.2023Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
  Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.
 • 16.12.2022Większa ochrona klientów podmiotów rynku finansowego
  Głównym celem ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego oraz edukacji finansowej polskiego społeczeństwa.
 • 15.12.2022Podatki 2024: MF szykuje rozwiązania na wypadek awarii KSeF
  W ramach nowelizacji wprowadzającej obowiązkowe e-fakturowanie wdrożone zostaną też rozwiązania dotyczące wystawiania faktur w przypadku m.in. awarii Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Na wypadek awarii przygotowany będzie dodatkowy i niezależny od KSeF interfejs informujący podatników o problemie.
 • 15.12.2022UOKiK wymierza pierwsze kary za fałszywe opinie w internecie
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzył pierwsze kary za handel nieprawdziwymi recenzjami i ocenami publikowanymi w internecie. Jak tłumaczy UOKiK, opinie były fikcyjne i wprowadzały w błąd w kontekście określonych produktów lub usług. Na początku 2023 r. wprowadzone zostaną natomiast nowe przepisy, zgodnie z którymi każda firma zamieszczająca recenzje w internecie będzie musiała informować o tym, jak weryfikuje autentyczność tego rodzaju opinii.
 • 15.12.2022Ustawa o Rzeczniku Finansowym przed znaczącymi zmianami
  Z początkiem 2023 r. w życie wejdzie większość przepisów nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw. Po zmianach Rzecznik Finansowy (RF) będzie mógł m.in. reprezentować więcej podmiotów rynku finansowego, które dochodzą roszczeń od ubezpieczycieli. Rozszerzone zostaną też kompetencje edukacyjne i informacyjne rzecznika, a kary administracyjne będą mogły wynosić nawet 1 mln zł.
 • 14.12.2022Co grozi za samowolę budowlaną?
  W obecnym stanie prawnym określonym w ustawie - Prawo budowlane konsekwencją popełnienia samowoli budowlanej jest nałożenie grzywny w formie mandatu karnego, względnie koszty związane z legalizacją obiektów budowlanych, przy czym legalizacja nie jest obowiązkowa i w przypadku braku legalizacji organ wydaje nakaz rozbiórki obiektu. Istotnym kosztem legalizacji samowoli budowlanej jest, poza sporządzeniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłata legalizacyjna.
 • 14.12.2022Przełomowa reforma Kodeksu karnego
  Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa”) jest obszerną nowelizacją Kodeksu karnego, która prezentuje nową politykę karną, polegającą na podwyższeniu zagrożenia karą, zwłaszcza wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Celem ustawy jest dalsze ograniczanie przestępczości oraz ochrona istotnych wartości społecznych (życie, zdrowie, wolność seksualna) i zabezpieczenie społeczeństwa przed sprawcami szczególnie niebezpiecznych przestępstw.
 • 13.12.2022Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe przepisy weszły już w życie
  Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zostały doprecyzowane i uproszczone. Jak tłumaczy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wdrożone modyfikacje pozwolą na przyspieszenie prowadzonych postępowań oraz efektywniejszą eliminację zatorów płatniczych. Zmiany weszły w życie 8 grudnia br.
 • 13.12.2022Ważna nowela ustawy o prawach konsumenta
  Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw ma na celu dokonanie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Ustawa ma ponadto na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konsumentów także w zakresie w tej dyrektywie nieuregulowanym. Ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej „upk”) oraz w niektórych innych ustawach.
 • 12.12.2022Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe przepisy weszły już w życie
  Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zostały doprecyzowane i uproszczone. Jak tłumaczy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wdrożone modyfikacje pozwolą na przyspieszenie prowadzonych postępowań oraz efektywniejszą eliminację zatorów płatniczych. Zmiany weszły w życie 8 grudnia br.
 • 12.12.2022Polska z mniejszą luką w VAT
  W 2020 r. luka w podatku VAT spadła w Polsce do 11,3 proc. – wynika z nowego raportu opublikowanego przez Komisję Europejską. W porównaniu do 2019 r. zanotowano zmniejszenie luki o 1,4 pkt proc. Najlepiej z problemem ubytków we wpływach z VAT radzą sobie kraje skandynawskie, a najgorzej wypadają Włochy, Malta i Rumunia.
 • 08.12.2022Podatki 2024: Obowiązkowe e-fakturowanie z nowym systemem kar
  Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla przedsiębiorców będzie wiązać się z wdrożeniem nowego systemu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków. Przygotowany przez resort finansów projekt zmian zakłada, że kara finansowa wyniesie do 100 proc. wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze. Nowe regulacje mają wejść w życie na początku 2024 r.
 • 08.12.2022Handel kryptowalutami w kontekście rozporządzenia MICA
  Obecnie podstawą dla prowadzenia wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w tym zakresie, a także prowadzenia rachunków pochodnych jest wpis do specjalnego rejestru. Warunkiem uzyskania wpisu jest jedynie posiadanie statusu osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz spełnienie określonych w ustawie warunków, głównie w zakresie niekaralności. Jednak forma potwierdzenia możliwości działania na rynku kryptowalut może się niebawem znacznie skomplikować. Wszystko za sprawą rozporządzenia MiCA.
 • 07.12.2022Podatki 2024: Obowiązkowe e-fakturowanie z nowym systemem kar
  Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla przedsiębiorców będzie wiązać się z wdrożeniem nowego systemu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków. Przygotowany przez resort finansów projekt zmian zakłada, że kara finansowa wyniesie do 100 proc. wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze. Nowe regulacje mają wejść w życie na początku 2024 r.
 • 07.12.2022Pomoc dla mikro- oraz małych przedsiębiorców
  Mali przedsiębiorcy, np. prowadzący sklepiki osiedlowe, otrzymują nowe rachunki za media, ogrzewanie. Koszty zatrudnienia wzrastają. To wszystko powoduje masowe zamykanie działalności przez małych przedsiębiorców, a w konsekwencji ogromny wzrost bezrobocia. Kiedy i na jaką pomoc mogą liczyć mikro- oraz mali przedsiębiorcy? - pyta posłanka w interpelacji do prezesa Rady Ministrów.
 • 28.11.2022Odpowiedzialność firm za czyny zabronione. Nowa ustawa wiele zmieni
  Rząd szykuje istotne zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Eksperci firmy doradczej PwC oceniają, że wprowadzenie projektowanych zmian będzie oznaczać rewolucję w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstw za naruszenia norm prawa karnego. Firmy muszą się liczyć z większym ryzykiem poniesienia odpowiedzialności oraz wyższymi karami.
 • 25.11.2022PIT: Kary i grzywny a koszty uzyskania przychodu
  Do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą liczną grupę różnego rodzaju wydatków. Należy jednak pamiętać o równie licznych wyłączeniach - istnieje bowiem wiele rodzajów wydatków, które mimo, iż związane z działalnością, podatkowym kosztem uzyskania przychodów nie zostaną.
 • 23.11.2022Ustawa antyzatorowa ma poprawić sytuację oraz pozycję małych i średnich firm
  Celem ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych jest doprecyzowanie przepisów związanych z przeciwdziałaniem nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • 23.11.2022UOKiK stawia zarzuty spółce PayPal
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce PayPal, która oferuje internetowe usługi finansowe (tzw. portfel wirtualny). Jak wskazuje UOKiK, PayPal może stosować niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów, za co grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu. Zarzuty odnoszą się m.in. do niejasności ws. blokowania dostępu do kont czy wypowiadania umów.
 • 23.11.2022PIT: Przychody z działalności gospodarczej powstające w momencie zapłaty lub wykonania usługi
  Pewna część reguł, dotyczących przychodów i kosztów w działalności gospodarczej jest podobna. Na przykład, jeśli chodzi o zaliczenie wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, najczęściej nie jest niezbędne ich faktyczne poniesienie. Podobnie jest z przychodami - aby powstały, nie jest konieczne ich faktyczne otrzymanie. Obie te reguły zawierają jednak wyjątki.
 • 22.11.2022PIT: Przychody z działalności gospodarczej powstające w momencie zapłaty lub wykonania usługi
  Pewna część reguł, dotyczących przychodów i kosztów w działalności gospodarczej jest podobna. Na przykład, jeśli chodzi o zaliczenie wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, najczęściej nie jest niezbędne ich faktyczne poniesienie. Podobnie jest z przychodami - aby powstały, nie jest konieczne ich faktyczne otrzymanie. Obie te reguły zawierają jednak wyjątki.
 • 17.11.2022Zbyt szybkie zmiany w prawie? Nowe przepisy wchodzą w życie coraz szybciej
  Polskie prawo gospodarcze wchodzi w życie coraz szybciej i jest tym samym bardziej zaskakujące dla firm – wynika z raportu pn. „Zwolnij, szkoda firm! Vacatio legis w polskim prawie gospodarczym”, który opublikowała firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Okazuje się, że obecnie ustawa zaczyna obowiązywać już średnio po 32 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, a w przypadku rozporządzeń termin ten wynosi zaledwie 7 dni. Dekadę temu terminy te były zauważalnie dłuższe.
 • 17.11.2022PIP: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy, tj. na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.  W zatrudnieniu pracowniczym wyróżniamy:  umowę o pracę,  powołanie,  mianowanie,  wybór,  spółdzielczą umowę o pracę.  Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:  umowę na okres próbny,  umowę na czas określony,  umowę na czas nieokreślony.  Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
 • 04.11.2022Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 03.11.2022Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 21.10.2022Co zrobić, jeśli były pracownik przejmuje klientów? Możliwości, które przewiduje prawo
  Zatrudnianie pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem wiąże się z pewnym ryzykiem. Może bowiem dojść do sytuacji, w której pracownik zechce rozpocząć działalność na własny rachunek i zdecyduje się przejąć klientów swojego byłego pracodawcy. Jak skutecznie uchronić się przed przejęciem klientów przez byłego pracownika?
 • 29.09.2022Wkrótce ważne zmiany w Prawie energetycznym
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Główną zmianą będzie zniesienie obowiązku sprzedaży 100 proc. wyprodukowanej energii elektrycznej za pośrednictwem zorganizowanej platformy obrotu. Projektowana nowelizacja ma w założeniu wspierać rozwój rynku energii elektrycznej.
 • 19.09.2022Kary dla przedsiębiorców w 2023 r. ostro w górę
    Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
 • 16.09.2022Kary dla przedsiębiorców w 2023 r. ostro w górę
    Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
 • 16.09.2022Prawo do błędu dla nowego przedsiębiorcy
    Kto ma prawo do błędu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z tego prawa skorzystać? Jakich błędów dotyczą przepisy.  
 • 15.09.2022Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej
    Zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w postaci obrotu na ich rzecz i wynikających z tego kwot podatku, przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecnie jedynymi modelami, które tak na dobrą sprawę warto jest podatnikom instalować są kasy online. Opóźnienie instalacji kasy nie pozostaje bez konsekwencji na dwóch niejako płaszczyznach, tj. w zakresie utraty ulgi na zakup tego urządzenia oraz sankcji karnych skarbowych.  
 • 13.09.2022Informacja o ustawie o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
  Ustawa uwzględniając specyfikę funkcjonowania Służby Więziennej powołuje w ramach tej formacji Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej (IWSW), który będzie wyodrębnioną jednostką organizacyjną, mającą na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych przez:
 • 05.09.2022Nowe przepisy ws. odpowiedzialności spółek za przestępstwa środowiskowe
  Od początku września br. obowiązują nowe przepisy, które poszerzyły i zaostrzyły konsekwencje za zachowania szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej PwC, nowe regulacje nie tylko podwyższyły sankcje, ale oznaczają także istotne zmiany w kontekście wprowadzenia odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
 • 05.09.2022UOKiK postawił trzem bankom zarzuty ws. wakacji kredytowych
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów trzem bankom (BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bank Pocztowy). Jak informuje UOKiK, wskutek podjętych działań większość banków wycofała się z bezprawnego straszenia klientów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK i umożliwia już także złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych w dniu zapłaty raty.
 • 19.08.2022Udostępnianie informacji gospodarczych. Biznes apeluje o poprawki
  Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych mają zostać uproszczone i doprecyzowane – wynika z projektu nowelizacji, który niedawno trafił do konsultacji. Środowisko biznesowe popiera ogólny kierunek zmian, ale jednocześnie apeluje o wprowadzenie poprawek. Wątpliwości odnoszą się m.in. do modyfikacji dotyczących kontroli i nakładania kar.
 • 08.08.2022Obchodzenie zakazu handlu w niedziele. Kontrole PIP będą częstsze?
  Związkowcy z NSZZ „Solidarność” zwrócili się do Państwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby kontroli w sklepach w kontekście przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zgodnie z niedawnymi doniesieniami medialnymi, część sieci handlowych rozważa obejście ograniczeń poprzez otwarcie np. klubów czytelnika.
 • 04.08.2022Praca na czarno nadal dużym problemem. PIP zwiększa liczbę kontroli
  Państwowa Inspekcja Pracy wyraźnie zwiększyła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczbę kontroli dotyczących legalności zatrudnienia. W tym czasie przeprowadzono ok. 15 tys. kontroli, a skala wykrytych nieprawidłowości okazała się zbliżona do tej widocznej w latach poprzednich. Jak ocenia PIP, to efekt m.in. zbyt niskich kar, które część firm po prostu wkalkulowuje w swoje modele biznesowe.
 • 04.08.2022Najem prywatny: Kiedy kaucja staje się przychodem
    Wynajmujący mieszkanie oczekują od najemcy wpłaty kaucji, pełniącej różne role. Jest to m.in. zabezpieczenie ewentualnego roszczenia dotyczącego stanu lokalu po wynajmie, kosztów dochodzenia zaległości, ewentualne świadczenie odszkodowawcze itp. Czy i kiedy kaucja stanowi przychód w podatku dochodowym, który należy opodatkować?  
 • 03.08.2022Najem prywatny: Kiedy kaucja staje się przychodem
    Wynajmujący mieszkanie oczekują od najemcy wpłaty kaucji, pełniącej różne role. Jest to m.in. zabezpieczenie ewentualnego roszczenia dotyczącego stanu lokalu po wynajmie, kosztów dochodzenia zaległości, ewentualne świadczenie odszkodowawcze itp. Czy i kiedy kaucja stanowi przychód w podatku dochodowym, który należy opodatkować?  
 • 28.07.2022UOKiK zbada sytuację na rynku węgla
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące sytuacji na rynku węgla kamiennego. W ramach badania rynku prowadzonego przy wsparciu Inspekcji Handlowej sprawdzone zostać mają zasady dystrybucji tego surowca. Jak zapowiada UOKiK, postępowanie ma też wyjaśnić, czy przy sprzedaży węgla dochodzi do stosowania praktyk ograniczających konkurencję.

następna strona »