Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje jako spłata zobowiązań firmy

  • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
    Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?