Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki od nadpłaty podatku pcc

  • 12.05.2015Nieważność zmiany umowy spółki a odsetki od zwróconego PCC
    Z uzasadnienia: Spółce nie przysługuje oprocentowanie od zwróconej kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten był bowiem należny w dniu dokonania czynności (zmiany umowy) powodującej powstanie zobowiązania pobranego przez płatnika (notariusza). Nie stanowił, więc nadpłaty w rozumieniu przepisów art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.