Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

praca osobista jako wkład do spółki

  • 06.11.2012Odliczenie VAT od nabycia usług szkoleniowych
    Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonanie przez Beneficjenta na rzecz Spółki usług szkoleniowych w ramach Projektu?
    • 08.03.2007Spółka komandytowa
      Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.