Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bonusy

 • 30.04.2019NSA. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy bonusach
  Z uzasadnienia: Przesądzającym jest moment faktycznego wykonania danej usługi, o którym decydować będzie jej charakter za który przyjąć należy dzień faktycznej realizacji. Natomiast "odbiór" wykonania tych usług, jego zaakceptowanie przez nabywcę, rozliczenie i udokumentowanie stanowi o potwierdzeniu wykonania usługi, a nie przesądza o terminie jej faktycznego wykonania. Chociaż o charakterze i o terminie jej wykonania decydują strony umowy cywilnoprawnej, to jednak nie mogą one ustalić, że obowiązek podatkowy powstał w innym momencie niż faktyczne wykonanie usługi.
  • 14.02.2018Opodatkowanie VAT premii pieniężnej dla dostawcy z tytułu dobrej jakości towaru
   W praktyce gospodarczej bardzo częste są przypadki wypłacania premii przez sprzedawców kupującym z tytułu osiąganego przez nich poziomu obrotów. Nie są jednak również odosobnione sytuacje, w których to nabywca wypłaca sprzedawcy premię. Podstawę jej wypłaty stanowi wysoka, wyższa niż przeciętna, jakość dostarczonych towarów, skutkiem czego jest brak reklamacji.
   • 17.03.2017Bonusy dla emerytów nie rozwiążą problemów systemowych?
    Premier Beata Szydło potwierdziła w tym tygodniu, że rząd rozważa m.in. wprowadzenie specjalnych premii dla emerytów, którzy przez określony czas nie będą korzystać z obniżonego wieku emerytalnego. Jak oceniają eksperci, propozycja jest dobra, ale nie rozwiąże problemów z odwróceniem reformy emerytalnej.
    • 16.03.2017Bonusy dla emerytów nie rozwiążą problemów systemowych?
     Premier Beata Szydło potwierdziła w tym tygodniu, że rząd rozważa m.in. wprowadzenie specjalnych premii dla emerytów, którzy przez określony czas nie będą korzystać z obniżonego wieku emerytalnego. Jak oceniają eksperci, propozycja jest dobra, ale nie rozwiąże problemów z odwróceniem reformy emerytalnej.
     • 07.07.2015Zbiorcze faktury korygujące dokumentujące udzielone rabaty
      Pytanie podatnika: Spółka zamierza dokumentować przyznanie rabatów poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujących za dany okres (np. miesiąc, kwartał lub rok). Rabaty będą wykazywane przez spółkę na fakturze kwotowo w odniesieniu do całości obrotu (wszystkich dostaw) zrealizowanych z określonym kontrahentem w danym okresie. Czy na podstawie tych faktur spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT?
      • 02.04.2015Nieprawidłowe stanowisko podatnika a zasada nieszkodzenia
       Tezy: Wydanie na podstawie art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.,) interpretacji indywidualnej uznającej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe nie wyklucza możliwości urzeczywistnienia zasady nieszkodzenia, wynikającej z art. 14k i następnych tej ustawy, także w zakresie tych elementów kwalifikacji prawnej, co do których wnioskodawca i organ podatkowy byli zgodni.
       • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujące dokumentujące bonusy udzielane kontrahentom
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawiać zbiorcze uproszczone faktury korygujące dokumentujące bonusy udzielane kontrahentom spełniające wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury będą stanowiły podstawę obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przy założeniu, że zostaną one w prawidłowy sposób dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej próbie doręczenie Spółka będzie dysponowała innymi dokumentami potwierdzającymi, że transakcja została zrealizowana na warunkach objętych korektą?
        • 17.10.2014Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca udzielenie bonusu
         Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spółkę faktury korygujące dokumentujące udzielane przez nią bonusy, spełniają wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. są zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujące stanowią z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostałych warunków, podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego udokumentowany nimi rabat (bonus)?
         • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusów
          Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje na rzecz kontrahentów (odbiorców) dostaw towarów. Podstawę współpracy stanowi umowa o współpracy handlowej. Określa ona warunki współpracy, przewidując m.in. udzielanie bonusów mających na celu intensyfikację obrotów między stronami umowy. Zgodnie z umową, Wnioskodawca zobowiązuje się do przyznawania bonusów (premii pieniężnych) z tytułu i pod warunkiem dokonania przez odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy) określonej ilości zakupów towarów od Wnioskodawcy. Czy czynność polegająca na udzielaniu bonusów podlega opodatkowaniu VAT?
          • 27.11.2013Prezenty świąteczne dla pracowników. Jak uniknąć podatku?
           Dodatkowa gotówka, bony towarowe, karty przedpłacone oraz paczki – to najczęściej wybierane przez firmy w Polsce prezenty świąteczne dla pracowników. W niektórych przypadkach można uniknąć konieczności opłacenia od nich podatku dochodowego PIT.
           • 14.11.2013Podatki 2014: Wystawianie zbiorczych faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty
            Pytanie podatnika: W jaki sposób wystawiać faktury korygujące dokumentujące przyznane rabaty do końca 2013 roku i po 1 stycznia 2014 r.?
            • 24.10.2013Podatki dochodowe: Korekta przychodu po udzieleniu premii
             Pytanie podatnika: Do jakich okresów powinna być odnoszona korekta przychodów Spółki w związku z udzielanymi kontrahentom premiami od obrotu?
             • 14.08.2013Rząd rozszerzy system wsparcia dla zagranicznych firm
              Rząd Donalda Tuska chce zwiększyć atrakcyjność Polski dla polskich i przede wszystkim zagranicznych inwestorów. We wtorek przyjęto uchwałę zmieniającą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Przewiduje się m.in. złagodzenie warunków ubiegania się o pomoc i dodatkowe bonusy dla badań i rozwoju oraz regionów Polski Wschodniej.
              • 30.07.2013Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusów
               Pytanie podatnika: W celu zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy z partnerami handlowymi, spółka wprowadziła specjalny program mający premiować najbardziej solidnych i aktywnych partnerów. Podstawowym założeniem ww. programu jest przyznanie przez spółkę dwojakiego rodzaju bonusów: bonusu lojalności oraz bonusu serwisowego. W jakim momencie spółka powinna rozpoznać w kosztach wydatki z tytułu płatności bonusu lojalności i serwisowego, w związku z nabyciem przez spółkę usługi wyłączności sprzedaży i usługi napraw gwarancyjnych?
               • 17.04.2013Europarlament za reformą bankowości, ale przeciwko backloadingowi
                System bankowy ulegnie już od 2014 r. kilku poważnym zmianom – wynika z przegłosowanego wczoraj przez Parlament Europejski projektu pakietu reform. Europosłowie odrzucili natomiast zgłoszoną przez KE propozycję tzw. backloadingu, czyli czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w 2013 r.
                • 30.11.2012Bonusy świąteczne dla pracowników. Tym razem będzie skromniej
                 Zgodnie z tradycją, część pracodawców obdaruje w grudniu swoich pracowników świątecznymi prezentami. – Niestety, w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego, więcej firm niż zazwyczaj zdecyduje się jedynie na symboliczne podarunki, albo zupełnie zrezygnuje z obdarowywania pracowników – przewiduje ekspert PKPP Lewiatan, Monika Zakrzewska.
                 • 29.11.2012MF zmienia stanowisko odnośnie kwalifikowania premii (bonusów) pieniężnych
                  Wypłata kontrahentowi premii pieniężnej (bonusu pieniężnego) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmniejszający podstawę opodatkowania. Rabat ten powinien być udokumentowany fakturą korygującą. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618).
                  • 13.08.2012VAT: Dokumentowanie otrzymanego bonusu
                   Pytanie podatnika: Jakim dokumentem księgowym (faktura VAT, nota księgowa) należy udokumentować przyjęcie bonusu?
                   • 26.06.2012System wynagradzania urzędników do zmiany
                    Urzędnicy powinni otrzymywać pensje odpowiadające ich kwalifikacjom – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich firm. Pracodawcy proponują m.in. wprowadzenie rzeczywistego systemu motywacyjnego, zgodnie z którym premie i bonusy przysługiwałyby tylko wyróżniającym się urzędnikom.
                    • 03.04.2012Premie pieniężne a VAT
                     Pytanie podatnika: Czy premia za wynik stanowi wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez dystrybutorów na rzecz wnioskodawcy? Czy premia za wynik stanowi rabat obniżający wysokość obrotu? Czy premia za wynik może być dokumentowana notą księgową?
                     • 29.03.2012Opłaty półkowe i marketingowe – można je odzyskać!
                      Dostawcy przy współpracy z niektórymi sieciami handlowymi zmuszani są do uiszczania różnego rodzaju opłat, które w rzeczywistości warunkują sprzedaż towarów. Opłaty marketingowe, ukrywane pod różnymi nazwami, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 punkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Opłaty te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami od dnia pobrania, którym zwykle jest dzień potrącenia przez sieć handlową opłaty marketingowej z wynagrodzeniem dostawcy.
                      • 20.09.2011Wydatek z nierzetelnej faktury jako koszt podatkowy
                       W przypadku, gdy poniesienie wydatku udokumentowanego nierzetelnym dowodem w postaci faktury zostałoby potwierdzone innymi, nie budzącymi wątpliwości dowodami, a wszelkie inne dane dotyczące transakcji odpowiadałyby rzeczywistości, wydatek taki - przy spełnieniu przesłanek z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - mógłby stanowić koszt uzyskania przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 23.08.2011Organy podatkowe nie mogą decydować za podatnika
                        O tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmie formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniżającego obrót w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieniężnej jako rabatu obniżającego jego obrót – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 18.08.2011Opodatkowanie VAT i dokumentowanie premii pieniężnych
                         Pytanie podatnika: Czy otrzymane premie pieniężne (bonusy) za roczne (okresowe) osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów rodzą obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? W jaki sposób dokumentować otrzymane premie: notami obciążeniowymi, notami uznaniowymi, fakturami czy innymi dokumentami? Jak postępować w sytuacjach, jeśli zawarta umowa jest z kilkoma kontrahentami (dostawcami) na otrzymanie premii pieniężnych, za określone warunki umowy i niektórzy dostawcy mają rozbieżne orzeczenia swoich Izb Skarbowych, gdzie w konsekwencji jedni zwracają się o wystawienie not obciążeniowych, a niektórzy faktur VAT?
                         • 05.07.2011Premia pieniężna a VAT
                          Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których nabywcom wypłacane są tzw. premie pieniężne. Skutki podatkowe dotyczące ich wypłacania uzależnione są od wielu czynników m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, czy może związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp. Szczegółowe zasady opodatkowania VAT premii pieniężnych wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-571/08/11-S/GZ.
                          • 01.07.2011Fiskus nie może decydować co jest premią, a co rabatem
                           O tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmie formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniżającego obrót w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieniężnej jako rabatu obniżającego jego obrót - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                           • 13.06.2011Premie pieniężne a obowiązek wystawiania faktur korygujących
                            Jeśli premie będą dotyczyły całości zakupów danego kontrahenta w umówionym okresie rozliczeniowym i nie będą związane z żadną konkretną dostawą, wówczas brak jest możliwości wskazania konkretnej transakcji w danym - kwartalnym lub rocznym - przedziale czasowym, której omawiana gratyfikacja dotyczy. W konsekwencji błędny jest pogląd organów podatkowych, że udzielane przez podatnika premie pieniężne są rabatami, o które należy pomniejszyć podstawę opodatkowania w VAT poprzez wystawienie faktury korygującej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                            • 29.10.2010Premie pieniężne należy dokumentować fakturami korygującymi
                             Pytanie podatnika: Spółka ma podpisaną umowę handlową z x, na podstawie której otrzymuje premie pieniężne za terminowe zapłaty. Premie za terminowe zapłaty to miesięczny bonus, kwartalny bonus, roczny bonus. Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księgową?
                             • 20.09.2010Rabat powinien być udokumentowany fakturą korygującą
                              Z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur wynika, że jeżeli podatnik dokonuje obniżenia obrotu z tytułu rabatu udzielonego po wystawieniu faktur, fakt udzielenia takiego rabatu musi zostać przez niego udokumentowany fakturą korygującą. Podstawę obniżenia obrotu na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowią również kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych na podstawie § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, czyli w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jeżeli zatem wypłacanych kontrahentom premii pieniężnych z tytułu osiąganego poziomu udokumentowanych fakturami zakupów podatnik nie traktuje jako formy nagrody za osiągnięte wyniki, lecz jako rabat stanowiący podstawę do obniżenia swojego obrotu, z uwagi na przepis § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia udzielenie takiego rabatu podatnik obowiązany jest udokumentować w formie faktury korygującej odnoszącej się do wszystkich faktur stanowiących podstawę udzielenia rabatu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                              • 06.08.2010Zmiany na rynku pracy – większość firm nieprzygotowana
                               Jedynie 35 proc. firm posiada zaktualizowany program zatrzymania pracowników w związku z normalizacją sytuacji gospodarczej. W wielu przypadkach planowanie zatrudnienia jest pomijane przy tworzeniu rocznych planów biznesowych. Brakuje także specjalnych strategii na czas kryzysu – wynika z globalnego badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Szacuje się, że całkowity koszt zastąpienia każdego utraconego pracownika wynosi dwu- lub trzykrotność jego rocznego wynagrodzenia.
                               • 07.12.2009Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami
                                Kategoria kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami została wprowadzona przez ustawodawcę z dniem 1 stycznia 2007 r. na potrzeby rozliczania kosztów podatkowych w czasie. Obowiązujące zasady w dalszym ciągu powodują liczne wątpliwości podatników oraz stwarzają wiele praktycznych problemów. W jaki sposób należy rozumieć ww. pojęcie, jakie regulacje prawne wyznaczają sposób postępowania podatników obejmujący tzw. koszty bezpośrednie?
                                • 02.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Brak podstaw prawnych do opodatkowania premii pieniężnych
                                 Z uzasadnienia: Przesłanką uznania danego zdarzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest istnienie bezpośredniego beneficjenta tego świadczenia, gdyż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. W związku z tym, interpretacja dokonana przez organ w tej sprawie nie jest zgodna z prawem, a szczególności z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż premie pieniężne otrzymywane przez nabywcę od dostawcy towarów przez niego nabywanych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                 • 22.09.2009Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami
                                  Kwestia właściwego stosowania metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie stanowi obecnie jedno z najciekawszych oraz powodujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z prawidłowym ustaleniem kwoty kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził do porządku prawnego kategorie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów uzyskania innych niż bezpośrednio z nimi związane. Zastosowana terminologia stwarza wiele praktycznych problemów, ponieważ ustawy podatkowe nie zawierają samodzielnych definicji ww. pojęć. Jak należy rozliczać koszty inne niż bezpośrednio z przychodami związane?
                                  • 21.09.2009UE uzgodniła stanowisko w sprawie reformy MFW i premii dla bankowców
                                   Wspólne stanowisko dotyczące roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także nadzoru i regulacji rynków finansowych uzgodnili szefowie państw i rządów UE, którzy wzięli udział w ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Stanowisko Wspólnoty zostanie zaprezentowane podczas szczytu państw grupy G20 w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych.
                                   • 20.05.2008Ewidencja księgowa premii jako szczególnego rodzaju rabatów (1)
                                    W niniejszym artykule postaram się scharakteryzować prawidłową metodę ewidencjonowania premii – posłużę się w tym celu opisem sytuacji przedsiębiorstwa, dokonującego na przykład zakupów towarów w celu dalszego ich przerobu oraz sprzedaży (rodzaj działalności nie ma tutaj większego znaczenia).
                                    • 08.05.2008O rabatach i bonusach w ustawie o VAT?
                                     Ministerstwo Finansów zapowiada, że do połowy maja przedstawi gotowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Pojawia się w nim m.in. przepis umożliwiający wprowadzenie obowiązku dokumentowania bonusów i rabatów. Obecnie sprzedawcy towarów i usług nie wiedzą jak, i czy w ogóle, dokumentować udzielenie ich klientom, MF nie śpieszy się zaś z zajęciem jasnego stanowiska w tej sprawie.
                                     • 22.01.2008Rekrutacja na rynku kandydata
                                      Coraz bardziej dokuczliwym problemem w finalizacji procesów rekrutacyjnych staje się zbyt dynamiczny rynek pracy. W tym samym czasie świetni specjalisci potrafią otrzymać kilka atrakcyjnych ofert pracy. To oni decydują, na jakie zajęcie i w jakiej firmie się zdecydują. Pracodawcy coraz częsciej przekonują się, że aby doprowadzić do zatrudnienia atrakcyjnego dla nich kandydata muszą działać niezwykle sprawnie. Powinny one bowiem zniwelować jego chęć do zaangażowania się w inne procesy rekrutacyjne.
                                      • 09.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie podatkiem VAT premii i bonusów
                                       Pismem z 13 czerwca 2005 r. K. sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania polskich przepisów podatkowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie — czy otrzymanie premii pieniężnej przez należy traktować jako świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dalej jako ustawa o VAT czy też korektę obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 4 tejże ustawy czy też świadczenie wyłączone spod opodatkowania.
                                       • 04.04.2007KPP: Pracodawcom zależy na utrzymaniu u siebie wykwalifikowanych pracowników
                                        Z najnowszych badań GUS wynika, że pracodawcy coraz częściej oferują zatrudnienie w ramach umów na czas nieokreślony. Jednocześnie maleje liczba zawartych umów na czas określony. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyczyną tego zjawiska jest wyrównywanie się pozycji na rynku pracy pracodawców i pracowników. Jest to przykład na to, że mechanizmy gospodarcze skutecznie regulują poprawę sytuacji na rynku zatrudnienia. Nie ma więc potrzeby tworzenia administracyjnych instrumentów przymuszania pracodawców do tworzenia „sztywnych” miejsc pracy.