Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja metoda sumy numerów okresów

  • 17.02.2017Metody amortyzacji w ustawie o rachunkowości
    Środek trwały stanowi składnik rzeczowych aktywów trwałych jednostki gospodarczej, który charakteryzuje się długim czasem użytkowania, formą rzeczową oraz jest wykorzystywany na potrzeby przedsiębiorstwa. Definicja środka trwałego zawarta jest również w ustawie o rachunkowości.