Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Marek Rotkiewicz pożyczki ZFŚS na cele mieszkaniowe

  • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
    Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
    • 01.07.2008Wycofanie środków z ZFŚS
      Pytanie: Czy w związku z okresowo słabą sytuacją ekonomiczną mogę wycofać część wpłaconych przed terminem wpłaty na rachunek ZFŚS środków – w terminie odprowadzenia odpisu na rachunku znajdzie się już pełna należna kwota odpisu? Czy jeśli nie jest to możliwe to mógłbym uzyskać te środki w formie oprocentowanej pożyczki z Funduszu?