Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

5-LETNI OKRES KOREKTY VAT

 • 26.11.2020Obowi您ek ustalenia prawid這wej stawki VAT
  Podatnik VAT ma obowi您ek wystawia faktury dokumentuj帷e wykonane przez siebie us逝gi. Faktura opiewa na kwot netto. Jednak瞠 konieczne jest jej uzupe軟ienie o warto嗆 nale積ego podatku. Ta musi zosta usta ustalona wed逝g stawki w豉軼iwej dla danego 鈍iadczenia. Krótko mówi帷, przedsi瑿iorca obowi您any jest okre郵i w豉軼iw stawk do wykonanych przez siebie czynno軼i. Ustalenie b喚dnej stawki VAT przez 鈍iadczeniodawc wi捫e si z okre郵onymi konsekwencjami z tego tytu逝.
  • 26.11.2020Vatowiec sprzedaje towary osobie prywatnej – ewidencjonowanie w JPK_VAT
   W ewidencji VAT sprzedawca b璠帷y czynnym podatnikiem VAT ma obowi您ek ujmowania wszystkich faktur potwierdzaj帷ych sprzeda, która zaewidencjonowana zosta豉 w kasie. Musz si wi璚 tam znale潭 faktury wystawione na rzecz innych podatników jak równie sporz康zone dla osób prywatnych. Do 30 wrze郾ia br. faktury wystawione do paragonów dla osób fizycznych nie by造 wykazywane w pliku JPK_VAT. Sprzeda taka trafia豉 tam w formie zbiorczej na podstawie raportu kasowego. Od 1 pa寮ziernika faktury wystawione do paragonów nale篡 uwzgl璠nia w pliku JPK_VAT.
   • 26.11.2020Ewidencjonowanie zaliczek na kasie w trakcie zawieszenia dzia豉lno軼i
    Spó趾a prowadzi dzia豉lno嗆 m.in. w zakresie krótkotrwa貫go wynajmu pokoi turystom w sezonie letnim. Z uwagi na sezonowy charakter dzia豉lno軼i, a tak瞠 brak innych 廝óde zarobkowania wspólnicy zamierzaj zawiesi dzia豉lno嗆 na okres co najmniej 6 miesi璚y. Jednocze郾ie spó趾a b璠zie dokonywa rezerwacji miejsc noclegowych na nowy sezon. Czy w okresie zawieszenia spó趾a b璠zie zobowi您ana do rozliczania podatku VAT za okresy, w których otrzyma zaliczki? Czy na spó販e b璠zie ci捫y obowi您ek ewidencjonowania otrzymanych zaliczek za po鈔ednictwem kasy fiskalnej?
    • 25.11.2020Obowi您ek ustalenia prawid這wej stawki VAT
     Podatnik VAT ma obowi您ek wystawia faktury dokumentuj帷e wykonane przez siebie us逝gi. Faktura opiewa na kwot netto. Jednak瞠 konieczne jest jej uzupe軟ienie o warto嗆 nale積ego podatku. Ta musi zosta usta ustalona wed逝g stawki w豉軼iwej dla danego 鈍iadczenia. Krótko mówi帷, przedsi瑿iorca obowi您any jest okre郵i w豉軼iw stawk do wykonanych przez siebie czynno軼i. Ustalenie b喚dnej stawki VAT przez 鈍iadczeniodawc wi捫e si z okre郵onymi konsekwencjami z tego tytu逝.
     • 18.11.2020B陰d w NIP na fakturze nadal umo磧iwia odliczenie VAT
      W przypadku udokumentowania zakupu faktur zawieraj帷 wskazanie b喚dnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy lub b喚dne oznaczenie nabywcy, zasadnym jest co do zasady skorygowanie tych b喚dów, co jednak nie uniemo磧iwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 ustawy o VAT nie wskazano bowiem, 瞠 takie braki formalne stanowi o braku prawa do odliczenia.
      • 17.11.2020B陰d w NIP na fakturze nadal umo磧iwia odliczenie VAT
       W przypadku udokumentowania zakupu faktur zawieraj帷 wskazanie b喚dnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy lub b喚dne oznaczenie nabywcy, zasadnym jest co do zasady skorygowanie tych b喚dów, co jednak nie uniemo磧iwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 ustawy o VAT nie wskazano bowiem, 瞠 takie braki formalne stanowi o braku prawa do odliczenia.
       • 16.11.2020Do czego zobowi您any jest podatnik w przypadku zwolnienia z VAT?
        W my郵 art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, zwalnia si od podatku sprzeda dokonywan przez podatników, u których warto嗆 sprzeda篡 nie przekroczy豉 陰cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 z. Podatnik zwolniony nie ma obowi您ku prowadzenia pe軟ej ewidencji VAT, sk豉dania pliku JPK_VAT (zarówno cz窷ci ewidencyjnej jak i deklaracyjnej). Nie rozlicza bowiem w ogóle tego podatku, co skutkuje brakiem prawa do odliczenia naliczonego podatku.
        • 13.11.2020NSA. Zawieszenie biegu przedawnie: Skarbówka nadu篡wa prawa
         Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie mo瞠 by tak odczytywany, 瞠 stanowi on podstaw do zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego w zwi您ku z ka盥ym wszcz璚iem post瘼owania karnoskarbowego, je瞠li odwo豉nie si do wszcz璚ia post瘼owania karnoskarbowego, ze wzgl璠u na okoliczno軼i sprawy podatkowej, nast徙i這 z przekroczeniem zasady zaufania do organów podatkowych, o której mowa w art. 121 o.p. - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
         • 12.11.2020Zwolnienie z d逝gu a konieczno嗆 korekty ulgi na z貫 d逝gi w VAT
          Spó趾a podpisa豉 z kontrahentami umowy o zwolnienie z d逝gu. Przedmiotem tych umów s kwotowo okre郵one wymagalne i nieprzedawnione wierzytelno軼i wraz z odsetkami. Kontrahenci dokonuj na bie膨co korekt odliczonych kwot podatku wynikaj帷ych z faktur, których nie uregulowali w ci庵u 90 dni od dnia up造wu terminu ich p豉tno軼i. Czy gdy po dokonaniu korekty w rozumieniu art. 89a ustawy o VAT wejd w 篡cie umowy o zwolnienie z d逝gu spó趾a nie b璠zie zobowi您ana do zwi瘯szenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nale積ego?
          • 09.11.2020VAT podczas zawieszenia dzia豉lno軼i
           Przedsi瑿iorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, mo瞠 zawiesi prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. To wygodne dla niego rozwi您anie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obci捫eniom podatkowym, przej軼iow rezygnacj z konieczno軼i op豉cania sk豉dek na ZUS. Jest to du瞠 udogodnienie zw豉szcza w razie przej軼iowych trudno軼i lub przy dzia豉lno軼i sezonowej, np. zwi您anej z letni turystyk.
           • 09.11.2020Moment dokonania korekty przychodów w przypadku fa連zywego zamówienia
            W przypadku, gdy przyczyn korekty jest b喚dne rozpoznanie przychodu w sytuacji, w której przychód ten nie powsta, albowiem zaistnia豉 wadliwo嗆 czynno軼i prawnej w postaci sfa連zowanego zamówienia, korekta przychodów powinna mie miejsce w okresie, w którym powsta korygowany przychód (korekta wstecz, a nie korekta na bie膨co). Zdarzenie bowiem ma charakter pierwotny, czyli istnia這 ju w momencie nieprawid這wego rozpoznawania przychodu nale積ego - tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
            • 06.11.2020VAT podczas zawieszenia dzia豉lno軼i
             Przedsi瑿iorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi瑿iorców, mo瞠 zawiesi prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. To wygodne dla niego rozwi您anie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obci捫eniom podatkowym, przej軼iow rezygnacj z konieczno軼i op豉cania sk豉dek na ZUS. Jest to du瞠 udogodnienie zw豉szcza w razie przej軼iowych trudno軼i lub przy dzia豉lno軼i sezonowej, np. zwi您anej z letni turystyk.
             • 06.11.2020Odliczenie VAT od zakupów dot. odwo豉nych imprez przez koronawirusa
              Je瞠li nabycie towarów i us逝g by這 dokonane z zamiarem wykorzystania ich do dzia豉lno軼i opodatkowanej podatkiem od towarów i us逝g i skoro dzia豉lno嗆 w zakresie organizowania wydarze kulturalnych zosta豉 zawieszona z przyczyn niezale積ych od woli przedsi瑿iorcy, tj. w sposób niezawiniony, jego prawo do odliczenia w zwi您ku z ww. nabyciem zostanie zachowane, a tym samym nie b璠zie podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
              • 03.11.2020Korekta kosztów w przypadku wykupu samochodu z leasingu
               W marcu 2018 r. zosta豉 zawarta umowa leasingu operacyjnego, która dotyczy samochodu osobowego wykorzystywanego w dzia豉lno軼i. W okresie leasingu odliczane jest 50% VAT z faktur otrzymywanych od leasingodawcy. Pozosta豉 kwota faktury stanowi podatkowe koszty. Czy wykup samochodu po zako鎍zeniu umowy leasingu i przeznaczeniu go na cele prywatne nie powoduje konieczno軼i skorygowania kosztów, kiedy samochód by wykorzystywany w dzia豉lno軼i na podstawie leasingu?
               • 02.11.2020Korekta kosztów w przypadku wykupu samochodu z leasingu
                W marcu 2018 r. zosta豉 zawarta umowa leasingu operacyjnego, która dotyczy samochodu osobowego wykorzystywanego w dzia豉lno軼i. W okresie leasingu odliczane jest 50% VAT z faktur otrzymywanych od leasingodawcy. Pozosta豉 kwota faktury stanowi podatkowe koszty. Czy wykup samochodu po zako鎍zeniu umowy leasingu i przeznaczeniu go na cele prywatne nie powoduje konieczno軼i skorygowania kosztów, kiedy samochód by wykorzystywany w dzia豉lno軼i na podstawie leasingu?
                • 30.10.2020Program SLIM VAT przyj皻y przez rz康
                 Projekt ustawy sk豉da si z dwóch cz窷ci: pakietu SLIM VAT oraz rozwi您a doprecyzowuj帷ych niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie i unowocze郾ienie rozlicze VAT. To proste fakturowanie, u豉twienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzy軼i finansowe.
                 • 29.10.2020Anulowanie faktury mo磧iwe tak瞠 po jej wysy販e kontrahentowi
                  W toku dzia豉lno軼i spó趾i zdarzaj si sytuacje, w których kontrahent zwraca przes豉n mu faktur bez jej ksi璕owania. Dotyczy to sytuacji, gdy wystawiona omy趾owo faktura dotyczy transakcji, która w rzeczywisto軼i nie mia豉 miejsca (towary nie zosta造 dostarczone / nie dosz這 do wykonania us逝gi w rozumieniu przepisów o VAT). Czy spó趾a jest uprawniona do anulowania faktur, które nie zosta造 zaksi璕owane przez kontrahentów i zosta造 jej zwrócone?
                  • 29.10.2020Program SLIM VAT przyj皻y przez rz康
                   Projekt ustawy sk豉da si z dwóch cz窷ci: pakietu SLIM VAT oraz rozwi您a doprecyzowuj帷ych niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie i unowocze郾ienie rozlicze VAT. To proste fakturowanie, u豉twienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzy軼i finansowe.
                   • 28.10.2020Anulowanie faktury mo磧iwe tak瞠 po jej wysy販e kontrahentowi
                    W toku dzia豉lno軼i spó趾i zdarzaj si sytuacje, w których kontrahent zwraca przes豉n mu faktur bez jej ksi璕owania. Dotyczy to sytuacji, gdy wystawiona omy趾owo faktura dotyczy transakcji, która w rzeczywisto軼i nie mia豉 miejsca (towary nie zosta造 dostarczone / nie dosz這 do wykonania us逝gi w rozumieniu przepisów o VAT). Czy spó趾a jest uprawniona do anulowania faktur, które nie zosta造 zaksi璕owane przez kontrahentów i zosta造 jej zwrócone?
                    • 23.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - obja郾ienia podatkowe MF
                     W przypadku dokumentowania sprzeda篡 na kwot nieprzekraczaj帷 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawieraj帷ym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytu逝 tej sprzeda篡 dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupuj帷emu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie mo瞠 bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
                     • 22.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - obja郾ienia podatkowe MF
                      W przypadku dokumentowania sprzeda篡 na kwot nieprzekraczaj帷 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawieraj帷ym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytu逝 tej sprzeda篡 dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupuj帷emu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie mo瞠 bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
                      • 22.10.2020Mo磧iwo嗆 korekty faktury po zaprzestaniu dzia豉lno軼i
                       Skoro podatnik zaprzesta wykonywania czynno軼i podlegaj帷ych opodatkowaniu podatkiem, utraci status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur koryguj帷ych, tym samym nie jest zobowi您any i uprawniony do wystawienia faktury koryguj帷ej - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                       • 19.10.2020Rozszerzenie dzia豉lno軼i o sprzeda zwolnion z VAT
                        Zasada reguluj帷a prawo do odliczenia podatku naliczonego wyra穎na w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g jest klarowna. W zakresie w jakim towary i us逝gi wykorzystywane s do wykonywania czynno軼i opodatkowanych, istnieje prawo do obni瞠nia podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu. Zatem, podatnik spe軟i musi dwa warunki, aby z niego skorzysta: by zarejestrowanym podatnikiem VAT i wykorzystywa nabyte dobra do wykonywania czynno軼i opodatkowanych, czyli takich które generuj podatek nale積y.
                        • 15.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo嗆
                         Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mo積a trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwo逝j si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu ma造ch i 鈔ednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwi您a o charakterze doprecyzowuj帷ym i uzupe軟iaj帷ym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podró積ym.
                         • 14.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
                          Przyj璚ie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie us逝gi stanowi osobne tytu造 powstania obowi您ku podatkowego, których nie nale篡 potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumia貫 je瞠li zdarzenia te zachodz w ró積ych okresach rozliczeniowych (miesi帷u, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spe軟ienie 鈍iadczenia s tak nieodleg貫 czasowo, 瞠 nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
                          • 14.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo嗆
                           Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mo積a trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwo逝j si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu ma造ch i 鈔ednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwi您a o charakterze doprecyzowuj帷ym i uzupe軟iaj帷ym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podró積ym.
                           • 13.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwi您anych z nowym JPK_VAT z deklaracj
                            Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnosz帷e si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okre郵aj podstawowe wymogi dotycz帷e ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgl璠u na warto嗆 sprzeda篡) oraz pozosta造ch podatników.
                            • 13.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
                             Przyj璚ie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie us逝gi stanowi osobne tytu造 powstania obowi您ku podatkowego, których nie nale篡 potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumia貫 je瞠li zdarzenia te zachodz w ró積ych okresach rozliczeniowych (miesi帷u, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spe軟ienie 鈍iadczenia s tak nieodleg貫 czasowo, 瞠 nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
                             • 13.10.2020WSA. Kiedy mo積a na這篡 dodatkow sankcj VAT?
                              Art. 112b ust. 3 pkt 3 w zwi您ku z art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i us逝g dotycz帷y ponoszenia przez osob fizyczn odpowiedzialno軼i za wykroczenie skarbowe albo za przest瘼stwo skarbowe odnosi si do samego zagro瞠nia odpowiedzialno軼i karno skarbow, abstrakcyjnego podlegania tej odpowiedzialno軼i, a nie tylko do uprzedniego nie poniesienia tej odpowiedzialno軼i w sposób konkretny.
                              • 12.10.2020Ewidencja VAT po zmianach zwi您anych z nowym JPK_VAT z deklaracj
                               Ewidencje prowadzone do celów VAT s mocno sformalizowane, mimo, i nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnosz帷e si do ewidencji VAT znajduj si w art. 109 ustawy o VAT, i okre郵aj podstawowe wymogi dotycz帷e ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze wzgl璠u na warto嗆 sprzeda篡) oraz pozosta造ch podatników.
                               • 07.10.2020Ulga na z貫 d逝gi: Zap豉ta tylko VAT to nie uregulowanie nale積o軼i
                                Czy w przypadku zap豉ty cz窷ciowej przez d逝積ika faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej p豉tno軼i w ten sposób, 瞠 z konta VAT d逝積ika na konto VAT wierzyciela zostaje uregulowana kwota podatku VAT z danej faktury (której termin zap豉ty min掖 wi璚ej ni 90 dni w czasie realizacji przelewu) - mo磧iwe jest dokonanie przez d逝積ika korekty zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy i zwi瘯szenie kwoty podatku naliczonego o warto嗆 zap豉ty cz窷ciowej b璠帷ej w tym wypadku warto軼i podatku VAT od faktury?
                                • 30.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury koryguj帷ej
                                 Czy automatyczna informacja z serwera o wys豉niu wiadomo軼i jest potwierdzeniem otrzymania faktury koryguj帷ej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwi您ku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta mo瞠 by uznana chwila, w której spó趾a otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomo軼i e-mail z za陰cznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodz帷ej kontrahenta?
                                 • 30.09.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i ko鎍owych
                                  W my郵 art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i us逝g (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowi您any wystawi faktur dokumentuj帷 otrzymanie przez niego ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty przed dokonaniem dostawy towarów i 鈍iadczenia us逝g. Taki obowi您ek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zosta豉 wp豉cona na poczet: wewn徠rzwspólnotowej dostawy towarów lub czynno軼i, dla których obowi您ek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. 鈍iadczenia us逝g najmu czy sta貫j obs逝gi prawnej i biurowej).
                                  • 28.09.2020Wniosek o zwrot VAT zap豉conego za granic tylko do 30 wrze郾ia
                                   Prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz i podró簑jesz s逝瘺owo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, p豉cisz za przejazdy autostrad i za wst瘼 na targi. Masz prawo wyst徙i o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wyst瘼ujesz w Polsce wed逝g szczególnej procedury VAT-REFUND wype軟iaj帷 formularz VAT-REF. Poni瞠j dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
                                   • 25.09.2020Odzyskanie przez vatowca podatku od warto軼i dodanej
                                    Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej cz瘰to nie zamyka si w terytorialnych ramach jednego pa雟twa. Konieczne bywa niejednokrotnie dokonanie przez vatowca zakupów w innych krajach UE. Zakupów zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz. W zwi您ku z tym, 瞠 zakup taki jest opodatkowany w innym pa雟twie unijnym, VAT uiszczany jest na terytorium innego pa雟twa UE, skutkiem czego nie mo瞠 zosta uwzgl璠niony w deklaracji rozliczeniowej. Mo磧iwe jest jednak zastosowanie mechanizmu zwrotu podatku od warto軼i dodanej, czyli VAT z innego pa雟twa UE.
                                    • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zap豉conego za granic tylko do 30 wrze郾ia
                                     Prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz i podró簑jesz s逝瘺owo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, p豉cisz za przejazdy autostrad i za wst瘼 na targi. Masz prawo wyst徙i o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wyst瘼ujesz w Polsce wed逝g szczególnej procedury VAT-REFUND wype軟iaj帷 formularz VAT-REF. Poni瞠j dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
                                     • 23.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury koryguj帷ej
                                      Czy automatyczna informacja z serwera o wys豉niu wiadomo軼i jest potwierdzeniem otrzymania faktury koryguj帷ej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwi您ku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta mo瞠 by uznana chwila, w której spó趾a otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomo軼i e-mail z za陰cznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodz帷ej kontrahenta?
                                      • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                       Przypominamy, i przedsi瑿iorcy maj mo磧iwo嗆 corocznego jednorazowego rozliczenia nak豉dów na 鈔odki trwa貫 do wysoko軼i 100 tys. z, przy minimalnej warto軼i nak豉dów w wysoko軼i 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta tak瞠 przedsi瑿iorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze 鈔odków UE. Ta ulga stanowi zach皻 zarówno dla ju funkcjonuj帷ych firm, jak i dla osób planuj帷ych za這瞠nie dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                       • 09.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszaj帷ej VAT
                                        Czy w przypadku faktur koryguj帷ych zmniejszaj帷ych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udost瘼nione przez przedsi瑿iorc na indywidualnym koncie klienta znajduj帷ym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta b璠zie mog豉 by uznawana chwila umieszczenia przez przedsi瑿iorc tych瞠 faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur koryguj帷 na wskazany przez klienta adres e-mail?
                                        • 08.09.2020Mam nie軼i庵alne wierzytelno軼i – co z VAT?
                                         W sytuacji posiadania nie軼i庵alnej wierzytelno軼i istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak nale積o軼i z tytu逝 dostawy towaru lub wykonania us逝gi. Druga kwestia to obowi您ek odprowadzenia podatku z tytu逝 transakcji, która nie zosta豉 sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g. Podatnik mo瞠 skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek nale積y z tytu逝 dostawy towarów lub 鈍iadczenia us逝g na terytorium kraju w przypadku wierzytelno軼i, których nie軼i庵alno嗆 zosta豉 uprawdopodobniona.
                                         • 08.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszaj帷ej VAT
                                          Czy w przypadku faktur koryguj帷ych zmniejszaj帷ych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udost瘼nione przez przedsi瑿iorc na indywidualnym koncie klienta znajduj帷ym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta b璠zie mog豉 by uznawana chwila umieszczenia przez przedsi瑿iorc tych瞠 faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur koryguj帷 na wskazany przez klienta adres e-mail?
                                          • 07.09.2020Mam nie軼i庵alne wierzytelno軼i – co z VAT?
                                           W sytuacji posiadania nie軼i庵alnej wierzytelno軼i istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak nale積o軼i z tytu逝 dostawy towaru lub wykonania us逝gi. Druga kwestia to obowi您ek odprowadzenia podatku z tytu逝 transakcji, która nie zosta豉 sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us逝g. Podatnik mo瞠 skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek nale積y z tytu逝 dostawy towarów lub 鈍iadczenia us逝g na terytorium kraju w przypadku wierzytelno軼i, których nie軼i庵alno嗆 zosta豉 uprawdopodobniona.
                                           • 04.09.2020Rozliczenie faktury z tytu逝 WNT otrzymanej z opó幡ieniem
                                            Je瞠li jednak faktura za WNT dotrze z opó幡ieniem wynosz帷ym ponad 3 miesi帷e, nie ma mo磧iwo軼i odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowi您ek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno嗆 wykazania nale積ego VAT oraz zap豉cenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT mo瞠 zosta wykazany dopiero w bie膨cej deklaracji podatkowej. Taki sposób post瘼owania jako prawid這wy uzna fiskus. Jednak瞠 ca趾iem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj掖 WSA w υdzi.
                                            • 03.09.2020Rozliczenie faktury z tytu逝 WNT otrzymanej z opó幡ieniem
                                             Je瞠li jednak faktura za WNT dotrze z opó幡ieniem wynosz帷ym ponad 3 miesi帷e, nie ma mo磧iwo軼i odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowi您ek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno嗆 wykazania nale積ego VAT oraz zap豉cenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT mo瞠 zosta wykazany dopiero w bie膨cej deklaracji podatkowej. Taki sposób post瘼owania jako prawid這wy uzna fiskus. Jednak瞠 ca趾iem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj掖 WSA w υdzi.
                                             • 02.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
                                              1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdro瞠niem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowi您ku wykazywanych w okresie obowi您ywania nowej struktury?
                                              • 01.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
                                               1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdro瞠niem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowi您ku wykazywanych w okresie obowi您ywania nowej struktury?
                                               • 31.08.2020Wype軟ianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                                                JPK_VAT, który obejmie cz窷 deklaracyjn i ewidencyjn, b璠 obowi您kowo sk豉da wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 pa寮ziernika 2020 r. (tj. du瞠, 鈔ednie i ma貫 przedsi瑿iorstwa oraz mikroprzedsi瑿iorcy). Ministerstwo Finansów wyja郾ia jak prawid這wo wype軟i nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poni窺zego zestawienia mo瞠my dowiedzie si jaki wp造w na jego zawarto嗆 b璠zie mia豉 np. tzw. ulga na z貫 d逝gi, korekta VAT, mar瘸 czy import towarów, a tak瞠 jak prawid這wo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                                                • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i 鈍iadczenia us逝g (GTU)
                                                 Oznaczenia dostaw towarów i 鈍iadczenia us逝g w nowym JPK_VAT, sk豉danym za okresy od 1 pa寮ziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wype軟ia si dla ca貫j faktury poprzez zaznaczenie „1” we w豉軼iwych polach odpowiadaj帷ych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wyst徙ienia dostawy towaru lub 鈍iadczenia us逝gi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodr瑿niania poszczególnych warto軼i, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub us逝ga nie wyst徙i造 na dokumencie.
                                                 • 28.08.2020Wype軟ianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                                                  JPK_VAT, który obejmie cz窷 deklaracyjn i ewidencyjn, b璠 obowi您kowo sk豉da wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 pa寮ziernika 2020 r. (tj. du瞠, 鈔ednie i ma貫 przedsi瑿iorstwa oraz mikroprzedsi瑿iorcy). Ministerstwo Finansów wyja郾ia jak prawid這wo wype軟i nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poni窺zego zestawienia mo瞠my dowiedzie si jaki wp造w na jego zawarto嗆 b璠zie mia豉 np. tzw. ulga na z貫 d逝gi, korekta VAT, mar瘸 czy import towarów, a tak瞠 jak prawid這wo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                                                  • 28.08.2020WSA. Albo odpowiedzialno嗆 karno skarbowa albo sankcja w VAT
                                                   Art. 112b ust. 3 pkt 3 w zwi您ku z art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i us逝g dotycz帷y ponoszenia przez osob fizyczn odpowiedzialno軼i za wykroczenie skarbowe albo za przest瘼stwo skarbowe odnosi si do samego zagro瞠nia odpowiedzialno軼i karno skarbow, abstrakcyjnego podlegania tej odpowiedzialno軼i, a nie tylko do uprzedniego nie poniesienia tej odpowiedzialno軼i w sposób konkretny.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nast瘼na strona »