Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje telekomunikacji polskiej

  • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
    Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
    • 06.08.2010Prawie 900 mln zł za akcje TP SA
      Ministerstwo Skarbu sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 4,15 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej SA, kończąc ostatecznie prywatyzację tej spółki. Sprzedaż realizowana była podczas 44 sesji od 14 stycznia do 5 sierpnia tego roku. Pakiet akcji TP SA został sprzedany za 884,9 mln zł.