Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kiedy należy rozliczyć zaliczkę księgach rachunkowych

  • 20.06.2007Zastosowanie nowych przepisów w zakresie zasad ustalania różnic kursowych
    Pytanie podatnika: 1) Czy prawidłowo stosuje Pan kurs kupna banku jako kurs faktycznie zastosowany? 2) Czy w rozliczeniu prowizji nie powinien Pan zastosować kursu kupna banku, z którego usług Pan korzysta, ustalonego na dzień wpływu dewiz na rachunek bankowy (czy opisane w stanie faktycznym kursy są właściwe wg art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)?