Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

co to jest mikroprzedsiębiorca

  • 02.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
    Pracodawco, skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
    • 07.10.2014Prawa i obowiązki płatników składek ZUS
      Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.