Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP2/4512-183/16/KO

 • 19.02.2015VAT na najem miejsca postojowego w garau i mieszkania
  Pytanie podatnika: Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garau wielostanowiskowym wynajmowanych wraz z lokalami mieszkalnymi jest zwolniony z podatku VAT? Czy czynsz najmu miejsc postojowych w garau wielostanowiskowym wynajmowanych osobno tzn. bez jednoczesnego najmu lokalu mieszkalnego jest zwolniony z podatku VAT?
  • 16.02.2015Dla kogo pene odliczenie VAT od samochodu?
   Pytanie podatnika: Czy dla pojazdw samochodowych, ktre stanowi towar handlowy podatnika (a ktre nie s wykorzystywane dla tzw. celw subowych podatnika), Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych pojazdw jak i wskazanych innych kosztw zwizanych z tymi pojazdami, tj. bez zastosowania 50% ograniczenia?
   • 09.02.2015Wirtualna prostytucja podlega VAT?
    Usuga wiadczona przez podatniczk, tj. wirtualny seks, nie jest czynnoci, ktra nie moe by przedmiotem prawnie skutecznej umowy, niepodlegajc opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym zastosowanie znajdzie przepis art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tak uzna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2015 r., sygn. IBPP2/443-987/14/IK.
    • 06.02.2015Wirtualna prostytucja podlega VAT?
     Usuga wiadczona przez podatniczk, tj. wirtualny seks, nie jest czynnoci, ktra nie moe by przedmiotem prawnie skutecznej umowy, niepodlegajc opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym zastosowanie znajdzie przepis art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tak uzna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2015 r., sygn. IBPP2/443-987/14/IK.
     • 04.02.2015Faktury. Odwrotne obcienie w VAT a usugi pomocnicze
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca sprzedaje towary w postaci blachy ze stali wymienione w zaczniku nr 11 do ustawy o VAT. Wnioskodawca wykonuje rwnie dodatkowe czynnoci cicia, atestowania, badania, odbioru technicznego oraz transportu towaru do klienta. Czy koszt usug pomocniczych mog by ujte jako osobna pozycja na fakturze, czy musz zosta doliczone do ceny towaru jako jedna pozycja na fakturze?
      • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawia zbiorcze uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom speniajce wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury bd stanowiy podstaw obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego przy zaoeniu, e zostan one w prawidowy sposb dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej prbie dorczenie Spka bdzie dysponowaa innymi dokumentami potwierdzajcymi, e transakcja zostaa zrealizowana na warunkach objtych korekt?
       • 22.01.2015Posiki sprzedawane na wynos i w dostawie a stawka VAT
        Pytanie podatnika: Czy Spka stosuje prawidow stawk VAT w wysokoci 5% od posikw sprzedawanych na wynos i w dostawie do klienta?
        • 19.01.2015Stawka VAT na monta rolet zewntrznych
         Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz wiadczca usugi montau rolet zewntrznych przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego dotyczcej podatku od towarw i usug w zakresie stawki podatku oraz powyszym uzupenieniu tego wniosku moe zastosowa dla wykonywanej przez siebie usugi obnion stawk podatku od towarw i usug 8%?
         • 13.01.2015Moliwo skorzystania z ulgi na ze dugi przez spadkobierc
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni kontynuujca dziaalno gospodarcz po zmarym spadkodawcy ma prawo w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT i w oparciu o art. 97 § 1 i art. 97 § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa do zoenia w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek korekt deklaracji VAT-7K za I i II kw. 2014 r., z uwzgldnieniem w deklaracjach korektach VAT-7K nalenoci niecigalnych przez spadkodawc?
          • 27.11.2014Odliczenie VAT z faktur za zakup usug organizacji konferencji
           Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach VAT dokumentujcych zakup usug organizacji konferencji (szkole, spotka), o ktrych mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszym bdcym przedmiotem niniejszego wniosku?
           • 21.11.2014Przychody pracownika: Korzystanie z kart paliwowych dla celw prywatnych
            Pytanie podatnika: Obecnie Spka rozwaa moliwo nabycia od Koncernu imiennych kart paliwowych, ktre przekae swoim pracownikom do uywania w celach prywatnych. W rezultacie pracownicy bd mieli moliwo korzystania z rabatw przyznanych Wnioskodawcy przez Koncern. Jakie s skutki podatkowe korzystania przez pracownikw do celw prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy?
            • 18.11.2014VAT: Prawidowo prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu
             Pytanie podatnika: Czy prowadzona przez Spk dzienna i miesiczna ewidencja przebiegu pojazdu, stanowic integraln cao spenia przesanki uznania jej za ewidencj przebiegu pojazdu, o ktrej mowa w art. 86a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug?
             • 07.11.2014Moment powstania obowizku podatkowego w VAT przy dostawie towarw
              Pytanie podatnika: W ramach umw z kontrahentami okresy rozliczeniowe oraz okresy patnoci s ustalone, jako okresy np.: tygodniowe, dwutygodniowe, miesiczne lub kwartalne. Jednoczenie czci kontrahentw dokonuje rozlicze w walutach obcych. Czy spka powinna rozpozna obowizek podatkowy z tytuu dostawy towarw na koniec kadego okresu rozliczeniowego (np. ostatniego dnia tygodnia, miesica itp.)? Jaki kurs powinna zastosowa dla przeliczenia waluty obcej dla celw obliczenia podstawy opodatkowania VAT?
              • 21.10.2014VAT od wydatkw na samochd: Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
               Pytanie podatnika: Czy ewidencj przebiegu pojazdu okrelon w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT bdzie mona uzna za prowadzon prawidowo, jeeli dla samochodu wykonujcego bardzo wiele krtkich przejazdw dziennie w ww. ewidencji zostanie wprowadzony jeden wpis obejmujcy opis trasy oznaczony np. "miejscowoX-miejscowoX" (ze wzgldu na to, e wyjazd rozpocz si w tej samej miejscowoci co powrt), czny cel wyjazdu (np. "zakup materiaw biurowych, nadanie korespondencji, rozmowy handlowe") oraz pozostae dane okrelone w art. 86a ust. 7 pkt 4?
               • 14.10.2014Odliczenie VAT od samochodw 2014: Powrt z podry subowej do miejsca zamieszkania pracownika
                Pytanie podatnika: Czy przejazd samochodem osobowym do miejsca zamieszkania pracownikw udajcych si i powracajcych z delegacji, gdzie ich miejsce zamieszkania znajduj si w odlego kilku kilometrw od drogi gwnej prowadzcej do miejscowoci wskazanej w poleceniu subowym, moe by uznane zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika?
                • 14.10.2014Odliczanie VAT od zakupu usug cateringowych
                 Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci, firma Wnioskodawcy nabywa od podmiotw zewntrznych usugi cateringowe. Jest to dostawa posikw na wynos do siedziby firmy lub do miejsca, gdzie organizuje konferencj, szkolenie lub inn imprez. Zdarza si, e jest to wynajta sala konferencyjna w centrum kongresowym lub hotelu. Czy mona odliczy podatek VAT od zakupu usug cateringowych?
                 • 02.10.2014Opodatkowanie VAT aportu praw majtkowych po 1 stycznia 2014 r.
                  Pytanie podatnika: Czy podstaw opodatkowania VAT czynnoci wniesienia przez Wnioskodawc wkadu niepieninego do spki jawnej, na ktry skadaj si skadniki majtku niestanowice przedsibiorstwa albo jego zorganizowanej czci, traktowanej dla potrzeb tego podatku jako wiadczenie usug (przedmiot aportu stanowi bd prawa majtkowe), bdzie warto rynkowa przedmiotu aportu, nalena z tytuu wniesienia wkadu niepieninego, pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT, a kwota dopaty gotwkowej stanowi bdzie VAT naleny?
                  • 29.09.2014Potrcenie a przyspieszony zwrot VAT
                   Pytanie podatnika: Czy zapata przez Wnioskodawc za nabyte usugi lub towary w formie potrcenia stanowi jedn z moliwych form zapaty i w zwizku z tym Wnioskodawca bdzie uprawniony - przy zaoeniu spenienia pozostaych warunkw - do otrzymania zwrotu nadwyki podatku naliczonego w przyspieszonym terminie 25 dni zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT?
                   • 24.09.2014VAT od sprzeday samochodu po przekazaniu go na cele prywatne
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) naby samochd osobowy, przy nabyciu ktrego nie mia prawa do odliczenia VAT, gdy transakcja podlegaa procedurze VAT mara. Teraz planuje wycofa samochd z dziaalnoci i przeznaczy na wasne cele prywatne, a w przyszoci nie wyklucza sprzeday tego samochodu. Czy na gruncie przepisw ustawy o podatku od towarw i usug w brzmieniu obowizujcym od 1 kwietnia 2014 r. sprzeda ww. samochodu bdzie podlegaa VAT?
                    • 19.09.2014Cywilnoprawne pojcie czci skadowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste
                     Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostaw towarw, ktra podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, rozumie si rwnie przekazanie nieodpatnie przez podatnika towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczeglnoci:
                     • 18.09.2014Cywilnoprawne pojcie czci skadowej a VAT od samochodu przekazywanego na potrzeby osobiste
                      Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) przez dostaw towarw, ktra podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, rozumie si rwnie przekazanie nieodpatnie przez podatnika towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, w szczeglnoci:
                      • 12.09.2014Prawo do odliczenia VAT z czciowo zapaconej faktury
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozlicza si z tytuu podatku od towarw i usug metod kasow. Wiksza cz faktur kosztowych (zakup towarw, materiaw, produktw i kosztw) jest pacona w caoci, jednak nastpuj sytuacje, gdzie cz faktury jest pacona w jednym miesicu, natomiast pozostaa w nastpnym miesicu. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z czciowo zapaconej faktury (proporcjonalnie do zapaconej czci tej faktury)?
                       • 08.09.2014Samochd demonstracyjny a odliczenie VAT
                        Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentujcej zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w celach jazd prbnych, testowych i demonstracyjnych, w czasie realizowanych za jego pomoc jazd prbnych, testowych i demonstracyjnych?
                        • 26.08.2014VAT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego przez przedsibiorc
                         Kwestie zwizane z nabyciem lokalu uytkowego na potrzeby jednoosobowej dziaalnoci zostay omwione tutaj. A jak taki zakup naley rozliczy na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.) w przypadku, gdy sprzedawca wystawi faktur z wykazanym podatkiem VAT?
                         • 14.08.2014Sprzeda apartamentw a stawka VAT
                          Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym sprzeda przedmiotowych apartamentw bdzie opodatkowana obnion stawk podatku od towarowi usug zgodnie z art. 41 ust. 12 w zwizku z art. 41 ust.2 i art. 146a pkt 2) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarw i usug, to jest stawk 8%?
                          • 13.08.2014Opodatkowanie VAT sprzeday wierzytelnoci wasnej
                           Pytanie podatnika: Czy czynno sprzeday wasnej wierzytelnoci po cenie niszej ni warto nominalna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                           • 08.08.2014Wynajem samochodw pracownikom a VAT
                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku wynajmu samochodw na rzecz wasnych pracownikw, spka bdzie moga uzna, e s one wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?
                            • 31.07.2014Kontrakty menaderskie a prawo do odliczenia VAT z faktury
                             Pytanie podatnika: Czy podatek VAT „od faktur” wystawianych przez menedera moe stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1a) ustawy o VAT i zgodnie z tym przepisem daje Wnioskodawcy prawo do obnienia podatku nalenego?
                             • 25.07.2014Prawo do odliczenia VAT z faktury za rozbirk budynkw
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby nieruchomo zabudowan (dziak wraz z budynkami) na cele dziaalnoci gospodarczej. Ww. nieruchomo Wnioskodawca wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych. Po kilku latach Wnioskodawca wycofa ww. nieruchomo z dziaalnoci i zleci rozbirk budynkw. Na caym placu zorganizowa parking i rozpocz wiadczenie usug parkingowych jako osoba fizyczna, prowadzc inn dziaalno gospodarcz opodatkowan podatkiem VAT. Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy podatek VAT z faktury za rozbirk budynkw?
                              • 25.06.2014VAT: Zwolnienie z art. 113 a przychody z najmu prywatnego
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca oprcz prowadzonej dziaalnoci gospodarczej uzyskuje dochody z wynajmu prywatnych mieszka osobom fizycznym na cele wycznie mieszkaniowe. Nowe brzmienie art. 113 operuje niejasnym pojciem „transakcji zwizanych z nieruchomociami”. Czy najem prywatny prowadzony na wasny rachunek zalicza si do ww. transakcji, a co za tym idzie wlicza do limitw uprawniajcych do zwolnienia podmiotowego z VAT?
                               • 10.06.2014Tre faktury: Data dokonania dostawy towarw i data dokonania zapaty
                                Pytanie podatnika: Osoby ktrym Wnioskodawczyni sprzedaje towar maj moliwo regulowania nalenoci albo przelewem w formie przedpaty (zaliczki), albo za pobraniem (patno w momencie odbioru przesyki, przekazywana nastpnie na konto Wnioskodawczyni przez Poczt lub firmy kurierskie) lub te przelewem w okrelonym terminie patnoci (opcja tylko dla patnikw podatku VAT). Czy na wystawianych fakturach Wnioskodawczyni zobowizana jest umieci dat dokonania dostawy towarw lub dat dokonania zapaty, a jeli tak, to jaka to powinna by data?
                                • 23.05.2014Ulga za ze dugi a powizania kapitaowe
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc jednoosobow dziaalno gospodarcz i posiada 100% udziaw w spce z o.o. oraz peni w Radzie Nadzorczej tej spki funkcj przewodniczcego. Midzy wnioskodawc, a spk zachodzi zwizek, o ktrym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. Spka z o.o. nie reguluje terminowo swoich zobowiza wobec wnioskodawcy. Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi na ze dugi, czy ze wzgldu na powizania jakie zachodz pomidzy podmiotami nie ma takiego prawa?
                                 • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusw
                                  Pytanie podatnika: Spka w ramach prowadzonej dziaalnoci dokonuje na rzecz kontrahentw (odbiorcw) dostaw towarw. Podstaw wsppracy stanowi umowa o wsppracy handlowej. Okrela ona warunki wsppracy, przewidujc m.in. udzielanie bonusw majcych na celu intensyfikacj obrotw midzy stronami umowy. Zgodnie z umow, Wnioskodawca zobowizuje si do przyznawania bonusw (premii pieninych) z tytuu i pod warunkiem dokonania przez odbiorc, w danym okresie rozliczeniowym (kwarta, rok kalendarzowy) okrelonej iloci zakupw towarw od Wnioskodawcy. Czy czynno polegajca na udzielaniu bonusw podlega opodatkowaniu VAT?
                                  • 23.04.2014Ulga na ze dugi a kaucja gwarancyjna
                                   Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca zatrzymujc okrelony procent wynagrodzenia podwykonawcy jako kaucj gwarancyjn jest zobowizany do zastosowania si do przepisu art. 89b ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug i zoenia korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego przypadajcego na nieuregulowan cze nalenoci dotyczcej kaucji gwarancyjnej, dla ktrej termin patnoci zgodnie z umow przekracza 150 dni?
                                   • 01.04.2014Usugi budowlane i budowlano-montaowe a VAT i podatek dochodowy
                                    Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) nie zawieraj definicji usug budowlanych i budowlano-montaowych. W tym zakresie naley wic odwoa si do przepisw ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pn. zm.). I tak, zgodnie z art. 3 pkt 6, 7 i 8 tej ustawy:
                                    • 01.04.2014Usugi budowlane i budowlano-montaowe a VAT i podatek dochodowy
                                     Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) nie zawieraj definicji usug budowlanych i budowlano-montaowych. W tym zakresie naley wic odwoa si do przepisw ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pn. zm.). I tak, zgodnie z art. 3 pkt 6, 7 i 8 tej ustawy:
                                     • 05.02.2014Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT w cigu roku kalendarzowego
                                      Pytanie podatnika: Czy podatnik moe skorzysta ze zwolnienia w trakcie roku podatkowego speniajc wymagane warunki art. 113 ust. 11?
                                      • 17.01.2014Podatki 2014: Obowizek podatkowy w VAT dla dostaw energii elektrycznej
                                       Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2014 r. wystawienie dokumentw typu faktura pro forma lub dokumentu, ktry nie moe by uznawany za faktur w rozumieniu przepisw ustawy o VAT, bdzie powodowao powstanie obowizku podatkowego w podatku od towarw i usug? Czy od 1 stycznia 2014 r. obowizek podatkowy w VAT w zakresie dostaw energii elektrycznej bdzie powstawa z chwil wystawienia faktury rozliczeniowej w odniesieniu do kwoty rozliczanej za przeszy okres rozliczeniowy, czy w stosunku do wymagalnej od klienta nalenoci za prognozowane zuycie energii elektrycznej w nastpnym okresie rozliczeniowym, z chwil upywu terminu patnoci wynikajcego z faktury pro forma lub dokumentu, ktry nie moe by uznawany za faktur w rozumieniu przepisw ustawy o VAT?
                                       • 03.12.2013Korekta VAT w przypadku zmiany terminu patnoci raty
                                        Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci Wnioskodawca planuje naby prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych oraz prawo wasnoci posadowionych na niej budynkw. Czy Wnioskodawca ma obowizek korygowania podatku od towarw i usug po upywie 150 dni od daty wystawienia faktury dokumentujcej sprzeda, jeli w tym terminie nie nastpi zapata penej ceny za nabyt nieruchomo, przy zaoeniu e zapata ceny nastpi w terminach wskazanych w umowie zawartej midzy Wnioskodawc a kontrahentem? Czy umowna zmiana terminu patnoci danej raty poprzez jego wyduenie w drodze obustronnego porozumienia zawartego ju po podpisaniu umowy z kontrahentem spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowizku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku od towarw i usug?
                                        • 28.11.2013Ustna umowa nieodpatnego uyczenia lokalu uytkowego a przychd w PIT
                                         Pytanie podatnika: Czy zawarta umowa ustna pomidzy Wnioskodawczyni a jej mem (dotyczca bezpatnego uyczenia lokalu uytkowego) jest akceptowana przez organy urzdu skarbowego i czy podlega opodatkowaniu?
                                         • 15.10.2013Podatek od towarw i usug w dziaalnoci deweloperskiej
                                          Przedsibiorcw, ktrzy s deweloperami, tj. buduj domy mieszkalne, po czym wyodrbniaj w nich lokale mieszkalne lub te buduj domy jednorodzinne, a nastpnie odpatnie przenosz ich wasno na nabywcw, obowizuj midzy innymi przepisy ustawy z 16 wrzenia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), czyli tzw. „ustawy deweloperskiej”. Wprowadza ona pewne regulacje, ktre maj na celu przede wszystkim ochron kupujcych, ale jednoczenie wpywaj na rozliczenia podatkowe dewelopera.
                                          • 24.09.2013Korekta kosztw i VAT w przypadku faktury bez terminu patnoci
                                           Obowizujce od pocztku biecego roku przepisy ustaw podatkowych, ktre maj suy zapobieganiu zatorom patniczym, przysparzaj podatnikom wielu problemw. Przede wszystkim s to trudnoci natury technicznej, polegajce gwnie na koniecznoci wykonywania szeregu nowych czynnoci, jak np. monitorowanie upywu ustawowych terminw zwizanych z korekt kosztw i VAT, korygowanie kosztw uzyskania przychodw w razie braku zapaty w okrelonych terminach, ponowne zaliczanie wydatku do kosztw w razie zapaty zalegoci itd.
                                           • 23.09.2013Stawka VAT na ciastka i wyroby cukiernicze
                                            Pytanie podatnika: Ktr stawk podatku od towarw i usug ( 5%, 8% czy 23%) naley opodatkowa sprzeda wytwarzanych drodwek, chaek, rogali i rokw?
                                            • 06.09.2013WNT: Numer identyfikacyjny w informacji podsumowujcej VAT-UE
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca importuje banany gwnie z Ekwadoru, ktre s sprowadzane na teren UE. Zgaszajcymi towar do odprawy celnej s przedstawiciele podatkowi Zainteresowanego, ktrzy podaj dla transakcji swj numer unijny poprzedzony waciwym kodem. Transakcja bdca przedmiotem sprawy spenia definicj wewntrzwsplnotowego nabycia towarw, o ktrym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wykazania w informacji podsumowujcej w pozycji kontrahenta dokonujcego dostawy swj numer identyfikacyjny?
                                             • 27.08.2013Znak towarowy wniesiony aportem do spki a VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy podstaw opodatkowania VAT w przypadku aportu znakw towarowych do SKA, z wykorzystaniem instytucji tzw. agio, bdzie warto znakw towarowych wynikajca z wyceny sporzdzonej przez waciwego rzeczoznawc, czy te warto znakw towarowych wynikajca z wyceny bdzie wartoci brutto, natomiast podstaw opodatkowania bdzie warto rynkowa znakw towarowych wynikajca z wyceny, pomniejszona o kwot VAT?
                                              • 12.07.2013Niecigalne wierzytelnoci w kosztach uzyskania przychodw
                                               Pytanie podatnika: W jakiej wartoci wierzytelno byaby kosztem uzyskania przychodu, brutto czy netto? Czy niecigaln wierzytelno od dunika firmy, ktra opaciaby likwidacj lub postpowanie upadociowe w 2013 r. Wnioskodawca ma prawo w caoci zakwalifikowa do kosztw uzyskania przychodw tego roku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                               • 02.07.2013VAT: Moment otrzymania faktury przy jej odbiorze przez podmiot zewntrzny
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe uzna za dat otrzymania faktury dat jej skanowania i w przypadku, gdy prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, traktowa t dat jako dat powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z otrzymanej faktury?
                                                • 28.06.2013Odliczenie VAT z faktury zawierajcej bdn stawk podatku
                                                 Pytanie podatnika: Spka realizuje rnego rodzaju kontrakty budowlane i wielokrotnie zleca prace podwykonawcom, ktrzy za wykonane prace wystawiaj Spce faktury VAT. Podwykonawca wykona dla Spki prace objte stawk 8%, jednak wystawi faktur ze stawk 23%. Czy w przypadku otrzymania faktury zawierajcej bdn stawk Spka posiada prawo do odliczenia VAT z tak wystawionej faktury?
                                                 • 12.06.2013VAT przy sprzeday uywanego samochodu
                                                  Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawca naby samochd osobowy, z tytuu nabycia ktrego - pomimo przysugujcego prawa - podatek VAT nie zosta odliczony. W dniu 18 padziernika 2012 r., po upywie okresu uytkowania duszym ni 6 miesicy, Wnioskodawca sprzeda ten samochd korzystajc ze zwolnienia. Czy Wnioskodawca postpi zgodnie z przepisami stosujc stawk zwolnion z VAT na fakturze sprzedaowej?
                                                  • 29.05.2013Wydatki na zakup roweru w kosztach dziaalnoci
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz m.in. w zakresie inynierii i zwizanego z ni doradztwa technicznego. W zwizku profilem prowadzonej dziaalnoci, Wnioskodawca dokonuje kontroli przebiegu prac budowlanych czsto w miejscach o ograniczonej moliwoci dojazdu (centra miast, budowane drogi, etc.). W zwizku z powyszym planuje zakupi rower, ktry bdzie wykorzystywany w ramach prowadzonej dziaalnoci w celu usprawnienia wykonywanej pracy. Czy Wnioskodawca moe zaliczy wydatki poniesione na zakup roweru do kosztw uzyskania przychodw prowadzonej dziaalnoci?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] nastpna strona »