Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja jako źródło finansowania inwestycji

  • 28.04.2016Koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków z dofinansowaniem
    Z uzasadnienia: Nie może zaś być tak, aby podatnik, któremu zwrócono wydatek na zakup środka trwałego poprzez pozostawienie w jego dyspozycji części środków, jakie winny być odprowadzone do budżetu państwa, mógł jednocześnie zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonanie odpisów amortyzacyjnych.