Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja forma opodatkowania

 • 11.05.2020Koronawirus a ulga mieszkaniowa w PIT
  W przypadku podatników, którzy dokonali odpatnego zbycia w 2018 roku, termin wydatkowania uzyskanego przychodu upywa z kocem 2020 roku. Istot przedmiotowej ulgi, jest wic wydatkowanie uzyskanych ju przychodów z odpatnego zbycia, czyli takich, którymi podatnik dysponowa jeszcze przed 2020 rokiem, a wic przed wystpieniem aktualnej sytuacji epidemicznej. Natomiast podejmowane przez rzd dziaania, w tym rozwizania podatkowe, kierowane s w gównej mierze do podmiotów, które ponosz negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - wyjanio Ministerstwo Finansów.
  • 03.10.2019Podatki 2020. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
   Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
   • 02.10.2019Podatki 2020. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
    Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
    • 23.04.2019MF: Najem kilku mieszka te moe by objty ryczatem
     Wysoko paconego podatku nie jest czynnikiem, który okrela, e dane przychody s zaliczane do okrelonego róda przychodów. Tak samo takim czynnikiem nie powinna by ilo lokali wynajmowanych, czy okres, na jaki te lokale s wynajmowane (najem dugoterminowy, czy najem krótkoterminowy). Zryczatowana forma opodatkowania przychodów z najmu pozwala podatnikom na pacenie podatków w sposób uproszczony, a jednoczenie stanowi ródo dochodów budetu Pastwa. Natomiast pojawiajce si rozbienoci s nieodczne przy stosowaniu prawa w praktyce - wyjanio Ministerstwo Finansów.
     • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
      Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
      • 04.10.2018Podatki 2019. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
       Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
       • 20.02.2018Remont kapitalny rodków trwaych w kosztach podatkowych
        Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w myl przyjtej polityki rachunkowoci Spóki jako remonty cykliczne poczwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne rodków trwaych a nie jednorazowo?
        • 04.01.2018Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
         To ju tradycja, e pocztek roku oznacza zmiany w przepisach prawa podatkowego. Od stycznia znowelizowane zostay m.in. ustawy o VAT, PIT, czy CIT. Wród tych zmian atwo si pogubi, tym bardziej, e oprócz ledzenia przepisów trzeba znale czas przede wszystkim na prowadzenie firmy. Aby nieco uatwi ycie przedsibiorcom przygotowalimy zestawienie najwaniejszych limitów obowizujcych w 2018 roku, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz.
         • 03.01.2018Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
          To ju tradycja, e pocztek roku oznacza zmiany w przepisach prawa podatkowego. Od stycznia znowelizowane zostay m.in. ustawy o VAT, PIT, czy CIT. Wród tych zmian atwo si pogubi, tym bardziej, e oprócz ledzenia przepisów trzeba znale czas przede wszystkim na prowadzenie firmy. Aby nieco uatwi ycie przedsibiorcom przygotowalimy zestawienie najwaniejszych limitów obowizujcych w 2018 roku, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz.
          • 07.12.2017Podatki 2018: Zniesienie obowizku zawiadamiania o prowadzeniu PKPiR czy ewidencji przychodów
           Od 1 stycznia przyszego roku podatnik prowadzcy podatkow ksig przychodów i rozchodów nie bdzie mia obowizku informowania naczelnika urzdu skarbowego o zaprowadzeniu tej ksigi w roku podatkowym. Podatnik nie bdzie równie musia zawiadamia o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie PKPiR, czy te ewidencji przychodów - w przypadku podatników opodatkowanych ryczatem.
           • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
            Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
            • 05.10.2017Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
             Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
             • 04.10.2017Podatki 2018. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
              Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
              • 31.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
               Podatnik rozlicza si na podstawie ryczatu, w wykazie rodków trwaych ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj warto pocztkow samochodu i okres amortyzacji rozpocz od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
               • 28.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                Podatnik rozlicza si na podstawie ryczatu, w wykazie rodków trwaych ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj warto pocztkow samochodu i okres amortyzacji rozpocz od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                • 24.05.2017MF ostrzega przed optymalizacj podatkow z wykorzystaniem wartoci firmy
                 Informacje udostpnione przez suby skarbowe potwierdzaj przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majtku przedsibiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
                 • 23.05.2017MF ostrzega przed optymalizacj podatkow z wykorzystaniem wartoci firmy
                  Informacje udostpnione przez suby skarbowe potwierdzaj przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majtku przedsibiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
                  • 24.04.2017Jak rozlicza ulg na dziaalno badawczo-rozwojow?
                   Pytanie podatnika: Czy Spóka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostay faktycznie poniesione, niezalenie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                   • 10.10.2016Podatki 2017. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                    Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                    • 07.10.2016Podatki 2017. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                     Pocztek padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                     • 22.04.2016Podatki 2016. Amortyzacja rodka trwaego w leasingu finansowym
                      Pytanie podatnika: Czy Spka moe od 1 stycznia 2016 r. w wietle biecych przepisw po zniesieniu korekty, o ktrej mowa w art. 15b ww. ustawy, zakwalifikowa cao odpisw amortyzacyjnych do kosztw uzyskania przychodw?
                      • 26.02.2016WSA. Wypata zysku w formie rzeczowej a przychd w PIT
                       Z uzasadnienia: Przeniesieniu wasnoci nieruchomoci, stanowicych majtek spki, na jej wsplnika, celem uregulowania zobowizania spki (wypata zysku), nie odpowiada wiadczenie wzajemne ze strony wsplnika - spka nie uzyska adnego przysporzenia. Taka czynno prawna nie jest odpatnym zbyciem nieruchomoci, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, wic nie prowadzi do powstania po stronie spki, a w konsekwencji u skarcego - jako wsplnika spki jawnej przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest obojtna podatkowo.
                       • 06.10.2015Podatki 2016. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                        Pocztek padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                        • 05.10.2015Podatki 2016. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
                         Pocztek padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                         • 31.08.2015Obniona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu
                          Pytanie podatnika: Czy moliwe jest obnienie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszoci i nabywanych w przyszoci rodkw trwaych do dowolnej wysokoci, w tym take do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodw ze sprzeday rodkw trwaych sfinansowanych czciowo ze rodkw UE bdzie warto, ktra odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezalenie od rda ich finansowania), tj. warto pocztkowa wynikajca z ewidencji rodkw trwaych, zmniejszona o sum dokonanych odpisw amortyzacyjnych bez wzgldu na to, czy odpisy te zostay zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
                          • 05.01.2015Podatki 2015: Najwaniejsze limity - rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                           Od nowego roku obowizuj nowe limity, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Ich zmiana wynika ze zmiany kursu euro. To, jaki by kurs tej waluty na przeomie wrzenia i padziernika 2014 r., ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw w 2015 r.
                           • 02.01.2015Podatki 2015: Najwaniejsze limity - rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                            Od nowego roku obowizuj nowe limity, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Ich zmiana wynika ze zmiany kursu euro. To, jaki by kurs tej waluty na przeomie wrzenia i padziernika 2014 r., ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw w 2015 r.
                            • 06.10.2014Podatki 2015: Najwaniejsze limity - rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                             Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                             • 03.10.2014Podatki 2015: Najwaniejsze limity - rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                              Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                              • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objtego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, ktry bdzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej lub spki osobowej, od wartoci ustalonej w darowinie okrelonej jako warto rynkowa?
                               • 29.10.2013PIT: Sprzeda nieruchomoci nieujtej w ewidencji rodkw trwaych
                                Z uzasadnienia: Z treci art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wnika wprost i dosownie, e przychodem z dziaalnoci gospodarczej jest (rwnie) zbycie skadnika majtku bdcego rodkiem trwaym ujtym w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych. Jeeli zamiarem prawodawcy byo uznanie zbycia skadnikw majtku wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej, ale nieujtych w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych za rdo przychodu z dziaalnoci gospodarczej, to unormowane to zostao wyranie w tym przepisie art. 14 ust. 2 in fine stanowicym np. o zbyciu spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu uytkowego lub udziau w takim prawa nieujtych w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
                                • 03.10.2013Podatki 2014: Najwaniejsze limity - rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                                 Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                 • 16.07.2013Jednorazowa amortyzacja w spce cywilnej
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki cywilnej, ktra zostaa zaoona w roku 2012. Jedyni wsplnicy spki s jednoczenie jedynymi wsplnikami spki jawnej. Spka jawna w poprzednim roku podatkowym osigna przychody przekraczajce rwnowarto w zotych 1 200 000 euro (w tym VAT). Wsplnicy spki cywilnej chcieliby naby rodek trway i dokona jednorazowej amortyzacji. Czy w przedstawionym stanie faktycznym mona skorzysta z amortyzacji okrelonej w art. 22k ust. 7 ww. ustawy?
                                  • 17.05.2013Wybr metody amortyzacji przy ryczacie od przychodw ewidencjonowanych
                                   Podstaw opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym jest przychd. Co do zasady podatnik nie ma prawa pomniejszania przychodu o poniesione koszty jego uzyskania (w tym o odpisy amortyzacyjne). Moe on uwzgldni jedynie niektre wydatki, np. skadki na ubezpieczenie spoeczne podatnika i osb z nim wsppracujcych czy koszty uytkowania internetu (do wysokoci 760 z).
                                   • 02.10.2012Podatki 2013: Najwaniejsze limity – rachunkowo, PIT, CIT i VAT
                                    Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
                                    • 06.07.2012Rozliczenie przychodw i kosztw przy podziale spki
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo w rozliczeniu za rok, w ktrym nastpi podzia przez wydzielenie, tj. 2012 r., moe uj w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezporednie i porednie) przypisane do Spki dzielonej dotyczce okresu od pocztku roku podatkowego spki dzielonej do dnia podziau?
                                     • 13.02.2012Wydatki na remont budynku w kosztach uzyskania przychodw
                                      Z uzasadnienia: Jeeli obiekt budowlany zosta wpisany do rodkw trwaych to oznacza, e jest on kompletny i zdatny do uytkowania. Okoliczno, e obiekty te nie przynosz obecnie dochodu nie moe by rwnoznaczna z ich niezdatnoci do uytkowania czy niekompletnoci. Zatem, jeli roboty w budynkach maj charakter remontowy, a budynek zosta wpisany do ewidencji rodkw trwaych, to nie sposb uzna, e wydatki zwizane z tymi robotami bd miay istotne znaczenie dla wartoci pocztkowej rodka trwaego, po oddaniu go do uytku. Wydatki te powinny wic stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia.
                                      • 19.10.2011Sprzeda firmowego samochodu uywanego krcej ni rok
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby samochd osobowy w 2006 roku. Nastpnie z dniem 1 grudnia 2010 r. samochd dotychczas uywany do celw prywatnych wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych i dokonywa odpisw amortyzacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2011 r. (przed upywem roku od wprowadzenia rodka trwaego do ewidencji) Wnioskodawca sprzeda ww. samochd. Przeprowadzona operacja sprzeday spowodowaa umorzenie rodka trwaego. Czy, sprzedajc samochd uywany faktycznie krcej ni tzw. przewidywany okres uywania duszy ni rok, podatnik mona wykaza jego niezamortyzowan warto jako koszt uzyskania przychodw?
                                       • 03.10.2011Podatki 2012: Najwaniejsze limity
                                        Przeom wrzenia i padziernika jest okresem, ktry ma istotne znaczenie dla praw i obowizkw przedsibiorcw. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie niektrych limitw, ktre decyduj o moliwociach i formach rozlicze osb prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro decyduje o kilku bardzo wanych sprawach.
                                        • 08.06.2011Nie mona przeduy okresw amortyzacji ustalonych indywidualnie
                                         Pytanie podatnika: W latach ubiegych Spka nabya rodki trwale, bdce uywanymi rodkami transportu w postaci morskich statkw rybackich. Do amortyzacji statkw Spka przyja metod indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych. Okres amortyzacji przyjto jako nie krtszy ni 30 miesicy. Czy okres amortyzacji, ustalony przez spk indywidualnie dla rodka trwaego na zasadzie art. 16j Ustawy o CIT, moe zosta przez spk przeduony?
                                         • 12.05.2011Amortyzacja mieszkania zakupionego na rynku wtrnym
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje zakup lokalu mieszkalnego, ktry zostanie przeznaczony (czciowo) na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Lokal mieszkalny zostanie zakupiony na rynku wtrnym, zosta oddany w uytkowanie w 2003 r., forma wasnoci - hipoteczna (ksiga wieczysta). Czy susznym bdzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% rocznie wartoci mieszkania (przy zaoeniu, e okres amortyzacji nie bdzie krtszy ni 10 lat)?
                                          • 25.05.2010Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na niewielk skal jest nieopacalne
                                           Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudnoci w prowadzeniu samodzielnej dziaalnoci gospodarczej na niewielk skal
                                           • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
                                            Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                                            • 01.09.2009Orzecznictwo: Jednorazowa amortyzacja w przypadku spki cywilnej
                                             Z uzasadnienia: Wprawdzie w ustawie z dnia 5 marca 2009 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. nr 69 poz. 587) ustawodawca wprowadzi w art. 22k ust. 13 w brzmieniu "W przypadku spki niemajcej osobowoci prawnej kwota limitu odpisw amortyzacyjnych, o ktrej mowa w ust. 7, dotyczy spki" to na dzie wydania pisemnej interpretacji - brak byo jakichkolwiek materialnych podstaw do ograniczenia w odliczeniu takiego limitu przez kadego wsplnika spki nie majcej osobowoci prawnej, jak to naley czyni w chwili obecnej.
                                             • 17.08.2009Zaliczenie do KUP odpisw amortyzacyjnych urzdze wykorzystywanych rwnie dla celw osobistych
                                              Z uzasadnienia: "Funkcjonalnie wystarczajce jest wykazanie zwizku uywania okrelonego rodka trwaego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, w taki sposb, e dany rodek suy przede wszystkim teje dziaalnoci. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wycznoci takiego zwizku. Przy ustaleniu gwnego celu wykorzystania rodka trwaego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub czonkw jego rodziny nie jest wystarczajcym powodem wyczenia".
                                              • 15.01.2009Przesanki amortyzacji rodkw trwaych
                                               Aby dokonywa amortyzacji rodka trwaego dla celw podatkowych, nie wystarcza sama obiektywna klasyfikacja majtku jako rodka trwaego, lecz konieczne jest jego ujawnienie w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                               • 15.01.2009Dotacja z UP na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej a koszty podatkowe
                                                Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych rodkw i urzdze sfinansowana z dotacji z Urzdu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy s kosztem do wysokoci 3.500 z? Jeeli wczamy w koszty to kwot netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione rodki mona zaewidencjonowa w firmie na dowodzie przekazania i amortyzowa?
                                                • 04.06.2006Spka w upadoci i opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci gruntw, budynkw i budowli
                                                 Pytanie podatnika: 1. Czy Spka, ktra znajduje si w upadoci z moliwoci zawarcia ukadu obowizana jest stosowa do celw przedmiotowego podatku stawki takie, jak przy prowadzeniu normalnej dziaalnoci gospodarczej? 2. Czy w wietle przepisw ustawy - budynek administracyjno-biurowy, bdcy siedzib Spki jest budynkiem sucym dziaalnoci gospodarczej? 3. Czy w aspekcie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - podstaw opodatkowania budowli jest zawsze jej tzw. warto pocztkowa, stanowica podstaw naliczania amortyzacji, nawet po dokonaniu ostatniego odpisu amortyzacyjnego, czy te w przypadku jej penego zamortyzowania stosuje si przepisy art. 4 ust. 5 i 6? 4. Czy w przypadku moliwoci zastosowania art. 4 ust. 5 i 6 Spka ma prawo samodzielnie ustali warto rynkow budowli, czy te zobligowana jest do powoania rzeczoznawcy?