Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB2/4511-1-151/16-3/ES

 • 08.06.2009Sposób składania pełnomocnictwa do organów podatkowych
  Pytania podatnika: 1. Czy w oparciu o obecny stan prawny podatnik ma prawo złożyć w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo ogólne, czy może złożyć tylko i wyłącznie pełnomocnictwa w poszczególnych sprawach? 2. Czy podatnik może zawrzeć w pełnomocnictwie zapis o treści „Niniejszym udzielam pełnomocnictwa ogólnego i upoważniam do reprezentowania przed organami skarbowymi w sprawach podatkowych, w tym również do podpisywania deklaracji”, czy też ma obowiązek do literalnego wyszczególnienia każdej przyszłej czynności, każdego zdarzenia, każdego postępowania jakie może zaistnieć, a w którym chciałby być reprezentowany przez pełnomocnika, oraz czy powinien wymieniać w pełnomocnictwie wszystkie dokumenty jakie mogą go w przyszłości dotyczyć i jakie mógłby w przyszłości podpisywać pełnomocnik?
  • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
   Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 12.12.2008Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku
    Pytanie podatnika: Czy w przytoczonej sytuacji uiszcza Pan podatek dochodowy od wartości sprzedażnej (ceny z umowy) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w wymiarze proporcjonalnym do wartości nabycia tego prawa tylko w roku 2008?
    • 02.10.2008Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu
     Pytania podatnika: 1. W jaki sposób z takich dochodów (czynszu, odstępnego) Wnioskodawczyni powinna rozliczać się z urzędem skarbowym? 2. Czy wydatki poniesione w związku z remontami i inwestycjami mogą być odliczone od dochodu?
     • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
      Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
      • 15.09.2008Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej w ramach wspólnego przedsięwzięcia
       Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym ustanowienie przez Zainteresowanego na rzecz uczestnika B 1/3 udziału we własności opisanej wyżej nieruchomości, następnie zniesienie współwłasności nieruchomości pomiędzy Nim a uczestnikiem B i w konsekwencji wystąpienie uczestnika B z umowy wspólnego przedsięwzięcia spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych, w szczególności w zakresie rozpoznania przychodu lub dochodu, na skutek których byłby zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot podatku dochodowego?

      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]