Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB2/4511-1-151/16-3/ES

 • 19.04.2010Ulga rehabilitacyjna: Alimenty na rzecz dziecka s dochodem jego opiekuna
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w wietle art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, by uprawniony do pomniejszenia dochodu o wydatki na cele rehabilitacyjne, o ktrych mowa w art. 26 ust. 7a ww. ustawy, ktre zostay poniesione na rzecz niepenosprawnej crki znajdujcej si na Jego utrzymaniu?
  • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy si data powstania ustalonego stopnia niepenosprawnoci
   Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni moe odliczy od dochodu kwot 2280 z z tytuu uywania samochodu osobowego dla potrzeb zwizanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne skadajc korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepenosprawno datuje si od dnia jej istnienia czy te od dnia ustalonego stopnia niepenosprawnoci?
   • 01.02.2010MF: Wydatki na imprez integracyjn a przychd pracownikw
    Pytanie podatnika: Czy pracownicy ponios jakie konsekwencje podatkowe z tytuu udziau w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawc?
    • 25.01.2010Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz stowarzyszenia
     Pytanie podatnika: Czy darowizna dokonana na konto Stowarzyszenia moe podlega odliczeniu jako darowizna przekazana na wspieranie inicjatywy spoecznej w zakresie zaopatrzenia terenu wsi w wod i kanalizacj na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a?
     • 30.12.2009Koszty faktycznie poniesione przez pracownika na dojazd do pracy
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, majc zawiadczenie z zakadu pracy o wysokoci odpatnoci za bilety na dojazd do pracy, ktre zostay potrcone i doliczone do Jego przychodw opodatkowanych, moe zastosowa w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione, tj. 6.957,97 z, stosownie do art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
      • 15.12.2009MF: Przeniesionym czasowo przysuguje zwolnienie
       Pytanie podatnika: Czy przyznany dodatek za rozk podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 08.06.2009Sposb skadania penomocnictwa do organw podatkowych
        Pytania podatnika: 1. Czy w oparciu o obecny stan prawny podatnik ma prawo zoy w urzdzie skarbowym penomocnictwo oglne, czy moe zoy tylko i wycznie penomocnictwa w poszczeglnych sprawach? 2. Czy podatnik moe zawrze w penomocnictwie zapis o treci „Niniejszym udzielam penomocnictwa oglnego i upowaniam do reprezentowania przed organami skarbowymi w sprawach podatkowych, w tym rwnie do podpisywania deklaracji”, czy te ma obowizek do literalnego wyszczeglnienia kadej przyszej czynnoci, kadego zdarzenia, kadego postpowania jakie moe zaistnie, a w ktrym chciaby by reprezentowany przez penomocnika, oraz czy powinien wymienia w penomocnictwie wszystkie dokumenty jakie mog go w przyszoci dotyczy i jakie mgby w przyszoci podpisywa penomocnik?
        • 11.02.2009Dowz do pracy jest przychodem pracownika
         Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystajcy ze rodkw transportu nie bd obciani podatkiem dochodowym od osb fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
         • 12.12.2008Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze spadku
          Pytanie podatnika: Czy w przytoczonej sytuacji uiszcza Pan podatek dochodowy od wartoci sprzedanej (ceny z umowy) wasnociowego spdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w wymiarze proporcjonalnym do wartoci nabycia tego prawa tylko w roku 2008?
          • 02.10.2008Opodatkowanie przychodu z tytuu najmu
           Pytania podatnika: 1. W jaki sposb z takich dochodw (czynszu, odstpnego) Wnioskodawczyni powinna rozlicza si z urzdem skarbowym? 2. Czy wydatki poniesione w zwizku z remontami i inwestycjami mog by odliczone od dochodu?
           • 22.09.2008Darowizna nieruchomoci w podatku VAT
            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z darowizn nieruchomoci, uwzgldniajc poniesione nakady modernizacyjne, wystpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w wietle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug?
            • 15.09.2008Zniesienie wspwasnoci nieruchomoci nabytej w ramach wsplnego przedsiwzicia
             Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym ustanowienie przez Zainteresowanego na rzecz uczestnika B 1/3 udziau we wasnoci opisanej wyej nieruchomoci, nastpnie zniesienie wspwasnoci nieruchomoci pomidzy Nim a uczestnikiem B i w konsekwencji wystpienie uczestnika B z umowy wsplnego przedsiwzicia spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy konsekwencji podatkowych, w szczeglnoci w zakresie rozpoznania przychodu lub dochodu, na skutek ktrych byby zobowizany do zapaty jakichkolwiek kwot podatku dochodowego?

            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]