Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit od kupna auta

 • 18.08.2014Wyrok NSA: Warto pocztkowa rodka trwaego
  Teza: Nabycie kompletnego i zdatnego do uycia rodka trwaego uzasadnia przyjcie jego wartoci pocztkowej zgodnie z cen nabycia, a okoliczno ta musi by ustalona przez organy podatkowe zgodnie z reguami zawartymi w art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przy czym owiadczenia podatnika dotyczce tej okolicznoci, a przeczce innym dowodom zebranym w sprawie (m.in. dokumentacji zakupu rodka trwaego) podlegaj indywidualnej ocenie zgodnie z zasad swobodnej oceny dowodw.
  • 29.05.2007Wycofanie samochodu z dziaalnoci gospodarczej na prywatne potrzeby przedsibiorcy i podatek VAT
   Zarwno przekazywanie prywatnego majtku przedsibiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majtku na potrzeby wasne s czynnociami czsto spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwizanie mona zaobserwowa szczeglnie wrd przedsibiorcw prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Rozpoczynajc, czy te ju prowadzc firm, podatnicy decyduj si czsto na wprowadzenie do majtku przedsibiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik moe wycofa z majtku firmy pojazd i przeznaczy go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofa z prowadzonej dziaalnoci zarwno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsibiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia dziaalnoci.
   • 27.02.2007Obowizki podatkowe przy zakupie nowego samochodu w kraju bezporednio z salonu lub innej firmy
    Kupno nowego samochodu osobowego do firmy moe budzi szereg pyta, zarwno zwizanych z podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT. Sam fakt, e samochd jest nowy, przy zakupie auta na terytorium kraju ma w zasadzie marginalne znaczenie. Istotn natomiast kwesti jest to, e jest to samochd osobowy. O definicji nowego samochodu w myl przepisw o VAT pisalimy w temacie: „Firma kupuje samochd od osoby fizycznej”. Przypomn jedynie, e nowy samochd to taki, ktry spenia chociaby jedn z przesanek: jest uytkowany nie duej ni 6 miesicy od dopuszczenia do uytku lub jego przebieg nie przekracza 6000 km.