Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

15% CIT

 • 18.06.2021Podatki 2021: Kontrowersje ws. podwójnego opodatkowania spółek komandytowych
  Przedsiębiorcy korzystający z formuły spółek komandytowych skarżą się na to, że nowe regulacje prowadzą do podwójnego opodatkowania takiej formy prowadzenia działalności (na poziomie wspólników i spółki). Skargi tego typu trafiają do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który z kolei zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Finansów z prośbą o odniesienie się do zarzutów przedsiębiorców.
  • 17.06.2021Globalny podatek dla firm. Polska gospodarka może sporo zyskać
   Pomysł wprowadzenia tzw. globalnego podatku dla firm uzyskał poparcie krajów zrzeszonych w grupie G7, a jesienią porozumienie w tej sprawie zostanie prawdopodobnie podpisane w trakcie spotkania G20. Z badań przeprowadzonych przez ekspertów Allianz Research i Euler Hermes wynika, że na tym rozwiązaniu potencjalnie najwięcej zyska Polska, której reforma może przynieść dodatkowo nawet 0,84 pkt proc. wzrostu gospodarczego w skali roku.
   • 17.06.2021Podatek u źródła: Szykują się zmiany
    W Ministerstwie Finansów finalizowane są prace związane z przygotowaniem kompleksowego rozwiązania w postaci nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt przepisów stanowi element zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Zmiany polegają m.in. na zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund). Jednocześnie mają na celu rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła).
    • 16.06.2021Podatki 2022: MF przedstawiło projekt wprowadzający ulgi na innowacje
     Resort finansów rozpoczął prekonsultacje projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, w którym zaproponowano wprowadzenie nowego pakietu ulg wspierających innowacje i produkcję. Projekt jest częścią tzw. Polskiego Ładu i ma zwiększyć wsparcie dla inwestowania przez polskie firmy.
     • 15.06.2021Podatki 2022: Rząd szykuje nowe zwolnienie podatkowe dla spółek holdingowych
      Dywidenda otrzymywana przez polską spółkę holdingową (PSH) ze spółki zależnej będzie zwolniona z podatku w 95 proc. – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Zmiana, która ma zostać wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, powinna poprawić warunki do inwestowania w Polsce przez zagranicznych inwestorów spoza Unii Europejskiej, w tym np. ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.
      • 15.06.2021Podatki 2021: Zmiany ws. poboru podatku u źródła zostaną odroczone
       Mechanizm obowiązkowego poboru podatku u źródła przez płatników zostanie wyłączony do 31 grudnia 2021 r. – wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio do rozporządzeń dotyczących podatków dochodowych PIT i CIT.
       • 14.06.2021Podatki 2021: Zmiany ws. poboru podatku u źródła zostaną odroczone
        Mechanizm obowiązkowego poboru podatku u źródła przez płatników zostanie wyłączony do 31 grudnia 2021 r. – wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio do rozporządzeń dotyczących podatków dochodowych PIT i CIT.
        • 11.06.2021Obniżone stawki CIT dla małych firm. Polska jednym z liderów w Europie
         Polska jest jednym z tych krajów europejskich, w których małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na najkorzystniejsze obniżone stawki podatku dochodowego CIT – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W Polsce obniżona stawka wynosi aktualnie 9 proc., a bardziej preferencyjny podatek można znaleźć tylko na Litwie, gdzie obniżona stawka wynosi 5 proc.
         • 11.06.2021Płatność za najem na rachunek spoza białej listy. Bez zawiadomienia nie ma kosztu
          Z uwagi na podpisaną umowę na czas określony z cyklicznym wynagrodzeniem, wartość transakcji ustala się przez pomnożenie miesięcznej kwoty do zapłaty przez liczbę miesięcy jej obowiązywania. Ponieważ wartość transakcji przekroczyła limit 15 000 zł nabywca na fakturze był zobowiązany dokonać płatności na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT. Jednak w przypadku braku zawiadomienia ZAW-NR wydatek ten nie powinien stanowić kosztu podatkowego. Tak w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
          • 10.06.2021Płatność za najem na rachunek spoza białej listy. Bez zawiadomienia nie ma kosztu
           Z uwagi na podpisaną umowę na czas określony z cyklicznym wynagrodzeniem, wartość transakcji ustala się przez pomnożenie miesięcznej kwoty do zapłaty przez liczbę miesięcy jej obowiązywania. Ponieważ wartość transakcji przekroczyła limit 15 000 zł nabywca na fakturze był zobowiązany dokonać płatności na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT. Jednak w przypadku braku zawiadomienia ZAW-NR wydatek ten nie powinien stanowić kosztu podatkowego. Tak w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
           • 09.06.2021Dozwolona optymalizacja podatkowa oraz obowiązek sporządzenia strategii podatkowej
            Nadmierne obciążenia fiskalne to zmora każdego biznesu. Niestety, podatki to taki sam koszt, jak każdy inny obciążający wyniki firmy. Warto zatem wiedzieć, czy i jak można płacić podatki mniejsze, zgodnie z przepisami, i jakie działania podejmować, aby mieć pewność, że stosowane rozwiązania nie zostaną w przyszłości zakwestionowane przez fiskusa.
            • 08.06.2021Podatki 2022: Estoński CIT przed ważnymi zmianami
             Formuła i zasady działania estońskiego CIT-u zostaną zmienione w ramach tzw. Polskiego Ładu. Po modyfikacjach korzystanie z tego mechanizmu ma być obwarowane tylko dwoma warunkami. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, zmiany są potrzebne, bo w obecnej formie estoński CIT nie jest dostatecznie popularny wśród podatników.
             • 01.06.2021Analiza podatkowa zjawiska „kupczenia” stratami podatkowymi
              Zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo „kupczyć” oznacza czynić przedmiotem handlu rzeczy, które nie powinny być źródłem materialnego zysku. Ze zjawiskiem kupczenia stratami podatkowymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden podmiot osiąga bardzo wysokie zyski i w konsekwencji płaci wysokie podatki, podczas gdy dokonując pewnych transakcji, mógłby znacząco zredukować zobowiązanie podatkowe. Poniżej zaprezentowane zostały najczęstsze zjawiska kupczenia stratami podatkowymi.
              • 31.05.2021Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian
               Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane, będąc płatnikiem, potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany "podatek u źródła" (ang. "witholding tax"). Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg praktycznych problemów związanych z rodzajem i wartością transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzajem i zakresem informacji, przekazywanych administracji podatkowej. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają nieustannym i zasadniczym zmianom, z których część już weszła w życie w trakcie 2021 r., a część zacznie obowiązywać wkrótce.
               • 25.05.2021Nieracjonalne działania fiskusa podejmowane przeciw przedsiębiorcom
                Spółka w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych chciała dokonywać zmian stawek amortyzacyjnych wstecz, za wcześniejsze lata swojej działalności. Jednak organ podatkowy całkowicie odmiennie rozumiał przepis, na który powoływał się przedsiębiorca. Stwierdził, że zmian tych stawek można dokonywać jedynie w latach następnych. Spór na korzyść spółki rozstrzygnął sąd.
                • 24.05.2021Estoński CIT jest zbyt skomplikowany dla polskich firm?
                 Wprowadzony w Polsce tzw. estoński CIT cieszy się niewielkim powodzeniem wśród firm. Okazuje się, że do tej pory skorzystało z niego około 330 firm, podczas gdy w rządowych zapowiedziach oczekiwano, że będzie to nawet 200 tys. przedsiębiorstw. Jak oceniają eksperci, mechanizm jest zbyt skomplikowany dla firm, a lista zasad i wyjaśnień jest dłuższa niż cała estońska ustawa o podatku dochodowym.
                 • 19.05.2021Podatki 2021: Nowe wzory podatkowe CIT-8E oraz CIT/EZ
                  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór nowej deklaracji podatkowej CIT-8E oraz związanej z nią informacji CIT/EZ. Formularze odnoszą się do przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, które obowiązują od początku 2021 r. Szacuje się, że zmiany mogą mieć wpływ w sumie na ok. 200 tys. spółek kapitałowych.
                  • 19.05.2021Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły liczyć na nowe zwolnienie podatkowe
                   Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowej ustawy o ekonomii społecznej, która ma kompleksowo uregulować kwestie dotyczące sfery na pograniczu sektora przedsiębiorczości i organizacji pozarządowych. Nowością będzie wprowadzenie statusu tzw. przedsiębiorstwa społecznego. Takie podmioty będą mogły liczyć m.in. na zwolnienie z podatku dochodowego CIT w części przeznaczonej na reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.
                   • 19.05.2021Podatki 2022: Nowy Polski Ład zakłada także istotne zmiany w VAT
                    W ramach tzw. Polskiego Ładu, czyli szerokiego programu reform, zmianie ulegną m.in. niektóre rozwiązania dotyczące podatku VAT. Rządowy plan przewiduje tutaj przede wszystkim wprowadzenie rozliczeń wewnątrz grup kapitałowych bez VAT oraz możliwości opodatkowania VAT dla instytucji finansowych. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie w 2022 r.
                    • 19.05.2021Pomoc dla drobnych przedsiębiorców: Limit dla małego ZUS plus bez zmian
                     W ustawie została przyjęta kwota przychodu w wysokości 120 tys. zł, czyli prawie dwukrotnie wyższa od wcześniej obowiązującej (w 2019 r. z „Małego ZUS-u” mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. nie przekroczyli przychodu w wysokości 63 tys. zł). W momencie projektowania ustawy próg przychodowy na poziomie 120 tys. zł spełniało ponad 50% wszystkich aktywnych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Obecnie nie jest planowana zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących działalność gospodarczą. Obecny system uwzględnia specyfikę sytuacji osób rozpoczynających działalność, jak również osób osiągających ze swojej działalności niewysokie przychody - tak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.
                     • 18.05.2021Podatki 2022: Nowy Polski Ład zakłada także istotne zmiany w VAT
                      W ramach tzw. Polskiego Ładu, czyli szerokiego programu reform, zmianie ulegną m.in. niektóre rozwiązania dotyczące podatku VAT. Rządowy plan przewiduje tutaj przede wszystkim wprowadzenie rozliczeń wewnątrz grup kapitałowych bez VAT oraz możliwości opodatkowania VAT dla instytucji finansowych. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie w 2022 r.
                      • 18.05.2021Wymiana udziałów (akcji) - interpretacja ogólna MFFiPR
                       W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowano interpretację ogólną MFFiPR z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021 (poz. 76) dotyczącą stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Interpretacja dotyczy stosowania przepisów:  art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz  art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  - w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Warunek odnoszący się do półrocznego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 2015 r.
                       • 14.05.2021Jaki sprzęt do pracy zdalnej można wliczyć w koszty?
                        W czasie pandemii wykonywanie obowiązków zawodowych na terenie obiektów biurowych zostało mocno utrudnione ze względu na wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem. Dlatego też wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na przejście w tryb pracy zdalnej, która wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Każdy pracownik na „home office” powinien mieć zapewniony dostęp do podstawowych narzędzi, jednak pozostaje pytanie, jaki sprzęt biurowy można wliczyć w koszty podatkowe? Podpowiadamy.  
                        • 13.05.2021Podatki 2021: Firmy apelują o preferencyjne rozliczanie strat
                         W okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 rozliczanie strat podatkowych powinno być możliwe bez ograniczeń kwotowych i procentowych – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja argumentuje, że w obecnym czasie konieczne są rozwiązania systemowe, które pozwolą firmom na zmniejszenie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.
                         • 10.05.2021KUP: Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów dokumentów papierowych
                          Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, zarchiwizowane dokumenty, przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci skanów dokumentów (tj. po zeskanowaniu ich papierowych oryginałów, zarchiwizowaniu w formie elektronicznej oraz zniszczeniu papierowej wersji dokumentu) mogą stanowić podstawę ujmowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów. Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów nie będzie stanowiło samoistnej podstawy wykluczenia takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów.
                          • 10.05.2021Koszty uzyskania przychodów przy pracy zdalnej: Zmiany niepotrzebne?
                           Czy i jakie zmiany w prawie podatkowym przewiduje ministerstwo w celu umożliwienia wliczenia kosztów ponoszonych przez pracownika wynikających z konieczności świadczenia pracy zdalnej? Czy i jakie zmiany w prawie podatkowym przewiduje ministerstwo w celu umożliwienia wypłaty rekompensaty pracownikom za koszty poniesione z powodu świadczenia pracy zdalnie, tak aby nie były traktowanie jako dochód podlegający ZUS i PIT? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.
                           • 07.05.2021KUP: Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów dokumentów papierowych
                            Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, zarchiwizowane dokumenty, przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci skanów dokumentów (tj. po zeskanowaniu ich papierowych oryginałów, zarchiwizowaniu w formie elektronicznej oraz zniszczeniu papierowej wersji dokumentu) mogą stanowić podstawę ujmowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów. Dokumentowanie wydatków za pomocą skanów nie będzie stanowiło samoistnej podstawy wykluczenia takich wydatków z kosztów uzyskania przychodów.
                            • 05.05.2021Aż 1,4 mln pracowników dostaje część płacy „pod stołem”
                             Aktualnie w Polsce ok. 6 proc. wynagrodzeń jest wypłacanych „pod stołem” – wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pn. „Skala płacenia pod stołem w Polsce”. Szczególnie mocno problem dotyczy mikrofirm, gdzie takie nieprawidłowości dotyczą 31 proc. zatrudnionych. Szacuje się, że rocznie sektor finansów publicznych traci na tym zjawisku aż 17 mld zł.
                             • 29.04.2021Podatki 2021: UEFA nie zapłaci podatku dochodowego przy finale Ligi Europy
                              Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) nie zapłaci podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w związku z organizacją w Gdańsku meczu finałowego piłkarskiej Ligi Europy 2021 – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru podatku dotyczy zarówno PIT, jak i CIT.
                              • 26.04.2021[Szkolenie on-line] Wybrane problemy biur rachunkowych
                               Podatek CIT | Schematy podatkowe | Podatek u źródła | Pranie pieniędzy | Rozliczanie pracowników zagranicznych | Omówienie interpretacji ogólnych | Nowe obowiązki wobec ZUS Zmiany, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. 
                               • 21.04.2021Podatki 2021: Rosną wpływy z większości podatków
                                W I kwartale br. odnotowano wzrost wpływów w przypadku niemal wszystkich podatków – wynika z szacunków opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W największym stopniu, bo o 9,2 proc. w skali roku, zwiększyły się dochody państwa z tytułu podatku VAT. Spadek zanotowano tylko w odniesieniu do wpływów z akcyzy i podatku od gier.
                                • 21.04.2021Podatki 2021: Wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej
                                 Od 2019 r. przedsiębiorca ma więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania może bowiem dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmianę formy opodatkowania przedsiębiorca miał czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku). Dodajmy, że w przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.
                                 • 21.04.2021Połączenie spółek na przykładzie przejęcia spółki komandytowej przez spółkę kapitałową
                                  W dniu 28 listopada 2020 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i wprowadziła bardzo istotne zmiany, między innymi w zakresie opodatkowania spółek komandytowych.
                                  • 20.04.2021Podatki 2021: Automatyzacja raportowania podatkowego z problemami
                                   Automatyzacja raportowania podatkowego odgrywa w firmach coraz większą rolę, co wynika m.in. z postępującej digitalizacji skarbówki oraz licznych zmian w prawie podatkowym. W niektórych przypadkach postawienie na automatyzację rodzi jednak sporo kłopotów. Eksperci firmy doradczej PwC oceniają, że obecnie najbardziej problematyczna jest automatyzacja pełnego raportowania VAT i rozliczeń CIT.
                                   • 16.04.2021Rodzaje wpłat na mikrorachunek określone w rozporządzeniu
                                    W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 690), które określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na  części według rodzajów podatków, tj. m.in.: CIT, PIT, VAT, opłata od środków spożywczych, czy podatek od sprzedaży detalicznej. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.
                                    • 16.04.2021PPK w kosztach podatkowych pracodawcy
                                     W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone (wpłacone) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone.
                                     • 15.04.2021Rodzaje wpłat na mikrorachunek określone w rozporządzeniu
                                      W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 690), które określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na  części według rodzajów podatków, tj. m.in.: CIT, PIT, VAT, opłata od środków spożywczych, czy podatek od sprzedaży detalicznej. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.
                                      • 15.04.2021PPK w kosztach podatkowych pracodawcy
                                       W przypadku wpłat dokonywanych do PPK w związku z zatrudnianiem osób uzyskujących dochody wskazane w art. 13 ustawy o PIT, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym następuje wypłata wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający, pod warunkiem, że zostaną odprowadzone (wpłacone) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone.
                                       • 15.04.2021Limit przychodów dla 9% stawki CIT. Brutto czy netto?
                                        Czy na potrzeby stosowania art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę przychody osiągnięte w roku podatkowym w kwocie netto, tj. bez podatku VAT czy też brutto, a więc powiększone o podatek VAT? Czy obliczając podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2020 spółka może do podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych zastosować stawkę 9%, o której stanowi art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                        • 13.04.2021Pożyczka zaciągnięta przez spółkę zagraniczną w zagranicznym banku na zakup nieruchomości w Polsce a podatek u źródła
                                         Ciekawą sprawę rozpoznał w styczniu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Dotyczyła ona tzw. podatku u źródła. Niemiecka spółka zaciągnęła pożyczkę w niemieckim banku na zakup nieruchomości w Polsce. Pomimo iż odsetki od tej pożyczki alokowała do źródła przychodu leżącego w Polsce, była pewna, że nie będzie zobowiązana do pobierania podatku dochodowego z tytułu wypłaty odsetek, bo żaden z podmiotów nie jest rezydentem podatkowym Polski. Fiskus był jednak przeciwnego zdania, stwierdzając, że skoro spółka sama przyznaje, iż odsetki mają związek z nieruchomością położoną w Polsce, to i źródło dochodu jest położone w Polsce. Gliwicki sąd orzekł, że to organ jest w błędzie.
                                         • 09.04.2021Stawki podatku CIT – Polska na 21. miejscu w Europie
                                          Ze stawką na poziomie 19 proc. Polska zajmuje obecnie pod względem wysokości podatku CIT 21. miejsce wśród europejskich krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z danych zebranych przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. Średnia stawka dla badanych krajów wynosi 21,7 proc., a najwyższa (31,5 proc.) stawka obowiązuje w Portugalii.
                                          • 09.04.2021Dwa limity kosztów dla samochodu w leasingu i po leasingu
                                           Spółka planuje zawrzeć umowę leasingu (leasing operacyjny) wraz z opłatą końcową (określoną przez finansującego) na samochód osobowy o wartości około 300 000 zł. Na tą wartość składać się będą: opłata wstępna i raty leasingowe oraz odrębna opłata końcowa związana z wykupem samochodu (opłata nie zostanie wliczona w raty ani w opłatę wstępną). Czy limit 150 000 zł podatnik może naliczyć osobno dla leasingu oraz osobno dla transakcji wykupu samochodu na własność?
                                           • 08.04.2021Dwa limity kosztów dla samochodu w leasingu i po leasingu
                                            Spółka planuje zawrzeć umowę leasingu (leasing operacyjny) wraz z opłatą końcową (określoną przez finansującego) na samochód osobowy o wartości około 300 000 zł. Na tą wartość składać się będą: opłata wstępna i raty leasingowe oraz odrębna opłata końcowa związana z wykupem samochodu (opłata nie zostanie wliczona w raty ani w opłatę wstępną). Czy limit 150 000 zł podatnik może naliczyć osobno dla leasingu oraz osobno dla transakcji wykupu samochodu na własność?
                                            • 06.04.2021Podatki 2021: Nowe objaśnienia MF ws. cen transferowych
                                             Ministerstwo Finansów opublikowało nowe objaśnienia w zakresie cen transferowych. Przygotowane objaśnienia mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e https://www.podatki.gov.pl/media/6900/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-2-korekta-cen-transferowych.pdfustawy o podatku dochodowym CIT oraz metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Ta druga kwestia dotyczy przepisów obowiązujących od początku 2019 r.
                                             • 02.04.2021Podatki 2021: Nowe objaśnienia MF ws. cen transferowych
                                              Ministerstwo Finansów opublikowało nowe objaśnienia w zakresie cen transferowych. Przygotowane objaśnienia mają rozwiać dotychczasowe wątpliwości dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e https://www.podatki.gov.pl/media/6900/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-cen-transferowych-z-31-marca-2021-r-nr-2-korekta-cen-transferowych.pdfustawy o podatku dochodowym CIT oraz metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Ta druga kwestia dotyczy przepisów obowiązujących od początku 2019 r.
                                              • 31.03.2021Podatki 2021: Nowe wzory CIT-8E i CIT-EZ
                                               Ministerstwo Finansów wprowadzi nową deklarację podatkową CIT-8E i związaną z nią informację CIT-EZ. Wzory dotyczą obowiązujących od początku 2021 r. przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Zmiany mogą odnosić się w sumie do ok. 200 tys. spółek kapitałowych.
                                               • 30.03.2021Podatki 2021: Dłuższe terminy dla zeznań CIT i sprawozdań finansowych
                                                W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia resortu finansów ws. przedłużenia terminów związanych z rozliczeniami podatku dochodowego CIT i sprawozdaniami finansowymi. Wydłużenie terminów jest związane z obecnymi ograniczeniami oraz trudną sytuacją epidemiczną. Oba rozporządzenia weszły już w życie.
                                                • 29.03.2021Nowa ustawa o REIT-ach. Przedsiębiorcy liczą na korzystne przepisy podatkowe
                                                 Działalność specjalnych podmiotów gospodarczych inwestujących w najem nieruchomości zostanie najprawdopodobniej uregulowana przez rząd. Jak twierdzi środowisko biznesowe, tzw. ustawa o REIT-ach powinna przede wszystkim obejmować przepisy podatkowe, które wykluczą podwójne opodatkowanie takich podmiotów.
                                                 • 27.03.2021Podatki 2021: Wpływy podatkowe r/r nieco w górę, mimo znacznego spadku wpływów z akcyzy
                                                  W styczniu i lutym br. dochody podatkowe państwa były wyższe o ok. 1,2 mld zł w skali roku – podało Ministerstwo Finansów. Najmocniej, bo o 7,6 proc. i 6,9 proc., zwiększyły się w tym czasie wpływy z podatków dochodowych CIT i PIT. Spadek zanotowano tylko w przypadku dochodów z podatku akcyzowego i podatku od gier, które okazały się niższe o 7,5 proc.
                                                  • 26.03.2021MF o spółkach nieruchomościowych
                                                   Ostatnia nowelizacja przepisów podatkowych nadała status płatnika spółkom nieruchomościowym, podmiotom dotychczas nieunormowanym w ustawodawstwie. Podmioty, których zmiany dotyczą, częstokroć podnoszą wątpliwości interpretacyjne związane z nowymi regulacjami, wątpliwości te dotyczą m.in. posiadania pośredniego, zaliczek, czy obowiązków sprawozdawczych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 61 ] następna strona »