Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty -wynagrodzenia niewypłacone

 • 20.08.2018NSA. Postępowanie o wypłatę zachowku zawiesza przedawnienie
  Rozstrzygnięcie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczącej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczność jego rozstrzygnięcia stanowi bowiem przesłankę obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego mającego na celu prawidłowe opodatkowanie spadkobiercy z tytułu nabycia spadku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dług spadkowy
   Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., długiem spadku był tylko zachowek wypłacony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 20.05.2014Przekazanie samochodu na rzecz wspólnika jako wypłata zysku
    Pytanie: Czy przekazanie wspólnikowi spółki partnerskiej, przysługującego mu udziału w zysku, wypracowanego przez tę spółkę, częściowo w formie rzeczowej, tj. poprzez przeniesienie na jego rzecz prawa własności samochodu osobowego należącego do tej spółki, który jako środek trwały został nabyty od finansującego (leasingodawcy) i uległ całkowitej amortyzacji, spowoduje powstanie u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 11.04.2014NSA: Długiem spadkowym jest tylko zachowek wypłacony
     Przyjęcie poglądu, że niewypłacony zachowek jest już długiem spadku, a obowiązek podatkowy u uprawnionego do zachowku z tego tytułu powstałby dopiero po jego wypłaceniu, prowadzić mogłoby do unikania opodatkowania. Zgodnie zatem z art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od spadków i darowizn w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r. - długiem spadku był tylko zachowek wypłacony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 15.10.2013Zachowek a opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn
      Z uzasadnienia: Do długów spadkowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy już sam obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego przez spadkodawcę na rzecz osoby uprawnionej do zachowku. Natomiast z chwilą jego zapłaty przestaje być długiem, gdyż obowiązek świadczenia wygasa, a zatem zapłacony zachowek na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy nie mógłby być zaliczony do długów spadku pomniejszających podstawę opodatkowania, jednakże wskazanie go wprost w przepisie art. 7 ust. 3 ma ten skutek, że wypłacony zachowek również zaliczany jest do długów spadkowych uwzględnianych przy wyliczeniu podstawy opodatkowania.
      • 17.06.2013Zachowek a podatek od spadków i darowizn
       Sama możliwość żądania zachowku przez uprawnioną osobę, wynikająca z art. 991 Kodeksu cywilnego, czyli istnienie roszczenia o wypłatę zachowku, przesądza o istnieniu długu, który stosownie do art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku, stanowi bowiem tzw. dług spadku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
       • 25.07.2011Tysiące osób pobiera świadczenia z ZUS za zmarłych krewnych
        Interpelacja nr 21525 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyłudzeń świadczeń od ZUS-u
        • 14.03.2011Spadkobierca nie ma prawa do zwrotu VAT
         Pytanie podatnika: Czy wykazana w ostatniej deklaracji VAT-7, złożonej przed śmiercią przez męża Zainteresowanej, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wchodzi w skład masy spadkowej i przez to daje Zainteresowanej prawo jako spadkobiercy podatnika podatku od towarów i usług, do określenia w decyzji prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z tej deklaracji pomimo, iż nadwyżka ta nie została wykazana do zwrotu na rachunek bankowy ale do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?
         • 04.12.2009Lewiatan: Ustawa o roszczeniach grupowych zbyt kosztowna
          Senat przyjął ustawę o dochodzeniu roszczeń grupowych w wersji przedłożonej przez rząd. Zgodnie z regulacją, w drodze roszczeń grupowych będzie można dochodzić wszelkich roszczeń jednego rodzaju. Tryb ten ma być dostępny zarówno dla konsumenta, przedsiębiorcy, jak i zwykłego obywatela i może być wykorzystany dla dochodzenia roszczeń majątkowych pieniężnych i niepieniężnych – także roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa.
          • 24.04.2009Lewiatan chce poprawek w projekcie ustawy o pozwach zbiorowych
           Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tzw. pozwów zbiorowych może przynieść pożytek i konsumentom, i przedsiębiorcom, pod warunkiem jednak, że skorygowane zostaną niektóre z założeń rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, którym w piątek zajmą się posłowie.