Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druki

 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 1).
  Poradnik przeznaczony jest dla płatników składek, którzy mają obowiązek sporządzania i przekazywania do Zakładu dokumentów ubezpieczeniowych. Jego celem jest pomoc w prawidłowym przygotowaniu tych dokumentów. Zawiera on wzory formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich wypełniania.
  • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
   2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
   • 06.02.2006Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług
    1. Reklama w podatkach dochodowych Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
    • 17.01.2006Karta pojazdu samochodu sprowadzanego z zagranicy wkrótce będzie dużo tańsza
     Przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury zawyża wysokość opłaty za kartę pojazdu i tym samym wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest więc niezgodny z Konstytucją - stwierdził Trybunał Konstytucyjny po wczorajszej rozprawie.
     • 11.12.2005Konieczne zmiany w formularzach
      Zmiana zasad zaokrąglania, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r. oraz kilka innych zmian w przepisach powodują, że dla wykazywania dochodów osiąganych w 2006 r. będziemy stosować zmienione druki oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Ministerstwo Finansów ma już gotowy projekt zmian, który został przekazany do konsultacji międzyresortowych. Wynotowaliśmy z uzasadnienia informacje dotyczące zmian, które zostaną wprowadzone do poszczególnych formularzy.
      • 09.06.2005Leasing
       Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
       • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
        Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

       « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]