Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druki

 • 26.10.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
  • 09.09.2015WSA. Sprzedaż samochodu a aktualizacja informacji VAT-26
   Z uzasadnienia: Przy sprzedaży występuje zaprzestanie wykorzystywania danego pojazdu, podatnik nie będzie miał prawa odliczać VAT od zakupów związanych z tym pojazdem, więc od dnia zbycia samochód nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym, w momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.
   • 13.08.2015Fikcyjne rejestry gospodarcze zmorą przedsiębiorców
    Interpelacja nr 33665 w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu wpisów do fikcyjnych rejestrów gospodarczych po założeniu nowych przedsiębiorstw.
    • 15.07.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
     Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
     • 25.06.2015Działalność gospodarcza i umowa o dzieło a źródło przychodu w PIT
      Jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę o dzieło w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu, której zakres nie będzie pokrywał się z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i z treści umowy będzie jasno wynikać, że będzie ona zawarta poza prowadzoną działalnością gospodarczą, to wówczas przychody z tytułu takiej umowy nie będą stanowić przychodów z działalności gospodarczej, a przychody z działalności wykonywanej osobiście.
      • 24.06.2015Działalność gospodarcza i umowa o dzieło a źródło przychodu w PIT
       Jeżeli przedsiębiorca zawrze umowę o dzieło w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu, której zakres nie będzie pokrywał się z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i z treści umowy będzie jasno wynikać, że będzie ona zawarta poza prowadzoną działalnością gospodarczą, to wówczas przychody z tytułu takiej umowy nie będą stanowić przychodów z działalności gospodarczej, a przychody z działalności wykonywanej osobiście.
       • 26.05.2015Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach od 2016 roku
        Od przyszłego roku będzie można już korzystać z elektronicznej wersji zwolnień lekarskich - wynika z projektu ustawy przygotowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Papierowe zwolnienia mają być honorowane jeszcze przez 2 lata. Szacuje się, że zmiany przyniosą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oszczędności na poziomie ok. 212 mln zł rocznie.
        • 25.05.2015Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach od 2016 roku
         Od przyszłego roku będzie można już korzystać z elektronicznej wersji zwolnień lekarskich – wynika z projektu ustawy przygotowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Papierowe zwolnienia mają być honorowane jeszcze przez 2 lata. Szacuje się, że zmiany przyniosą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oszczędności na poziomie ok. 212 mln zł rocznie.
         • 30.04.2015Wydanie decyzji po dobrowolnych zeznaniach podatnika
          Z uzasadnienia: Złożenie zeznania przez Skarżącego, w sytuacji braku obowiązku prawnego, jest oczywiście dopuszczalne i co więcej, co do zasady, przyczynia się do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku, nie może jednak pociągać negatywnych, z punktu interesów podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodować przedłużenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokości zobowiązania poprzez doręczenie stosownej decyzji.
          • 23.02.2015Usługi pośrednictwa finansowego a VAT
           Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego, którą Wnioskodawca świadczy na rzecz klienta zwolniona jest od podatku od towarów i usług?
           • 19.02.20152 marca - termin dla płatników. Jak uporać się z PIT-ami?
            Już tylko niecałe dwa tygodnie pozostały do terminowej wysyłki druków podatkowych sporządzonych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do właściwego urzędu skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia upływa również termin przekazania druków podatnikom/pracownikom, których one dotyczą.
            • 18.02.20152 marca - termin dla płatników. Jak uporać się z PIT-ami?
             Już tylko niecałe dwa tygodnie pozostały do terminowej wysyłki druków podatkowych sporządzonych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek ten dotyczy informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. W tym roku, ostateczny termin przekazania ich do właściwego urzędu skarbowego mija 2 marca 2015 r. Tego samego dnia upływa również termin przekazania druków podatnikom/pracownikom, których one dotyczą.
             • 22.12.2014Co powinna zawierać skarga kasacyjna?
              Z uzasadnienia: Skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych, odpowiadających ich kategoryzacji dokonanej w art. 174 wymienionej ustawy. Tymczasem autor skargi kasacyjnej ograniczył się do przedstawienia własnych zapatrywań w kwestiach będących przedmiotem sporu, poprzestając na luźnym wskazaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
              • 29.10.2014Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
               Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
               • 02.10.2014Koniec papierowych zwolnień lekarskich coraz bliżej
                Już w przyszłym roku tradycyjne (papierowe) zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione przez e-zwolnienia - wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd Ewy Kopacz. W efekcie zmian lekarz nie będzie musiał wypisywać papierowych druków. Pracodawcy oraz ZUS mają otrzymywać informacje o zwolnieniach lekarskich przez internet.
                • 01.10.2014Koniec papierowych zwolnień lekarskich coraz bliżej
                 Już w przyszłym roku tradycyjne (papierowe) zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione przez e-zwolnienia – wynika z projektu przyjętego we wtorek przez rząd Ewy Kopacz. W efekcie zmian lekarz nie będzie musiał wypisywać papierowych druków. Pracodawcy oraz ZUS mają otrzymywać informacje o zwolnieniach lekarskich przez internet.
                 • 01.10.2014NSA: Podatnik nie może odpowiadać za niedopatrzenia urzędu
                  Całość regulacji wynikającej z art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że zasada informowania, w kontekście zasady zaufania do organów podatkowych, obliguje organy podatkowe do wyjaśnienia i uwzględnienia okoliczności korzystnych dla strony, w tym do skorzystania z ulgi podatkowej, jeżeli strona spełnia warunki materialnoprawne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 18.09.2014Opłaty za autostrady za granicą w kosztach uzyskania przychodów
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów na terenie Polski i Europy. Opłaty za korzystanie z dróg na terenie Słowacji oraz Czech pobierane są na podstawie systemu poboru opłat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doładowanie ww. urządzeń elektronicznych odbywa się w formie zaliczkowej. Czy można traktować jako koszty uzyskania przychodów wpłaty zaliczkowe, przy których nie ma możliwości sprawdzenia, jaka dokładnie kwota została pobrana przez dany pojazd?
                   • 29.07.2014Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
                    Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe.
                    • 29.07.2014Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
                     Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe.
                     • 21.07.2014Odwrócony VAT do zmiany?
                      Interpelacja nr 26174 w sprawie skutków wprowadzenia tzw. podatku VAT odwróconego w obrocie wyrobami stalowymi.
                      • 30.06.2014Podatki na wakacjach. Gdzie można liczyć na zwrot VAT?
                       Osoby, które wybierają się na zagraniczne wakacje, mogą w niektórych przypadkach liczyć na odzyskanie VAT, co pozwoli na zaoszczędzenie nawet kilkunastu procent wartości zakupów. Eksperci podatkowi Grupy Gumułka twierdzą, że najlepiej jest już przed wyjazdem sprawdzić, jak wyglądają procedury związane ze zwrotem i czy w ogóle w docelowym kraju podróży istnieje taka możliwość.
                       • 24.06.2014Rząd wyda dodatkowe miliony na umowy śmieciowe
                        W tym roku na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych, czyli wypłacanych m.in. na podstawie tzw. umów śmieciowych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), państwo wyda o prawie 5 mln więcej względem pierwotnego planu – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, który został opublikowany w poniedziałek. Więcej na opłacenie umów śmieciowych wydadzą organy służby zdrowia, Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
                        • 20.06.2014Diety a podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych za granicę
                         W sytuacji, gdy przychód pracownika pomniejszony o równowartość diet z tytułu jego oddelegowania do pracy za granicę będzie w danym miesiącu niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, konieczne będzie wykazanie jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za ten miesiąc kwoty odpowiadającej wysokości ww. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika z tytułu stosunku pracy będzie wyższe od kwoty prognozowanego wynagrodzenia, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika będzie stanowił przychód pracownika osiągnięty w ramach stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
                         • 03.06.2014Prawo do odliczenia VAT: Czy sama faktura wystarczy?
                          Pytanie podatnika: Czy do odliczenia podatku VAT wystarczającym dokumentem jest faktura VAT, czy też jakieś inne dokumenty, które należy przechowywać na równi z fakturami VAT?
                          • 08.05.2014Przekazywanie 1 proc. do zmiany?
                           Interpelacja nr 24657 w sprawie postulatów organizacji pozarządowych dotyczących przeznaczenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
                           • 09.12.2013Elektroniczne zwolnienie lekarskie receptą na oszustwa
                            Interpelacja nr 20465 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji papierowych druków zwolnień ZUS ZLA
                            • 27.11.2013Świadczenia dla członków rady nadzorczej a CIT
                             Pytanie podatnika: Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia lub diet członków Rady Nadzorczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                             • 31.07.2013Powrót do zwolnienia podmiotowego w VAT
                              Z uzasadnienia: Podatnik może ponownie skorzystać z zwolnienia podmiotowego nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT). Ustawowe określenie "może nie wcześniej niż po upływie roku ponownie skorzystać ze zwolnienia" wskazuje po pierwsze, że w ramach sytuacji wyznaczonej przez nie przekroczenie wyznaczonego limitu sprzedaży (w roku poprzednim i bieżącym), możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia pozostawiona została decyzji podatnika, a po drugie - skorzystanie ze zwolnienia może mieć miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w ust. 11 art. 113 okresie karencji.
                              • 11.07.2013Decyzje podatkowe: Wyłączenie pracownika organu podatkowego z postępowania
                               Z uzasadnienia: Treść przesłanki zawartej w art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej wskazuje, że niepożądaną jest sytuacja, w której przy rozpatrywaniu sprawy - i to bez względu na to, czy chodzi o jej rozpoznanie w ramach dwóch instancji, czy też w ramach jednej instancji - zaangażowany w jej merytoryczne rozpoznanie w jej całokształcie jest pracownik, który brał już udział w wydaniu decyzji w jej poprzedniej fazie. Z kolei zgodnie z art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji, jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132 ww. ustawy - okoliczność ta stanowi przesłankę wznowienia postępowania.
                               • 20.05.2013Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT
                                Podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki: od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok, podatnik w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a także gdy złoży zgłoszenie aktualizacyjne w terminie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 26.03.2013CIT: Co warto wiedzieć o IFT-2(R)?
                                 IFT to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązuje wersja 5 tego formularza. Informacja ta jest sporządzana oddzielnie dla każdego podatnika.
                                 • 15.03.2013Już jutro dzień otwarty w urzędach skarbowych
                                  Wszystkie urzędy skarbowe będą otwarte w sobotę (16 marca br.) w godzinach od 9 do 13. W trakcie tego „dnia otwartego” można złożyć m.in. deklarację podatkową PIT czy też uzyskać konkretne porady odnośnie rozliczeń.
                                  • 25.01.2013Składki ZUS 2013: Ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
                                   Od dnia 1 stycznia 2013 r. w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za które przed tym dniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwagi na osiągnięcie przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat, zachodzi konieczność dopłacenia składek, o ile nie posiadają one okresów ubezpieczenia wymaganych znowelizowanymi przepisami.
                                   • 10.12.2012Formularze NIP – nowe wzory od 22 grudnia
                                    Za niespełna dwa tygodnie (22 grudnia br.) obowiązywać zacznie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów ws. wzorów formularzy NIP-2 i NIP-D. Dotychczasowe druki będzie można wykorzystywać jeszcze do końca 2014 r.
                                    • 03.12.2012Podatek od nagrody w konkursie na projekt graficzny kartki
                                     Pytanie: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuję cyklicznie konkursy na wykonie projektu graficznego kartki z nadrukowanym znakiem opłaty. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie lub za pośrednictwem kół filatelistycznych. Wyboru laureatów dokonuje powołana komisja. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne. Czy wygrane w konkursie na wykonanie projektu graficznego kartki korzystają ze zwolnienia przedmiotowego do kwoty 760 zł w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 05.11.2012Umowy kredytowe – na co zwracać uwagę?
                                      Zawsze warto czytać dokumenty dotyczące korzystania z produktów bankowych. Szczególnie istotne jest to w przypadku umów i regulaminów ws. kredytów – twierdzi firma doradcza Expander.
                                      • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                       Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                       • 02.11.2012Rozliczenie roczne: Jeden procent dla kilku organizacji
                                        Interpelacja nr 8845 do ministra finansów w sprawie zasad podziału 1% podatku dochodowego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                        • 25.09.2012Zmiany w formularzach NIP-2 i NIP-D
                                         Będą zmiany w formularzach NIP-2 i NIP-D – wynika z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów ws. formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Planowane modyfikacje mają charakter czysto techniczny. „Stare” druki można będzie wykorzystywać do końca 2014 r.
                                         • 27.07.2012Do lekarza z dowodem i numerem PESEL
                                          Wystarczy numer PESEL i dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sejm przegłosował właśnie zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
                                          • 29.06.2012Za pół roku Poczta Polska straci przywileje
                                           Z początkiem 2013 r. wejdą w życie przepisy tzw. III dyrektywy pocztowej. Poczta Polska straci monopol na przesyłki o wadze do 50 gramów, które stanowiły w 2011 r. aż 75% całego rynku usług pocztowych i generowały ok. 50% przychodów.
                                           • 14.05.2012Nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
                                            Od dnia 9 maja 2012 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444). Przepisami tego rozporządzenia wprowadzono nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
                                            • 08.12.2011Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
                                             Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż: • do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, • do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, • do 15 dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy, • do 15 dnia następnego miesiąca - płatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
                                             • 21.09.2011W dokumentach ZUS należy podawać numer PESEL
                                              Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 września 2011 r. przy ustalaniu prawa i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych, w przypadku ubezpieczonych objętych rejestrem PESEL stosowane są dotychczasowe dokumenty (do wyczerpania nakładów druków formularzy), w których w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego powinien być podany numer PESEL, a w razie, gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. Nie należy wymagać wypełnienia pola z numerem identyfikacji podatkowej NIP.
                                              • 20.09.2011Zgłoś nianię do ZUS
                                               Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.
                                               • 14.09.2011Gruby kocha wybory
                                                - Wiesz Siwy, co lubię najbardziej? – zagaił Gruby ocierając pianę z puszczańskiego. - Jak to co. Piwo rzecz jasna – odpowiedział Siwy. - Jasne, ale tak w kategoriach bardziej filozoficznych – kontynuował Gruby. - Hegla? Kanta? Kotarbińskiego? – celował Siwy. - Daj spokój Siwy, bez brawury. Ten czas lubię, Siwy. Ten czas – Gruby akcentował „ten” pukaniem palcem wskazującym o blat stołu.
                                                • 22.07.2011Korzyści ze zmiany
                                                 - Dzisiaj zjedliśmy ostatnią polską rybę – powiedział Gruby męcząc się plastikowym widelcem z wakacyjną flądrą. - Po czym rozpoznajesz polskość ryby? – zapytał Siwy i wyjął ość spomiędzy górnych jedynek. - Jak to po czym, po kolorze płetwy ogonowej. Żartuję. Tu piszą – Gruby stuknął widelcem w lekko zatłuszczoną gazetę – Limity połowów wyczerpaliśmy.
                                                 • 07.07.2011Jak nabić Polaka w butelkę?
                                                  Nazwij się mądrze, weź kilka cytatów z polskich przepisów, dodaj druk przekazu na 115 złotych, wyślij do kilkuset tysięcy małych przedsiębiorców i czekaj. Po pewnym czasie będziesz bogaty. Bo pieniądze leżą na ulicy a raczej na cudzych kontach. Wystarczy tylko przekonać właścicieli kont, by podzielili się drobną kwotą. Bo przecież 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców to niewiele.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »